Stemming 15 januari 2019: gaat Brexit mogelijk niet door?

20

Op 15 januari 2019 stemt het Britse parlement over de Brexit deal die premier May met de EU heeft onderhandeld. Tot de laatste dag doet Theresa May ontzettend veel moeite de leden van het Lagerhuis te overtuigen voor haar plan te stemmen. Maar is dat wel echt zo? Steeds vaker vallen woorden als “(…) anders niet door gaan” en “(…) of geen Brexit“. Op 14 januari ‘waarschuwde May er nog voor dat een verwerping van de huidige deal er mogelijk toe zou leiden dat het Verenigd Koninkrijk binnen de EU zou blijven’. Wij horen hier in feite een boodschap in aan haar parlementaire collega’s. Van “stem please tegen dan blijft alles bij het oude”. In november 2018, amper twee maanden geleden, verscheen zulks ook in de Britse pers hier en daar al. ‘Is Brexit now inevitable? Or it possible that Theresa May has a plan B ? For Bremain?’

Brexit of Bremain?

Bremain is een samentrekking van Britain en remain. ‘Theresa May has reached an agreement with the EU, but nobody likes it.’ schrijft About-Britain.com. Ik zou zelfs meer zeggen: niemand wil het! Het is ook een idee of plan dat alleen maar verliezers kent. Door de volksraaadpleging ondoordacht aan de Britse politiek opgedrongen. Die in principe wel ‘de democratie’ wil handhaven en er dus mee doorgaat, maar niet van harte. Ik denk dat de meeste politici hun rol wel spelen maar in hun hoofd heel anders denken en wensen. Zelfs premier May, al toont ze zich nog zo’n promotor van ‘haar’ overeenkomst met de EU. Dat een meerderheid van de Britten eigenlijk betreurt waarvoor ze gekozen hebben, merk je ook aan de talrijke oproepen tot een tweede referendum. Met referenda is het wel zo dat je die niet kan blijven houden tot een keer de gewenste uitslag valt…

Weinig kans van slagen

Regelmatig zie je op media ook betogingen van burgers tégen de Brexit. ‘Brexit. Is it worth it?’ lezen we recent vaker op spanborden. En ‘Stop the Brexit’. Blijkbaar zijn die vooral onthutst over wat ze veroorzaakt hebben. Door in juni 2016 met 51,89 procent te kiezen om uit de EU te stappen. Niemand van de ondervraagde politici en commentatoren geeft May’s voorstel veel kans op slagen.

Voor de vorm: wat is dat plan eigenlijk?

Het gaat om een voorlopig terugtrekkingsakkoord. Daarover had in de december 2018 al moeten gestemd worden. Maar May vreesde toen niet genoeg steun ervoor te krijgen. Op 15 januari 2019 wordt dan toch over dat plan gestemd. Het is nauwelijks of niet veranderd van inhoud, dus waarom zou de verwachte uitslag vandaag anders zijn? ‘May had gehoopt extra toegevingen van Europa los te weken – vooral over de regeling van de Ierse grenskwestie – maar Brussel wilde daar niet van weten.’

De Ierse grenskwestie

Noch de EU, noch Groot-Brittannië wil een zogenaamde harde grens met Ierland. Noord-Ierland behoort tot het VK, dat bij een Brexit mee uitstapt. Ierland is lid van de EU. De bestaande grens tussen Noord-Ierland en Ierland is indertijd al zo moeizaam tot stand gekomen. Nu vreest het Noorden anders behandeld te worden wat regels en wetten betreft dan de rest van het VK. ‘Uit het voorlopige akkoord blijkt dat het Verenigd Koninkrijk met de EU een „gemeenschappelijk douanegebied” wil inrichten als noodoplossing. Dat komt tot stand mocht er in de overgangsperiode tot eind 2020 geen sluitend handelsakkoord worden gesloten dat een zachte grens tussen Ierland en Noord-Ierland respecteert.’ Tja, potentiële moeilijkheden en problemen en onzekerheid nog, genoeg om de stemming van 15 januari negatief te beïnvloeden.

Mogelijkheden

Indien zoals algemeen verwacht het plan afgekeurd wordt, krijgt de premier nog drie dagen om met een plan B te komen. Daarover zou dan op 21 januari nogmaals gestemd worden. In ieder geval: met of zonder plan verlaat Groot-Brittannië de EU op 29 maart 2019. Tenzij de parlementsleden de Brexit uitstellen of annuleren… Er kan een parlementair comité opgericht worden om een nieuw plan te onderhandelen. Ook roepen stemmen op tot nieuwe verkiezingen. Mogelijkheid is tevens dat er een vertrouwensstemming komt over de huidige regering. Onze verwachting? Dat er zowiezo uitstel komt. Daarin zijn politici immers meesters. Wat een gedoe en tijdverlies allemaal, terwijl de echte problemen, die van het Britse volk, ondertussen blijven liggen…