Een huis kopen of toch nog niet?

Ingezonden artikel | In de zomer van 2014 werd door de banken, makelaars en mainstream media het einde van de crisis op de woningmarkt afgekondigd. De vraag naar koopwoningen nam weer toe en de prijzen stegen weer voorzichtig. De banken weten het zeker: u kunt weer een huis kopen. Ze zouden beter moeten weten. Ze zijn naïef over de signalen van herstel, maar wat erger is, ze negeren cruciale informatie over de toekomst. Het kopen van een huis is een belangrijke beslissing voor de toekomst: kan ik het straks nog betalen, en kan ik het straks nog verkopen voor een redelijke prijs? Ik denk dat huizenkopers meer informatie nodig hebben. Ik zal eens wat twijfels op een rijtje zetten en wacht op een onderbouwd antwoord van economen en bankiers. Tot dat antwoord er is, zou ik tegen aspirant-kopers willen zeggen: wacht nog even met het kopen van een huis.

huizenmarkt 2015

Nu een huis kopen?

De Rabobank weet het zeker. Het herstel op de woningmarkt zet door  Het herstel op de Nederlandse woningmarkt zet in 2014 en 2015 door. Het aantal verkochte bestaande woningen zal toenemen en de huizenprijzen stijgen weer voorzichtig. Dat schrijven economen van de Rabobank in het Kwartaalbericht Woningmarkt van 8 augustus. Huishoudens vinden het nu duidelijk een gunstiger moment om actief te worden op de woningmarkt dan in de afgelopen jaren. Dit gaat ook op voor huishoudens die hun verhuisplannen tijdens de crisis hebben uitgesteld. Belangrijke oorzaken zijn de dalende hypotheekrente en het toegenomen vertrouwen op de woningmarkt. Deze positieve factoren hebben naar verwachting een sterker effect dan de onderwaardeproblematiek, die drukkend werkt op het aantal verkochte woningen. De Rabobank verwacht dat de economie in 2015 verder zal aantrekken. Wij voorzien dan ook een verdere toename van de dynamiek op de woningmarkt. Doordat de woningprijs en de hypotheekrente naar verwachting niet snel zullen stijgen, blijven woningen goed betaalbaar. Ook neemt het reëel beschikbare inkomen per huishouden verder toe, evenals de werkgelegenheid. En gezien de lichte prijsstijgingen sinds medio 2013 verwachten we dat het vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt eveneens blijft toenemen.

Ongeveer een jaar geleden stelde de Rabobank een reputatiemanager aan om het puin van de Libor-affaire op te ruimen. Ik heb toen meteen een klacht ingediend over de eenzijdige berichtgeving van deze bank over de woningmarkt. Hoewel er goede, integere vakmensen werken aan de Kwartaalberichten worden om methodische redenen heel veel zaken buiten beschouwing gelaten. Overigens, bij andere banken lijkt dat niet veel anders te zijn. Ik kan niet anders dan vaststellen, dat de Rabobank na die klacht alleen maar minder precies is geworden in de prognoses. Waar komt die zekerheid vandaan dat de werkgelegenheid zal herstellen? Hoe weten ze zo zeker dat de rente niet gaat stijgen? En is het wel zo’n fijn vooruitzicht dat ‘huizen betaalbaar blijven’?

Signalen van herstel

Natuurlijk, er zijn signalen van herstel; maar als je been geamputeerd is kan je ook signalen krijgen dat je teen jeukt. Een signaal moet je onderzoeken en wegen. Je moet kijken onder welke omstandigheden het vermeende ‘herstel’ zich voordoet. En als je mensen gaat adviseren over de mega-belangrijke beslissing om te gaan kopen moet je veel betere modellen hebben om de toekomst te voorspellen. En als je denkt dat ‘niemand weet wat de toekomst brengt’, adviseer mensen dan om te gaan huren. Want het afsluiten van een hypotheek is een beslissing over de toekomst: heb ik straks het geld om dit huis af te betalen, en veel belangrijker, als ik er straks van af moet, hoe ziet dan de markt eruit?

Eerst maar eens de signalen van herstel. Nieuwssites staan vol cijfers over het herstel in de Amsterdamse woningmarkt. Ik wil die cijfers niet ter discussie stellen, maar wel een paar vragen oproepen over de context. In de eerste plaats zijn er tijdelijke fiscale mogelijkheden voor het schenken van geld aan je kinderen, zodat die een huis kunnen kopen. Zo’n maatregel illustreert wat mij betreft hoe sterk Keynesiaans denken ook liberale leiders nog in de greep houdt. Het past in het patroon om, als we ‘van Europa’ de staatsschuld niet meer mogen verhogen, dan maar aan onze vermogens te gaan knabbelen en ‘appeltjes voor de dorst’ om te zetten in sap dat weer even wat beweging in de economische motor brengt. Maar goed, die maatregel is er. Volgens het netwerk Notarissen betekent het einde van de vrijstellingsregeling mogelijk ook het einde van het herstel van de woningmarkt. In de tweede plaats is de hypotheekrente historisch laag. Kritische fineuten hebben al voorgerekend, dat dit ook betekent dat een rentestijging van 2% straks voor een verdubbeling van de hypotheeklasten gaat zorgen bij al die huishoudens die de rente voor twee, vijf of tien jaar hebben vastgezet. Wil je zo’n hypotheek op je toekomst nemen?

Noodkoop

Er is nog iets aan de hand. Sinds een aantal jaren is in de kamermarkt voor studenten het campuscontract ingesteld: vrij snel na je afstuderen moet je je kamer leegmaken. Je hebt dan de keuze uit huren of kopen, of je kan doen wat heel veel mensen noodgedwongen doen: terug naar je ouders, illegaal onderhuren of zelfs wonen in een caravan. Cijfers over wat ik in eerdere stukken de ‘nog-niet-huurder’ noem hebben we in Nederland niet, omdat niemand zwart op wit wil lezen hoeveel woningzoekenden niet slagen in het vinden van een echt huis. Door de huishoudensverdunning (steeds meer kleine huishoudens) hebben we bij een gelijkblijvende bevolking steeds meer woningen nodig. Maar nu is er iets wonderlijks aan de hand (je mag het ook schandalig noemen): zelfs in steden en regio’s met enorme tekorten aan huurwoningen en enorme overschotten aan koopwoningen worden heel veel vrijkomende huurwoningen niet meer verhuurd, maar verkocht. In Amsterdam gaat het om 2 op de 3 huurwoningen die ‘bij mutatie worden onttrokken aan de goedkope huurvoorraad’. Daar zijn allerlei redenen voor. Corporaties beweren dat ze niet anders kunnen omdat ze een heffing moeten betalen. Ik vrees zelf dat het een voortzetting van het oude ‘ontsloeberen’ van wijken is: als er in probleemwijken veel goedkope woningen staan wonen er veel ‘arme sloebers’, en waar arme sloebers wonen is meer ellende. Dus als je wijken met minder ellende wilt, moet je zorgen dat er minder goedkope woningen te huur zijn. Dat de enorme verkoopaantallen de prijzen ook nog eens fors laten dalen bewijst maar weer eens dat corporaties geen commerciële bedrijven zijn.

Wrang genoeg treft dit beleid juist ook de groepen die zouden kunnen zorgen voor meer sociaal en cultureel kapitaal in deze wijken: de jonge huishoudens die vaak wel een goede opleiding hebben, maar nog geen hoog salaris. Het verkleinen van de huurvoorraad op het moment dat er heel veel jonge woningzoekenden op de markt komen die geen huis kunnen kopen is een drama voor iedereen die op zoek is naar een woning. Het gekke is: in de trainingen die ik geef aan corporatiemedewerkers is het voor iedereen een enorme verrassing dat een woningzoekende ook jong en hoogopgeleid kan zijn. Nog maar kort geleden trok deze doelgroep zijn neus op voor een huurwoning. Bij veel corporaties en adviesbureaus zijn ze buiten beeld, en ook bij koepelorganisatie Aedes staan ze niet echt op het netvlies. In een (gesponsorde) bijlage bij Aedes Magazine over visie op de woningmarkt wordt deze doelgroep niet genoemd.

Erger is dat er zich dan een verschijnsel gaat voordoen dat ik wel ‘noodkoop’ genoemd heb: ondanks een laag inkomen en een onzekere toekomst toch maar een huis kopen. In grote stukken van Almere, maar ook in wijken in Haarlem of Roermond heeft dit gezorgd voor groot achterstallig onderhoud aan eigen woningen (de zgn. rotte kiezen). Maar het is niet alleen een probleem van een paar eigenaren en hun buren; executieverkoop van de verloederde woningen en sterke prijsdalingen van wat er vlak in de buurt staat betekent dat de banken en de Nederlandse belastingbetaler een groot probleem hebben. Noodkoop lijkt een oplossing maar zorgt voor miljarden aan niet inbare schulden. Ik had u graag de link gegeven naar goed onderzoek naar de economische gevolgen van noodkoop, maar u begrijpt wel dat zoveel transparantie over de weeffouten in ons systeem iets teveel gevraagd is. Er is wel een interessant boek van Pascal de Decker over de situatie in België.

Kom ik er weer van af (en wat krijg ik er dan voor)?

Hoewel de gevolgen van die noodkoop overal in Nederland zichtbaar zijn, zal een bank er niet over beginnen tegen een jong stel dat overweegt te gaan kopen. Maar bij de aanschaf van een kapitaalgoed zijn niet alleen de maandlasten, maar juist ook de restwaarde bij verkoop over tien, twintig of dertig jaar van belang. De hausse aan noodkooptransacties in 2014 betekent dat er in 2024 weer veel executieverkopen gaan plaatsvinden. Ook als het met jou en je partner prima gaat en jouw huis keurig onderhouden is, is er een reële kans dat bij de buren het gras anderhalve meter hoog staat. Als jij denkt drie ton voor je huis te kunnen vragen, zullen kopers bijna hetzelfde huis ook voor twee ton kunnen bemachtigen. Het lijkt mooi dat je in 2014 voordelig kan kopen, maar koop wel een huis waar je oud kan worden, want je hebt geen enkele garantie dat er straks een koper voor is die wil betalen wat jij betaald hebt.

Om het nog erger te maken ligt er ook nog een demografisch lijk in de kast. Iedereen kent de term babyboom, maar de term ‘pillenknik’ is minder bekend: het moment waarop door de introductie van de pil ineens veel minder kinderen geboren werden. In 2025 gaan de laatste babyboomers met pensioen. Als zij hun huis willen verkopen moeten ze dat doen aan de generatie na hun, die veel kleiner is. Gelukkig – voor de woningmarkt – is Nederland na de pil een immigratieland geworden. Maar volgens een gezaghebbend instituut als het Planbureau voor de Leefomgeving moeten we rekening houden met een grote hoeveelheden vrijkomende (rijtjes)woningen en dalende woningprijzen. Ik noemde dat ooit de doorzonbubble. Het PBL-rapport uit 2013 is door media en banken bijna volledig genegeerd. Je leest er in elk geval niets over in de advisering aan aspirant-kopers. “Doe het nu, want de rente is laag” klinkt even beter als “Je kan het nu kopen, maar je komt er straks moeilijk van af”. Een ander belangrijk genegeerd feit is, dat het voor de huizenprijzen nogal uitmaakt of huizen verkocht worden door een doorstromer (die daarna zelf weer gaat kopen) of door de erfgenamen van een overleden of opgenomen oudere. Als je je huis niet gemakkelijk kwijtraakt kan je wachten of zakken. Een doorstromer zal wachten, een groep erfgenamen kiest eerder voor zakken (nu een halve ton per kind, of wachten, rente betalen, onderhoud plegen en straks misschien iets meer krijgen). Maar als er veel zakkers zijn, heeft wachten geen zin. Ook als je nog wel een nieuw huis nodig hebt zal je genoegen moeten nemen met een lagere verkoopprijs.

Er zijn dus belangrijke redenen om niet al te hard te juichen over een aantrekkende vraag op dit moment. Voor de toekomst van de hypotheek- en huizenmarkt staan de seinen nog helemaal niet op groen: een geringe rentestijging hakt er stevig in en de kans dat een woning straks minder opbrengt dan nu is levensgroot aanwezig.

Een flexibele arbeidsmarkt

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de relatie tussen de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Je moet wel een enorme struisvogel zijn als je beweert dat binnenkort de arbeidsmarkt weer aantrekt. De banken gaan binnenkort zelf nog 50.000 mensen ontslaan. Dat doen ze omdat het met minder mensen kan, dankzij de mix van automatisering en burgerkracht. Mensen met een app kunnen het zelf! Het verlies aan arbeidsplaatsen zal bij gelijkblijvend aanbod aan personeel (in een grenzeloos Europa) leiden tot een daling van salarissen, te beginnen met een sterke daling van de tarieven voor ZZP-ers. Flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt bij een overvloed aan arbeidsaanbod tot steeds meer korte aanstellingen tegen steeds lagere salarissen of honoraria. Banken verstrekken nu nog hypotheken aan zelfstandigen op basis van ‘rendementen uit het verleden’, maar wie twee jaar geleden nog € 125,- per uur vroeg moet nu vaak al zakken naar minder dan de helft daarvan. De verwevenheid van arbeidsmarkt en woningmarkt krijgt hier nog een noodlottig gevolg. Een freelancer in een huurwoning kan zijn neus optrekken voor een onaantrekkelijke, slecht betaalde opdracht, maar als je in de bijstand zit met een koopwoning ben je snel bereid om voor € 20,- per uur iemands boekhouding te doen of juridisch advies te geven. Daardoor kan een goede freelancer toch uit de markt gedrukt worden en zelf problemen met zijn aflossing krijgen.

En dan hebben we het nog niet gehad over de derde factor in het eigen woningbezit: de stabiliteit van relaties. Gooi eens met een dobbelsteen: als je 1, 2, 3 of 4 gooit krijg je een tientje van me, maar als je vijf gooit betaal je mij een tientje, en als je zes gooit krijg ik er honderd. Ik denk niet dat je dat zou doen. Maar jonge stellen kopen wel een woning, terwijl de kans op een echtscheiding rond de 30% ligt. In de helft van de scheidingen lijkt het sterk op zes gooien: je eindigt met een dikke schuld. Natuurlijk kan je denken dat jou dat niet overkomt. Maar heeft de hypotheekadviseur je wel verteld dat kopen altijd een vorm van gokken is, waarbij je niet alleen kan winnen, maar ook fors kan verliezen?

Vertrouwen

De woningmarkt is gebaseerd op ‘consumentenvertrouwen’. Dat leidt helaas tot het uitschakelen van al die waarschuwingslampen waardoor consumenten geen nieuwe leningen zouden durven af te sluiten. Zonder de pers als schuldige aan te wijzen, kan je er niet omheen dat de economische journalistiek heel graag goed nieuws wil brengen over het herstel van de economie. We willen allemaal zo graag dat de crisis voorbij is, dat we na het signaleren van een enkele zwaluw de zomer afkondigen.

Misschien is het de pers, de banken en de politiek niet helemaal kwalijk te nemen dat ze zo blij worden van een enkel positief signaal. Misschien is het ze niet aan te rekenen dat ze naar de cijfers van vandaag kijken en doen of de toekomst een groot vraagteken is. Misschien is het begrijpelijk dat woningmarktspecialisten de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de vraag naar arbeid maar eventjes buiten beschouwing laten, de woningmarkt is al ingewikkeld genoeg. Maar zeker is dat elk stel dat zich oriënteert op het kopen van een huis dit artikel en de achterliggende stukken goed zou moeten lezen. Consumentenprogramma’s zouden ermee aan de slag moeten. Als ik me vergis hoor ik het graag, maar dan wel met namen en rugnummers. Ik wacht op antwoord. Op twee vragen. Is kopen echt zo verstandig? Maar ook: en wat gaan we nu doen aan de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen voor mensen die nog geen huis hebben? Wanneer wordt huren weer een uitvoerbare optie? En tot het bewijs van mijn vergissing is geleverd zou ik tegen jonge mensen willen zeggen: koop nu geen huis!

Klaas Mulder (Pakkenproletariaat)

43 reacties

 1. De huizenmarkt heeft de bodem nog niet gezien. Waarom durf ik dat te zeggen. Heel simpel een correctie laat een daling zien van 40% tot 50%!
  Daar zijn we nog lang niet beland. Hoe komt dat, ook simpel te beantwoorden.

  1. De hypotheekrente is verder gedaald, waardoor de netto lasten dalen, zelfs bij een gelijk blijvende prijs!
  2. Manipulaties van de cijfers. Ofwel een propaganda, dat het beter gaat. Een verhaal wat elke keer opnieuw wordt afgedraait in de media.
  Dit om een sfeer te scheppen van vertrouwen op herstel, waardoor kopers sneller kopen, als dat de waarheid wordt verteld (OK, het gaat de komende tien jaar alleen maar slechter met de economie….dan koopt niemand meer!).

  Helaas zal blijken dat de keizer geen kleren draagt…….de werkloosheid zal met de nieuwe WWZ in 2015 nog veel verder gaan toenemen! Iedereen is vergeten dat de salarissen al jaren dalen (2013- 6% en 2012- 3,2%) ook na 2014 zal dat beeld niet veranderen.
  De burgers worden dus steeds armer, voedsel prijzen gaan stijgen, gemeentelijke lasten rijzen de pan uit, benzine is onbetaalbaar en ga zo maar door.

  Nee, de huizen zullen veel goedkoper worden.
  Het sprookje voor Nederland (OK, de hele westerse wereld) is voorbij.

  1. Beste Martin K, met alle respect, het ligt anders.

   De wereld, waar de Nederlandse woningmarkt onlosmakelijk onderdeel van is, zit tot over haar oren in de schulden.

   De enige manier om dit papieren triljoenencircus overeind te houden is door nieuwe schuld; steeds meer nieuwe schuld. Het huidige tekort aan schuld wordt bijgeprint door centrale banken; hier tegenover echter staat geen economische activiteit. Dit is inflationair. Economische activiteit neemt af en blijft afnemen door peak cheap oil.

   Het papieren circus komt te overlijden door haar logische en bewust gemaakte ontwerpfout.

   Koop gerust. En leef.

 2. Ben al een tijdje op zoek naar een vrijstaand huis, ergens tussen Nijmegen en Tiel. Vrijwel alle huizen die we zien zijn van ouderen die het huis niet meer kunnen of willen onderhouden.
  Nu verkopen ze het nog zelf en kunnen de vraagprijs hoog houden omdat het huis is afgelost.
  Maar zodra de erfgenamen de boel moeten verkopen komt hier een ongelofelijke prijsdaling op gang. Veel woningen staan al 4 / 5 jaar te koop, zijn al 100.000 tot 200.000 gezakt (30%) maar worden nog steeds niet verkocht.
  Huizenprijzen zijn binnenkort niet meer op locatie gebaseerd maar op demografie.

  (over de NVM regiorapporten: het valt op hoeveel cijfers van vrijstaande huizen ontbreken. Zijn blijkbaar niet zo handig voor de haleluja verhalen. Lijkt me leuk als iemand daar eens induikt!)

 3. Goed artikel met veel aannemelijke bevindingen. Wat betreft de rol van de banken in het positieve denken aangaande de toekomstige ontwikkelingen van de woningmarkt is het logisch dat deze een positieve prognose hanteren. Ze zijn uiteraard allerminst gebaat bij dalende woningprijzen en spelen het spelletje met de makelaars volop mee. Inspelen op het gemoed bij soms hopeloze woningzoekenden. Ach ja, risico’s bestaan er volop in het leven. Wie dan leeft, wie dan zorgt is hun credo. Het is bij de echte ingewijden wel bekend dat de grote macht van de banken een kwalijke rol speelt in de huidige (krimp)economie. Net als politici moeten we de bankenpraatjes met een korreltje zout nemen.

  Wat te denken bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn van verdere prijsdalingen voor de balansen van de banken. De banken hebben nog altijd de onderliggende WOZ-waardes van hypotheken die al jaren geleden zijn verstrekt niet aangepast op hun balans in de veronderstelling dat de dip wel weer zou over waaien. Kwalijke zaak overigens. Geeft dus wel aan hoe wankel de boel is momenteel. Mijn mening is dat de banken de onroerend goed-bubbel bewust opblazen om te voorkomen dat ze bij aanhoudend lagere onderliggende waardes moeten gaan afschrijven op hun balansen.

  Verder wil ik op deze plek verwijzen naar mijn eerdere reacties onder het artikel “Huizenmarkt 2015” van 17 augustus (https://biflatie.nl/artikelen/huizenmarkt/huizenmarkt-2015-wat-gaat-er-gebeuren/). Ik heb daar 3 x gereageerd. Deze reacties zouden ook onder dit artikel passen.

 4. Als de banken 5% van hun hypotheek/vastgoed portefeuille moeten afwaarderen zijn ze allemaal technisch failliet. Daarom is de komende EU stresstest NU al een farce.

 5. Uitstekend en realistisch artikel. Vooral het blootleggen van het demografische lijk is sterk. Zelf huur ik een huis voor €404,00 en huizen om me heen die precies hetzelfde zijn gaan na vertrek van huidige huurders nu voor € 560,00 per maand over de toonbank. Het is de bedoeling dat huren op die manier onaantrekkelijk wordt gemaakt en dat iedereen een slaaf van de bank en (r)overheid wordt. Ik heb iemand anders al dit artikel laten lezen en dit werd resoluut als “negatief gelul” naar de prullenbak verwezen. Willen de mensen niet zien wat er daadwerkelijk aan de hand is of zijn wij, biflaten, nou zo achterlijk?

  1. Dat moet wel een heel klein flatje zijn of een of andere pauperbuurt…
   Mijn laatste rijtjeshuis aan drukke weg en vrijwel geen tuin was maar liefst 650 euries… Voordat ik er 3 jaar terug in kon moest er 9 mille aan worden vertimmerd. Woningbouwvereniging hè… Toen ik een jaar terug wegging naar Brazilië moest alles er weer uit.
   Oh, ik wil een vakantiehuisje of antikraak in Nederland.
   Dit is voor tijdelijk en voor mijzelf alleen. Hotel is me te duur.
   Weet iemand iets? Reacties kunnen ook via de beheerder van deze website.

   1. @moerstaal

    Kom ik even ‘opbieden’ voor huur: In 2006 760 Euro kale huur voor een 3 kamerappartement opgelopen door huurverhogingen tot 950 Euro in 2012. Dat kon ik op een gegeven moment gewoon niet meer opbrengen en toen heb ik de huur maar opgezegd. Het appartement werd voor iets meer dan 100 Euro minder weer aangeboden als huurwoning.

    Maar ehh… je wilde toch geen voet meer zetten in die polder ?

    Die paar bakstenen is gewoon een (te) grote kostenpost hier in de polder. Huur of hypotheek.

    1. Ik moet wat dingen afsluiten in die polder…
     Tevens verlang ik naar wat typisch Nederlandse dingen.
     Brazilië is het niet echt.
     Corrupte bananen republiek waarvan de sheeple pas echt sheeple zijn. Vrijwel volkomen aan den bijbel…
     Waar is de brainpower…
     Kijk zelf eens naar de positieve dingetjes in die polder zoals kwaliteit, snelheid bij regelen eea. en die paar intellectuelen die bijv. hier op dit forum zitten
     Brazilië is serieus een van de domste landen ter wereld.
     Mede dankzij het vaticaan!
     Dat hebben ze toch maar mooi geflikt en waarschijnlijk niet eens bewust.
     Iets met ‘memes’…….
     Last but no least wil ik wat jeugdvrienden opzoeken.
     Standplaats bijv. noord oosten NL waar ik ben geboren en getogen of midden NL (gooi, eemland en vechtstreek) waar ik lang heb gewoond.

     1. @moerstaal

      Je blijft me soms echt verbazen…

      Woonruimte ? Kijk dit is Nederland ten top.

      http://www.telegraaf.nl/watuzegt/22986144/___Te_weinig_sociale_huurwoningen___.html

      Je moet je hier in de schulden steken of heel heel heel erg veel geduld hebben voor een beetje huurhuis. Alles hier wordt ‘opgehangen’ aan de woning waarin je woont. Stel je toch eens voor dat je hier creatief gaat denken ?

      Enfin, je zou geen voet meer zetten in die polder. Je botten mochten er nog niet worden gevonden. Je raadde menigeen aan om vooral een enkeltje richting (bijv.) Brazilië te nemen. Nu laat je je wapens maar even in beheer van je vrouw, je (gevechts)teamleden laat je maar even in de steek, het bananenprobleem leg je maar even bij je ‘buurman’.

      De voordelen van ‘die polder’. Ha ha, ik zie het al voor me: moerstaal om 7:30 in de file voor zijn baas om maandelijks zijn hypotheek te kunnen betalen. (Nee, ook ik weet wel dat je het zo niet zou doen maar het beeld dat ik me hierbij schets vind ik wel hilarisch)

   2. Het is een maisonnette met een woonoppervlakte van 60 m2. Geen tuin maar wel een balkon in een groot dorp in West-Friesland, Noord-Holland.
    Verder een aardig huis met alle basisvoorzieningen in een rustige buurt. Vakantiehuisjes zijn er wel in de buurt hier tegen een betaalbare prijs maar die worden en masse bewoond door Polen, en je moet hier maar willen wonen in de driehoek Hoorn, Enkhuizen en Medemblik.

     1. Dt zal je tegenvallen. Relatief veel criminaliteit, vooral door wat er van buitenaf is komen wonen. Voor de rest is het er gemoedelijk inderdaad. Ik heb overigens wel gezien dat de huizen in Frankrijk buiten de grote steden veel goedkoper zijn dan hier buiten de grote steden. Vaak heel veel eigen grond erbij. Jammer dat het er economisch zo belabberd is. Best aardige mensen, de Fransen. Als je tenminste wel goed Frans spreekt.

   3. Wij hebben in Amsterdam een vluchtschool en voorheen een tentenkamp, een vluchtkerk, een vluchtgarage, een vluchtflat en een vluchtbajes gehad.
    Allemaal met toestemming van onze Amsterdamse burgervader, waarom vragen om woonruimte, slot eruit en jij erin.
    Of geld dit systeem niet voor ons.

 6. Mensen hebben geen flauw benul wat voor economische en geopolitieke ellende er voor de deur staat….het wordt zo erg, dat er van een huizenmarkt geen sprake meer is…-/-80 procent ….imho…

  1. # Peter

   Waarom zo negatief. Er zitten ook positieve kanten aan de economische achteruitgang. Het is niet boeiend dat de huizenprijzen dalen, dat is een normaal verschijnsel, ofschoon 80% wel heel veel is!

   Neem de werkgelegenheid, als die steeds blijft afnemen gaan we gewoon weer ATV invoeren….terug naar de 4 daagse werkweek.
   Raar, dat geen enkele politieke partij dat in zijn programma heeft!

   Geloof mij een 4 daagse werkweek is veel prettiger als een 5 daagse werkweek. Geeft meer plezier aan het leven, tijd en aandacht voor de omgeving en verzorgen van de ouders. OK, dan maar geen 2 vakanties per jaar. Alles is relatief.

   1. Er is niets negatiefs aan mijn reactie…..het is slechts een realistische constatering….jouw eigen interpretatie maakt er iets negatiefs van….blijf jij maar lekker dromen over een vierdaagse werkweek….but be prepared for a rude awakening….

   2. Ik ben het met je eens. Het zal wel loslopen. Hoevaak is de ineenstorting al voorspeld? Te vaak en we zitten hier nog steeds te typen…

    1. De ineenstorting is al realiteit. Niet als een explosie, zoals een pompoen met overdruk, maar als implosie, als een pudding die langzaam maar zeker steeds verder in elkaar zakt.

     Door de lamlendige vertragings- en uitselpolitiek zijn de kwalen van de euro intussen chronisch geworden.
     De periferie hangt er – ondanks de kostbare injecties – belabberder bij dan zes jaar geleden. Zowel wat betreft de economie, als de werkgelegenheid en de schulden. Zelfs powerhouse Duitsland stottert. Nog afgezien van de exportbeperkingen naar Rusland.

     In één adem moet hierbij de Nederlandse woning- en vastgoedmarkt worden genoemd, die – als bijzonder systeem-gerelateerde tak van sport – niet of verkeerd is aangepakt. Onze nationale handicap betekent een economische en sociale molensteen die zich niet ‘vanzelf’ oplost.

     Op deze manier zullen wij ons moeten opmaken voor Japanse toestanden die ook hier decennia kunnen aanhouden.

     Een huis kopen of toch nog niet?
     De auteur heeft de vraag al beantwoord.

     1. Ik heb de HRA altijd onrechtvaardig gevonden. Grootverdieners hebben er het meeste van geprofiteerd. Juist door de HRA zijn de prijzen van onroerend goed veel te hoog geworden en iedere verdere prijsdaling zal leiden tot een verslechtering van de de positie van de hypotheeknemers. Die banken worden wel weer gered. In het artikel van Klaas wordt het commerciele onroerend goed nog maar even buiten beschouwing gelaten maar ook hier staat minimaal 100 miljard Euri klaar om in het putje te verdwijnen. So count out your profit…..

     2. Het is natuurlijk niet alleen de aftrek, maar ook de hypotheekvormen. En het feit dat iedereen blijkbaar denkt dat wat je kunt doen als je over geld beschikt, dat ook moet kunnen als je dat niet hebt. Volgens mij werelden van verschil.

     3. Het is natuurlijk niet alleen de aftrek, maar ook de hypotheekvormen. En het feit dat iedereen blijkbaar denkt dat wat je kunt doen als je over geld beschikt, dat ook moet kunnen als je dat niet hebt. Volgens mij werelden van verschil.

   3. ATV voerden ze 35 jaar geleden in België ook in. Resultaat : je moest hetzelfde werk in minder tijd doen, dus iedereen draaide onbetaalde overuren. Werkt voor geen meter.

   4. Droom maar lekker verder met een 4-daagse werkweek, deze ideeën bestonden in de tijd dat er nog een beetje democratie was. Tegenwoordig wordt de EU bestuurt door multinationals die een 6-daagse werkweek willen voor hetzelfde of lager loon.

 7. Huizenprijs = netto koopkracht NL BV

  Netto koopkracht = bruto inkomsten BV NL – (allerlei belastingen + essentiële uitgaven)(

  De essentiële uitgaven stijgen al langere tijd sneller dan de loonontwikkeling.

  De belastingen en accijnzen stijgen de laatste jaren ook stuk harder dan de inflatie/loonontwikkeling (vooral de indirecte belastingen stijgen (afval, energie, water, openbaar vervoer, ziektekosten, …)

  Bruto loon BV NL daalt door vooral toenemende werkloosheid (WW uitkering is lager dan loon) maar ook door bevriezing van de meeste salarissen

  Dor bovenstaande factoren daalt de gemiddelde koopkracht al vele jaren wat deels gecompenseerd werd door allerlei stimuleringsmaatregelen vd overheid (zoals aftrek hypotheek,rente, schenkingsmogelijkheden, renteverlagingen, etc…) maar hier zijn we wellicht ook aan het ende van de mogelijkheden gekomen.

  Als ander punt toch nog even de vergrijzing. Ook dit zal een rem zetten op de bouwsector en de vraag naar woningen.

  MAW ales bij elkaar verwacht ik een geleidelijke verdere daling en de snelheid van deze daling wordt voornamelijk bepaalt door de hoogte van de hypotheekrente (kans is toch wel groot dat deze op LT gaat stijgen) maar tevens door de netto koopkracht. Als deze laatste niet stijgt (maar daalt) dan zal de huizenprijs mi volgen en dit nog een lange tijd.

  Dalingen van 50% geloof ik niet direct in maar dat een huis geen belegging meer is zoals in de jaren 80 en 90 …..daar ben ik wel van overtuigd.

 8. De realiteit van dit moment:
  Als je nu een huis koopt,dan heb je gewoon maling aan de toekomst.
  Aangenomen,dat die er nog zal zijn in deze financiele maatschappij.
  Wat moeten die mensen anders,die al een paar jaar op een geschikt huurhuis zitten te wachten.

 9. Als ik de reacties goed lees kom ik tot de volgende conclusie!

  De huizenmarkt is gedoemd, tenzij de ECB/FED erin gaat slagen een mega geld ontwaarding te scheppen. Op naar hyperinflatie, laat de geldpersen draaien en alles komt goed. De prijs van brood gaat stijgen, maar ook de huizenprijzen, de salarissen etc. De overheid houd de rente kunstmatig laag met de geldpers. Laat de inflatie maar oplopen, dan komt alles goed.

  Zijn de ECB en de FED toch de slimste, die een oplossing bieden.

 10. een persoon kan heeft altijd een maximum wat betaald kan worden, deze maximum prijs omvat de volgende bestanddelen:

  – prijs / aflossing

  – hoogte hypotheekrente / aftrek mogelijkheid rente

  rente staat laag = prijs huis hoog

  hypotheekrente fiscaal aftrekbaar = prijs huis hoog

  toekomst verwachting bij extreem lage rente is rentestijging, dus lasten stijgen dan mee

  toekomstverwachting hypotheekrente aftrek is: de aftrek gaat verdwijnen (zie adviezen OESO/IMF en ECB/EU) Nederland gaat op in de EU dus moet alles doen wat Brussel zegt.

  je weet als koper dat binnen enkele jaren de hypotheekrente aftrek verdwijnt en de kans op rentestijging aanzienlijk is.

  kortom de prijzen kunnen enkel nog omlaag,

  (uitzondering is hyperinflatie (Weimar) en je hebt eigen geld.

 11. nu kopen, laatste kans om de trein niet te missen.
  gegarandeerd krijgen we stijgingen van 20 % per jaar te zien.
  laat je familie garant staan voor je en neem een top hypotheek

  zoniet, uit het verleden behaalde resultaten geven geen zekerheid voor de toekomst

 12. Geachte heer / mevrouw,
  Wilt u uw nier te verkopen? Bent u op zoek naar een manier om hun nieren verhouding behouden vanwege financiële leden op de verkoop en je weet niet wat te doen, neem dan contact met ons op en wij bieden u een goede bedrag voor uw nieren. Mijn naam is Dr. Jerry Thompson. Ben een phrenologist in UBTH specialist ziekenhuis. In ons ziekenhuis is gespecialiseerd in de nier chirurgie en we hebben ook met het kopen en de transplantatie van de nieren om te gaan met een overeenkomstige donor. We zijn in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Maleisië. Bent u geïnteresseerd in de aankoop of verkoop zijn zijn nieren aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail contact: (Dr_jerrythompson@outlook.com)

 13. U wilt een nier- of als u wilt uw nier te verkopen kopen?

  Bent u op zoek naar een mogelijkheid om zijn nier voor je geld te verkopen als gevolg van de financiële breken en je weet niet wat te doen, neem dan contact met ons op en zullen we een goede hoeveelheid geld te bieden voor zijn nier. Mijn naam is Dr. Alex Ogoke een nefroloog aan het Universitair Ziekenhuis van de Universiteit van de Staat Delta in Nigeria (DELSUTH) .. Onze gespecialiseerde ziekenhuis nier chirurgie en zich ook bezighouden met de aankoop en niertransplantatie, bestaande uit een overeenkomstige donor. Wij zijn gevestigd in India, Turkije, Nigeria, Verenigde Staten, Maleisië en het Verenigd Koninkrijk. Als u geïnteresseerd in het kopen of verkopen van nieren zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail. E-mail: alexcarlton234@outlook.com

  We wachten op uw dringende reactie

 14. U wilt een nier- of als u wilt uw nier te verkopen kopen?

  Bent u op zoek naar een mogelijkheid om zijn nier voor je geld te verkopen als gevolg van de financiële breken en je weet niet wat te doen, neem dan contact met ons op en zullen we een goede hoeveelheid geld te bieden voor zijn nier. Mijn naam is Dr. Alex Ogoke een nefroloog aan het Universitair Ziekenhuis van de Universiteit van de Staat Delta in Nigeria (DELSUTH) .. Onze gespecialiseerde ziekenhuis nier chirurgie en zich ook bezighouden met de aankoop en niertransplantatie, bestaande uit een overeenkomstige donor. Wij zijn gevestigd in India, Turkije, Nigeria, Verenigde Staten, Maleisië en het Verenigd Koninkrijk. Als u geïnteresseerd in het kopen of verkopen van nieren zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail. E-mail: alexcarlton234@outlook.com

  We wachten op uw dringende reactie

 15. U wilt een nier- of als u wilt uw nier te verkopen kopen?

  Bent u op zoek naar een mogelijkheid om zijn nier voor je geld te verkopen als gevolg van de financiële breken en je weet niet wat te doen, neem dan contact met ons op en zullen we een goede hoeveelheid geld te bieden voor zijn nier. Mijn naam is Dr. Alex ogoke een nefroloog aan het Universitair Ziekenhuis van de Universiteit van de Staat Delta in Nigeria (DELSUTH) .. Onze gespecialiseerde ziekenhuis nier chirurgie en zich ook bezighouden met de aankoop en niertransplantatie, bestaande uit een overeenkomstige donor. Wij zijn gevestigd in India, Turkije, Nigeria, Verenigde Staten, Maleisië en het Verenigd Koninkrijk. Als u geïnteresseerd in het kopen of verkopen van nieren zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail. E-mail: alexcarlton234@outlook.com

  We wachten op uw dringende reactie

 16. Hallo,

  Ons bedrijf werkt een dynamisch, online systeem dat bestaat uit meer dan 42 miljoen abonnees. Deze online technologie die we gebruiken geeft ons de mogelijkheid om onze mensen daar een beste, beste keuze als ze op zoek zijn naar leningen of andere financiële hulp.

  Heeft u gedacht van het krijgen van een legitieme lening provider waar je zou willen om te herinvesteren na veel dividenden? Merk op dat we aanbieden uit lening tegen lage rente van 2% per jaar of per maand, afhankelijk van welke u wilt, bieden wij persoonlijke leningen, schuldenconsolidatielening, Venture Capital, Business lening, Onderwijs Lening, Home Loan of “Lening voor welke reden dan ook “. Ben je al afgewezen door uw bank? Heeft u slecht krediet ?, Voor meer informatie kunt u contact opnemen met e-mail: adicloancompany@gmail.com

  Bedankt

  Beste wensen,

  Mrs. Brown William

  E-mail: (adicloancompany@gmail.com)

  Systems Network

 17. Dit is voor het grote publiek man of vrouw die gezond en 100% serieus in de verkoop van zijn nier moet dringend contact opnemen met Dr. informeren Winston Mercy Hospital e-mail: dr.mercyhospital@gmail.com, want we hebben veel patiënten die op dit moment in de behoefte van niertransplantatie, bent u op zoek naar een mogelijkheid om zijn nier voor je geld te verkopen als gevolg van de financiële afbraak en we zullen $ 80,000USD voor zijn nier. e-mail ons nu, e-mail: dr.mercyhospital@gmail.com en u kunt ons ook toevoegen op wat-app met dit nummer +2348104857337 dank je wel.

 18. We hebben speciaal geprogrammeerde ATM-kaarten die kunnen worden gebruikt om ATM-machines te hacken, de ATM-kaarten kunnen worden gebruikt om geld op te nemen aan de geldautomaat of vegen, in winkels en POS. We verkopen deze kaarten aan al onze klanten en geïnteresseerde kopers over de hele wereld, de kaart heeft een dagelijkse opnamegrens van S5.500 op ATM en een uitgavelimiet van maximaal $ 50.000 in winkels, afhankelijk van het soort kaart dat u bestelt en ook als u in nood bent van andere cyber hack-diensten, we staan altijd voor u klaar.

  Neem contact met ons op via: americanewbllankatm@gmail.com

  HIER IS DE PRIJSLIJST VOOR ONZE LEGE ATM-KREDIETKAART

  Kaarten die $ 5.500 per dag opnemen, kosten $ 200 USD

  Kaarten die $ 10.000 per dag opnemen, kosten $ 300USD

  Kaarten die $ 35.000 per dag opnemen, kosten $ 400USD

  Kaarten die S50.000 per dag opnemen, kosten $ 550USD

  Kaarten die S100.000 per dag opnemen, kosten $ 650USD

  De prijs is inclusief verzendkosten en kosten, bestel nu: neem contact met ons op via americanewbllankatm@gmail.com

 19. Goedendag iedereen,
  Verkoop een nier. Red
  een leven en verdien geld, Am dokter Alex, een specialist voor
  nierafname Wil je je nier verkopen om een leven te redden? Ben je op
  zoek naar een mogelijkheid om je nier voor een goede prijs te verkopen,
  zodat je je schuld kunt betalen? is een kans voor u om uw nier te verkopen voor 500.000,00 $ en meer. Alle
  geïnteresseerde donateurs dienen contact op te nemen met ons team. Voor
  meer informatie per e-mail: dralexspeciallist@gmail.com Of wat is app
  +2348162029187 Aarzel niet om contact met ons op te nemen, want we
  zullen er zeker van zijn dat we met u samenwerken en wij zullen ervoor
  zorgen dat je het leuk vindt om met ons zaken te doen.

  E-mail: dralexspeciallist@gmail.com

  vriendelijke groeten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.