We kijken in dit artikel naar de inflatieverwachtingen voor 2019. In het bijzonder voor Nederland. Dat is belangrijk omdat we graag weten wat we met onze zuurverdiende euro’s kunnen gaan kopen. De overheid belooft dat we er in 2019 financieel op vooruit zullen gaan. In ieder geval staat vast dat ons inkomen gemiddeld iets zal stijgen, maar de prijzen ook. Verondersteld gekend is inflatie in het algemeen het gevolg van stijgende prijzen. Het is geldontwaarding. Minder kunnen kopen met hetzelfde geld. Het geld wordt minder waard. Het begrip wordt ook wel omschreven als too much money chasing too few goods. Inflatie 2019: wat gaat het ons brengen?

Consumentenprijsindex

Om de inflatie ontwikkeling voor consumenten goed te kunnen volgen en om historische inflatiecijfers met elkaar te kunnen vergelijken, wordt de inflatie gemeten aan de hand van een vaste lijst van producten, goederen en diensten. Deze lijst wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert als laatst gekende cijfer dat percentage over november 2018. Het bedroeg toen 2,03%. Precies op het niveau waar de Europese Centrale Bank naar streeft (rond de 2%).

Trend naar hogere rente ingezet

De Amerikaanse centrale bank of Federal Reserve (Fed) heeft in 2018 vier keer de rente (fed funds rate) verhoogd. Dit onder andere om te snelle groei (oververhitting) van de economie tegen te gaan. Ook natuurlijk, omdat de rente een decennium lang kunstmatig laag gehouden werd. De politiek van easy money of QE keerde met 180 graden naar één van stelselmatige verkrapping van de geldhoeveelheid. Een verhoging van de rente sinds begin 2018 die president Trump absoluut niet zint. Het is nochtans gezond(er) economisch beleid. De Amerikaanse rente staat in januari 2019 op 2.25 à 2.50 procent.

Ondertussen in Europa: laagste inflatie in 8 maanden tijd

‘De kerninflatie is nog altijd niet gestegen en de doelstelling van 2 procent inflatie is nog niet in zicht. De kerninflatie, dat is de inflatie zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, kwam in december uit op 1%. Ondertussen is de algemen inflatie in de eurozone is in december gezakt naar 1,6 % op jaarbasis. Een maand eerder bedroef de inflatie nog 1,9%. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. De inflatie in het eurogebied is daarmee gedaald naar het laagste niveau in acht maanden. Dit komt vooral door de gedaalde energieprijzen.

Inkoopprogramma obligaties stopt

In januari 2019 stop de ECB officieel met het inkoopprogramma van staatsobligaties van de lidstaten. Wat niet wil zeggen dat het stimuleren van de Europese economie daarmee stopt. ‘Dat is een historisch besluit, maar volgens beurscommentator Jacob Schoenmaker blijft de ECB ondertussen de economie nog stimuleren. “De ECB gaf zelfs nog nooit zo plankgas“, zegt hij.’ Het actuele inflatiecijfer voor de EU bedraagt 1,945 procent. Daarmee nadert het de aanvaarde, nagestreefde 2 procent. De rente staat nog steeds op 0 procent, of is eigenlijk gewoon negatief.

Een normaal verschijnsel

Van overheidswege en in de economieboeken wordt aangenomen dat inflatie een ‘normaal’ verschijnsel is. Inflatie ‘hoort’ nu eenmaal bij een economie. Het is algemeen aanvaard en de burger heeft ook nooit anders gekend. Prijzen stijgen, ofwel uw geld wordt minder waard, dat is normaal. Het interesseert die burger alleen of zijn inkomen minstens gelijke tred houdt.

Géén normaal verschijnsel

Praktisch en historisch gezien klopt dit ook, maar het is au fond fout. Of beter: inflatie hoort niet voor te komen. Laat staan hyperinflatie. We komen er wellicht in de toekomst nog weleens achter dat inflatie helemaal niet zo’n normaal verschijnsel is. Zal vlug gemerkt worden dat inflatie geen normaal economisch verschijnsel is. Wàs! Want wie weet, misschien krijgen we ooit wel weer deflatie, of natuurlijk Biflatie!

Tot die tijd…

Dit artikel getiteld ‘Inflation: A New Normal‘ argumenteert terecht dat de komst van het internet in het algemeen heeft gezorgd voor een lage inflatie. Sindsdien shoppen we anders dan tevoren. Internationaal en dit onder andere dankzij Google. We kunnen prijzen van eenzelfde product of dienst vergelijken. Zo kan je zelfs goud vergelijken én bitcoin vergelijken. We zullen dan ook meest gaan voor de laagste prijs, gecombineerd met de beste kwaliteit. Concurrentie tussen bedrijven en aanbieders van diensten is de beste garantie voor lage prijzen. En dus lage inflatie.

Uitzonderingen

Soms is er echter geen ontsnappen mogelijk. Pas wanneer àlle bedrijven en aanbieders tegelijk hun prijzen verhogen ben je wel verplicht die prijs te betalen. Dat kan zich voordoen wanneer de productiekosten omhoog gaat. De economische opkomst van China heeft sinds het jaar 2000 de prijzen van grondstoffen opgedreven. Maar tegelijk zorgt massaproductie door economie nummer twee in de wereld voor lagere prijzen. Beide houden voor de te voorziene jaren mekaar ongeveer in evenwicht. (Dat is biflatie; een beetje inflatie en een beetje deflatie, tegelijkertijd.) Tenzij er natuurlijk zoiets als een nieuwe oliecrisis zoals in de jaren ’70 plaatsvindt, door externe factoren.

14 reacties

 1. met de kop van het artikel verwacht ik toch wel iets meer vooruitblik..
  wellicht zou je er aan wilen wagen om het stukje uit te breiden met een meer concrete prognose voor 2019?
  het ziet er naar uit dat economie dit jaar krimp gaat vertonen; de inkoopmanagersindex belooft iig niet veel goeds.
  de groei was al minimaal; bijna gelijk aan de inflatie. dus wat zullen we hoogst wrs zien in 2019;
  – minder productie, werkloosheid stijgt.
  – het consumenten- en producentenvertrouwen daalt.
  – er wordt minder besteedt en daarmee neemt de inflatie nog verder af.
  en wat dan?
  blijft de rente dan nul, en blijft de EU daarmee de rotte appels in de economie steunen en stimuleren met leningen? zoals in Japan..
  of gaat de rente toch omhoog..
  okay, wat denk jij Joost?

  1. Ik wil hier wel wat over zeggen. Misschien heeft Joost wat meer opbeurende woorden maar ik ben ‘redelijk’ negatief. Een concrete prognose is natuurlijk lastig in een wereld waarin de economie op en neer beweegt onder invloed van veel factoren. Globaal kun je wel inschatten dat conform de algemene verwachtingen er een krimp zal optreden. Na 10 jaar een stierenmarkt voor aandelen zal er ongetwijfeld een berenmarkt volgen. Heeft altijd gevolgen voor de reële economie. Ik kijk zelf naar de schuldenberg, hoe die zich beweegt in verhouding tot het BBP. Als we weten dat de (mondiale) schuldenberg vanaf 2009 meer dan verdubbeld is maar de groei van het mondiale BBP met soms maar een enkele procent of heel enkel soms iets meer dan 2 procent, dan kunnen we er donder opzeggen dat een nieuwe kredietcrisis aanstaande is. En ook kunnen we verwachten dat deze ons harder raakt dan in 2009.

   Heel simpel, als banken zo meteen heel voorzichtig worden met uitgifte van nieuw krediet tegen een te lage rente, want een normale marktrente kennen we niet meer, dan remt de hele economie af. De ECB kan nauwelijks stimuleren met een lagere rente, kan eigenlijk alleen maar naar negatief. De FED heeft slim genoeg de rente iets verhoogd en zou eerst kunnen verlagen. De ECB zou kunnen grijpen naar onconventionele middelen, zoals opkopen van slechte leningen bij wankele banken. Hoewel ik mij afvraag of de regels binnen de EU dat nog toestaan. Als de ECB andere wegen kiest om de inflatie op te jagen dan zou dat heel gevaarlijk zijn. De inflatie zou weliswaar de schuldenberg verkleinen t.o.v. het BBP maar het grote nadelige effect zou zijn dat de lonen achterblijven. En wat als inflatie dan uitslaat naar hyperinflatie? In een periode van krimp is er nooit ruimte bij het bedrijfsleven om de lonen te verhogen. In een recessie gaan er teveel op de fles en stijgt parallel de werkloosheid. Allemaal narigheid en geen loonsverhoging.

   Dan maar een belastingverlaging zou je zeggen om het volk niet in opstand te laten komen tegen de stijgende kosten door inflatie en verhoging van milieuheffingen. Maar ja, hoe gaan de landen dan begrotingen rond krijgen als de schuldenberg van veel EU-lidstaten al de pan uitrijzen met een percentage van boven de 100 procent van het BBP? Een groot deel van de begroting wordt opgeslokt door de rente- en aflossingsverplichtingen.

   Je hoeft geen econoom te zijn om dan een voorspelling te doen. Allereerst zal de ene na de andere lidstaat afhaken wat betreft de afspraken in het klimaatakkoord. De enorme lasten zijn straks niet op te brengen bij een krimpende economie en bij een bevolking die zich nu al gaat roeren. Kortom, een doemscenario. Noem ik nog niet eens de factoren van buiten de EU, zoals een krimpende Chinese economie en al die andere opkomende landen die vorig jaar al op de rem gingen. De wereldhandel zakt in, mede versterkt door de handelsoorlog en misschien straks een rommelige Brexit. Als het zaakje begint te schuiven dan worden veel banken zenuwachtig vanwege hun verdienmodel met te lage en zelfs negatieve rentestandaard. Als banken nerveus worden dan worden rekeninghouders dat ook.

   Ach ja, de rest kan iedereen zelf invullen. De lang verwachte neergaande spiraal die ons vanuit een recessie een depressie in jaagt. Maar na regen komt zonneschijn. Na het failliet van het fiat geldsysteem zal ongetwijfeld een nieuw tijdperk aanbreken met een nieuw digitaal geldsysteem gebaseerd op een soort van blockchain technologie. Maar eerst moet de schuldenberg worden afgeschreven. En dat gaat pijn doen. De mensheid is verslaafd geraakt aan de stimulerende middelen van centrale banken. Bijna gratis geld, wat wil je nog meer? Verslaving leidt tot een vroege dood tenzij men bereid is een ontwenningskuur te ondergaan. En iedereen weet dat afkicken de minst prettige periode is uit het leven van een verslaafde.

   1. Dank u Gerrit, om het woord te nemen. U formuleert het weer heel goed. Ik ben verder inderdaad niet zo pessimistisch als u. En weer inderdaad: tegenwoordig is het al in een glazen bol kijken (je ziet alleen je spiegelbeeld…) Ik dacht dat ik redelijk duidelijk genoeg was anders, om ook op de opmerking van Bor te reageren; zo schreef ik onder meer: ‘We zullen dan ook meest gaan voor de laagste prijs, gecombineerd met de beste kwaliteit. Concurrentie tussen bedrijven en aanbieders van diensten is de beste garantie voor lage prijzen. En dus lage inflatie.’ Met jullie ‘voorspelling’ van in ieder geval lagere groei kan ik het wel helemaal eens zijn. Grtjs heren!

    1. Dag meneer Joost, ik ben gewoon Gerrit hoor. Niet van de elite en onderhand ook al niet meer van de middenklasse. Met mijn ABP-vroeg-pensioentje kan ik mij zo aansluiten bij de gele hesjes beweging. Ben dus vrij negatief in mijn verwachtingen in een onzekere toekomst. Hoewel ik altijd optimistisch van aard ben en dat ook wens te blijven ondanks mijn negatieve beeld van de toekomst. Ik vrees helaas dat we wel een donkere periode tegemoet gaan. Wordt door velen waarschijnlijk onderschat hoe dichtbij de sociale onrust is. Vandaag ook weer de beelden van duizenden gele hesjes in de straten van Frankrijk: https://www.nu.nl/259640/video/verschillende-branden-in-centrum-parijs-door-gele-hesjes.html

     Ook daar is de onrust ontstaan door de ontevredenheid in de middenklasse. Ik denk dat we hier exact hetzelfde meemaken. Ik hoor om mij heen dezelfde klaagzang van hardwerkende mensen met een goed inkomen die toch problemen hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat komt door ons systeem van toeslagen voor de laagste inkomens. Zit je boven de inkomensgrens dan heb je vette pech. Kom je niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en betaal je de hoofdprijs voor een eigen woning. Kortom, je moet het allemaal zelf ophoesten terwijl lagere inkomens ondersteund worden. Het principe dat minder bedeelden worden geholpen is correct hoor, dat wil ik voorop stellen. Echter hebben we in NL een probleem gecreëerd door een deel van het inkomen van de hogere inkomens via belastingheffing als toeslagen over te dragen naar de lagere inkomens. Hierdoor is een ongewenste nivellering ontstaan waardoor een groot deel van de inkomens boven modaal maar iets meer hebben te besteden dan de lagere inkomens maar wel meer geld kwijt zijn aan woonlasten.

     Je hoort ook dat veel middeninkomens neigen te stemmen op FvD en PVV uit pure onvrede. Er zou verderop in dit jaar makkelijk sociale onrust kunnen ontstaan als men straks de nettoloonstijging ziet verdwijnen aan de hogere btw en flink hogere milieuheffingen. Onze coalitie zou net als Macron in Frankrijk nerveus kunnen worden en misschien gaan morrelen aan de begroting en mogelijk gaan aansturen op een begrotingstekort. Dat gaan straks veel meer EU-lidstaten doen en hupsakee, de tekorten gaan oplopen. Meestal is dat een wens van de linkse politiek om wanneer het economisch tegenzit tekorten te laten oplopen en extra te financieren met staatsleningen. In NL is daar wel ruimte voor maar in veel andere EU-lidstaten absoluut niet. En daar schuilt het grote gevaar.

     We laten de schuldenberg binnen de EU straks weer helemaal uit de klauw lopen in de hoop een tijdelijke dip op te vangen. Maar dan begint hetzelfde liedje als in 2009 opnieuw met mogelijk fatale afloop. Er wordt verzuimd om direct weer af te gaan lossen, of sterker nog, dat lukt doodeenvoudig niet meer. Het is een keer afgelopen om het ene gat met het andere te vullen. De schuldenberg is over de top, over de datum zeg maar. Nogmaals, de aanstaande sociale onrust zal paniek zaaien onder onze eurofiele politici die liever een groot machtig Europa zien. Ik denk dat men de financiën gierend uit de klauw laat lopen door tijdelijk de staatsschulden op te laten lopen. Dat is uitstel van executie.

     Het volk denkt dat men met demonstraties de aandacht trekt van de politiek en dat is natuurlijk waar. Maar men vergeet dat er geen eenvoudige oplossing voor handen is. Schuiven binnen de verschillende begrotingsposten zou alleen maar ten koste gaan van inleveren op de verschillende verworvenheden, dus verdwijnt daarmee de onrust niet. Hoe ik het ook wend of keer, ik zie geen eenvoudige oplossing voor de toekomstige problemen die in feite zijn veroorzaakt door overconsumptie en overkreditering.

     Welke politicus gaat ons uitleggen dat we moeten consuminderen, of welke politicus durft het te wagen om de tekorten weg te halen bij de elite waar het overtollige geld over de plinten klotst. Juist daar zou de oplossing kunnen liggen. Maar daarvoor was in het verleden altijd een revolutie nodig. Ach ja, we leven in andere tijden, maar of de mensen van nu ook anders zijn dan het volk van alle eeuwen, ik weet het niet.

     1. Het principe dat minder bedeelden worden geholpen is correct hoor, dat wil ik voorop stellen. Echter hebben we in NL een probleem gecreëerd door een deel van het inkomen van de hogere inkomens via belastingheffing als toeslagen over te dragen naar de lagere inkomens. Hierdoor is een ongewenste nivellering ontstaan waardoor een groot deel van de inkomens boven modaal maar iets meer hebben te besteden dan de lagere inkomens maar wel meer geld kwijt zijn aan woonlasten.

      Dat zet wel de solidariteit tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden onder druk.

      Onze coalitie zou net als Macron in Frankrijk nerveus kunnen worden en misschien gaan morrelen aan de begroting en mogelijk gaan aansturen op een begrotingstekort.

      Dat zie ik de VVD, het CDA en de ChristenUnie echt niet doen. Die willen niet dat de schulden worden doorgeschoven naar volgende generaties.

   2. Gerrit, zo zal het op termijn wel ongeveer verlopen. waar ik voornamelijk vragen bij heb; hoe komt het fiat geldsysteem aan zijn eind mbt inflatie?

    de meest waarschijnlijke variant is hyperinflatie om alle schuld te saneren. momenteel echter is de inflatie laag ondanks de verwaterering van ons fiat geldsysteem.
    nu ga ik nog niet zo lang mee, dat ik hyperinflatie heb meegemaakt. ik hoor graag van iemand met meer levenservaring/inzicht hoe de omslag van lage inflatie naar hoge inflatie plaatsvindt. ..met de huidige lage rente.

    1. In deze tijd van een complexe globalistische economie is moeilijk voorspelbaar op welke manier inflatie uit de hand zou gaan lopen. Dat kan op verschillende manieren. Als centrale banken bewust de rente extreem gaan verhogen tegen de wens van de politiek in bijvoorbeeld. Turkije heeft dat vorig jaar gedaan. En tegelijk kreeg Turkije last van de dure dollar t.o.v. een gedevalueerde lira. Ook kan inflatie hoog oplopen als bijvoorbeeld de euro waardeloos wordt t.o.v. de dollar en andere buitenlandse valuta. Alle invoer wordt flink duurder en prijzen lopen op. Ook wanneer overheden hun begrotingen opvoeren met geleend geld. Met een combinatie van factoren zou inflatie gaan ‘hyperen’ misschien. Maar wie ben ik? Geen econoom en geen wetenschapper, maar een nuchtere waarnemer die geen last heeft van belangenverstrengeling zoals veel economen die zijn verbonden aan banken of andere instituten. “Wiens brood men eet diens woord men spreekt.” Ik spreek de stem van het volk waar tussen ik mij beweeg.

     1. Allemaal mooi geformuleerd weer, beste Gerrit, en voor het grootste deel ook helemaal mee eens. Ik zie in deze commentaren (en elders!) vaak het woord ‘schulden’ vallen. We betalen nu, m.i., toch de prijs voor de spendeerdrift uit het verleden door…politici. Die te gemakkelijk iedereen (nou ja) wilden ‘plezieren’ (stemmen werven) met OPM, Other People’s Money. Goed en gezond, degelijk en zuinig bestuur. Wie kan ons één land noemen waar dat gebeurt? Of ooit gebeurde? Ook, toch, zie en lees ik overal zoveel kritiek op ‘Europa’. Maar kijk eens naar de VS. Welke macht (nu slecht gebruikt natuurlijk onder Trump, soit, het gaat om het principe) die heeft? Jullie kennen toch het gezegde ‘eendracht maakt macht’? Zien jullie echt niks in een Verenigde Staten van Europa? Ja het is nog altijd log en enorm bureaucratisch en traag en duur en zonder veel macht, maar… Of is het toch té kunstmatig om zoveel verschillende volkeren, talen, geschiedenis te willen samenvoegen tot één? Is er dan geen manier om dat Europa dichter bij de burger te brengen? Een manier die tegenstanders van ‘de VSE’ toch zou kunnen overhalen om…? Daar ben ik benieuwd naar, misschien heeft u Gerrit daar wel (weer) iets zinnigs over te zeggen? Dank!

     2. Ach Joost, zoals ik al opmerk spreek ik vanuit het volk en voel ik meer voor mijn eigen land dan voor een machtige EU(maar zie mij niet als een nationalist). Want dat is waar de eurofiele politici in principe op uit zijn. Een machtsblok als tegenhanger tegenover de VS, China en andere grootmachten. De bedoeling was oorspronkelijk een handelsblok maar het lijkt gaandeweg meer de kant van een machtsblok op te gaan. Echter is de EU een bonte verzameling van nogal verschillende landen qua cultuur, temperament en denkwijze van de autochtone bevolking. En de economie heeft in diverse lidstaten verschillende snelheden.

      Anders dan de USA is er geen sprake van een fiscale unie waardoor belastingwetgeving in de verschillende lidstaten nogal uiteen loopt. Er is een bankunie in oprichting die nog lang niet met voldoende kapitaal is gevuld waardoor deze makkelijk zou kunnen gaan wankelen als bijvoorbeeld banken in problemen komen. Over de houdbaarheid van de euro bestaat gerede twijfel. En om maar niet te spreken over de polarisatie binnen de EU-politiek. Verdeeldheid inzake immigratie en mogelijk meer oppositie vanuit de kleinere lidstaten als de as Frankrijk-Duitsland meer eisen op tafel gaat leggen. Zoals een Europees leger naar het idee van Macron. Die kan straks de opstand tegen zijn persoon neer sabelen.

      Al met al is er nog lang geen sprake van een eendrachtig verenigd Europa wat met zoveel divergerende staten n.m.m. onmogelijk is. Vergeet niet dat de United States of America(USA) veel jonger zijn dan de oude landen van het Europese vasteland die een eigen vastgeroeste cultuur hebben. Van een oud clubje bejaarden maak je ook geen homogeen wandelclubje meer. Momenteel keert de bevolking zich steeds meer via de populistische partijen tegen de eurofiele politici. Heeft te maken met toenemende ontevredenheid rondom verkwisting van EP en EC. De parlementen van de afzonderlijke lidstaten leveren steeds meer soevereiniteit in. Geleidelijk aan worden belangrijke beslissingen in Brussel genomen die wij als zoete koek dienen te slikken. Ooit bij de oprichting in 1993 was ik een voorstander. Dat is nu anders doordat regelmatig afspraken zijn geschonden over begrotingen die uit de klauw lopen enzovoort. Het stemvolk ziet dat en keert zich af.

      Men krijgt volop argwaan nu inmiddels blijkt wat voor politiek geharrewar het is als één lidstaat(GB) er uit wil stappen. Kortom, naar mijn idee is er sprake van een groot wantrouwen onder de bevolking over de houdbaarheid van een unie waarvan de ervaring nu heeft geleerd dat er nog altijd enorme verschillen bestaan tussen de economieën van de zuidelijke en noordelijke lidstaten. Uit enquêtes blijkt dat alleen hoog opgeleiden(de elite) nog enig vertrouwen hebben en heel veel lager opgeleiden(de grote onderlaag) nauwelijks nog vertrouwen dat de EU ons meer welvaart zal brengen, wat ooit de belofte was. De ervaring leert ons dat wanneer regeringen niet luisteren naar de stem van het volk, de grote massa dus, er onvrede ontstaat die altijd uitmondt in chaos. Ik ga er vanuit dat er behalve de Brexit meer scheuren gaan ontstaan in een mislukte unie en dat gaat het volk geld kosten. Waren we er maar nooit aan begonnen.

      O ja, er zijn natuurlijk wel voordelen ontstaan zoals de open grenzen, het verdwijnen van veel in- en uitvoer documenten, geen wisselen van verschillende valuta’s binnen de eurolanden en weet ik wat allemaal nog meer. Maar dit hadden we ook kunnen bereiken door de EU een handelsunie te laten worden met alleen afspraken over de handel over open grenzen. Daarbij past een gezamenlijke munteenheid met gelijke landen wat betreft welvaartspeil maar niet met ongelijke landen. Italië en Griekenland kunnen niet eens devalueren en dat is slecht voor hun begroting. We moeten geen politieke unie willen die altijd uit is op meer macht. Wat moeten wij straks met landen als Oekraïne en nog wat Balkanlanden.

      Wij burgers van de verschillende lidstaten zijn er niet voor om via belastinggeld de armoede te bestrijden in arme lidstaten. Daar moet iedereen vrij in zijn om bijvoorbeeld door giften aan projecten in ontwikkelingslanden bij te dragen aan een betere toekomst. Nu wordt onze contributie (belastinggeld) ongevraagd gebruikt om halve schurkenstaten overeind te houden. Dus meer gebruikt voor politieke doeleinden dan voor directe voorzieningen aan noodlijdende burgers. De mooie woorden van de politiek over een betere toekomst voor bijvoorbeeld Bulgarije slaan nergens op. Er blijft allemachtig veel geld aan de politieke strijkstok hangen. Ga collecteren voor de projecten in arme landen en zie toe dat het geld rechtstreeks ten goede komt aan de plaatselijke bevolking. Bevorder de burgerinitiatieven die er altijd al zijn, zoals het transporteren van voedsel en kleding naar Balkanstaten of zo. Maar ga de politiek in arme landen geen worst voor houden van mooie beloftes want kijk eens hoe het er bijstaat in Griekenland. Een groot deel van de bevolking daar leeft beneden de armoegrens.

      Hebben we dan niets geleerd van 26 jaren aanmodderen in een steeds meer verdeelde unie? De geschiedenis leert ons dat uitbreiden van politieke macht altijd uitloopt op oorlogen. Alle imperiums uit de geschiedenis zijn ooit keihard gecrasht. Het ziet er naar uit dat we straks een crash meemaken van de VS. Over een aantal jaren een waardeloze dollar en misschien de opkomst van een nieuw imperium in de vorm van China die veel potentie heeft. Eerst moeten we de komende recessie door en misschien dat China daar beter uitkomt dan de VS. De EU zal afbrokkelen. Nogmaals, je hoeft geen wetenschapper te zijn. Een nuchtere kijk op het politieke klimaat is vaak voldoende. Het is gewoon het kinderlijk eenvoudige spelletje stratego.

      Sorry Joost, voor het lange verhaal. Had eigenlijk net zo goed een column kunnen zijn.

     3. En vergeet geopolitieke escalaties op wereldschaal niet. Een escalatie de verkeerde kant op in het Midden Oosten kan de olieprijzen doen exploderen en daarmee de inflatie. De Oekraïne is nog steeds een onderschat probleem, de Zuid-Chineese zee waar de VS het voor het zeggen willen hebben maar de Chinezen ook. En we moeten ook de Balkan niet vergeten want ook daar begint het weer te rommelen. Kortom allemaal zaken die het flinterdunne vertrouwen om zeep kunnen helpen.

 2. Wat kunnen we verwachten in 2019?
  We kunnen nog economische groei verwachten in 2019.
  Met de paradox daarbij dat de aandelenmarkten negatiever zijn dan de reele economische groei van de westerse economieen. Verder zal er geen handelsakkoord plaatsvinden tussen de vs en china waarop de aandelenmarkten buitenproportioneel zullen reageren.
  Verder verwacht ik een kleine opleving van de bitcoin dit jaar om vervolgens onder de 3000 euro te zakken.

  1. Reële economie komt altijd paar kwartalen later. Beurs loopt voorop op mindere cijfers, dalende winsten en omzetten. Maar met het Plunge Protection Team weet je het toch nooit. En ook centrale banken kopen het lustig op los, ongeacht de fundamentals. Dus misschien niet meer zo’n goede indicator als voorheen?

  2. Bitcoin zie ik overigens wel boven de 5000 euro terugkeren. De bodem lijkt me nu wel gezet. Institutioneel geld zal ook binnenstromen, met bijvoorbeeld zo’n BAKT.

 3. Altijd erg leuk om weer een inflatie update te lezen, jullie zaten een paar jaar geleden ook goed met de verwachtingen van desinflatie. Het kan m.i. nu momenteel alle kanten op. Geopolitiek gezien hoeft er maar iets te gebeuren en de olieprijs staat 20/30 misschien wel 50 dollar hoger, wat onherroepelijk voor hogere hogere prijsinflatie gaat zorgen. De olie staat nog altijd in het beginsel van de opbouw van kosten voor producten. Het zit heel genuanceerd door het hele systeem vervlochten. Aan de andere kant, mocht de economie weer op zn gat komen te liggen, zal de vraag naar producten en diensten afnemen. Waarbij het aanbod niet meedaalt, want bedrijven vinden minder produceren niet leuk, ofthans het werkt niet lekker in ons hedendaagse economische model. In dat geval zullen prijzen dus ook kunnne dalen. Ook technologie blijft maar in sprongen toenemen. Zelfs Appple maakt zn technische telefoontjes goedkoper in amerika en japan. Dus het zou zomaar kunnen dat we over een paar jaar veel meer met dezelfde hoeveelheid geld kunnen als vandaag. Ook monetair gaat de verruiming afnemen. Dus er zijn genoeg oorzaken, maar wat worden de gevolgen?? Spannend!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: