Die zijn er in oktober 2019 ampel natuurlijk. We zijn ongerust over onze pensioenen. De al dan niet toenemende of meer zichtbare criminaliteit in Nederland baart velen zorgen. Er is de stikstof discussie en het Boerenprotest. Er heerst onrust en onzekerheid onder onze bevolking over tal van onderwerpen. De meningen over e.e.a. lijken ook zeer verdeeld. We willen daarom heel graag uw mening kennen over twee actuele kwesties, die zelfs niet alleen Nederland aanbelangen. Ten eerste: welke mate van persoonlijk ongemak bent u bereid te verduren met een aantal stakingsaanzeggingen aangekondigd? Bij uitbreiding ook i.v.m. demonstraties als van de Nederlandse boeren en organisaties als  Extinction Rebellion. Ten tweede: wat moeten we aan met (gewezen) IS strijders die willen terugkeren naar Nederland?  

Demonstraties

Heerst er afkeuring bij de Nederlander omwille van het ondervinden van ongemak? We denken dan aan files, nog moeilijker op uw werk geraken dan anders. Heeft u voldoende empathie om enige ongemak en hinder er maar bij te nemen? Heiligt het doel in deze de middelen? Of houdt u zich eerder terzijde van hun ernstige zorgen? Specifiek dan van de Nederlandse boeren die voor hun bestaansrecht opkomen. Zegt u: allemaal niks mee te maken, dat ze mij met rust laten en vooral niet storen? Wel beseffend dat het onze boeren zijn die voor ons voedsel zorgen. Vindt u misschien dat ze hun woede, frustratie, ongerustheid en zorgen maar op andere manieren moeten tonen. Misschien dat ze al voldoende financieel gesteund worden in hun beroep? We vernemen het hier allemaal graag!

Klimaat

Extinction Rebellion heeft Nederland aangedaan, wat u niet ontgaan zal zijn. Ook Londen (waar hun demonstraties in oktober 2019 wettelijk verboden worden.) Zestig steden staan zo op de agenda. Zonder enig persoonlijk voordeel offeren demonstranten zich op om hùn ongerustheid en zorgen te tonen. Op geweldloze en ludieke wijzen. Al worden ze soms gearresteerd of mismeesterd. Over het klimaat en de wrede of nonchalante of opportunistische manier waarop overheden (en bedrijven en burgers?) met deze brandende kwestie omgaan. Aldus de zienswijze van E.R. Het klimaat dat, toegegeven toch, van iederéén is. Zij komen dus ook op voor ù? Of hinderen ze u, geeft u er niet om, vindt u het allemaal fel overdreven? Bent u zelf begaan met de wereld en het klimaat, of zegt u: een vervanmijnbedshow? Laat u ’t maar weten, we lezen het allemaal graag! Hou u vooral niet in en spui uw mening!

Kroniek van een aangekondigde staking

Twee in het bijzonder zelfs komen er aan. Het onderwijs gaat staken op 6 november 2019. En de zorg ook, op 20 november dan. Heeft u empathie en zult u de eventuele hinder er maar bij nemen? Want die zàl er ongetwijfeld komen. Uw kind kan niet naar school, en wie gaat er voor uw oud moedertje of uw oom zorgen? Keurt u stakingen en dergelijke principieel af misschien. Maar dan: wacht tot u zelf in een vermeende patsituatie terecht komt. Uw (beroeps)lot bedreigd of beïnvloed gaat worden, vroeg of laat? U misschien zelf uw ongenoegen fysiek en met anderen mee wilt uiten. Dan gaat u misschien wel anderen ongewild hinderen? Zijn er wel nog andere manieren om dat te doen, anders dan met stakingen en/of demonstraties? En is dat geen grondwettelijk recht dan? Of: hoe ver kan en mag je gaan in deze? Mogen burgers een heel land plat leggen? Gooi het er allemaal maar uit, u krijgt hier uw forum!

IS: is of was?

De media staan er vol van. De oorlog in Syrië waaraan de inval van Turkije in oktober 2019 een nieuwe dimensie geeft. Bepaalde IS strijders van Nederlanse origine willen terugkeren. Wat met hun echtgenotes en kinderen? Is het gevaarlijk hen terug binnen onze grenzen op te nemen? Welke straf verdient wie? Wie is een meeloper geweest en wie vertrok er eerst met welke instelling? Indien deze mensen, mannen en vrouwen, berouw tonen, moeten we hen dan terug Nederland in laten? Hun paspoort afnemen, straf geven of vergeven? Hoe ver kan en mag verdraagzaamheid gaan?

Wij, Nederlanders

Vergeet niet dat wij als Nederland(ers) een internationale reputatie hebben (nog of in het verleden?) van verdraagzaamheid. Openheid. Veelkleurigheid. Progressiviteit? Gaan we die reputatie eer aan doen of ons ingraven, in stellingen, van Wij en de Anderen? Past hier (meer) gestrengheid of vergevingsgezindheid? Wat is redelijk, wat is menselijk, wat zegt de Wet? Dura lex sed lex? Onze oren en ogen staan voor u open, beste Biflaters. Laat maar komen! Dank bij voorbaat voor uw vast constructieve opmerkingen en commentaren, opinies en meningen allerhande. U wordt gehoord! Wij luisteren naar u! Onderstaande publicatieruimte is voor U…

19 reacties

 1. . Hoe denkt u overde politiek?
  . Het koningshuis, de monarchie, de erfopvolging?
  . De democratie?
  . De EU en euro?
  . De rechtsstaat en het onafhankelijk functioneren van de ‘Trias Politica’, de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtspraak?
  . Hoe over de identiteit en de integriteit van de Nederlander, die (volgens het
  SCP) rusteb op de taal, Sinterklaas en koningsdag?
  . Verkopen wij aan argeloze buitenlanders bij voorkeur knollen voor citroenen of
  tulpenbollen?
  . Wat denkt u van de jongste uitbreiding van de multiculti in dit land?
  . En wat over de latente woningnood?
  . En de steeds langer worden wachtlijsten bij de corporaties, het CBR (rijbewijzen), de zorg en de apotheken?
  . Waar is de volkse gezelligheid in woonwijken gebleven, de humor en de gulle lach?
  . Familie- en gezinsbanden en de troosteloze ‘grijze’ pakhuizen vol oude
  eenzaamheid?
  . De voortschrijdende digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie, ook wel ‘ontmenselijking’ genoemd?
  . Wat denkt u van onze Amerikaanse manier van leven en ‘all cheques accepted’?
  . De kerken en de religies van het Christendom, ooit onverbrekelijk met onze cultuur verbonden, hebben wij afgeschaft; zijn wij of onze kinderen/kleinkinderen daardoor gelukkiger geworden?
  . Hebben Nederlanders geen grote problemen, omdat ze zélf het probleem zijn?

  Zomaar een greep uitde zak van Sinterklaas, ter aanvulling.

  Vragen hoeven niet te worden beantwoord; zij beantwoorden zichzelf.

  1. Toegegeven, we hebben met z’n allen in Nederland véél zorgen maar…kijkt u ook eens over de grens? Naar Venezuela, Irak, Jemen, Syrië!,…, en nog een dozijn ander landen. Zeker zijn onze besognes van belang, en er wordt vast aan gewerkt, of we zetten zelf e e a in gang maar…zitten daar, in het licht van de penibele, miserabele, gruwelijke toestand op veel plaatsen in de wereld, niet enkele luxe zorgen bij. Ik werp het maar op hoor, met alle respect!

   1. Inderdaad. Maar topic is hier overduidelijk: “Brandende kwesties voor Nederland”. Dus mogen we bij deze gelegenheid vooral even in alle bescheidenheid naar onszelf kijken.

  2. Pragmatisch, democratisch en tolerant, zoals Nederlanders nu eenmaal zijn, vervingen zij als eersten de Tien Geboden die vrij algemeen als te betuttelend werden ondervonden, door één enkel, eenvoudig door iedereen na te leven Gebod: Alles Mag, Niets Moet.

 2. Als je toch ziet welk niveau die parlementsleden hebben, aanzienlijk gedaald.
  Voor zulke vraagstukken moet je als premier en de zijnen toch goed geïnformeerd zijn?
  Denken zeker met een leugentje ervan af te komen?

 3. Als je toch ziet welk niveau die parlementsleden hebben, aanzienlijk gedaald.
  Voor zulke vraagstukken moet je als premier en de zijnen toch goed geïnformeerd zijn?
  Denken zeker met een leugentje ervan af te komen?

 4. Nou om het rijtje eens af te gaan,…Van mij mag iedereen staken. Ik kan me wel voorstellen dat er beperkingen zijn bij bepaalde beroepen die een maatschappij totaal ontwrichten als zij 100% zouden staken.(politie,energie maatschappijen, gezondheidszorg, brandweer etc)
  Boeren mogen van mij hun gang gaan zolang ze de veiligheid van anderen maar niet in gevaar brengen. Organisaties als Extinction Rebellion is een ander verhaal. Wie financiert die bende onruststokers ? Dat is een organisatie die een heel andere verborgen agenda er op na houdt en waarvan de idealistische meelopers waarschijnlijk nog niet eens in de gaten hebben waarvoor ze worden gebruikt. Van dergelijke gevaarlijke gekken accepteer ik niets. En gelukkig de meeste burgers niet. In Engeland hebben forenzen met grof geweld een aantal van die Extinction Rebellion aanhangers van het dak van de trein afgetrokken waarmee ze naar het werk moesten en een pak rammel verkocht. De hele opwarming en CO2 is trouwens een grote klimaat hoax.
  IS strijders horen in Europa of een land als Nederland niet thuis.Ook hun vrouwen en kinderen niet. Daarover zou niet eens discussie over moeten bestaan.
  Onderwijs mag van mij staken. We zullen er last van ondervinden maar als deze beroepsgroep vindt dat het moet, prima. Mijn zegen hebben ze. Eigenlijk zou heel Nederland in opstand moeten komen tegen de bende die de politiek en de Eu ervan heeft gemaakt. Wat functioneert er eigenlijk wel nog goed ? Leger zonder kogels en tanks, verouderd materieel, politie onderbemand en aangestuurd door een leiding die alle voeling met hun mensen op straat kwijt is.Onderwijs zonder fatsoenlijk personeel. Gezondheidszorg met mega eigen bijdrage, ziekenhuizen die failliet gaan, Ouderen zorg totaal afgebroken, Rijksoverheid kiepert heel veel taken (sociaal domein, drank en horeca,handhaving (BOA’s) naar gemeenten maar die krijgen er geen geld bij. Dat gaat gewoon fout ook al wordt het papier allemaal recht gebreid. En nu CO2, Stikstof en PFAs problematieken. Die laatste legt zowat elk bouwproject waarin met grond wordt gesleept stil. Het lijkt er op dat men totale chaos wil creëren. Burgers worden gek gemaakt over verplichte vaccinaties, zwarte piet en andere ongein. En de media is machtsfaciliterend geworden in plaats van machtscritisch. We worden voortdurend tegen over elkaar uitgespeeld. Verdeel en heers,… En dan stormen we ook nog naar alle waarschijnlijkheid op een financiële crisis af. Ik houdt mijn hart vast.

  1. In Engeland hebben forenzen met grof geweld…’, u zegt het al. Gericht tegen E.R. Dus dat vindt u goed. Maar stakers of betogers, demonstranten, de boeren in deze, mogen helemaal géén geweld gebruiken zegt u. ‘Zolang ze de veiligheid etc…’ Dat is tegenspraak omdat u geen sympathie heeft voor E.R. Corrigeert u mij als ik ongelijk heb. Met uw opvatting voor genoemde beperkingen ben ik het wel eens, hoewel we deze groepen dan compleet anders bejegenen dan alle andere burgers. Terwijl ze evengoed als iedereen het recht van staken bezitten. Aan de ene kant dus: ja maar dan ligt het land plat. Aan de andere kant: nu, dat is misschien net de bedoeling; wordt er nog waarschijnlijker naar hen geluisterd. Dus dat is een beetje moeilijk vind ik… Grotendeels eens met wat u voor de rest zegt. Maar sta er maar eens voor, als politieker. Altijd bakken shit over je heen, wat je ook doet. Nooit is het voor iedereen goed. Is toch zo? Pas op: en dan loop je nog het risico door een of andere extremist neergeknald te worden!! Wel het laatste beroep dat ik zou kiezen… Ik denk toch vaak, relativerend: vergeleken met 95 procent van alle andere landen op de wereld is Nederland toch nog het beste land om in te wonen. Ja we willen perfectie, ja het kan zoveel beter, maar er is realiteit en verlangen hé. Vroeger ging het beter? Jazeker, en dat zeg ik niet omdat ik ouder ben. Dank voor uw bijdrage!

   1. Ik weet heel goed wanneer ik iets tolereer en wanneer niet. E.R. is een organisatie die niet spontaan vanuit de burgerij opkomt maar een opzettelijk georganiseerde bende om klimaat plannen te ondersteunen die niemand wil. E.R is geen activisme maar betaald en georganiseerd terrorisme. Boeren komen in opstand omdat de handel hun activiteiten wil verplaatsen naar goedkopere landen. ( Oekraïne b.v.) Dan komen er plots strenge stikstof regels/ maatregelen om de boeren zogenaamd vanuit milieu oogpunt het werk onmogelijk te maken. Landverrader Frans Timmermans vind dat allemaal geweldig en roept nu al dat hij de landbouw subsidies dan gaat inzetten voor milieu. Weet je meteen voor welk karretje de Eu zich heeft laten spannen. Het heeft dus niets met sympathie te maken voor de een en de ander niet. Het gaat om het kwaadaardige wat er achter zit.
    Inzake dat ik bepaalde categorieën beroepen wil beperken in hun staking mogelijkheden gaat het me er om dat als je bv het elektriciteit netwerk lam legt of bepaalde overheids instanties gaan staken je een anarchie krijgt op straat die niemand wil. Dan gaan er doden vallen en niet zo weinig ook schat ik zo in. Kijk als het openbaar vervoer de boel plat legt ligt er ook veel stil maar dat is nog te overzien en te overleven.
    Inzake de politiekers die altijd veel shit over zich heen krijgen kan ik kort zijn. Ik denk dat als het grote publiek wist hoe politiek werkt dan blijft het niet tot bakken shit over zich heen krijgen maar werden er een paar stante pede gelyncht.

 5. Vragen of men ongemak ervaart aan de acties van de boeren of die klimaat rebellen is appels met peren vergelijken. De boeren zetten n voorbeeld , opkomen voor je bestaan met zoveel mensen als een samenleving. Ook het ontbijt de volgende ochtend is een en al warmte en samenzijn.. schade op het malieveld word ook door hun hersteld… Maar ze zijn heel serieus en staan als de gehele sector , achter elkaar en naast elkaar.. Stiekem geniet heel ontevreden Nederland van dit voorbeeld. Veel mensen zijn soort jaloers op die samenhorigheid en de doorzetting om iets te veranderen met elkaar zoals die boeren dat nu doen.. Maar goed voorbeeld doet volgen en de ziekenhuizen gaan ook staken.. Nederland word een beetje wakker geschud door al die trekkers in de straten…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: