Brexit uitgesteld (net als wij voorspelden)

7

Een grote meerderheid van het Britse Lagerhuis heeft voor uitstel van de Brexit datum gestemd. Met 412 stemmen voor en 202 tegen. Het was te denken want ze komen er niet uit. Teveel onenigheid, teveel verwarring, tegengestelde belangen ook van verschillende partijen. Het is de typische reactie van politici in het algemeen. Kom je ergens niet uit, dan verschuif je de beslissing naar de toekomst. In dit specifieke geval, een eventuele scheiding van de EU, is dat au fond nog welkom. We hebben een dergelijke reactie ook op ditzelfde Biflatie voorspeld.

Imago probleem

We weten dat het gegeven van de Europese Unie an sich op dit eigenste nieuwsplatform (Biflatie.nl) niet populair is. We lézen uw kritieken en commentaren wel degelijk hoor! Die kritiek is niet mals voor de Unie van 28 lidstaten. Te duur, te log, te inert. Heel ver van de burger, nog verder dan de plaatselijke politieke leiders reeds ervaren worden. Na 61 jaar is die Unie gegroeid tot wat ze vandaag, anno 2019 is. Nog steeds is ze er niet in geslaagd dat imago te verbeteren. ‘Europa’ lijkt of is ook zo ver weg? Persoonlijk kennen wij nauwelijks onze eigen Nederlandse politici. Wanneer was de laatste keer dat ù uw vertegenwoordigers nog persoonlijk gesproken heeft? Laat staan diegenen die we ‘naar Europa’ sturen om ons te vertegenwoordigen. Maar kijken we ook eens in eigen boezem: doen we wel genoeg moeite de EU te leren kennen? Wanneer we bijvoorbeeld de website bezoeken, lezen we heel wat zaken die ‘Europa’ voor ons doet.

Brexit wordt Bremain

Verwijzen we toch even naar een eerder artikel op Biflatie verschenen. Zou het niet aangewezen zijn om ooit, vroeg of laat, toch tot een Verenigde Staten van Europa te komen? Maakt eenheid dan soms geen macht meer? Kijk naar beide andere machtsblokken, de Verenigde Staten en China. Wij zitten daar als Europa wel tussenin hoor. En wanneer we niet vermorzeld willen worden, moéten we vooruit. Vooruit op de gekozen weg zoveel decennia geleden. Naar méér Europa, niet naar minder. Kijk naar wat in Groot-Brittannië is gebeurd. Een heel land dat lam ligt of lag, alleen maar in een poging om zich af te scheiden. Het was een impulsieve, domme beslissing van het Britse volk, als uitkomst van het referendum van 2016. Die nu op de lange baan geschoven worden. Als het aan Donald Tusk, de Voorzitter van de Europese Raad ligt, wordt het een héél lang ‘uitstel’. Vraag het de Brit in de straat, wel, die kan het woord ‘Brexit’ niet meer horen. Een eventueel nieuw referendum (goeie kans op) zal vast een heel andere uitkomst opleveren. Daar kunnen wij persoonlijk het alleen maar mee eens zijn (en laat nu uw kritiek maar weer komen, beste lezer…)

Over de auteur

Zet de dagelijkse economische en maatschappelijke onderwerpen uiteen.