Ons polderlandje stond ooit bekend als één van de beste verzorgingsstaten ter wereld. Deze sociale verzorgingsstaat hadden we met z’n allen opgebouwd in de laatste tientallen jaren waarin economische groei een vaste standaard was. Helaas komt aan alles wat groeit een keer een eind. Onze conjunctuur kent nu eenmaal golfbewegingen. Lange en korte golfbewegingen wel te verstaan. Het zal de laatste jaren meer en meer duidelijk worden dat we aan het einde zijn verzeild van een lange golfbeweging. De economische groei is al vele jaren rondom nul. Af en toe een plusje en de laatste 5 jaar vaak een minnetje. Wanneer we een verzorgingsstaat zoals we die nu kennen op peil willen houden dan moeten we wel een hoge groei in stand houden. Helaas is dat al jaren niet het geval en zal dat gezien de problematisch groeiende schuldenberg voorlopig niet gebeuren. De rente- en aflossingsverplichtingen van zowel burgers als overheid neemt teveel geld weg uit de economie. De (centrale) rente is niet voor niets tot bijna nul verlaagd.

NL verzorgingsstaat

De keiharde cijfers

Hoe we het ook wenden of keren, het is een keihard gegeven dat de balans is doorgeslagen wat betreft onze verzorgingsstaat. Ik probeer dat verderop met wat cijfers aan te tonen. Een verzorgingsstaat is een sociaal systeem waarin de staat primaire verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers, zoals in kwesties van gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid. Dat betekent dat er behoorlijk wat belasting en premies moeten worden betaald voor degenen die een beroep (moeten) doen op een uitkering of tegemoetkoming. Dat is wel te doen als er een juiste verhouding is tussen werkenden en niet-werkenden. Dus het aantal actieven moet beduidend hoger liggen dan het aantal inactieven.  Het principe is dat een productieve burger van nu premies betaalt voor de improductieve burger van nu conform het omslagstelsel. Op deze wijze moeten we onze verzorgingsstaat op peil houden. Maar, de premie- en belastingdruk moet vooral niet te hoog worden bij de werkenden. Bij te hoge belastingen en premies zal het netto-besteedbare inkomen dalen. Het bewijs zien we in de negatieve inkomensgroei van de laatste 5 jaren. Met een hoge belastingdruk blijven de brutolonen te hoog waardoor we niet kunnen concurreren met het buitenland. Kortom, een hopeloze situatie om ons huidige welvaartsniveau overeind te houden. De handrem staat er op. De balans tussen werkenden en niet-werkenden is echt helemaal zoek. Er zijn anno 2013 meer mensen met uitkeringen en pensioenen dan ooit tevoren. Zie het staatje hieronder, en eh, schrikt u niet:

verzorgingsstaat

Het aantal AOW-uitkeringen is het aantal van 3.000.000 gepasseerd in de maand augustus 2013. De oudedagsvoorziening bestaat ruim een halve eeuw. Het aantal AOW’ers stijgt nu snel omdat de babyboomgeneratie vanaf 65-jarige leeftijd met pensioen gaat. In 2012 waren er 190.000 nieuwe AOW’ers; in 2013 komt dat uit op 259.000. Tegenover de vergrijzing staat een dalend geboortecijfer.

Het aantal WW-uitkeringen lijkt te stabiliseren, maar de verwachtingen blijven somber. Onlangs is het percentage zelfs gedaald van 8,7 naar 8,5 procent. Echter blijkt dat steeds meer WW-uitkeringen uit de UWV-administratie verdwijnen omdat  de uitkeringsduur afloopt. Sommigen komen dan in de bijstand maar anderen moeten eerst interen of teren op het inkomen van een levenspartner alvorens voor bijstand in aanmerking te komen. Een groeiende groep zijn de ZZP’ers met een inkomen op of onder het bijstandsniveau. Dit geeft ook nog eens aan dat er behalve uitkeringsgerechtigden ook burgers zijn die geheel zonder inkomen zijn en niet in tellingen voorkomen. Dan hebben we nog de burgers die een uitbetaling van Algemene Heffingskorting ontvangen van de Belastingdienst; de zogenaamde aanrecht- of huisvrouwenpremie voor niet-werkende-partners. Vanaf het jaar 2009 wordt deze heffingskorting afgebouwd voor burgers geboren na 1971.

Totaal uit balans

Naar mijn idee is de bovenstaande opsomming één grote optelsom van narigheden. Neemt u mij niet kwalijk, maar om het even heel oneerbiedig uit te drukken: veel te veel meeëters uit de staatsruif. Bijna 9 miljoen inwoners van ons polderlandje die niet meedoen aan het arbeids-, c.q. productieproces maar op een of andere wijze moeten worden onderhouden door hun landgenoten. Dat lijkt mij echt zorgelijk en is een totale bedreiging van onze verzorgingsstaat. We hebben totaal ruim 16,8 miljoen inwoners, waarvan 9 miljoen geen inkomen uit arbeid genereren. Ruim meer dan de helft dus. (Wel moet worden opgemerkt dat we gepensioneerden  niet op één lijn mogen zetten met uitkeringsgerechtigden i.v.m. de eigen pensioenopbouw). Al met al zal deze onevenwichtigheid tussen werkenden en niet-werkenden betekenen dat er door steeds minder mensen voor steeds meer mensen geld op tafel moet worden gelegd. Een uiterst kritieke situatie zou ik denken. Hoe gaan we dit nu aanpakken?

Pensioenen nog verder omlaag

Gepensioneerden verdienen het om van hun pensioen te mogen genieten maar het is wel erg verontrustend om te constateren dat zoveel niet-actieven geen of weinig pensioenpremie betalen voor de huidige (nog) goed gevulde pensioenpot. Daarom is het wel begrijpelijk dat de ingegane pensioenen worden gekort en de toekomstige pensioenen extra worden gekort, of beter gezegd met een lager bedrag worden opgebouwd(conform nieuw pensioenakkoord) door een verlaging van de pensioenpremie. De verlaging van onze pensioenen wordt dus niet alleen veroorzaakt door de zogenaamde lage rekenrente. Algehele misère dus voor ons (toekomstig) pensioenstelsel. Een duidelijk signaal dus dat onze opgebouwde sociale welvaartsstaat tanende is.

Koopkracht omlaag ten gunste van financieringstekort

Hoe we het ook wenden of keren, het zal ondanks de opbeurende woorden van diverse ministers van ons (marionetten)kabinet, naar mijn mening op zowel korte als lange termijn door deze misère niet lukken om nog groei van betekenis te genereren. En groei van betekenis is geen 0,1 of 0,2 procent en ook geen 0,5. Nee, echte groei moet in hele procenten hoger liggen dan de gewenste inflatie van een paar procent. Onze koopkracht wordt dus steeds verder ondergraven ten behoeve van het financieringstekort. Ons kabinet misleidt ons door te roepen dat de meesten er in januari netto op vooruit gaan door diverse beleidsmaatregelen. Niets is minder waar. De kleinere  overheden, zoals gemeenten e.d., krijgen minder geld van het Rijk. Hierdoor stijgen uiteraard de gemeentelijke heffingen en zullen velen onderaan de streep andermaal minder overhouden. We gaan het allemaal weer meemaken in 2014. De discussie op Biflatie.nl en andere websites zal voorlopig doorgaan en misschien zelfs heftiger worden. Wie het weet mag het zeggen. Ondanks alles, toch een gelukkig en gezond Nieuwjaar toegewenst.

Gerrit Welbergen

53 reacties

 1. Een goed begin zou zijn om de ECB op te doeken, we hebben al staatsbanken, die tegen 0,25% uit gaan lenen aan burgers en bedrijven alsmede als nutsbank gaan fungeren.

  1. Dat zou wel het allermooiste zijn, geen banken meer in Europa, alleen de ECB en dan alles via de webshop.
   Ik zie het al helemaal gebeuren, extra hypotheekje van 100.000 euro tegen 0,25% rente….Ach doe er maar 2. en deponeer in het mandje……aflossingsvrij natuurlijk.

 2. De belastingen op arbeid zijn veel en veel te hoog.Dit is een demotiverende trend in de economie,de werkende heeft gewoon minder te besteden en geeft dus veel minder uit,logisch.De overheid is veel en veel te duur,ziehier de correlatie.Door allerlei. voorzieningen,toeslagen e.d. is minder werken lonender dan meer werken en risico
  nemen als ondernemer.Een leuke variant is robots belasting laten betalen,dit heet belasting uit arbeid.

 3. Jippie , zoals het politiek correct hoort, doen we net alsof de exploderende groep gelukszoekers die we in ons land de afgelopen 30 jaar mochten verwelkomen, helemaal niets met deze problematiek te maken heeft…..

  1. “De exploderende groep gelukszoekers” zijn wel degelijk in mijn verhaal meegerekend. Indien in bezit van een BSN(sofinummer) zijn ook deze medelanders uitkeringsgerechtigden. De problematiek rondom deze groep hoort thuis in een andere discussie. Deze discussie zal vast nog gevoerd gaan worden in de komende jaren wanneer blijkt dat ook Bulgaren en Roemenen de weg naar onze tanende welvaartsstaat hebben gevonden.

   1. Benoem het dan gewoon en verstop het niet in een statistiek, de lezer kan zelf wel bepalen in welke discussie dit punt wel of niet thuishoort. Vooralsnog rangschik ik deze wegkijkactie onder “politieke correctheid” die ons binnenkort vreselijk gaat opbreken….

  2. Van het rijtje van 9 mio ‘onproductieven’ hierboven, zijn er 7 mio ‘onproductief’ vanwege leeftijd. Kortom, er is enkel een leeftijdsprobleem, en geen enkel ‘gelukszoekersprobleem’. Nog daargelaten dat ‘gelukszoekers’ oha productiever zijn dan die verwende luie Hollanders (als ze ondanks discriminatie en opleidingsachterstand een kans krijgen).

   Het wijzen naar ‘gelukszoekers’ is een gevolg van spin. Van het ‘gewone volk’ is bekend dat ze zeer gevoelig is voor spin. Hun problemen worden veroorzaakt door degenen boven hen, maar ze trappen naar degenen onder hen. Zo zie je dat in de VS het gewone dikke, McDonalds etende obese volk de neiging heeft om tegen de eigen belangen te stemmen. Ze stemmen republikeins terwijl de democraten hun belangen vertegenwoordigen.

   Datzelfde zie je in Nederland. Geert Wilders is nog steeds VVD’er. Om de VVD aan de verkiezingswinst te helpen heeft hij zich met goedvinden van Rutte afgescheiden van de VVD en heeft hij een anti-immigratiepartij opgericht om gefrustreerde kiezers bij links weg te halen. Die stemmen nu allemaal PVV zodat de VVD in de regering kan opkomen voor de rijke Nederlanders. Geert Wilders komt op voor de rijke elite in Nederland door kiezers bij links weg te snoepen.

   Het volk trapt daar – vanzelfsprekend – in. Waarom? Omdat ze graag naar beneden trapt. De buitenlanders zijn altijd als eerste de klos. De haat moet ergens op geprojecteerd worden.

   Duidelijk is echter dat Nederland alleen maar geholpen kan worden door de deuren voor buitenlanders wagenwijd open te zetten. De dikke obese Hollander zal moeten verdwijnen. Zoals in de VS de WASPs ook verdwijnen. In LA spreekt 50% al Spaans. En dat is de reden dat de VS deze crisis gaan overleven terwijl in het anti-immigratie-Europa de lichten langzaam uitgaan.

   1. ‘Verdwijnen’ is wat cru gesteld. Ik bedoeld: de obese Hollander zal uit zijn vastgeroeste comfortabele positie moeten komen en moeten opgaan in een gemeleerder en jonger volk. We komen – net als na de val van Rome – in een tijd van grote volksverhuizingen. De jonge, 19e eeuwse, kunstmatige landsgrenzen zullen verdwijnen en een nieuwe realiteit zal ontstaan.

   2. Ik denk dat Geert Wilders niet uit de VVD is gezet, maar dat hij nog steeds stiekem lid is van die partij. Hij heeft de PVV opgericht met als doel om een hard-rechts intolerante klimaat in ons land te creëren, zodat de VVD daardoor nog groter wordt. Ik zie het wel geberuren dat de VVD en de PVV gezamenlijk al een meerderheid in de Tweede Kamer zullen halen.

 4. Dhr Welbergen heeft helemaal gelijk. De staat is te vet, de werkende burger veel te arm, het importprofitariaat te talrijk ( en ook heel brutaal ) en men viseert de gepensioneerden omdat die “machteloos” zijn want ze kunnen zelfs niet staken. Maar de pensionneerden ( de mobielen onder hen ) kunnen wel hele stadscentra lam leggen door op kruispunten gaan te zitten/staan, liefst tijdens de spits. Of treinstations compleet ontoegankelijk maken. Overheidsgebouwen omsingelen, liefst tijdens de avondspits, dan kunnen de ambtenaren voor de verandering ook eens wat overwerken. Vertrekhallen op vliegvelden blokkeren. Mogelijkheden zat.

 5. Volgens mij hadden we voor het jaar 2000 veel meer ww-ers en veel meer arbeidsongeschikten.Of veel minder werkende vrouwen. En toen werden de zorgkosten nog uit onze belastingcenten betaald via een ziekenfonds.
  Men betaalde in 1995 nog geen 0,90 eurocent voor litertje benzine, de de laatste jaren bijna het dubbele….Let wel benzine op zich kost geen drol, de accijns wel!
  Huizen kostten toen de helft van nu en zo ook de alle belastingen die betrekking hebben op onroerend goed.

  Ik wil niet bijdehand zijn maar het lijkt mij dat er toch echt iets anders aan de hand is dan het aantal uitkeringtrekkers de schuld geven van de ellende. Deze groep is immers veel groter geweest dan nu. In een tijd waarin de belasting opbrengsten veel kleiner waren dan nu.

  1. Fred , ik heb nog een aanvulling: toen gingen nog grote aantallen mensen in de VUT, studiebeurs was niet lenen of veel minder, ziekenfonds betaalde volledig de tandarts, het aantal aftrekposten voor de belasting waren veel groter dan nu, ziektekosten, studiekosten lagere drempel, beroepskosten aftrek, renteaftrek veel uitgebreider dan nu voor eigen huis.
   nog langer geleden de dienstplicht; wat denk je dat dat kostte.

   Er is de afgelopen jaren al gigantisch bezuinigd, meeste mensen lijken dit te vergeten. Als je kijkt van waar wij komen, dan is de welvaartsstaat al lang verdwenen.

 6. Gerrit Welbergen,

  Belastingdienst; de zogenaamde aanrecht- of huisvrouwenpremie voor niet-werkende-partners.

  Dit is de helft van de belastingvrije voet van de kostwinner zoals we dit vroeger noemde. Wel het beestje in de juiste context benoemen, maar de meeste van de jonge mensen weten dit niet meer en papegaaien iedereen na.

  1. Precies Arie en dat korte geheugen of kennis van burgers en Artikel schrijvers (met respect voor biflatie in het algemeen),maakt de politiekers vast beradener in hun streven,om de hele boel te misleiden en op achterstand te zetten.
   En dit is ook hun spelletje,om een lange neus te maken naar diegenen,die denken de politiek een slag voor te zijn.
   Uiteindelijk,zal de waarheid het winnen van de leugen,omdat dit 1 van de universele wetten is.

 7. Maar ontkeringen ontkoppelen van de loonontwikking laat dit kabinet helaas achterwege. Standaard werden er door de kabinet van Lubbers en Balkenende de uitkeringen ontkoppeld van de loonontwikkeling wanneer de verhouding tussen de actieven en inactieven uit balans dreigde te raken.

  Verder vind ik dat uitkeringsgerechtigden zich ook naar vermogen mogen inzetten voor de samenleving als tegenprestatie voor de uitkering. Juist nu de overheid zorgtaken overhevelt naar de samenleving, kunnen uitkeringsgerechtigden daarin een belangrijke rol spelen.

  1. Maar dat gebeurt toch ook. Kijk hoe de koninklijke familie zich inspant om een steentje aan de (wereld)samenleving bij te dragen.

 8. Er blijft teveel geld in een kringetje ronddraaien in onze NL-“welvaarts”-maatschappij. Geld dat niet gebruikt word om te investeren in werkgelegenheid e.d. Als wij met z’n allen steeds drukker worden om elkaar te verzorgen en daarvoor telkens meer belasting en premies gaan betalen dan blijven we bezig in een vicieuze cirkel en zullen we mogelijkerwijs nog sneller dalen op de lijst van welvaartslanden. http://www.nu.nl/economie/3662682/nederlandse-economie-daalt-fors-ranglijst.html . De toekomst ziet er daarom bijzonder slecht uit. We zullen omlaag moeten met onze bruto loonkosten om nog enigszins te kunnen concurreren met het buitenland. Alleen op die manier krijgen we onze export omhoog en zal er weer geld op de plank komen om te investeren in nieuwe productielijnen. Dit belooft dus weinig goeds. Zullen we met z’n allen wel bereid zijn om nog meer in te leveren ten gunste van onze verdiencapaciteit. Ik waag dat te betwijfelen omdat zachtjes aan veel medelanders behoorlijk moe zijn geworden van het bezuinigingsbeleid van ons (marionetten)kabinet. Toch lijkt het er op dat we gewoon gedwongen worden om verder te bezuinigen willen we nog mee kunnen op het wereldtoneel. Kijk bijvoorbeeld naar Japan waar door diverse stimulerende maatregelen de Japanse Yen flink is gedaald met als resultaat dat de Japanse auto’s goedkoper gaan worden. Hadden wij als klein polderlandje niet in de euro gezeten dan hadden we toch mooi onze gulden kunnen laten devalueren om daarmee onze handel te laten floreren? Daarmee komen we dus op het kardinale punt: uit die euro en liefst zo snel mogelijk. Niet te lang over discussiëren. Het mag toch zo zachtjes aan wel duidelijk zijn hoe wij worden geknepen door die hopeloze muntunie? Het is alleen nog de politiek die geen gezichtsverlies wil lijden en hardnekkig aan een dood paard blijft trekken. Er komen nog heel wat idiote maatregelen op ons af die zonder tussenkomst van de nationale parlementen er zo maar doorheen gejast worden. Hoezo democratische EU? Wij burgers worden moedeloos en hopeloos van alle verspilde Europese bureaucratie. De afstand tussen politiek en burgers wordt alsmaar groter en dat zijn verontrustende signalen.

 9. U vergeet de echte parasieten, nl. ambtenaren, politici en de oranjes, alleen die kosten ons al 100 miljoen per jaar!
  De werkende 6,8 miljoen hebben er dus bijna 10 miljoen op hun rug!

  1. Ambtenaren en politici dragen net als andere werknemers ook premies en belastingen af en zijn ook uitkeringsgerechtigd als ze werkloos worden. De discussie is dat we er teveel hebben. Met minder wet- en regelgeving ook minder ambtenaren en minder administratieve overlast voor onze MKB’ers, waardoor meer uren in de zaak en meer productiviteit.

   1. Premies en belastingen die uiteindelijk toch echt door de markt moeten worden opgebracht. Je kunt het ook zo zien: van elke euro die er in ene bedrijf verdient wordt gaat dus een gedeelte naar de fiscus om daar vervolgens een organisatie mee in het leven te houden die oa die belastingen moet innnen, inclusief de belastingen en premies van de werkenden binnen die organisaties… De vraag zou niet zozeer moeten zijn: hebben we teveel ambtenaren? maar: wat is de feitelijke bijdrage aan onze gezamelijke welvaart? Het resultaat op dat onderzoek zou wel eens teleurstellend kunnen zijn. Regulering middels repressie en zonder voldoende tegenprestatie is indirect vragen om ellende en corruptie onder de bevolking. Politiek is dan ook geen bedrijf.

 10. Gemiddeld salaris ambtenaar Almere: €70.000,- bruto per jaar.

  En dan te bedenken dat die niets toevoegd, maar slechts afroomt. O ja, het voegt iets toe aan de papieren rapportages over Neerlands BBP.

  Gelukkig ben ik zo’n 10 jaar geleden al gestopt met ‘presteren’ en kijk ik met verbazing toe hoe het onwetend publiek zichzelf met glazige ogen kannibaliseert.

 11. Inclusief de 1 miljoen ambtenaren komt het aantal ruifeters waarvoor de Nederlandse actieven moeten zorgen op ongeveer 10 miljoen.

 12. Het Vedisch politiek model; de familie staat centraal. De nationale overheid trekt 25% belasting ongeacht ’t inkomen, zorgt voor nationale defensie, de aanleg van wegen, armenzorg en beschermt eeuwige religieuze principes binnen de reguliere maatschappelijke geledingen. Voor de rest bemoeit ze zich nergens mee.

  De nazi’s van tegenwoordig willen je hele leven bepalen binnen een zeurderige feminine structuur. Vooral via ’t centraal systeem van politiek geloofsgeld, de propaganda van nepwetenschap en allerlei dictatoriale, hypocriete regelgeving.

  Gelukkig stort zo’n dommige, schaamteloze en respectloze zeur-cultuur na een poosje in elkaar. Da’s dan wel weer mooi van iets krakkemikkigs, het houdt nooit lang stand.

 13. Om het verhaal wat minder eenzijdig te maken zou gesteld moeten worden dat de staatshuishouding en de zorgplicht van de overheid geen
  puur bedrijfseconomische vergelijking toelaat.
  Ook niet-werkenden (zelfs z.g. ‘ruif-eters’) zijn consumenten en dragen daarmee bij aan de economie.

  Zelfs de meest kapitalistische benadering, met een minimaal sociaal vangnet – voorbeeld VS – kent een leger aan ímproductieven.
  Met name omdat ook dáár geen volledige werkgelegenheid kan worden geboden.
  Bij afwezigheid van een wettelijk solidariteitsprincipe moeten de paupers het doen met een liefdadigheids-aalmoes, gaarkeukens en voedselbonnen, waardoor ze nauwelijks in staat zijn om zelf bij te dragen aan de economie.
  Het kost de VS op jaarbasis $ 80 miljard om deze mensen niet dood te laten gaan van de honger.

  De huidige crisis, met per land verschillende invalshoeken en verschijningsvormen, kent één gemeenschappelijke oorzaak: economisch en financieel wanbeheer. Staten (en financiële instellingen) leefden op veel te grote voet, gaven veel meer uit dan ze binnenkregen. In plaats van hun burgers te beschermen, moedigden staten om economische motieven hun burgers juist aan om het verkeerde voorbeeld te volgen en schulden niet te beschouwen als ‘verplichtingen’, maar als ‘bezit’.

  Niet de solidaire verzorgingsstaat , die nu moet opdraaien voor de gevolgen, maar de collectieve en private schulden vormen de oorzaak van onze teloorgang. Nog extra geaccentueerd door een leeglopende
  huizenbubbel, bankenreddingen en bondgenootschappelijke verplichtingen.

  Het is en blijft onvergeeflijk en een gemiste kans dat het politieke bewind slechts oog heeft voor de funeste Brusselse agenda en niet de moed kan opbrengen om specifieke, eigen kernproblemen (o.a. de woningmarkt) structureel aan te pakken, om daarmee tenminste een deel van onze sociale én economische verworvenheden overeind te houden.

  1. Een goede bijdrage HB.

   ” De huidige crisis, met per land verschillende invalshoeken en verschijningsvormen, kent één gemeenschappelijke oorzaak: economisch en financieel wanbeheer. Staten (en financiële instellingen) leefden op veel te grote voet, gaven veel meer uit dan ze binnenkregen. In plaats van hun burgers te beschermen, moedigden staten om economische motieven hun burgers juist aan om het verkeerde voorbeeld te volgen en schulden niet te beschouwen als ‘verplichtingen’, maar als ‘bezit’. ”

   Maar wat stond het mooi in de cijfers. Veel lachende over het paard getilde beleidsmakers en het volk trapte erin. Het was niets anders dan leven en lenen op de toekomst. Het zegt ook veel over cijfers, je kunt deze nooit los van elkaar zien.

   Nu moet één en ander weer enigszins worden recht gebreid. De meest gemakkelijke maatregelen om dit te doen liggen al ver achter ons. Je ziet nu maatregelen genomen worden welke economisch contraproductief werken. Het zal mij zeer benieuwen hoe het de komende jaren gaat lopen. Armoe, roven en schuld, het gaat ook vandaag weer rustig, in stijgende lijn verder.

   Onlangs verschenen positieve geluiden gaan dan ook alleen maar over het in de toekomst beheersbaar houden van de problematiek. Daar komt dan nu nog bij de grote berg nieuw geschapen geld. Ook dit zal toch enigszins moeten renderen, maar waarvan? Ik ben benieuwd.

 14. de oudere werkloze

  Gisteren kreeg ik te horen, na 42 jaar,
  Dat ik bij de personen zou horen
  Die ontslagen worden aan ‘t eind van het jaar
  Ik kan je wel vertellen, daar ben je mooi mee klaar!!

  42 jaren, mijn hele arbeidzame leven
  Gewerkt bij hetzelfde bedrijf, de avondschool gedaan
  kansen gekregen, mijn knoken versleten
  En al mijn energie aan dat bedrijf gegeven.

  De nieuwe eigenaar die gaat mij nu ontslaan
  Er moet een frisse wind gaan waaien
  Hij denkt zeker dat ik onrust onder het personeel ga zaaien
  Ik ben te eigenwijs, te duur, te oud , te grijs.

  Met een fooi word ik naar huis gestuurd
  Een gouden handdruk kan je dat echt niet noemen
  Ook nog een receptie en een bosje bloemen
  En ik kan je wel vertellen dat dat schuurt.

  En ‘ t hoge gezag in Den Haag met hun nieuwe wetten
  Gaan mij nu met plezier in de armoe zetten
  Had ik dat op voorhand geweten
  Had ik al mijn betaalde premies beter het water in gesmeten.

  Vertel me eens, wat heb ik verkeerd gedaan
  Heel mijn leven mijn eigen broek op gehouwen
  En nu kun je zelfs je eigen regering niet meer vertrouwen
  Daar kun je je toekomst niet mee opbouwen.

  Een nieuwe baan kan ik op mijn leeftijd wel vergeten
  Dat weten die idioten daar in Den Haag heel goed
  Ik kan mijn spaargeld en onverkoopbaar huis straks op gaan eten
  Allemaal dankzij dat Haagse addergebroed.

  Bedankt minister-president!!
  Jij weet het allemaal toch zo vreselijk goed
  Maar bij de volgende verkiezingen kun je mijn stem wel vergeten
  Jij ontneemt elke oudere zijn levensmoed.

  Door:

  Willemientje

  1. Sterkte Willemientje met je verlies. Mijn ervaring is dat het UWV veel te snel akkoord gaat met de imponerende pakken papier die de banken ism handige accountants indienen als onderbouwing van de ontslagaanvraag (lees: bezuiniging loonkosten, reorganisatie of andere newspeak). Verwacht geen respect van de ambitieuze ondernemers voor je 40 jaren inzet. Verwacht ook geen bescherming van het UWV. Uw rol is gespeeld en uw toekomst die van zinloze maar verplichte sollicitaties op vacatures die per definitie alleen aan jongelui worden toegewezen.

 15. Dat hele streven naar werkgelegenheid en groei moet de wereld uit. We hebben techniek en robots om het werk te doen. Geef de mensen een basisloon. Moet je opletten hoe productief ze ineens worden. Want niemand blijft de hele dag in zn bed liggen als ie vrij heeft. Dan gaan de mensen ineens waardevolle dingen doen. In plaats van je leven nutteloos te maken op een of ander kantoor waar alleen maar papier heen en weer wordt geschoven.

  En met die groei moet het ook maar s afgelopen zijn. De aarde trekt het niet. En trouwens, wat groei wordt genoemd, is alleen maar een toename aan nutteloze troep. Van mentale groei is al decennia geen sprake meer. Eerder van afstomping. De mensheid is momenteel een stel varkens. Sprinkhanen. Er is geen enkel streven meer naar kwaliteit.

  Het wordt momenteel allemaal zo erg dat sommigen op bepaalde internetfora andere mensen voor ‘onproductief’ uitmaken. Wel, lager kun je niet zinken. Dommer kun je niet worden. Maar het krijgt wel de handen op elkaar. Dat geldt echter voor alles dat geen kwaliteit heeft. Van RTL4, tot Madonna, en van Zwarte Piet tot vuurwerk.

  We leven onder de dictatuur van de middelmatige mens. De kwaliteitsloze Ikea-shopper. De varkens die meer willen. Groei! In de stal heet dat ‘vetmesten’. En als het vetmesten even stokt, dan begint ie zijn ‘onproductieve’ medemens te haten.

  Wat een waanzin… Het wordt tijd dat ze deze planeet uit de lucht schieten. Kan die Kim Jung Un niet eens een keer in een dronken bui op een knop drukken?

  1. Goed geschreven “dictatuur van de middelmatige mens”. Vergis je niet in de implicaties van dit inzicht. Het kan relaties doen breken. En verder, dat wordt een stem op de RDC dus 🙂

  2. @Yoep:
   “Het wordt momenteel allemaal zo erg dat sommigen op bepaalde internetfora andere mensen voor ‘onproductief’ uitmaken. Wel, lager kun je niet zinken.”

   Dat klopt, maar de ‘onproductieven’ kunnen daar ook wat aan doen door zich naar vermogen maatschappelijk nuttig te maken als tegenprestatie voor hun uitkering.

   1. Wanneer dringt het tot de samenleving door dat er ONVOLDOENDE werk is voor alle gezonde en welwillende mannen en vrouwen in dit land. Ik schreef hier al vaker, alleen herverdeling van werk en vermogen is de weg naar een duurzamer samenleving. Zo niet dan zal een gevaarlijke verdeeldheid ons lot zijn.

   2. @DrM. Gemeenten bezuinigen banen weg om ze vervolgens door de
    “onproductieven” weer op te vullen, het valt wel erg op dat gemeenten vaak de grootste werkgevers zijn, het word dan ook door lokale politiek verschrikkelijk uitgebuit door middel van chantage, moderne slavernij ?

 16. Is het een idee om de overheidskosten wat in toom te houden om gewoon ook in nederland over te stappen op voedselbonnen?
  En als u dit geen goed idee vind, waarom dan niet?

  Deze onderstaande link heb ik net even bekeken
  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/15-20-amerikanen-afhankelijk-van-voedselbonnen/
  maarreh ondanks dat het officiele werkloosheidscijfer in de VS gedaald is zijn er toch bijna 50 miljoen amerikanen aan de voedselbonnen.

  Weet iemand ook een link met daarin info of het aantal amerikanen dat gebruik maakt van voedselbonnen eind 2013 weer gestegen is?

  Ik zit serieus te overwegen om met een groentetuintje te beginnen. Het scheelt weer de kosten van een fitness-abonnement, je leert er wat van, en het scheelt in de kosten want je koopt minder voedsel in de almaar duurder wordende supermarkt.
  En je hoeft dan ook minder tv te kijken. Ik denk dat ik mijn tv-kabelabonnement maar ga opzeggen. Ik krijg het gevoel dat ik steeds simpeler begin te worden van dat apparaat.

  Zij die onwetend zijn, hebben het relatief toch beter in dit leven.
  Alhoewel elke levensfase zijn eigen economische problemen en uitdagingen heeft.

  Ik begin steeds meer te koesteren datgene dat ik wel heb dan dat ik niet heb.

 17. Wij dom schaapvee hebben het toegelaten dat corrupte politici samen met het andere graaigriebus dat zich ondernemers noemde maar gewoon geprivatiseerde risicoloze ambtenaren waren, alle gemeenschappelijke verworvenheden en eigendommen van Het Volk der Nederlanden, (ziekenfonds, woningcorporaties, ziekenhuizen, gezondheidszorg, NS, Energiebedrijven, hele gasvelden en noem maar op) hebben verkwanseld aan zichzelf.
  En toen: http://breinbrouwsels.blogspot.nl/2013/12/beeeh.html

 18. Met alle respect maar dit is zeer eenzijdig negatief bekend riedeltje. En alles is gebaseerd op de door de elite ( en haar aanhangers ) als waarheid verkochte leugen. De leugen dat de verzorgingsstaat onbetaalbaar is geworden. Beste mensen laat je toch niet gek maken door deze manipulators. De biflaten die het met Gerrit eens zijn, en tegelijkertijd steeds aangeven hoe de gewone man door de elite genaaid wordt begrijpen een aantal zaken niet zo goed. Om te beginnen is het natuurlijk vooral de elite die er belang bij heeft de verzorgingsstaat af te bouwen. Dat de meeste subsidies ( ook belastinggeld ), in tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, in allerlei verschillende vormen naar de beter gesitueerden gaat daar heeft niemand het over. En dat de de steeds verdere ontmanteling van de verzorgingsstaat de elite niet raakt, maar juist de gewone man daar hebben velen blijkbaar ook geen probleem mee. Maar begrijp één ding goed: het is een keuze die we hebben en blijkbaar kiezen steeds meer mensen ervoor de inkomensgroei voor de elite ( er is gewoon geen beter woord dat de lading enigszins dekt ) te betalen uit de bezuinigingen op de sociale zekerheid voor de gewone mensen, die meer kans hebben er ooit op aangewezen te zijn.
  Snapt diezelfde gewone man dan niet dat de inkomensverschillen ook in tijden van recessie maar blijven toenemen, en dat de elite NOOIT ergens een rekening voor betaalt. Onbetaalbaarheid is bull shit, er is een groeiende groep die steeds meer opeist ook als het slecht gaat, en de rest moet dat betalen. Het aantal miljonairs stijgt gestaag door, en het is onnozel om te denken dat het alleen om die paar honderdduizend ( mind you ) miljonairs gaat, ook de groepen die daaronder zitten hebben hun welvaart steeds verder zien toenemen, enz. De hele welvaartsverdeling wordt steeds schever, en is steeds meer in het nadeel van de gewone man, met of zonder werk. Het is duidelijk dat dit artikeltje de bedoeling heeft de mensen bang te maken, en te pleiten voor een ‘Amerikaanse’ samenleving. Ik zou er niet intrappen, tenzij je daar echt achter staat en je zekerheden graag opoffert ten faveure van de elite die haar inkomen graag ziet stijgen ook als het economisch tegenzit. Dat kan ook natuurlijk.

 19. Met het ontmantelen van de verzorgingsstaat werd 60 jaar geleden al begonnen. Toen briesende paters op de kansel de gelovigen de hel in stonden te vervloeken als ze op die Roojen zouden stemmen. Want zo brulde meneer pastoor, ze komen in vele gedaanten om uw kinderen te schenden, uw vrouwen te onteren en uw kippen uit uw ren te stelen. De rest ben ik jammer genoeg vergeten maar ze hebben wel gelijk gekregen.

  1. Oke, we hebben een lijstje improductieven ( productie nul ), laten we een lijstje maken lieden met NEGATIEVE productie, die dus per saldo SCHADE aanrichten. Laten we het eens hebben over zo’n verotte bankier die in zijn eentje de maatschappij MEER kost dan honderd werkelozen.
   Vind je dat een goed idee JP?

  2. Ik geloof wel dat er ambtenaren er moeten zijn.

   We hebben nu eenmaal regels en controle nodig om een verzorgingsstaat in stand te houden. Een terechte opmerking is wel of het er meer dan 1 miljoen moeten zijn.
   Ambtenaren zijn wel per definitie onproductief…namelijk ze produceren niets en productie is nu eenmaal nodig om geld te verdienen en winst te maken.
   Zie het een beetje als bij een bedrijf….management is nodig voor controle en beslissingen…MAAR als we alleen maar managers zouden hebben ….wie produceert er dan en wat gaan we dan verkopen? Hetzelfde geldt mi voor het gros der ambtenaren…dus ja…ze zijn niet productief.

   PS….overigens hetzelfde geldt voor de groep van welzijnswerkers (ziekenhuizen, dokters, bejaardenhuizen, etc….). ook zij zijn belangrijk MAAR spijtig genoeg produceren ze ook niets. Deze groep is nog eens 1,5 miljoen mensen die een inkomen genereren vanuit sociale premies die moeten opgebracht worden door de werkende massa.

   Daarbuiten hebben we nog de groep mensen die niet werken (huisvrouwen/-mannen) en dus ook niets produceren.

   Als je alles bij elkaar op telt kom je tot een ontluisterend getalletje namelijk dat slechts 20 a 25% van de mensen dit systeem recht houdt. Zij hebben nog steeds een job daar we de afgelopen periodes steeds meer schulden op onze schouders hebben genomen om al die productie aan te kopen ECHTER de laatste 5 jaar is hier verandering in gekomen (met uitzondering van de overheid) wat maakt dat onze verzorgingsstaat voor een periode van krimp staat.

 20. een bezorgde zuster
  Dat dit zo niet kon in onze verzorgingsstaat dat is zo klaar als een klontje,roep ik al vele jaren compleet doorgeschoten.
  Er gaat zoveel miljoenen over de balk door de bureaucratie daar lust een hond geen brood van .
  Als het dossier maar op orde is want dat moet voor de wet en regelgeving.
  Laat mensen die in de zorg werken maar eens met ideeen komen wat er allemaal in de ouderenzorg geschrapt kan worden dan kunnen we nog een hoop besparen.
  We moeten terug naar de eenvoud en zorgen dat mensen die naar een verpleeghuis moeten en daar sterven nog enigsinds een prettig leven hebben, met mantelzorg want dat is niet meer weg te denken.IK denk altijd maar zo je vader of moeder zou er maar zitten.Ik kan gaan staan waar ik wil deze mensen niet zij zijn overgeleverd aan hopelijk een lieve zuster of broeder.

  1. donder dan eerst al die geldslurpende nietspresterende managers maar eens buiten, toen ik vervangende dienst deed in een een bejaardentehuis ongeveer 20 jaar geleden heb ik het zien gebeuren dat die laag er daar inschoof en 1 personeelslid ineens manager van de afdeling werd…lekker smiddags om 3 uur naar huis en boekjes lezen op der kantoor, da was al dat ze nog deed….en zo gaat t nu overal…vergaderingetje, cursusje..maar handen uit de mouwen ho maar.

 21. Er is inderdaad geen genoeg werk voor iedereen. Mede door computerisering, modernisering (van machines, computers e.d.), technolisering (toenemende techniek), robotisering etc.
  Hebben we steeds minder mensen nodig om iets te producuren.
  Als je vergelijkt hoeveel mankracht je in de jaren 80 van de 20e eeuw nog had om een bepaalde hoeveelheid melk te produceren en je vergelijkt dat met de mankracht anno 2014 dan weten we allemaal wat er aan de hand is.

  De overheid roomt nog een hoop af van de winst en loon door middel van belastingen. Al zijn de verhoudingen wel compleet zoek als je vergelijkt hoeveel winstbelasting een mkb-ber betaald ten op zichte van een multinational. Maar goed een land komt ervanzelf achter wat het inhoudt als deze niet geinde belasting het land verlaat via dezelfde multinational. En ook de (technologische) kennis die een multinational ´inkoopt´ via onze universiteiten (waar door de multinational patent op wordt aangevraagd) kan zomaar verdwijnen als de multinational vindt dat bijvoorbeeld de loonkosten te hard stijgen… Een land en een bevolking laat zich op deze manier gijzelen. Politici laten zich op deze manier gijzelen maar wel met het perspectief dat er een leuke baan wacht na afloop van hun politieke carrière.
  En als een multinational toch blijft in het land van oorsprong, bijvoorbeeld een bank, dan kan het zijn dat er buitenproportioneel veel belastinggeld nodig is om deze inefficiente, ineffectieve en technisch failliete onderneming overeind te houden.

  Maar goed ik dwaal af. De overheid int buitenproportioneel veel belasting in een economie en creeert hiervoor in ruil buitenproportioneel veel kunstmatig gecreeerde werkgelegenheid.

  Dit houdt de werkloosheid nog een beetje in toom.

  Als we deze ontwikkelingen in een technische analyse grafiek gaan zetten dan kunnen we binnen nu en 100 jaar alles produceren wat we nodig hebben maar dan met maar 20 % van de bevolking.

  Voor de rest van de bevolking geen werk.

  Nu is er nog een arbeidsparticipatie van ongeveer 70 % in de VS. En dus 30 % dat geen werk heeft.

  Over 100 jaar is dit cijfer omgedraaid.

  En dus een basisloon voor deze mensen?

  Vooralsnog denk ik dat alleen al het verdrag van de rechten van de mens dit voorschrijft.

  Verdragen gaan nog altijd boven nationale wetgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: