Boeren zijn boos en tonen dit ook massaal

De Nederlandse boeren eisen respect voor hun beroep, dat ze als onmisbaar beschouwen. Zonder ons geen eten op tafel, luidt het. Ze zijn met z’n duizenden en honderden tractoren op weg naar Den Haag op moment van schrijven, dinsdag 1 oktober 2019 om 8:00. De Nederlandse landbouwer is het grondig oneens met het imago dat hij en zij aangemeten wordt. Dat van dierenmishandelaars en milieuvervuilers.

Bewuste hinder

Het wordt de drukste ochtendspits ooit. Vanuit heel Nederland zijn ze op weg richting Den Haag. Om 7:00 vanochtend stond er al meer dan 1000 kilometer file. De wetgever zal het geweten hebben. De andere Nederlanders op weg naar hun werk vanochtend ook. De Nederlandse landbouwers uitten eerder al dat ze te weinig beloond worden naar hun inspanningen. Zo zouden ze slechts een fractie krijgen van de marktopbrengst van hun producten. Vandaag is hun protest vooral gericht tegen de wetgever.

Halveren en uitkopen

Hun boosheid draait vooral om ‘de uitspraak van D66’er Tjeerd de Groot. De landbouwwoordvoerder zei op 9 september in het AD dat de regeringspartij de Nederlandse veestapel wil halveren om zo de uitstoot van stikstof sterk af te laten nemen. Daarmee zegt de partij een oplossing te hebben voor de stikstofcrisis.’ En: ‘Dit bevestigt ook de commissie-Remkes, die onderzocht welke maatregelen de overheid kan nemen om te zorgen dat stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden binnen de normen blijft. Een van de adviezen van de commissie is een zogenoemde warme sanering, het uitkopen van boeren waarmee het toch al niet zo goed gaat.’

Eisen

Het protest gaat onder de naam Agractie, een initiatief op Facebook van één schapenhouder. Hij kreeg duizenden reacties en een beweging ontstond haast à la minute. Dit toont ook weer de indrukwekkende kracht van sociale media. Gebruikers zijn duidelijk zeer ‘connected’ en in no time kan een beweging ontstaan. Op Agractie.nl worden hun eisen duidelijk gemaakt. Ze bestaan uit 5 hoofdpunten:

 • ‘geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel.
 • onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof door een onafhankelijke partij die door de gehele sector wordt ondersteund en geaccepteerd. Geen rekentools.
 • het beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen is gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Niet op aannames en emotie. En dat hierover helderheid komt naar de burger.
 • dat onwerkbare regels worden herzien in afstemming met de sector.
 • duidelijkheid voor de lange termijn in afstemming met de sector.’

Gevreesd

Zoals bij de meeste demonstraties gaat het om aandacht, respect vragen. Onvrede uiten. Opkomen voor rechten. In het algemeen: gehoord willen worden. Burgers worden almaar mondiger. Sociale media zijn een tool om dergelijke acties op touw te zetten. Denk groter aan de Arabische Lente van 2010, al heeft die negen jaar later gemengde resultaten opgeleverd. En recenter aan de wereldwijde klimaatprotesten. Dit is wat machthebbers, wetgever het meest vrezen: burgers die zich samen achter één doel scharen. Hun stem laten horen en zien, almaar luider en steeds moeilijker te negeren.

Protest, protest; zo ver het oog reikt

Aan het begin van de herfst van 2019 zijn nog tal van andere protesten gaande, in verschillende landen. Zo wordt er in Indonesië gedemonstreerd tegen een aantal wetsvoorstellen, door de actievoerders als onzinnig beschouwd. Het gaat dan onder onder meer op een verbod op seks buiten het huwelijk. In Frankrijk willen de Gele Hesjes dan al maandenlang gehoord worden. Ook in Hong Kong broeit het reeds vele maanden. Daar willen de bewoners meer zelfbeslissingrecht. Minder inmenging vanwege China. Vaak is de initiële reactie van regeringen de harde tegenhand tonen. Terwijl alleen echte communicatie, ernstig en respectvol in gesprek treden met, tot duurzame oplossingen kan leiden…

16 reacties

 1. Soms kan ik het niet meer volgen. Waarom wordt de agrarische sector zo op de huid gezeten en blijft de sector luchtvaart nog altijd buiten schot? Hier wordt toch met 2 maten gemeten? Kijk eens naar de momentopname van de vliegbewegingen boven Europa: https://planefinder.net/?fbclid=IwAR0UcDKjtjvAJC0SPzrV1FEFfgzJssa82NyHy-DAVW9wGrwfv-ushsrELF4. Wie vervuilt er nu wie? Is het niet het milieu, dan is het wel het klimaat. Boertjes pesten is kennelijk wat makkelijker dan op te boksen tegen de machtige lobby van de luchtvaartsector. Oké, ik begrijp de grote maatschappelijke belangen van de luchtvaart, maar ook die van onze boeren. Maar als scholieren al makkelijk een dagje vrijaf krijgen om hun afval achter te laten op het Malieveld en de week daarop massaal naar Ibiza vliegen om te feesten dan snap ik het even niet meer. De klimaatreligie slaat door, zondags vooraan in de kerk maar door de weeks de beest uithangen. Boeren zijn zo intensief bezig met hun bedrijf dat ze nauwelijks vakantie nemen. Laat staan vliegen naar de Costa’s. Zit niet in hun agrarisch bloed. Maar hoe hypocriet zijn wij als samenleving als scholieren staan te juichen in Den Haag omdat ze een dagje vrij hebben en de boeren hun koeien in de steek laten om hun bedrijven te redden van de ondergang. Zijn we hier niet een beetje de weg kwijt? https://uploads.disquscdn.com/images/b9f49c03724a5ab4382dd00e2e99ae3964f4cfd506e9bd4dbc7f8085f6b55526.jpg

 2. De vliegindustrie moet eens een inhaalslag in positieve zin krijgen, wie vraagt erom om nou vergiftigd te worden door geluidoverlast en te goedkope vliegreizen, die niet met andere vervoer te concurreren vallen?
  Daar moet toch de NWO of illuminatie achter zitten?
  Weg met de elite en een normaal natuurlijk leven, zoals het nu stressvolle, jachtige en zinloze bestaan?

 3. Gerrit, wij zijn niet de weg kwijt,maar de politici in Den Haag en die potverteerders daar in Brussel!!!
  De burger juicht de protesten van de boeren alleen maar toe.
  Eindelijk eens een groep die de regenten daar in Den Haag en in Brussel een halt wilt toeroepen.
  Op Joost hoeven we niet te rekenen, die is pro EU(en misschien wel lid van de bende).

 4. Ik woon op het platteland, en van samenleving en een met de omgeving, zijn door politieke besluiten en regelgeving de boeren in hoek gekomen waar ze met hulp en dwang weer uit moeten.
  Boeren, ze bezitten samen met de banken de grootste land oppervlakte van Nederland, meer dan bv steden en industrie.

  De agrarische sector is een zeer vervuilende industrie, niets romantisch aan.
  Dat dit anders moet en minder, staat los van de rest van de stikstof (luchtvaart).

  Groote delen van Nederland zijn minder goed leefbaar en bruikbaar door de grootschalige land en tuinbouw, ze zijn zeer dominant, en zeggen boeren letterlijk tegen de niet boeren dan moet je hier maar niet komen, (wonen, recreatie enz).

  Met alle mensen zullen we de ruimte in Nederland anders moeten gaan inrichten en dat daar minder ruimte is voor de BOER en zijn op de lange duur schadelijke grootschalige land gebruik, is onvermijdelijk.
  Ik kom veel in oostelijke Europese landen en er is ruimte zat voor boeren,en helaas niet meer voor allemaal in Nederland.
  Blij dat het CDA eindelijk niet meer zo veel in de melk te brokkelen heeft!
  Laten we dit zo houden!
  (let op bij de volgende verkiezingen komt cda vol gas terug op de tractor)

  Kunnen we eindelijk dit probleem oplossen, meer ruimte voor de mens en andere ontwikkelingen.

 5. Nog wat getallen van elders..
  Al die romantisering van het boerenvak, door boeren zelf, door Yvon Jaspers !
  46% van de stikstofuitstoot in Nederland is afkomstig van de ‘agrarische sector’ – lees de intensieve veehouderij. 32,3% komt uit het buitenland. De rest van de depositie is afkomstig uit allerlei andere sectoren, zoals de industrie 2% en de luchtvaart 6,1%.
  En nu voelen ‘de’ boeren nattigheid want zij zijn kampioen stikstofuitstoot, ondanks alle reductie in de voorgaande jaren. Terwijl Nederland ‘op slot’ zit. De vraag is dus hoeveel het ons waard is om de intensieve veehouderij overeind te houden. Voor onze eigen consumptie is dat niet nodig, want het merendeel van de vleesproductie is voor de export. Kortom, niet van strategisch belang voor Nederland.

  1. Oké, er van uitgaande dat de cijfertjes kloppen. Gaan we eerst de agrarische sector reduceren en daarna op volgorde af de NL-huishoudens, de infrastructuur en de industrie. Vergeet ik even het buitenland want de wereld verbeteren is beginnen bij jezelf. Nadat we onszelf gereduceerd hebben kijken we over de grens, althans voor wat we nog waard zijn. Onze stikstofdepositie is dan zo gering dat we niet meer mee tellen bij die enorme depositie over de rest van onze aardkloot. Ook hebben we dan een groot deel van ons verdienmodel weg gekieperd en zijn we terug bij af. Ik zou zeggen, grenzen sluiten, gordijnen dicht en onder een steen gaan leven. Begrijp mijn cynisme goed in deze klimaat, c.q. milieudiscussie, waarom moeten wij persé voorop lopen in deze hysterie. Zie toch liever een andere volgorde. Waarom eerst de kleintjes, lijkt mij een verkeerde volgorde. Pak eerst de grote vervuilers over de grens aan en dan in volgorde van BBP, ieder land op zijn beurt. Of misschien inhaken op moment dat hun resultaten zichtbaar worden. Dus kalm aan a.u.b. met onze zelfkritiek, dit is de weg naar zelfmoord.

   1. Gerrit, je heb geen idee wat de huidige impact is van veestapels, inc pluimvee en de rest van de veestapel op de wereld, wij zijn op dit gebied geen kleintje, we zijn een van de grootste.
    (Na China is Nederland de grootste importeur van de wereld van sojabonen en sojaschroot)
    Voor deze teelt worden, wereldwijd bossen en natuur gronden vernietigt om een tijdje tot ze uitgeput zijn gebruikt te zijn voor oa soja.
    En Nederland komt om in de stront.
    Het word tijd dat alle kosten mee gerekend gaan worden, sociaal, maatschappelijk, milieu, niet alleen maar de winst.

    Het is net als met de tuinbouw, die zichzelf de hemel in prijst, daar word door B.V Nederland netto niets verdient.
    Alle lonen van de werknemers gaan naar het buitenland, de andere kosten zijn voor ons de maatschappij.
    De energie kosten zijn gesubsidieerd, die zijn werkelijk veel hoger, maar wij betalen de rest van de rekening.
    Dus stoppen om die sector de hemel in te prijzen, dit is niet meer gebaseerd op feiten.
    Lees dit maar eens en dit is maar een klein stukje….van de slechte puzzel.
    https://www.groene.nl/artikel/duurzaamheid-is-slechts-een-verhaaltje
    En dit gebeurt Wereldwijd!!

    1. Het is niet dat ik de sector de hemel in wil prijzen. Ik kijk meer naar de maatschappelijke gevolgen vooral op sociaal gebied. Ik heb veel sympathie voor onze boeren die ons jarenlang van voedsel hebben voorzien. Ik snap dat tijden veranderen en dat mede door globalisering, subsidiëring en de nieuwste milieu maatregelen de hele sector anders moet gaan werken, denken, krimpen, enzovoorts. Maar hoe ver willen we in ons kleine kikkerlandje gaan om bepaalde sectoren, die een makkelijk doelwit zijn, te onderwerpen aan strikte regelgeving die hun bestaan bedreigt. Als dit de gevolgen zijn van het klimaatakkoord dan vind ik dat we gerust wat kalmer aan mogen doen om de agrarische sector al zo snel in te laten krimpen. We moeten niet vergeten dat deze sector al lang bezig is met verschonen. Hetzelfde verhaal als met de uitstoot van onze auto’s die de laatste jaren veel schoner rijden door zuinige motoren en zuivere brandstof, zoals de nieuwe E10 waar 10 procent bio-ethanol aan is toegevoegd. We zijn op de goede weg maar laten we niet te hard van stapel lopen. Er is al veel geïnvesteerd om schoner te produceren.

     En dan kom ik terug op mijn eerdere opmerking om als klein landje niet voorop te gaan lopen met het invoeren van allerlei beteugelende maatregelen ten gunste van de uitvoering van het klimaatakkoord, waar ik ook de milieumaatregelen onder rangschik. Gaat ons veel geld kosten. Pak a.u.b. eerst de grote vervuilers over de grens aan en dan in volgorde van het BBP. En pas inhaken op het moment dat hun resultaten zichtbaar worden. Pas dan heeft het zin om langzaam mee te gaan doen en te werken aan een schone wereld. Wij komen nog niet om van de smog en de stikstof, we hebben veel wind vanuit het westen. Als de wind uit het oosten waait dan ruiken we hier de bruinkooluitstoot van de buren en zelfs uit Polen. Daarom zeg ik opnieuw kalm aan a.u.b. met onze zelfkritiek, het is de weg naar economische zelfmoord.

     1. Duidelijk. Maar we hebben het over de Groote agrarische sector in een klein land als Nederland.

      In het kader van het grotere plaatje is het een zeer verkeerde weg!
      Deze ontwikkelingen zijn zo i zo niet in ons belang, voorzichtige eerste schatting van de kosten 1000 groene miljarden….En die gaan we niet meer terug verdienen, alles zal duurder worden en onze concurrentie positie holt achteruit.

      Mijn gevoel is dat er op dit moment een soort afbraak is via politiek, van de westerse waarden en economieën, en bv Trump werk daar ook goed aan mee, je moet goed kijken om het te zien, want met de mond lijkt het anders, maar kijk naar de daden en de gevolgen.

      Een voorbeeld, de boycot op Rusland, die maar door en door gaat kost ons Nederland nu al honderden miljarden, wat denk je wat de kosten zijn voor heel Europa en wij lekker van het gas af!

      Er is iets groter gaande wat samen valt met de economische crisis opnieuw in wording, deze zaken zijn verweven met elkaar.
      Ik ben benieuwt of je het ook al kan zien?

      Toevoeging, Amerika first, will be last Trump is een zakenman en hij brengt bewust in opdracht heel veel schade toe aan de economie, dat is slecht voor zaken?

      Het lijkt dat Trump de grote vernietiger is, een vos in wolfskleren!
      Dat blijft vreemd, tot je het grotere plaatje zie van alle ontwikkelingen samen en dan zie je de bewuste vernietiging, maar waarom, dat is een andere discussie.

     2. Het grote plaatje is de lange cyclus van economische groei van ongeveer 80 jaar. Daar binnenin bewegen zich de korte cyclussen van economische recessies en oplevingen. Afwisselend ongeveer in een cyclus van 7 tot 10 jaar. Als na menselijke invloeden de economie is uitgehold, zie beleid van centrale banken, dan is het weer tijd voor de grote correctie. Chaos, volkswoede(Hong Kong), depressies, oorlogen enzovoort. Er circuleren diverse theorieën over die in de kern vaak uitkomen op ongeveer 80 jaar betrekkelijke welvaart en daarna weer chaos. Begon de 2e WO ooit niet ongeveer 80 jaar geleden?

     3. Daar gaat het niet om, de cyclus ken ik, en zo zijn er meer De Kondratieffgolven of lange golven vormen een conjunctuurbeweging in de moderne wereldeconomie, die op de zeer lange termijn opereert: deze golven hebben een periode van vijftig tot zestig jaar, waarin de economische ontwikkeling eerst versnelt, daarna vertraagt.

      En deze Martin Arthur Armstrong is een Amerikaanse autodidactische economische voorspeller die zijn eigen computermodel gebruikt op basis van pi.

      Ik bedoel iets anders, lees het nog eens en laat anders maar.

      De reden van de oorlogen zijn bij mij inmiddels wel duidelijk, die zijn geen toeval die dienen een hoger doel..
      Europa is niet bevrijd door de amerikanen maar wij zijn bezet door de amerikanen, dat duurt ook even voor dat je dit alles en de doelen van deze oorlog kan begrijpen, bij mij ruim 40 jaar…

     4. Dit is oa wat ik bedoel huidige USA Trump politiek .Tja en nu dan Toch??

      Poetin: “Sancties ondermijnen vertrouwen in de dollar”
      oktober 2, 2019 Frank Knopers 0 reacties dollar, poetin, rusland, russian energy week
      Het beleid van de Verenigde Staten dwingt landen om alternatieven te zoeken voor de dollar. Dat zei de Russische president Poetin woensdag tijdens de Russian Energy Week, een jaarlijkse bijeenkomst voor belangrijke spelers in de energiesector. De Verenigde Staten maken volgens hem een grote fout door sancties op te leggen aan het gebruik van dollars in het handelsverkeer. Hij zei daar het volgende over.

      “De dollar genoot wereldwijd veel vertrouwen. Het was bijna de enige universele valuta in de wereld. Om een of andere reden zijn de Verenigde Staten de dollar gaan gebruiken als een politiek instrument, door restricties op te leggen aan het gebruik van de dollar. De Verenigde Staten bijten daarmee in de hand waarmee ze gevoed worden. Sancties ondermijnen het vertrouwen in de dollar alleen maar. Is het niet duidelijk dat ze de dollar daarmee eigenhandig de nek omdraaien?”

   2. Geen kwestie van overdreven zelfkritiek, hysterie of
    zeefvernietigingsdrang; ook emissiewaarden worden tegenwoordig
    nuchter en universeel gemeten. Daaruit blijkt al jaar en dag dat ook
    een klein land, zoals Nederland, met een bescheiden economie, best wel één van de grootste smeerpijpen van Europa kan zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sorry. Nog geen gegevens beschikbaar.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: