In het kader van het economische herstel is een ‘monetaire reset’ niet enkel wenselijk dan wel noodzakelijk om ons te behoeden voor de totale ineenstorting van onze maatschappij. Een dergelijk  doemscenario is geen prettige gedachte. Debat hieromtrent wordt dan ook liever vermeden en/of onthaald op reacties die onze alertheid slechts kunnen aanscherpen. In dit werkdocument gaan we dieper in op Einstein, die stelde dat je een probleem niet kan oplossen door een denkwijze die ze heeft veroorzaakt. Een generaliserende oriëntatie geeft alvast richting aan het brede spectrum van een monetaire reset.

Oriëntatie

systeem

Biflatie

Einstein liet weten dat je een probleem niet kan oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Dit is een stelling die de interesse wekt en tot diepgaander reflectie genoopt. Toegepast op de economische crisis brengt het ons tot ‘biflatie’, het evenwichtig gebruiken van zowel inflatie als deflatie om onze economie te sturen, geen OF/OF maar een EN/EN verhaal. Als we dit als basis nemen dan is een continu inflatoire economie als het ‘mismeesteren’ van onze economie, de indringende vraag stelt zich of we dit ook kunnen bewijzen? En sterker, kunnen we deze ‘mismeestering’ ook herstellen om vervolgens de draad terug op te nemen?

Fractional reserve banking

Het ‘fractional reserve banking system’ is een methode die toelaat om geld te scheppen uit het niets, het betekent finaal dat mensen geld op de rekening hebben maar het geld is fysiek niet aanwezig. Op z’n zachtst gezegd leidt het systeem tot nogal wat maatschappelijke frictie. Door velen wordt dan ook gepleit voor de  terugkeer naar een ‘full reserve banking system‘. Het valt te betwisten of dit een goede zaak is, dit is irrelevant binnen de context van deze oefening. De eenvoudige vraag stelt zich of we al het zogeheten ‘schijngeld’ terug kunnen materialiseren en daarbovenop alle schulden herleiden tot nihil zonder koopkracht- en/of kapitaalsverlies? De vingerwijzing van Einstein helpt ons, het antwoord is positief.

Bewijs

Volledig in de ban van Einstein maken we het zo eenvoudig mogelijk, aan de hand van een vereenvoudigd model kunnen we de bewijslast aanleveren. Als inflatie leidt tot het probleem dan wordt deflatie logisch om het op te lossen, dit passen we toe op een willekeurige consolidatie. In de kolom (IV) zien we per rekening een symbool, de schulden (S) en vorderingen (K) zijn gelijk aan elkaar, alle monetaire elementen vormen de totale geldhoeveelheid (M) en de overige elementen behoren tot (Q). De geldhoeveelheid bestaat uit fysiek geld (MF), het schijngeld (MS) is de hoeveelheid die we willen materialiseren. Een beeld zegt meer dan duizend woorden:

biflatie einstein overzicht

Conclusie

Het verdict is eenduidig, door toepassing van deflatie kunnen we met wiskundige precisie voldoende neutraal geld genereren om (1) het schijngeld te materialiseren en (2) alle schulden aflossen zonder koopkracht- en/of kapitaalsverlies. Anders gezegd, het is technisch mogelijk om een situatie te creëren die voorafgaat aan het probleem, bijgevolg kunnen we de stelling van Einstein bevestigen. We kiezen er bewust voor om de bewijslast te laten zoals het is. De verwerking van het neutrale geld laten we aan uw verbeelding en besluiten in een Einsteinsiaanse modus, een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom.

19 reacties

 1. Werner, een gewone eenvoudige boekhoudkundige vraag: Hoe sta jij tegenover de stelling dat in een boekhouding Eigen Vermogen een sluitpost is, die in de tijd gezien mede wordt bepaald door het resultaat van de V+W rekening? Ofwel EV=Bezittingen-Schulden. Ik krijg de indruk dat hier het boekhoudsysteem misbruikt wordt met zijn diverse vormen van Eigen Vermogen en ook de diverse vormen van geld (schijngeld, fysiek geld).
  Ik stelde al eerder dat je hier geen commerciële boekhouding laat zien, maar een soort van interbancaire boekhouding, zonder nog bij de hoofdboekhouding dan van de uitgever van geld te zijn aangekomen. Dat zou nl. de boekhouding moeten zijn waar alles dan op zijn plaats zou moeten vallen. Waarmee we weer terug zijn bij EV=Bezittingen-Schulden, de basis van de boekhouding.
  De hoeveelheden geld, d.w.z. schijngeld 970 en fysiek geld 30 geven hier alle aanleiding toe, dit te veronderstellen. Een herwaardering verandert dan alleen het balanstotaal, maar niet het onderlinge verband tussen de diverse posten.

  1. Naar mijn mening, ‘eigen vermogen’ is een zeer dubieus begrip en sterk afhankelijk vanuit welk denkkader (annex drijfveer/doelstelling) dit gezien wordt. Economie gaat in essentie over het creëren van waarden (materieel) en welzijn (immaterieel). Onze huidige configuratie noem ik gemakshalve ‘monopoly’, dit in tegenstelling tot een ‘sociaal duurzame economie’ waarbinnen heel andere interpretatieregels gelden, net zoals een andere (sociaal) modus operandi. Het verwisselen van deze denkkaders leidt vaak tot heel wat turbulentie, iets wat je nog amper dialoog kan noemen, eerder ‘non-dialoog’.

   Deze introductie acht ik niet onbelangrijk om het over ‘eigen vermogen’ te kunnen hebben, tot dusver hebben we het enkel gehad over monetaire elementen, ben ik met je eens. Bij ‘monopoly’ trachten we dat eigen vermogen (=> afsluitpost W/V) zo hoog mogelijk te maken, extreem gezien gaat het dan enkel om monetaire winst en het product (waarden) wordt bijna een toevallig neveneffect. Als we daarentegen ‘eigen vermogen’ definiëren als de input van energie (arbeid/grondstoffen) dan zouden we mi dat ‘eigen vermogen’ zo laag mogelijk moeten houden. Dit laatste onder het (sociaal duurzame) motto van ‘doe minder, bereik meer’.

   Het is interessant om hierover wat te brainstormen, het denkexperiment is in deze context als een katalysator te beschouwen. De reset van de schulden is een louter technische oefening, de rest is een menselijke (politieke) keuze. Als het monopoly is dan heeft dat logischerwijs gevolgen, wat ooit goed leek (en ook haar vruchten heeft afgeworpen) blijkt nu tot de omgekeerde effectiviteit te leiden. Op dat moment is het mi raadzaam om het systeem te herprogrammeren, de intrede van biflatie wordt dan zeer welkom, om niet te zeggen noodzakelijk om erger te voorkomen. Het idee van biflatie is al de helft van het herstel, of onze leiders dat ook zo zien, nog heel wat anders.

  2. Kort hierop

   D : Ik stelde al eerder dat je hier geen commerciële boekhouding laat zien, maar een soort van interbancaire boekhouding, zonder nog bij de hoofdboekhouding dan van de uitgever van geld te zijn aangekomen.

   W : Hier zou ik later op willen terugkomen, kan echter al wel afgeleid worden van deze oefening.

 2. Einstein was een groot denker.
  Dit deed hij op zowel Aards als ook op Universeel niveau.
  Einstein was principieel niet materialistisch en wilde volkomen onafhankelijk zijn werk ongestoord en in gewetens rust kunnen doen.
  Hij wist toen al,dat Universele krachten superieur waren aan Aardse krachten en wetten.
  En dit,omdat hij een zeer spiritueel gevoelig mens was en goed naar zijn intuïtie en gevoel kon Zodoende kon hij volgens mij ook veel informatie aantrekken.
  Zulke GROTE wetenschappers in kunnen en principes kom je nagenoeg niet meer tegen.
  Ook al kon hij sommige principes of waarnemingen nog niet weten,omdat deze nog niet ontdekt of bekend waren.
  Een mens heeft in zijn leven ook zijn beperkingen,er moet nog uitdaging en wek voor andere aardse overblijven.
  Vandaar dat hij wel eens een reserve plus mogelijkheid heeft kenbaar gemaakt over bepaalde schijnbaar bewezen inzichten.
  En dat siert iemand, dat deze niet onvoorwaardelijk,arrogant zijn inzicht of bewering verkondigd.
  Niemand heeft de wijsheid voor 100% in een fase van onderzoek in pacht.
  Bijna alle grote wetenschappers zijn inmiddels al gekocht met dom geld.
  “Ze”hebben Einstein ook wel willen kopen,maar hij heeft dit altijd geweigerd.
  Alleen daarom verdiende hij al een Nobelprijs.
  Einstein wist toen al dat geld in het “grote geheel” geen waarde vertegenwoordigde.
  Deze man staat voor mij hoog in het vaandel, evenals een aantal voorgangers.
  Wat betreft de hedendaagse geld poppenkast,alles gaat eerst weer van de helling af.
  Papiergeld zal weer terug gaan naar z’n intrinsieke waarde nul ( Voltaire ),zoals tig keren gebeurd is.
  Maar het kan nog even duren.

  1. Mooi bericht Bertus, ik denk hierbij nog aan de uitspraak van Einstein “ik ben niet slim, ik denk alleen wat langer na over vraagstukken”. En ja, als het over geld gaat dan rest er niet veel tijd om na te denken in deze maatschappij.

   1. Inderdaad Werner,dit is ook een hele indringende rake uitspraak van hem.
    Dit zegt ook al genoeg over hem,wat zijn waardering was naar geld t.o.v de Universiele krachten,principes en waarden.
    Als je een wetenschapper of boodschapper bent,dan ga je niet voor het geld.

     1. Werner laat een ding duidelijk zijn,als je de Universele principes naleeft,zal je nooit ergens tekort aan hebben.
      Zolang veel mensen hun bewustzijn niet kunnen wakker maken en hun intuïtie niet kunnen raadplegen,zullen deze zeggen dat ik niet spoor.
      Dan zou Albert Einstein, (op een veel hoger niveau) ook geen bestaansrecht hebben.

     2. Hoop dat dit juist terecht komt

      Met universele principes denk ik aan het onderhouden/herstellen van het zgn ‘redelijke evenwicht’, als a priori economis ‘mismeesterd’ wordt dan wordt het als water naar de zee dragen. Biflatie is dan het middel dat we nodig hebben, bizar genoeg zie ik daar weinig over zeggen op deze website. Jouw perceptie?

 3. Hier begrijp IK geen bal van. Deflatie maakt de koopkracht van “geld” EN VOORAL van de uitstaande schulden alleen maar groter. De schulden “gaan niet weg”, ze worden alleen maar moeilijker om terug te betalen. Inflatie daarentegen ( stel, 1000% op 1 jaar ) maakt dat je schuldenberg 10 keer makkelijker af te lossen is. Wie is de pineut? De spaarder die alleen “geld” ergens op een rekening heeft staan of obligaties kocht waarvan de waarde uitgedrukt werd in “geld”. De geschiedenis kende al 10-tallen zulke gevallen, Zimbabwe en Weimar Duitsland, Venezuela vandaag, Argentinië zijn voorbeelden. Voltaire wist dat ook al : de waarde van papiergeld gaat steeds terug naar zijn intrinsieke waarde : NUL. Al de rest is bullshit.

 4. Dank voor reactie, dit is wat we binnen het onderzoek de ‘klassieker’ noemen, het geeft mooi aan waarom ‘biflatie’ eerder onbemind blijft maar ‘inflaten’ graag zullen bekrachtigen om hun systeem in stand te houden. Ik licht graag toe:

  H : Deflatie maakt de koopkracht van “geld” EN VOORAL van de uitstaande schulden alleen maar groter. De schulden “gaan niet weg”, ze worden alleen maar moeilijker om terug te betalen

  W : Het bovenstaande is bij deflatie een veel gemaakte en structurele denkfout, het herbergt een inkonsekwentie. Dit is makkelijk te verklaren, rente bestaat uit (gemakshalve) twee delen, (1) de dienst der lening en (2) de correctiefactor. Bij inflatie is de correctiefactor positief, bij deflatie negatief. Uw stelling is daarom niet correct, u vergeet dat de schulden overeenkomstig aangepast worden.

  H : Inflatie daarentegen ( stel, 1000% op 1 jaar ) maakt dat je schuldenberg 10 keer makkelijker af te lossen is.

  W : Dit is enkel geldig wanneer de bank geen weet heeft van deze extreme inflatie, in het andere geval zou dit mee in de kapitaalsaflossing begrepen zitten. Ben het op zich niet oneens, het ontbloot enkel de tragische absurditeit van het huidige systeem dat gelegen ligt in het dogma ‘geld = schuld’.

  H : De geschiedenis kende al 10-tallen zulke gevallen, Zimbabwe en Weimar Duitsland, Venezuela vandaag, Argentinië zijn voorbeelden.

  W : Mee eens, dit wordt vaak als cliché ingeroepen zonder diepgaander analyse. Dergelijke toestanden en neveneffecten spruiten voort uit een pathologische situatie, in het verlengde worden ze vaak als norm beschouwd om het vervolgens daarbij te laten.

  H : Voltaire wist dat ook al : de waarde van papiergeld gaat steeds terug naar zijn intrinsieke waarde : NUL. Al de rest is bullshit.

  W : Mee eens, het mag vandaag blijken dat men Voltaire (ea) nog steeds niet begrepen heeft, de sociale gevolgen desastreus.

  1. Ga hier voor een groot deel in mee, Werner.
   Heb zelf geen Economie gestudeerd met al die nieuwe sniekie risico, correctie factoren enz.
   Kan wel goed rekenen en gebruik mijn eigen boeren intuïtie en gevoel.
   Bezit is bezit en schuld is schuld.
   Maar soms ben je minder af met bezit dan schuld op papier.
   Bedrijven enz kunnen zich vaak makkelijk failliet laten verklaren ( B.V ).
   Particulieren schulden ( schuldsanering kan ) worden eigenlijk nooit kwijtgescholden.
   Of je moet ook de boel op het droge trekken en de stekker er uit trekken.

   1. Wat de oefening laat zien is dat we technisch alle schulden kunnen ‘oplossen’, dit is niet hetzelfde dan een ‘kwijtschelding’, wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd van waaruit andere conclusies geopperd worden. Niets mis met logisch intuïtief boerenverstand, wat technisch denkbaar is, is ook praktisch toepasbaar, kwestie van menselijke keuzes en (financiële) ethiek.

    1. Werner,er komt een nieuwe verdeelsleutel aan voor een nieuwe wereld reserve munt.
     Wordt reeds in geheime onderhandelingen tussen grote mogendheden en IMF al vorm aan gegeven.
     China wordt de ruimte gegeven ( gezien zijn economische kracht) nu en op de korte/middellange termijn voordat een nieuwe wereld reservemunt zijn intrede gaat doen.
     China wil meer dekking hebben en niet te duur,anders kan het ook vervelend doen.
     Amerika kan hier in mee gaan,omdat ze zich bewust zijn waar ze staan op dit moment.
     Maar de wolf kan z’n streken nog niet afleren.
     Maar de anderen hebben het sprookjesboek ook al tig keer gelezen.

     1. Klopt ook Bertus, alle partijen hebben belang bij een andere reservemunt (cfr wereldmunt), het komt simultaan met nog een aantal andere elementen binnen het brede spectrum van een ‘monetaire reset’. In een volgend artikel gaan we nog een stapje verder, het wordt vooral eenvoudiger. Dit artikel is slechts een tussenstap om aan te geven waarom ‘biflatie’ zo belangrijk is, het wiskdunige bewijs is hier slechts als een attractor te zien.

 5. Flauwekul. Er is te allen tijde een elitair, al dan niet democratisch verkozen, gezelschap dat de feiten naar hun hand zet.

  Full fractional, of 100% gedekt, er wordt koper aan het zilver toegevoegd (vroeger), of er worden biljoenen aan derivaten (heden) doorgevoerd, ja, doorgevoerd, er is immers geen ‘real price discovery’ meer, het maakt geen enkel verschil.

  Gerommel in de marge, biflaten.

  Alleen een basiseconomie, NAAST een op duurzaam fundament gestoelse kapitalistische tegenpool dwingt de massa, stock versus flow, naar een houdbaar geheel.

  Boekhouders zijn slechts dienstbaar, niet visionair.

  1. U bent nog duidelijk kapitalistisch, zelf verrijkend gehersenspoeld en doordrenkt van zelf vergaring.
   Ga hiermee door en je zal in een kartonnen doos worden begraven.
   Probeer eens te realiseren waarom en waarvoor dat je dergelijke uitspraken doet en of deze gedachtegang van jezelf is.
   Het laatste kan bijna niet en toch,dan ga je nog een lange moeizame weg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: