Klopt de berekening van de inflatie wel ?

16

Het inflatiepercentage is in februari uitgekomen op 2,5% terwijl benzine in een jaar tijd bijna 8% duurder werd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is verantwoordelijk voor de berekening van de inflatie in Nederland. Dit doet het CBS aan de hand van de CPI (ConsumentenPrijsIndex). Deze index is een mandje met verschillende goederen en diensten. Het pakketje moet een beeld schetsen van de aankopen van een gemiddelde Nederlands huishouden.

In de berekening worden voedingsmiddelen, huishoudelijke apparaten, auto’s, energie, woningkosten, overheidsdiensten en natuurlijk de consumptiegebonden belastingen meegenomen. De basis zorgverzekering maakt geen onderdeel uit van de CPI. Een stijging van de basispremie van de zorgverzekering wordt dan ook niet meeberekend als stijging van het inflatiecijfer. Deze kosten zijn de afgelopen jaren flink opgelopen, maar toch is deze prijsstijging niet zichtbaar in het inflatiepercentage. De aanvullende verzekeringen voor ziektekosten zijn wel opgenomen in de CPI.

De Nederlandse inflatie is in februari 2012 op jaarbasis uitgekomen op 2,5%. Ongewijzigd ten opzichte van een maand eerder. Volgens de Europese standaard gemeten (het zogenaamde HICP, een geharmoniseerde methode), steeg de inflatie in Nederland overigens met 2,9%. Dat ligt boven het gemiddelde inflatiecijfer van de eurozone (2,7%). In de afgelopen vijftien jaar is de inflatie in Nederland met ruim 35% gestegen. Dit is overigens nog een laag percentage als we kijken naar de prijsstijging van energie. Hieronder in de grafiek ziet u het contrast.

In de afgelopen vijftien jaar zijn de energieprijzen in Nederland ruim drie keer zo hard gestegen in vergelijking met andere prijzen uit de consumentenprijsindex. De energieprijzen lagen in januari 2012 bijna 120% hoger dan vijftien jaar geleden. De hogere kosten voor energie komen volgens het statistiekenbureau voornamelijk door de stijging van de kosten om gas te leveren. De leveringskosten zijn afhankelijk van de olieprijs en die is, zoals u weet, aanzienlijk gestegen afgelopen jaar. Doordat energie vooraf wordt ingekocht zijn de prijsstijgingen pas vanaf 2012 echt zichtbaar. Alleen niet echt in de inflatiecijfers.

Huisvesting, energie en vervoer is samen verantwoordelijk voor de helft van het totale Nederlandse inflatiecijfer, berekend volgens de cijfers van het CBS natuurlijk. Belangrijk voor de ontwikkeling van het inflatiepercentage, aan de hand van de consumentenprijsindex, is de weging van de verschillende goederen en diensten. Binnenkort komen we daarop terug en zullen we dieper ingaan op de prijsveranderingen van de verschillende productegroepen en de bijbehorende bijdrage aan de inflatie. De weging van de overheidsbelastingen, huisvesting en energie wordt namelijk nogal eens aangepast. Er wordt gesjoemeld met de cijfers door middel van de weging van de goederen en diensten.

De werkelijke voelbare inflatie is in Nederland veel hoger dan de officiële inflatiecijfers van het CBS. Macro-economisch gezien is het van belang dat overheden de inflatie onder controle houden. Het credo van de Europese Centrale Bank is niet voor niets ‘onder, maar dichtbij de 2%’. De verhouding tussen de rente en de inflatie is scheef aan het groeien. Het gevolg is dat onze koopkracht flink zal afnemen. Dat komt door het feit dat de gemiddelde Nederlander steeds meer geld kwijt is aan de grondstofgerelateerde producten in het leven. Voedsel en bezine zal iedereen dagelijks moeten blijven consumeren. Hoe hoger de prijs van voedsel en energie dus stijgt, des te lager de weging van deze productsegmenten in de inflatieberekeningen zullen worden om het inflatiepercentage in gareel te houden.

Koen Dil