Als voetballiefhebber zult u het vast wel eens opgemerkt hebben. Bij het nemen van een penalty stelt de keeper zich in het midden van zijn doel op en probeert door middel van gebaren en lichaamstaal de uitvoerder van die penalty van zijn propos, zijn concentratie, af te brengen. Maar meer nog is het zijn bedoeling de tegenstander de indruk te geven dat hij naar de linkerbovenhoek zal duiken door zeer subtiel en haast onzichtbaar voor de anderen kortelings in die hoek te kijken. Echter zijn echte voornemen is naar de rechterbenedenhoek te gaan en hij gokt daarmee op het feit dat de penaltynemer dit signaal interpreteert als wáár en die daarom dus in de rechterbenedenhoek zal schieten. Wat een kans van vijfentwintig procent kans lijkt, de bal gaat naar links/rechts/boven of beneden, kan daardoor aanmerkelijk vergroot worden naar in het beste geval vijftig procent. Deze actie, subtiel met een minieme hoofdbeweging (of zelfs alleen maar met de ogen) je tegenstander op het verkeerde been zetten heet in het Engels een ‘Head Fake’. Ik denk dat er geen Nederlandse uitdrukking voor is, maar ik kan me vergissen.

Head fake

Maar het begrip ‘Head Fake’ kan ook in een andere setting gebruikt worden, bij voorbeeld in het geval van een tsunami. Bij een onderzeese aardbeving is de kans groot dat er een enorme vloedgolf ontstaat doordat de zeebodem opgetild wordt. Deze golf kan dertig meter hoog worden en zich over een breed front met snelheden van wel vijftig kilometer per uur voortplanten. Voor een schip in de directe nabijheid van het epicentrum zal de vloedgolf geen gevaar opleveren, het schip wordt haast onmerkbaar opgetild en vanwege de grote diepte heeft de golf niet de neiging te breken. Het wordt eerst pas kritisch als de golf de kust, en dus ondiep water, bereikt. Alle niets vermoedende mensen op het strand zullen met verbazing zien dat de zee zich over een enorme afstand terugtrekt. Als een snel super eb tij zeg maar. Dit fenomeen is de ‘Head Fake’, de mensen lopen enthousiast de ‘droge zee’ in om schelpen te zoeken, zich niet bewust van het alles vernietigende aanstormend geweld in de vorm van een brekende golf van dertig meter hoogte met alle desastreuze gevolgen van dien.

Deflatie wordt de Head Fake

Deze Head Fake nu is de komende deflatie, voorafgaand aan de eerder beschreven hyperinflatie van de US Dollar. Grote paradigma verschuivingen worden voorafgegaan door een Head Fake. Door deze deflatie en de vermeende, kunstmatige, stabiliteit worden we op het verkeerde been gezet. Neem als voorbeeld de hyperinflatie in Argentinië. Gedurende het jaar 2001 viel de prijsinflatie onder de nul procent (deflatie) en gelijktijdig daalde de geldhoeveelheid in omloop. Goed te zien is dat begin 2002 de geldhoeveelheid in omloop niet meer daalde, maar als een raket door het dak schoot, zo ook de prijsinflatie. De inflatiegegevens in deze onderstaande grafiek zijn de officiële cijfers. Uit die officiële cijfers blijkt dat het inflatiepercentage in Argentinië nu 58% is. Dat is het hoogste punt in de afgelopen 28 jaar. Maar in de reële economie, de echte wereld ligt de inflatie nog wel iets hoger, dan de officiële data doet geloven.

Rijmpje

Veel ontwikkelingen die we vandaag de dag zien en de snelheid waarmee deze gebeuren is op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend, zo niet beangstigend. We zijn net een maand écht onderweg met het Coronavirus en de beurzen zijn, over de hele wereld, met gemiddeld 35% gedaald. De jaren 1929, 1987 en het recente crisisjaar 2008 lijken een wandelingetje in het park vergeleken met 2020 tot nu toe. Als je probeert na te denken over wat ons nog te wachten staat, slaat de angst je om het hart. Duidelijk is te zien dat de deflatie de aanloop was van de vernietiging van de Argentijnse munt, de Peso, en we deze dus kunnen identificeren als de Head Fake. De hyperinflatie in Zimbabwe is vergelijkbaar. De deflatie stak ook daar de kop op, alleen van korte duur. In de jaren dertig van de vorige eeuw was er sprake van echte, langdurige deflatie. Maar, zoals Mark Twain al opmerkte, geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt wel.

De rekening

Een herhaling van die situatie lijkt uitgesloten, temeer daar het monetaire regiem toen door de goudstandaard werd gedicteerd. Dat in de huidige situatie hyperinflatie de enige oplossing is, lijkt me evident. De overheden (en monetaire machthebbers) zullen alles in het werk stellen om ten koste van alles het systeem, dus ook (en weer, zoals in 2008/9) de (systeem)banken te redden en wel door u en mij, de belastingbetaler, de rekening toe te schuiven. Wat er ook gebeurt, de bestaande schulden zullen en moeten afgelost worden, al is het maar nominaal, ten laste van de toekomstige generaties. Daarbij komt ook nog het feit dat áls diezelfde schulden afgeschreven worden (Jubilee), alle systeembanken zullen imploderen. Immers schuld is hun bezit. In eerste aanleg zal dit de dollar treffen, maar zeker is niet uitgesloten dat het Euro systeem geheel of gedeeltelijk meegesleurd wordt in deze malaise. Ook moet u bedenken dat overheden zelf niets produceren maar uitsluitend consumeren. Alleen al het nadenken over de ontstane situatie bezorgt me nerveuze maagkrampen.

De dollar

Als u een allesvernietigende deflatie verwacht, kunt u lang wachten. Korte opwaarderingen van de dollar zijn mogelijk en gebeuren ook vandaag de dag maar het doet me denken aan het winnen van de ‘lepralijder-met-de-meeste-vingers’ onderscheiding. Het wordt niet veroorzaakt door de kracht van de dollar of de daarmee gelieerde economie, maar door de zwakte van de andere valuta’s. De waarde van de dollar wordt in grote mate, maar niet alleen, bepaald door de toestroom van dollars ten behoeve van monetaire reserves en spaartegoeden. Daarnaast speelt het gevoel van een ‘veilige haven’ ook een grote rol. Zodra de toestroom stokt, zal ook de dollar in waarde dalen. Dit kan plotseling, zonder kennelijke aanleiding, door het verlies van vertrouwen gebeuren en het zou dan wel eens heel snel kunnen gaan. Het rentebeleid van de Federal Reserve Board is daarbij van belang, een (fractioneel) hogere rente dan in de rest van de wereld werkt vooralsnog stimulerend voor de dollar. Daarbij moet u bedenken dat de essentie van fiat valuta schuld is. Als deze schuld door wanprestatie van de schuldenaren vernietigd wordt, wordt fiat vernietigd. Hyperinflatie is het proces waarbij de schulden gespaard worden door het aankopen van die schulden door Centrale Banken met contante valuta. Indien noodzakelijk worden ALLE schulden gekocht met weliswaar waardeloze dollars (of Euro’s?) hetgeen impliceert dat er geen deflatie is in dollar termen.

De huidige stand van zaken

Stephan Hawkings heeft ooit gezegd “de grootste vijand van kennis is niet onwetendheid; het is de illusie van kennis”. In het verlengde daarvan kun je bedenken dat alle financiele-, monetaire- en economische experts, allemaal knappe koppen en veelal universitair geschoold, ons zouden moeten kunnen informeren en voorzien van handvatten zodat we voor ons zelf een duidelijke visie kunnen vormen. Het is de kunst om feiten te scheiden van opinies en meningen. Maar al te vaak lopen deze dwars door elkaar. Meestal is met het ook grondig oneens over de te volgen strategieën en/of theorieën. Komt dit wellicht doordat men in ons onderwijssysteem het accent op kopiëren legt, het kennis nemen van zaken die anderen bedacht hebben. Ook een doctorandus heeft niets anders dan gekopieerd, eerst pas als hij of zij promoveert is er sprake van iemand met originele gedachten. Hyperinflatie wordt door vrijwel alle experts vooralsnog voor onmogelijk gehouden. Reden om te bedenken dat het best wel eens zou kunnen gebeuren. Het is net als de berichtgeving van de overheid, iets is pas waar als het officieel ontkend wordt en niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing (kwartje van Kok, iemand?).

Repo paniek

Misschien heeft u in de financiële pers iets meegekregen over de zogeheten ‘Repo’ affaire. Repo is de afkorting voor het Amerikaanse begrip “Repurchase Agreement” wat enige toelichting behoeft. Voor een uitgebreid begrip kunt u altijd Wikipedia raadplegen, maar in het kort komt het hierop neer. Grote Amerikaanse bedrijven, pensioenfondsen en Hedge Funds (onder andere) zijn vaak wel solvabel maar dat wil niet zeggen dat ze ook liquide zijn. Het zijn gezonde instellingen me beleggingen die met de regelmaat van de klok grote betalingen moeten doen, als salarissen, uitkeringen of het financieren van posities op de beurs. Zij kunnen aan het loket van de Federal Reserve Bank een kortlopende lening krijgen (vaak voor een dag, maar ook wel voor één of twee weken tot aan drie maanden) tegen overlegging van onderpand (obligaties, hypotheken en dergelijke). Echter gaan ze tegelijkertijd de verplichting aan om dat onderpand terug te kopen, ergo ‘Repurchasing’. Het terugkopen van het onderpand gaat met een renteopslag, de FED-rate of dicht daarbij. Afgelopen september liep die rente plotsklaps op van 1,5% naar 10%. Paniek dus, want dit impliceerde dat banken minder genegen waren om geld uit te lenen. Sinds die tijd doet de Fed, soms op dagelijkse basis, geldinjecties in de repo markt die in de miljarden lopen, 50 tot 75 miljard dollar per dag. De repo markt is dus een goede barometer voor de druk op de geldmarkt.

Don’t sell!

Sinds enige tijd zijn buitenlandse investeerders (pensioenfondsen en dergelijke) bezig met het verkopen (dumpen) van Amerikaans obligaties (100 miljard dollar in één maand) om zodoende hun liquiditeit op te vijzelen ten behoeve van hun aflossingsverplichtingen of het afbouwen van faliekant verkeerd uitgepakte aandelenposities op de beurzen te financieren. En u weet misschien wel dat als obligaties in waarde dalen, de rente evenredig stijgt. Omdat een hogere rente een desastreuze uitwerking heeft op het voortbestaan van de fragiele financiële systeem heeft de FED onlangs besloten een aparte Repo markt voor niet Amerikaanse instellingen in stelling te brengen met als doel deze investeerders te overtuigen hun obligaties (Treasuries) toch vooral NIET op de markt te verkopen maar als onderpand te gebruiken voor kortlopende leningen. Het lijkt er sterk op dat de FED enigszins panikeert.

Fysiek Goud

Dit zijn mijns inziens signalen die duiden op een toekomstige hyperinflatie van de dollar. Wel voorafgegaan door een niet structurele en tijdelijke deflatie. Goud, heeft u er al over nagedacht? De prijs is niet relevant (de waarde is), of zoals mijn moeder al zei: beter duur dan niet te koop!

Eén reactie

  1. Pas goed op met te veel fysiek goud kopen goud kan niet onteigend worden!!!!!Alle handelaren hebben de plicht om aankopen boven de 10 duizend euro te melden aan de belasting Dit staat in Artikel 26 Onze Minister is bevoegd – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen – voorschriften te geven ten aanzien van de financiële betrekkingen met het buitenland, alsmede ten aanzien van het vorderen van gouden munten, fijn goud, alliages van goud (onbewerkt of halffabricaat) en buitenlandse activa van ingezetenen. Tenzij bijzondere omstandigheden dit naar zijn oordeel onmogelijk maken, oefent hij deze bevoegdheden niet uit dan in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij.http://wetten.overheid.nl/BWBR0003173/geldigheidsdatum_13-07-2012#HoofdstukXaDit is de officiële website van de overheid kijk ook even wanneer deze wet voor het laatst is bijgewerkt dit was 13-07-2012.Nooit breekt alle weten zeker gezien het geen er nu aan de hand de corona crisis. Voorspel ik dat deze wetten zeker zijn intreden zal gaan doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: