Biflatie Bulletin : Geen recht, geen rechtvaardigheid meer

7

Quote van de Dag : The strictest law sometimes becomes the severest injustice”.  Benjamin Franklin, American politician, 1706-1790.   Op één en dezelfde dag : dictator vrij, klokkenluider 35 jaar cel.  Het zal nooit veranderen.  De voormalige Egyptische potentaat Moebarak mag zijn cel verlaten – aanklachten ingetrokken, de zieke oude man ocharme.  Een jonge soldaat die in eer en geweten zogenaamde geheime documenten publiek maakte, wordt veroordeeld tot 35 jaar gevangenis.  Iemand moet ons dit toch eens verklaren, wat recht en rechtvaardigheid is bijvoorbeeld.  ’t Zijn ongetwijfeld the powers that be maar wij kotsen hiervan!

Bruce Willis : Ik verafgood vrouwen

Gelijk heeft de beroemde acteur wanneer hij zegt dat vrouwen slimmer zijn dan mannen.  Of slimmer is misschien het juiste woord niet…ze zijn anders, ze leven en werken nog met gevoel.  “Laat hen maar de touwtjes in handen nemen, mannen lopen elkaar in de weg en maken er een potje van“, dixit Willis.  “Zij zouden de presidenten van de wereld moeten zijn“.  De directeur van een opleidingscentrum beaamt : “Over het algemeen communiceren vrouwen beter dan mannen, ze zijn zachter, emotioneler, subtieler en meer invoelend.  Datgene wat vloeibaar is, zacht en beweeglijk zal het harde en starre overwinnen.  Het vermogen zacht te zijn maakt een leider tot leider”.  Het mag natuurlijk geen Iron Lady zijn hé.  De Franse zanger Renaud :

Femme je t´aime surtout enfin
Pour ta faiblesse et pour tes yeux
Quand la force de l´homme ne tient
Que dans son flingue ou dans sa queue
Et quand viendra l´heure dernière,
L´enfer s´ra peuplé de crétins
Jouant au foot ou à la guerre,
A celui qui pisse le plus loin
Moi je me changerai en chien si je peux rester sur la Terre
Et comme réverbère quotidien
Je m´offrirai Madame Thatcher

woman

Een Quote 500 voor de armen

De Quote 500 voor de rijken bestaat al.  We kunnen er ons allemaal aan vergapen.  Sommigen hebben vast hun fortuin op eerlijke wijze verdiend, dan zeggen wij chapeau.  Echter, wijlen de schrijver Mario Puzo deed eens de terechte uitspraak : “Achter elk groot fortuin schuilt een misdaad“.  Sociologe en journaliste Annemiek Onstenk pende het verhaal van de armen neer in Qracht 500.  Armoede kan iedereen overkomen! 500 Portretten over de sores en de kracht van de mensen achter de armoedecijfers.  Er komt een magazine en een TV-programma.  Hiér zeggen wij ook chapeau tegen…

Hoopvol nieuws

Maar liefst 19 van de 26 bestuurders in het Nederlandse onderwijs en de mediawereld hebben vrijwillig gehoor gegeven aan het verzoek van een minister en een staatssecretaris om salaris in te leveren.  De bewindslieden deden een moreel appel aan ontvangers van topinkomens in onderwijs, cultuur en media.  Kijk – hier wordt ons hart dan weer warm van.  Nu het uitgespaarde geld nog goed aanwenden natuurlijk.

Frans grapje

Frankrijk wil bij monde van François Hollande tegen 2025 volledige tewerkstelling realiseren, en tegelijk ook de huizenmarkt op orde brengen en een derde revolutie starten.  Wij van het B.B. willen tegen 2025 naar Mars vliegen en alle armoede en honger de wereld uit helpen.  Zult u aanwezig zijn om ons tegen dan te controleren? Binnen enkele weken zal de president bekend maken hoé hij dit alles precies zal doen.  Wij ook dan.