Over Einstein, Biflatie & Fractional Reserve Banking

19

In het kader van het economische herstel is een ‘monetaire reset’ niet enkel wenselijk dan wel noodzakelijk om ons te behoeden voor de totale ineenstorting van onze maatschappij. Een dergelijk  doemscenario is geen prettige gedachte. Debat hieromtrent wordt dan ook liever vermeden en/of onthaald op reacties die onze alertheid slechts kunnen aanscherpen. In dit werkdocument gaan we dieper in op Einstein, die stelde dat je een probleem niet kan oplossen door een denkwijze die ze heeft veroorzaakt. Een generaliserende oriëntatie geeft alvast richting aan het brede spectrum van een monetaire reset.

Oriëntatie

systeem

Biflatie

Einstein liet weten dat je een probleem niet kan oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Dit is een stelling die de interesse wekt en tot diepgaander reflectie genoopt. Toegepast op de economische crisis brengt het ons tot ‘biflatie’, het evenwichtig gebruiken van zowel inflatie als deflatie om onze economie te sturen, geen OF/OF maar een EN/EN verhaal. Als we dit als basis nemen dan is een continu inflatoire economie als het ‘mismeesteren’ van onze economie, de indringende vraag stelt zich of we dit ook kunnen bewijzen? En sterker, kunnen we deze ‘mismeestering’ ook herstellen om vervolgens de draad terug op te nemen?

Fractional reserve banking

Het ‘fractional reserve banking system’ is een methode die toelaat om geld te scheppen uit het niets, het betekent finaal dat mensen geld op de rekening hebben maar het geld is fysiek niet aanwezig. Op z’n zachtst gezegd leidt het systeem tot nogal wat maatschappelijke frictie. Door velen wordt dan ook gepleit voor de  terugkeer naar een ‘full reserve banking system‘. Het valt te betwisten of dit een goede zaak is, dit is irrelevant binnen de context van deze oefening. De eenvoudige vraag stelt zich of we al het zogeheten ‘schijngeld’ terug kunnen materialiseren en daarbovenop alle schulden herleiden tot nihil zonder koopkracht- en/of kapitaalsverlies? De vingerwijzing van Einstein helpt ons, het antwoord is positief.

Bewijs

Volledig in de ban van Einstein maken we het zo eenvoudig mogelijk, aan de hand van een vereenvoudigd model kunnen we de bewijslast aanleveren. Als inflatie leidt tot het probleem dan wordt deflatie logisch om het op te lossen, dit passen we toe op een willekeurige consolidatie. In de kolom (IV) zien we per rekening een symbool, de schulden (S) en vorderingen (K) zijn gelijk aan elkaar, alle monetaire elementen vormen de totale geldhoeveelheid (M) en de overige elementen behoren tot (Q). De geldhoeveelheid bestaat uit fysiek geld (MF), het schijngeld (MS) is de hoeveelheid die we willen materialiseren. Een beeld zegt meer dan duizend woorden:

biflatie einstein overzicht

Conclusie

Het verdict is eenduidig, door toepassing van deflatie kunnen we met wiskundige precisie voldoende neutraal geld genereren om (1) het schijngeld te materialiseren en (2) alle schulden aflossen zonder koopkracht- en/of kapitaalsverlies. Anders gezegd, het is technisch mogelijk om een situatie te creëren die voorafgaat aan het probleem, bijgevolg kunnen we de stelling van Einstein bevestigen. We kiezen er bewust voor om de bewijslast te laten zoals het is. De verwerking van het neutrale geld laten we aan uw verbeelding en besluiten in een Einsteinsiaanse modus, een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom.

Over de auteur

Als procesfilosofisch denker ziet Werner de economische crisis als een geschenk. Werner heeft jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt, financiën, logistiek, HR, project- en crisismanagement zijn hem niet onbekend. Werner zoekt co-creatieve samenwerking rondom het veelomvattende idee van een 'monetaire reset', biflatie speelt hierin een sleutelrol.