Klimaatverdrag: Praatpoppen en Klimaatgekkies

5

Net als de arrogante banken houdt ook het klimaatakkoord mij uit de slaap. Het wordt een wonderlijke wereld op onze aardkloot. De politiek is zich gaan bemoeien met het klimaat. Dat is een foute boel. We gaan nu voelen wat de gevolgen zijn van die politieke bemoeizucht. We beleven al een tweedeling in de maatschappij tussen de elite en de grote onderlaag in onze samenleving. Extreme verschillen tussen arm en rijk. Contrasten die toegroeien naar een climax.

economisch milie

Oplaaiende veenbrand

Sociale onrust steekt de kop op; eerst via de sociale media en daarna op straat. Een veenbrand die ondergronds broeit in Frankrijk en zich verder verspreidt via België naar NL en weldra meer landen binnen de EU. Af en toe slaat de veenbrand bovengronds uit. Hoe groter het gebied wordt hoe meer kans op vaker uitslaande bovengrondse branden. Niet goed voor het milieu, geeft teveel CO2 uitstoot.

Al weer consuminderen

Behalve de sociale onrust door extreme inkomensverschillen worden we nu gedwongen om ons zorgen te maken over de gevolgen van het klimaatakkoord. De donkergroene Haagse coalitie heeft de samenleving wakker geschud door ons met een lange lijst met milieu ontlastende maatregelen te bombarderen. Milieu ontlastend betekent tegengesteld een belasting voor de samenleving. Het terugdringen van de vuile uitstoot  gaat het volk een flinke duit kosten. En dat is natuurlijk de allerbeste maatregel die je voor het milieu kunt bedenken. Hoe meer belasting en (milieu)heffingen je afdwingt bij het volk, hoe minder er geconsumeerd wordt. We worden verplicht te consuminderen. We waren al een beetje op weg doordat de inkomens van de grote massa al jarenlang achterbleven. Daar gaan we nu een schepje bovenop doen via de invoering van die lange lijst met milieumaatregelen en de politieke wens om met ons allen van het gas af te gaan. Mag wat kosten, want het is voor de ‘goede zaak’. Alles opgeteld zal het zeker effect hebben. Steeds meer mensen gaan noodgedwongen minder kilometers rijden en zetten de gasgestookte CV een graadje lager. Met de winterjas aan in de sofa voor de TV. Uitzending gemist opzoeken van de crisisjaren. Misschien wat cynisch opgemerkt maar het zou maar zo het toekomstbeeld kunnen zijn wanneer politici met oogkleppen op hun eenzijdig belichte klimaatplannen er doordrukken.

Praatpoppen en klimaatgekkies

Maar wat gaat er van komen nu de discussie via de sociale media flink op gang komt. Vooral Facebook is een veel gebruikt medium bij de grote massa. Niet bij de elite natuurlijk, is beneden hun waardigheid. Zelf doe ik ook mee op facebook en voornamelijk om reden dat ik wil weten wat onder het ‘volk’  leeft. En uiteraard omdat ik niet tot de elite behoor maar ook ooit ben weggezakt uit de middenklasse. Het lijkt mij duidelijk dat er grote weerstand op komst is nu de impact van de maatregelen doordringt. Altijd te laat natuurlijk. De massa volgt de discussie op het politieke niveau in de achterkamertjes niet en nu nog minder als de hete aardappelstem van Pechtold is vervangen door de stem van praatpop Jetten met een krom gedraaide D66 sleutel in zijn rug. Deze snauwt heel droog de opgelegde klimaatmaatregelen op, het liefst met 3 x in de herhaling. En net als de andere klimaatgekkies het gewone volk belerend toesprekend alsof de toekomst van onze kinderen er morgen van af hangt. De monotone monoloog van deze politicus roept behoorlijke weerstand op bij het gewone volk. Vooral nu mensen onder ogen zien wat het in hun portemonnee gaat doen. Men gaat nu zoeken naar de tegenargumenten.

Weer de lobby van multinationale bedrijven

Er komen genoeg met cijfers gestaafde beweringen voorbij die grote vraagtekens oproepen. De klimaatagenda wordt gedomineerd door politici die onvoldoende bekend zijn met de materie. Er zijn weinig wetenschappers gevraagd om deel te nemen aan het klimaattafeloverleg. Daarom is de uitkomst als volgt: energieslurpende industrieën, rederijen en vliegtuigmaatschappijen blijven buiten schot. Kerosine voor vliegtuigen en stookolie voor schepen worden zelfs helemaal niet meegerekend in de CO2-uitstoot. Dat is toch niet te geloven? Het lijkt mij duidelijk dat net als de regering ook de klimaattafel onder druk stond van de lobby van het grootkapitaal van de multinationale bedrijven. Het is weer de macht van het grootkapitaal wat regeert. Nu de klimaatdiscussie onder het volk op gang komt en men zich bewust wordt hoe we er in geluisd worden door de grote jongens zal de weerstand behoorlijk toenemen. Men plaatst grote vraagtekens bij de enorme bijdrage die een klein polderlandje gaat leveren. Een minuscuul klein stipje op de weerkaart van het mondiale klimaat. Omgerekend per inwoner betaalt de Nederlander verreweg het meest vergeleken bij grote landen. Het wordt tijd dat onze politici inzien dat we niet het braafste jongetje van de klas meer zijn.

Nu graag het eerlijke verhaal

Laten we nu eerst de discussie op de juiste manier voeren. De klimaatgekkies tegenover de klimaatcritici in een publiek debat met daarna een referendum. De voor en tegenstanders van de energietransitie die ondersteund door de uiteenlopende theorieën van klimaatwetenschappers het volk op een objectieve wijze, maar vooral eerlijk informeren. Vanuit de enorme interesse die er nu opdoemt is het bitterhard nodig dat het volk op een onafhankelijke wijze wordt geïnformeerd. Dat kost tijd, veel tijd. Het is namelijk een stuk complexer dan het inkomensverschil tussen arm en rijk. Gezien de meningsverschillen die er blijkbaar volop bestaan in de klimaatwetenschap mag het niet zo zijn dat de voorstanders van de energietransitie nu voor de muziek uitlopen en het volk een waslijst van geldverslindende maatregelen oplegt. En natuurlijk is mijn persoonlijke verlangen gericht op de hoop dat, net als ieder ander die de gevolgen ondervindt in zijn portemonnee, de CO2 vervuiling door de mens nauwelijks bijdraagt aan de opwarming van onze aardkloot. En dat de wetenschap zonder politieke beïnvloeding ons op onpartijdige wijze rapporteert over de exacte oorzaak van de opwarming. We gaan nu te snel mee in de paniek die wordt gezaaid door de klimaatgekkies.

Opwarming is van alle tijden

Onze aarde draait langzaam en kent tijdvakken van eeuwig durende klimaatveranderingen die in het verleden niet door de mens werden veroorzaakt. De enige vervuiling was de dampende paardendrol van paard en wagen die achter bleef in de karrensporen. En wie herinnert zich niet de plaatjes van de Germanen en Batavieren die met een enkel lapje om het lijf op jacht gingen. De winterjas met bontkraag was toen niet nodig. Niemand maakt mij wijs dat de opwarming van toen werd veroorzaakt door de paardendrollen en kampvuurtjes van de Germanen. Hoe dan ook, bij mij rijst grote twijfel over de noodzaak van een snelle energietransitie.

We moeten kijken naar ons eigen milieu

De directe milieuvervuiling van smog in grote steden door uitlaatgassen en vervuiling van stranden door enorme containerschepen en mammoettankers vereisen directe aandacht. Deze vervuiling is zichtbaar en doet ons wat. Laten we ons daarop concentreren en laten we niet hysterisch gaan meebetalen in een wereldwijd omvattend klimaatakkoord voor de CO2 van Tokio tot in Rio. Kijk eens naar onze eilanden waar burgers en militairen zich collectief inspannen voor het opruimen van vervuilde stranden. Dat is waar we warm voor lopen. Niet voor de milieuheffingen die ons mondiaal worden opgelegd vanuit een groepje verdragslanden die geregeerd worden door een donkergroene lobby.