media loesjeBij het kritisch volgen van de economie valt mij op dat de mainstream media (MSM) hun uiterste best doen om een positief beeld van onze maatschappij te creëren. Er passeren doorgaans meer positieve berichten dan negatieve berichten de revue. Het theater van onze economie. Een aaneenschakeling van veel opbeurende berichtjes met soms een wat minder gunstige boodschap, maar uit het geheel moeten we opmaken dat het allemaal weer wat beter gaat. Een aantrekkende woningmarkt, een groeiende industrie, bijgestelde hogere groeicijfers van de meeste eurolanden, een aansterkende euro, dus wat willen we nog meer zo vlak voor de verkiezingen van het Europees Parlement (EP)?

Europese verkiezingen 22 mei

Daar komen we uit bij de oorzaak van de vele positieve berichten. In de aanloop van verkiezingen worden vaak mooie cijfers gepresenteerd om de burger weer moed te geven en vooral geloof en vertrouwen in de politiek. Want onze dames en heren politici hebben het samen met de bejubelde Draghi van de ECB weer mooi voor elkaar gekregen om de euro overeind te houden. Vooral in de zuidelijke EU-landen in de Europese Unie gaat het economisch weer een stuk beter. Dus een schouderklopje voor onze bestuurders via onze media is in feite het theaterstuk wat nu wordt opgevoerd. Een klein (afgedwongen) applausje van het publiek moet er voor zorgen dat we goed gemutst naar de stembus gaan straks. Zo ongeveer is de gemaakte stemming in het theater van de EU.

Uit balans

De vergelijking van onze maatschappij met een theater is een passende beeldspraak, omdat er, naar mijn bescheiden mening, een behoorlijk theaterstuk wordt opgevoerd door onze bestuurders en beleidsmakers. Door diverse ingrepen van de ECB en de FED en door allerlei belasting- en bezuinigings-maatregelen van onze politici ziet het financiële plaatje er volgens veel economen weer beter uit. Hoeveel economen betere vooruitzichten voorspellen is onduidelijk. Het vreemde vind ik namelijk dat in de MSM (dus televisie en radio) de meer positieve berichten worden gepubliceerd en de meer negatieve berichtgeving, of beter gezegd de niets verhullende en meer realistische berichtgeving, tref ik meestal aan op het internet. Daar zijn genoeg websites te vinden waarop vaak redelijk onafhankelijk wordt uitgelegd dat het nog niet allemaal hosanna is in de maatschappij waarin wij burgers ons overeind moeten houden. En met burgers bedoel ik de werkende klasse en de ondergeschoven klasse van mensen zonder werk en inkomen en werkzoekenden met een uitkering.

Op zoek naar de waarheid

Het beeld wat de laatste tientallen jaren in de westerse welvaartmaatschappij is ontstaan is het beeld van veel glitter en glamour op de media van de jetset en de showbizz. Vooral op de TV en zeker in de Telegraaf is ontzettend veel verslaggeving over onze weldadige maatschappij met al z’n pracht en praal. Dat er tegelijk een andere kant bestaat in onze onevenwichtige maatschappij deert de mediawereld niet echt, daar valt geen eer aan te behalen. Of het moet al een verdwaalde documentairemaker zijn die de andere kant van de medaille laat zien via het programma “Tegenlicht” van de VPRO. Dit soort programma’s zijn geen kijkcijferkanonnen maar belichten wel de waarheid achter de facade van onze heilzamewelvaartmaatschappij. Een maatschappij die zich veel beter wil voordoen dan ze in werkelijkheid is. Een maatschappij met extreme tegenstellingen. Een maatschappij gebouwd op een enorme schuldenbubbel. Gekochte, of beter gezegd, geleende welvaart dus. Het maatschappelijk systeem van kapitalisme is totaal doorgeschoten en gaat ten onder aan het eigen succes.

Virtuele economie groeit ten koste van reële economie

Door de ongeremde ruilverkeershuishouding is uiteindelijk een a-kapitalistisch systeem ontstaan waarin juist de bedrijven niet meer in bezit zijn van de mensen maar in het bezit van de multinationals en het grootkapitaal. Dus de 10 procent rijksten der aarde. Dat deze 10 % evenveel of inmiddels al meer bezitten dan de andere 90 % van de wereldbevolking begint zachtjes aan een beetje door te dringen bij de mensheid. Een groeiend deel komt erachter dat de ze in enige vorm van onderdrukking leven. Dat één van de definities van het kapitalisme ook al niet meer van toepassing is, namelijk: de vorm van een economische orde waarbij de kenmerken van een vrije markteconomieoverheersen, begint langzaam maar zeker echt duidelijk te worden. Er kan geen sprake zijn van een vrije markteconomie wanneer overheden en centrale banken met hun dwingend opgelegde “reddings”-maatregelen proberen een wegzakkende welvaart nieuw leven in te blazen. De geldverruimingspolitiek, waarbij het geld niet in de echte economie terecht komt maar in de virtuele economie van de beurshandel en speculatie, heeft geen effect op lange termijn. Het vele geld wat in omloop wordt gebracht gaat aan onze neuzen voorbij en de reële economie waarin u en ik ons geld moeten verdienen wordt kleiner door de krimpende geldomvang. Simpelweg doordat arbeid minder inkomen genereert door hogere belastingen en werkgelegenheid verdwijnt door aanhoudende bezuinigingsmaatregelen.

Twee geldstromen in een systeem

Het kapitalisme wordt op deze wijze als het ware in tweeën gebroken. In een virtuele en een echte economie. Dat zijn twee geldstromen binnen één economisch systeem en dat geeft na verloop van tijd een grote onevenwichtigheid. Een economie en maatschappij die uit balans raken. Vanuit de reële economie vloeit via de beleggers de laatste jaren door de lage rente steeds meer geld naar de virtuele economie door de aanhoudende hogere standen van de aandelenmarkten. Ook hierdoor groeit de onbalans. Zo zijn er nog meer factoren die er voor zorgen dat het geld in de echte economie verder krimpt. In ons eigen kikkerlandje worden er miljarden euro’s aan spaargeld gebruikt om onze enorme hypotheekschuld af te lossen. Hierdoor verkleint de balans van de bank waarop telkens een deeltje van een lening wordt afgeboekt. Ook dit geld verdwijnt uit onze reële economie. Er verdwijnt op diverse manieren geld uit onze echte economie waardoor er minder verdiencapaciteit ontstaat. De gevolgen zijn bekend. Veel lege winkel- en kantoorpanden en toenemende werkloosheid. Kortom, een maatschappij uit balans.

Verschil tussen arm en rijk wordt te groot

Aan de ene kant het grootkapitaal in bezit bij multinationals en de 10 procent elite en aan de andere kant de wegkwijnende middenklasse en de toenemende armoede bij een alsmaar groeiende onderlaag, de andere 90 procent bevolking dus. Als we beseffen dat bijvoorbeeld de marktwaarde van beursgiganten Apple en Google samen de waarde van 1 biljoen dollar overstijgen in 2014 en dat bijvoorbeeld meer dan 1400 miljardairs wereldwijd een totaal vermogen bezitten van 5,4 triljoen (in 2013) dan mag duidelijk worden hoe enorm onevenredig onze welvaart is verdeeld anno de 21ste eeuw. We kunnen ons afvragen waar deze onbalans uiteindelijk toe leidt. Geld maakt macht. Veel geld geeft veel macht. Dat geeft een enorme kracht aan het grootkapitaal. Macht en kracht spannen samen als een soort werktuigelijkheid. Door de alsmaar groeiende verwijdering tussen heel rijk en heel erg arm bouwt zich een spanningsveld op van groeiende onvrede. Op bepaald moment slaat de balans door. Het moment waarop de toestand van tegengestelde krachten elkaar niet meer opheffen zal de toestand van rust en harmonie omslaan in een toestand van beroering en ongenoegen. Soms is een klein incident genoeg om de druppel te zijn die de emmer doet overlopen. Als we om ons heen kijken dan zien we het hier en daar toch al wat druppelen. Een onweersbui kan vrij snel ontstaan en zorgt dan vaak voor veel wateroverlast.

Gerrit Welbergen

31 reacties

 1. De balans is allang doorgeslagen.de gecreeerde schuldenberg door de elite zal nooit verdwijnen,het levert teveel op voor ze en consolideert hun macht.De enige redding is een politieke verandering bijvoorbeeld door een verkiezing van het EP,maar helaas denk ik dat de massa te groot en te stompzinnig is om iets te kunnen of te. willen doen,met alle respect voor Farage c.s..alweer een overwinning voor de gecorrumpeerde elite.

 2. Chapeau…goede column….auteur doelt in de laatste zinnen toch wel op een soort volksopstand…..dat lijkt mij nog wat vroeg….de mensen kunnen dan zeer terecht ontevreden zijn, we hebben het relatief nog altijd behoorlijk goed….wanneer de pleuris uitbreekt zijn we dat ook grotendeels kwijt….dus dat zie ik niet snel gebeuren….

  1. Een Franse filosoof zei ooit; “een revolutie ontstaat pas als er nog 2 maaltijden in het vooruitzicht zijn”. Dat is veels te laat, dan is alles al gebeurd en valt er weinig te veranderen dan alleen met bloedig geweld.
   Peter…… je zegt dat we het nog altijd behoorlijk goed hebben. Ik weet niet voor je spreekt maar waarschijnlijk is dat voor jezelf. Het zijn ook woorden die men in de hogere kringen graag hoort, de ideale onderdaan.
   Het tempo waarmee onze opgebouwde (democratische) rechten worden afgebroken is enorm. Niet wachten tot je nog 2 maaltijden in het vooruitzicht hebt, nu moeten we acteren anders heb je weer een bloedige revolutie.

 3. Die onweersbui hangt in het oosten. In plaats van de-escaleren zorgt de lokale bevolking in de Oekraïne m.b.v. separatisten juist voor een escalatie. Dat is een proces wat al zover in gang is gezet dat er door de ontstane verschillen geen weg terug meer is. De gevolgen zijn nog verdere escalatie op een hoger niveau door de bemoeizucht van Obama en z’n NAVO-bondgenoten. Dat wordt link. Alvorens tot echt wapengekletter over te gaan dwingt men elkaar over en weer er toe om steeds meer embargo’s in te stellen. Omdat Duitsland daarvan het grootste slachtoffer dreigt te worden zal de onderlinge verdeeldheid omtrent de in te voeren boycot vanuit de EU tegelijk extra spanning opleveren. De gevolgen zullen op termijn zichtbaar worden door oplopende tekorten en nog meer bezuinigingen. De EU zal nog veel meer poen moeten leveren aan de Oekraïne om een faillissement te voorkomen. De economie zal daar hollend achteruit gaan bij de toenemende onrust, maar zeer zeker ook in de EU. Er zijn nu al bedrijven die worden geweerd in Rusland. En wat te denken van uitgestelde investeringen. Niet alleen de economie zal in onbalans geraken maar een grote onevenwichtigheid in Europa zal uiteindelijk voor een grote verdeeldheid zorgen met mogelijk grote gevolgen. Het zal bekend zijn dat bij het op gang brengen van een oorlogsindustrie de rekening gepresenteerd wordt bij de burger. Halbe Zijlstra van de VVD heeft afgelopen week gevraagd om 1 miljard extra op de rijksbegroting te plaatsen voor Defensie. Het is maar dat we het weten.

 4. “In ons eigen kikkerlandje met onze enorme hypotheekschuld wordt massaal afgelost. Hierdoor verkleint de balans van de bank waarop telkens een deeltje van een lening wordt afgeboekt. Ook dit geld verdwijnt uit onze reële economie.” Deze opmerking is in een nieuwsbericht van vandaag absoluut van toepassing: http://www.telegraaf.nl/reiskrant/22584513/__Zuinige_zin_in_zomervakantie__.html

  Dat het MSM-journaille het nog altijd niet begrijpt kun je opmaken uit de zinsnede: “De nog altijd extreem zuinige consument houdt de hand op de knip en wacht op de beste koopjes.” Er wordt niet dieper gegraven naar de oorzaak van de zuinigheid, maar alleen opgemerkt dat we met z’n allen zuinig zijn. Dit is de goedkope journalistiek van een boulevardblad. Hier op biflatie.nl wordt wel begrepen dat onze slechte woningmarkt, gebouwd op teveel schuld, de echte onderliggende oorzaak is. In een tijdperk van afnemende waarden zijn we nu eenmaal gedwongen om de gekoppelde schuld ook naar beneden te brengen. Hierdoor blijft minder geld over om te consumeren. Dat wordt vakantie in Rundhausen en Balkonia voor 1,3 miljoen woningeigenaren met hun hypotheek onder water.

 5. Het trieste van alles is dat het volk geneigd is om tegen zijn eigen belang te stemmen. Hoe leger de portemonnaie, hoe rechtser er wordt gestemd.

  Bottomline: de 99% wil geen geld, ze wil geen invloed en ze wil alleen maar een constante bevestiging van zijn eigen armoe zien, zodat ze lekker kan blijven zeiken over die andere 1%.

  Daarom voorspel ik u: In deze tijden van ant-EU-sentiment zal de winst van de pro-EU-partijen op een hoogtepunt zijn! Dat bevestigt de anti-EU-mensen immers in hun afkeer.

  Ik verheug me er enorm op om die 70% niet-stemmers straks te horen zeuren over de winst van de pro-EU-partijen.

  Het staat vast: Het volk verdient zijn vrijheid niet, verdient zijn rechten niet en verdient niet gehoord te worden. En dat weet het volk, want onbewust wil het ontzettend graag onderdrukt worden.

  Weg met de democratie!
  Hup EU!
  Weg met de rechten voor het k*tvolk!

  Mijn advies is dan ook: GA 22 MEI NIET STEMMEN!!!!!

 6. Europees Parlement: 751 zetels. Nederland: 26 zetels.

  Ze proberen u wijs te maken dat het dus geen enkele zin heeft om te stemmen.

  Maar moet je kijken wat er gebeurt als in NL anti-EU-partijen het grootst worden. Dan zijn de poppen flink aan het dansen, ondanks dat NL ‘maar’ 26 zetels heeft.

  Die 26 zetels wegen als 751 zetels, neem dat maar van mij aan. Een aardbeving binnen die 26 laat die hele 751 schudden.

  Maar ja, k*tvolk gaat toch niet stemmen. Apathisch, Ikea-verslaafd, hatend k*tvolk.

  BLIJF THUIS 22 MEI!!!!!!!!

 7. De elite zit te sterk in het zadel. Voorlopig hebben zij politici zowel links als rechts in hun pocket.. Zij beheersen zowel de PO als de CO. De NAVO hebben zij met hun geheime diensten ook voor hun karretje staan. Wat zou je dan in hemelsnaam nog als individu klaar maken tegen deze bankiers? Wie het weet mag het zeggen.

 8. Mijn motivatie om niet meer te gaan stemmen is simpel. Ik wil laten blijken dat ik gemeenten, overheid en europa totaal overbodige bestuurslagen vind. Het geld regeert. De financiele wereld regeert. In de tijd van opa en oma hadden politici nog wel invloed, maar heden ten dage staan politieke verkiezingen ongeveer gelijk aan de Televizier Ring of de Johnny Kraaykamp Musical award.
  Als politieke partijen mij gaan uitnodigen op een gala of mij betalen om te komen stemmen, wil ik nog wel eens weer komen praten.

  Mooi stukje van Gerrit.

  1. stemmen is het enige beetje waarmee je nog iets van een signaal kan geven, dus als je dat niet doet geef je helemaal toe dat er over je passieve identiteit gelopen kan worden,

   we zouden juist massaal ons moeten aanmelden bij een politieke partij en op het partij congres de democratische macht over moeten nemen door de foute besturen weg te stemmen

   juist de passiviteit zorgt er voor dat er over ons gelopen wordt

 9. Om alles een beetje beter te laten lijken dan het is, kun je simpel je definities veranderen. Zie hieronder het nieuwste bericht over armoede:

  Deze week kwam de Wereldbank met nieuwe cijfers over de armoede in de wereld. En het blijkt snel te kunnen gaan: vooral door nieuwe definities is het aantal armen met honderden miljoenen gedaald.
  Dinsdag was nog bijna 20 procent van de wereldbevolking arm, woensdag was dat nog maar 11,2 procent. Arm ben je als je per dag minder dan $1,25 te besteden hebt.
  Door de nieuwe berekeningswijze zijn met name de arme landen rijker geworden. Daardoor is de Chinese economie nu net zo groot als de Amerikaanse.

  We poetsen nog even alles op tot 22 mei, daarna zal de vernislaag er weer snel afbladderen. Lang leve het Brusselse bedrog!!

 10. @Piet Pineut

  Artikel 50 is een goede partij , maar helaas een verloren stem. Als ze wijs waren geweest hadden ze een lijstverbinding aangegaan met de PVV.
  Dan waren het nooit verloren stemmen geweest en hadden ze zelfs meer kans gehad om binnen te komen. Hetzelfde voor de ANTI-Europa Partij en Jezus Leeft. Allemaal op eigen kracht willen proberen en geen lijstverbinding aangaan. Terwijl ze het voor 90% met elkaar eens zijn.
  Jammer van al die goede pogingen

 11. De Telegraaf censureert. Ik reageerde vandaag op dit artikel: “Banken halen geld uit Rusland” (http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22585059/__Banken_halen_geld_uit_Rusland__.html )
  Het moderatingteam keurde mijn reactie af en gaf deze niet vrij voor publicatie op de Telegraaf. Onbegrijpelijk. Dit was mijn tekst: “Pas op! Een kat(Putin)in het nauw maakt rare sprongen. Dit gaat dus escaleren. Wanneer politici de woorden van de-escalatie in de mond nemen dan weten we dat het juist de andere kant opgaat.”
  Het beeld wat de auteur over onze media beschrijft klopt dus ter dege. Het lijkt er m.i. sterk op dat nog heel veel reacties van lezers de website van de Telegraaf niet halen. Wat een boulevardblad zeg.

  1. klopt als een bus, de telegraaf is weer fout bezig, ik was net de commentaren aan het doorlezen en wilde duimpje omhoog/duimpje omlaag geven, bij onderstaande reacties was dit enkel mogelijk indien het duimpje negatief voor rusland is en positief voor de nato ik heb het uitgeprobeerd)

   http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22585059/__Banken_halen_geld_uit_Rusland__.html

   Poetin zal niet stoppen voordat hij de Oekraïne te pakken heeft. Deze man heeft zich ontpopt als een wolf in schaapskleren. Als men de tv beelden ziet zijn de zgn pro Russen levens gevaarlijk. Ik vind dat de banken gelijk hebben om het geld uit Rusland te halen.Als je reacties leest vraag ik mij af of men de koude oorlog heeft meegemaakt daar pikte Rusland ook landen in en kon het westen ook niets doen door de dreiging van een atoom oorlog. Rusland is en blijft levensgevaarlijk.
   (bij deze reactie kon ik geen negatief duimpje geven, terwijl er wel 72 positieve duimpjes zijn?????)

   patrick (gast)
   Europa en Amerika bemoeien zich te veel met Russische zaken. Als Rusland kwaad wilt draaien ze de gaskraan dicht en als grootste graanproducent betalen we straks de hoofprijs voor een brood. Politci onze zakkenvullers merken daar niets van maar 65%van Nederland wel. (niet mogelijk om een positief duimpje te geven en enkel negatieve duimpjes zichtbaar)

   is dit een per ongeluk gemaakte technische tekortkoming of valt dit onder stemmingsmakerij? Het ministerie van propaganda is weer aan het werk?

   1. Zou het niet zo kunnen zijn dat gewone mensen in de Ukraine verder in het proces zijn dan wij hier met zijn allen, die alleen maar commentaar hebben op de politiek maar niets doen? Zij zien een machtswisseling, die geen verbetering inhoudt en dan is het niet zo vreemd dat er rellen en opstanden ontstaan. Zij willen waarschijnlijk ook geen fascisten, daar hebben ze al genoeg van meeemaakt. En wij maar denken dat ze of pro russisch of pro EU moeten zijn, alsof er niet gewoon een pro Ukraine beweging in rust en vrede zou bestaan als derde en naar ik denk meest waarschijnlijke optie. Maar ze worden gedwongen een kant te kiezen, terwijl ze helemaal niet willen kiezen. Wat die mensen daar willen lijkt me gewoon een rustig bestaan. En daar hebben ze nu blijkbaar een burgeroorlog voor over. Het is weer het oude liedje van revolutie en contra revolutie. En het is de grootheidswaanzin en de bemoeiienis van de EU, USA en Rusland, die de zaken op de spits drijft. Voor ons zijn het alleen maar economische belangen, voor hun is het van levensbelang.
    Wij roepen alleen maar, zij doen het.

   2. iemand enig idee wat er aan de hand is met de nieuwssite http://www.nujij.nl

    Normaal gesproken is dit een gebalanceerd overzicht van kranten en nieuwssites waarbij de reguliere en kritischere alternatieve nieuwssites worden doorgegeven, een balans van beide.

    Als ik er nu op kijk zie ik bijna volledig de reguliere media doorgegeven, met enkel en alleen hosanna berichten over hoe goed het gaat met Nederland en de economie.

    het lijkt wel het http://www.geenstijl.nl scenario, een website die eerst erg kritisch was, dan wordt overgenomen en enkel nog vooraf goedgekeurde berichten gaat plaatsen.

  2. 5 punten die U moet weten over de msm.

   Tegenwoordig lees je onderaan artikelen in de msm vaak “5 dingen / feiten die U moet weten over………..”

   Misschien is een goed idee dat er dus ook een 5 dingen / feiten lijstje komt bij ieder artikel waarin de msm ter sprake komt.

   Ha, ha, de telegraaf. Ze sturen mij soms dat mijn reactie is goedgekeurd, en vervolgens verschijnt deze helemaal niet onder het betreffende artikel. Die krant heeft bij mij alle geloofwaardigheid verloren.

 12. Via de MSM vernamen we over ‘vreedzame demonstranten’ in de Ukraine en het geweld van de veiligheidstroepen. We hoorden de oproepen van Saint Obama het geweld van die veiligheidstroepen tegen de demonstranten te stoppen. We zagen Gekke Guy en Dikke Hans namens die andere nobelprijswinnaar voor de vrede hun finest hour beleven op dat plein in Kiev.

  Kijk gvd eens naar dit filmpje biflaten en realiseer je hoezeer de MSM onderdeel zijn geworden van ‘perception management’ .

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZBrmg_R-jK0

 13. Zwart werken
  Verschil in gebruik Macht en Grootkapitaal.

  Multinationals betalen al 0,022 % Google aan belastingen in Nederland.en Eu.
  Apple als grootste concern is trots om te melden aan SEC dat ze 1,9% aan belastingen hebben betaald over hun activiteiten. Ik heb mijn Apple weg gedaan.

  Zij werken dus zwart
  Als een burger zijn spaargeld niet opgeeft zwart spaart krijgt hij een naheffing of wordt de voorzitter van Bayern Munchen voor twee jaar in de bak gestopt.

  Verschil van Macht en Gebruik van Macht en Hun Geld is enorm.

  Dit verschil neemt alleen maar toe.En bereikt een hoogtepunt in 2020 als IMF (eigenaren IMF R&R (Rockefel- Rotsch.) Group Bis Banken Bilderbergers allen Zeer goed verscholen achter mensen- landen –organisaties-en structuren.
  In 2020 mag je je olie afrekenen in SDR en alleen SDR via Brussel vastgelegd en ons gas alleen in SDR enz.

  Hoe komt dat mensen dit accepteren of beter gesteld gedwee ondergaan.
  Mensen ondergaan een Eu Bank en hun macht-kapitaal misbruik gedrag.

  Media en door grote hoeveelheid aan Fluoride en Glysofaat in hun bloed en hersenen.
  44 van de 100 Nederlanders hebben ook Glysofaat in hun urine ook baby’s horen hierbij.

  Dat betekent dat er nu 7,48 miljoen Nederlanders verder op weg zijn naar nog hogere graad Apathie- lusteloos voelen – gedwee – de leider volgen- je vergapen aan een Politicus -paus-koning .

  Je vergapen aan …. Zie en neem waar.
  Je vergapen aan en door is hoofdzakelijk door inname Fluoride en Glysofaat.
  Je reageert en anticipeert niet meer zoals nodig doch dit is het enig wat je nog kan.

  Hoe kweek je t ideale EU-Schaap. Heel eenvoudig als je weet.

  Onze joodse vrienden hebben niet voor niets Fluoride en Haar hulpmiddel Glysosfaat als z.g. onkruidbestrijder op de markt gezet.
  Om onkruid te bestrijden zijn er veel meer stoffen zeer goed bruikbaar en even effectief.

  Wat Gerrit ook kan beschrijven is het onderscheid: Hoe macht en geld wordt gebruikt.
  Waarom mag een multinational wel zwart werken en met zeer hoge bedragen in tegenstelling tot een voorzitter of eenvoudige spaarder.

  Ook de spaarder wordt angstig gemaakt en de media ondersteunen dit misbruik van Macht en beschikbare Geld t.g.v. de Bank Koning politicus en multinational.

  (….Tijdens die laatste kroning was ik bij 3 vrouwen – allen een goed opleiding genoten -doch zich volkomen zaten te VERGAPEN aan de nieuwe koning en het oranje de pracht en praal.
  Ik vroeg hen hoe komt dat jullie zo geobsedeerd en gefluoriseert zitten te kijken…..)
  Allen door veel fluoride en glysofaat in hun hersenen is dit proces mogelijk.

  Mensen raken gebiologeerd door een kleur een kroning een koning een politicus. Voorbeelden: gebiologeerd zijn door iemands uiterlijk en gebaren
  `gebiologeerd geobsedeerd naar een televisieprogramma kijken.

  Hoewel gebiologeerd verwart wordt met – erg geboeid zijn – is het door en dankzij Glysofaat en Fluoride. Een scherm Fluoresceert niet voor niets. Zie ook de technieken hieromtrent.

  Denk na omtrent waarin en de hoeveelheid Fluoride en RoundUp in je voeding water melk.

  Het zorgt ervoor dat JIJ de belastingen betaalt welke een Bank Multinational NIET Betaalt.

  Ook je koning betaalt geen enkele belasting. Zo bereik je dit en houdt je t in stand
  Evenals de 55.000 +3.000 ambtenaren in EU en ECB welke alleen over de 1ste 6800 wat belasting betalen de rest tot 22.000 en > netto per maand is geheel belastingvrij.

  Denk eens na omtrent geen belasting betalen en Glysofaat en Fluoride in Jan en Alleman’s urine en bloed en hersenen. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 14. Zwart werken

  De urine van vijf op de acht Nederlanders bevat glyfosaat, een gif dat -..onder meer…- in bestrijdingsmiddel Roundup . Onder meer… nog meer…

  Met 63 procent zit Nederland boven het Europese gemiddelde van 44 procent. Dat concludeert Milieudefensie op basis van onderzoek naar urinemonsters in 18 landen.

  Dat 10,2 miljoen Nederlanders Glysofaat en fluoride in hun hersenen bloed en urine hebben.
  Als je toch moeder bent en je moet je kleine zo een borst moet geven zou ik….Werk weg : glysofaat en fluoride.

  Glyso/Fluo de beste veroorzaker -mentaal en emotioneel –van –vervlakken en — dumbing down van een eu-er.

  Voorbeeld: Een gast met een 6-pack 1.5 ltr flessen cola bij de kassa in de lichtblauwe super.
  ‘ Mag ik je bonuskaart even gebruiken (om in gesrprek te komen).

  ‘Wist je hoeveel fluoride en glysofaat en Poea erin deze 1.5 ltr Cola zit..’?

  Merk op hoe hij regeert. Hij associeert Cola niet met Poea Fluoride en Glysofaat anders is de lol eraf.

  Ik vertelde dat Coca hier in Brabant minimaal 50.000 liter water per week gebruikt voor zijn Cola.
  Hij (en wij) moet de waterbelasting over 2014 verdubbelen omdat Cola betaalt niets.

  Hij betaalt dus buiten de cola ook nog eens de belastingen op Water welke cola niet betaalt.
  Buiten de 46 klontjes suiker en bruist fluoriseert zo lekker in de maag.

  Nu heb ik zo een fles eens van de andere kant belicht. Hij geeft Licht en fluorideert doch niet voor de gebruiker. Voor de leverancier.

  Eu Europa is een braaf …pootjesgeven Kwekerij geworden….een dumbing down een vervlakking.
  Met hier en daar een Nsb-er en d666 welke ook al niet worden doorzien.Glyso/Fluo voorkomen inzicht -houden dom- vervlakken.

  Zo eenvoudig is het. Mede door fluo/glyso doorzien of kunnen zij niet.
  Met deze kennis en informatie kan een ieder hier een Eu tot stand brengen. Doch je kan deze hiermee ook meest tegenwerken-afremmen.

 15. zomaar een quote van der Hans Hoppe:

  If you could magically change one belief in the minds of all people in present societies, what would it be and why?

  Hoppe: I agree in this with my principal teacher, mentor, and master Murray Rothbard. I would only want people to recognize matters for what they truly are. I would want them to recognize taxes as robbery, politicians as thieves, and the entire state apparatus and bureaucracy as a protection racket, a Mafia-like enterprise, only far bigger and more dangerous. In short: I would want them to hate the State. If everyone believed and did this, then, as É. de la Boétie has shown, all power of the state would almost instantly vanish.

 16. De vraag aan Gerrit kan zijn:

  Is dit theater Eu een zo opgezet gebeuren en organisatie of ontstaat ze door samenloop van het leven zelf.

  Een theater is nog zachtjes uitgedrukt want de misleiding diefstal is enorm.

  Dit Eu-Theater is of course bewust zo opgezet en brengt mensen in verwarring chaos en apathie .
  Je mede nederlander kan en heeft geen zin om zaken te zien.

  Geen zin =apathie > hoe volgestopt met Fluo Glyso e.a wil je t hebben.
  Indien Gerrit zich richt op hoe dit theater tot stand komt en in stand gehouden wordt zijn we een stap verder .
  ( en sommige reacties leest om het theater effect in werking te zien)

  Een volksoproer of demonstraties komen er niet meer.
  Er is teveel Fluo/Glyso aanwezig.
  Het is zo zorgvuldig opgebouwd en jaren lang voorbereid

  Door al het theater en opera -achtige scenes politiek en de moorden op bankiers denk je dat het een gammele organisatie is of een toevallige samenloop van….

  Altijd gaan stemmen .
  (Artikel50 is meer mijn lijn.)
  Niet-stemmen is apathie – niet reageren of willen reageren en anticiperen.
  Anti eu – partijen vormen wel degelijk een bedreiging. Ze zijn er bang voor omdat het hun processen remt of stopt.
  Hun methodiek en doel mag absoluut niet openbaar worden.

  Je (kan) protesteert door anti te stemmen.Ewald is niet voor niets bedreigd en raakt zijn baan aan de unif kwijt als hij blijft schrijven.
  Alexander mag niet uitgenodigd worden op ned 123 of rtlz

  Elke week komt er een propaganda stukje uit brussel welke een minister hier moet vertalen in het nederlands en laten plaatsen in de telegraaf.Dijsselbloes e.a.
  Mensen wakker maken is juist tegendraads aan Fluo/Glyso effectiviteit en doelstelling..

  Welk doel o.a weet dat in 2020 IMF als De nieuwe Bank gedeeltelijk met Goud gedekte SDR in de markt zet en de rol van de wereldmunt speelt. Olie grondstoffen Gas enz kunnen of wensen Zij alleen af te rekenen in SDR.

  Om die Ueber – Centralisatie erdoor te krijgen is geen tijd te verliezen dus tegenstemmenden.
  Jammer dat Rusland dit niet weet anders hadden ze allang russisch oekraine kunnen bezetten.

  Amerikanen dreigen en sissen doch gaan nooit het grotere doel laten schieten. Dat brengt veel meer op als een stukje Oekraine.

  Treffend ook hoe de eu propaganda van eurostat Eu gelijke is aan de Goebbels methoden en methodiek.
  Excact gelijk. Vreemd dat ze nog beter werkt als tijden jaren 40-45.
  In die jaren was duitsland ook een theater net nu.

 17. Ben m’n volledige tekst weer kwijt,door een vage reset,of k@t reclame.
  Kom er later wel op terug.
  OVERAL,wordt de normale communicatie verstoord.
  Elk heeft zijn belangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: