Minder banen in 2e kwartaal 2010

Nederlandse werkgevers voorspellen voor het 2e kwartaal van 2010 nog steeds een afname van de werkgelegenheid, maar enige verbetering is zichtbaar, aldus de Manpower Arbeidsmarktbarometer. Het nettowerkgelegenheidscijfer voor het 2e kwartaal van 2010 bedraagt -1%. Dit is een verbetering met 2 procentpunten ten opzichte van het 1e kwartaal van 2010 toen deze -3% bedroeg. Het meest optimistische cijfer wordt gegeven door werkgevers uit de sector nutsbedrijven: +5%. Pessimistischer zijn de werkgevers in de bouwnijverheid, de productiebedrijven en de sector transport, opslag en communicatie, elk met een outlook van -4%.Het nettowerkgelegenheidscijfer is een voorspellend cijfer. Het wordt verkregen door het percentage werkgevers dat voor het volgende kwartaal een inkrimping voorziet, af te trekken van het percentage werkgevers dat aangeeft meer personeel te zullen aannemen. Een negatief nettowerkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aandeel werkgevers met een negatieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, groter is dan het aandeel werkgevers met een positieve kijk op de arbeidsmarkt. 

Haiko van der Pol, directeur Marketing & Communicatie van Manpower Nederland: “Vorig kwartaal meldden wij voor Nederland de somberste prognose sinds 2003: -3%, maar ook voor het tweede kwartaal geven werkgevers aan een afname van de werkgelegenheid te voorzien. Wel is het cijfer iets positiever. Toch vinden wij het nog te vroeg om van een omslag te spreken. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2009, +3%, is het nieuwe cijfer nog steeds 4 procentpunten zwakker”, aldus Van der Pol. 

Verbetering van het nettowerkgelegenheidscijfer in het tweede kwartaal vergeleken met het vorige kwartaal valt in Nederland te constateren bij werkgevers in de sectoren landbouw, bosbouw en visserij met een verbetering met 5 procentpunten, zakelijke dienstverlening met 4 procentpunten en productiebedrijven met 3 procentpunten.

Een bescheidener verbetering wordt door werkgevers voorzien in de sectoren mijnbouw en delfstofwinning (+2 procentpunten) en groothandel, detailhandel en horeca (+1 procentpunt). Werkgevers in de bouw, nutsbedrijven en het transport rapporteren een somberder voorspelling dan voor het eerste kwartaal van 2010, met verschillen van respectievelijk -3, -1 en -7 procentpunten. 

“Meestal zien we in de sectoren productie en transport een zelfde beweging naar meer of minder werkgelegenheid”, aldus Van der Pol. “Dit keer echter voorspellen werkgevers in de productiesector een verbetering die we in de transportsector (nog) niet terugzien, integendeel. Een mogelijke verklaring is dat er weer extra wordt geproduceerd ten behoeve van de eigen voorraden waarop in het afgelopen crisisjaar is ingeteerd. Dat tegelijkertijd het consumentenvertrouwen en daarmee de koopbereidheid nog maar mondjesmaat toeneemt, zou de dalende prognose voor de transportsector kunnen verklaren. 

“De pessimistische voorspelling voor de bouw heeft uiteraard te maken met de scherpe daling van de bedrijfsinvesteringen in 2009, die zich ook in 2010 lijkt voort te zetten.” De prognoses van werkgevers voor het tweede kwartaal van 2010 zijn in drie van de vier Nederlandse regio’s redelijk stabiel vergeleken met het vorige kwartaal: in het noorden (-6%), westen (0%) en zuiden (-4%) bedraagt het verschil -1 procentpunt. Het oosten laat als enige een positieve prognose zien. Het nettowerkgelegenheidscijfer daar bedraagt +2%. 

Wereldwijd zijn er volgens de meting van Manpower wel veel signalen voor herstel van de arbeidsmarkt. In 27 van de 36 landen en gebiedsdelen die meedoen aan de Manpower Arbeidsbarometer verwachten de ondervraagde werkgevers een toename van werkgelegenheid in hun organisaties voor het tweede kwartaal van 2010. In de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) geldt dat voor 10 van de 18 landen. Voor de meeste EMEA-werkgevers betekent dat een gelijkblijvend of hoger nettowerkgelegenheidscijfer vergeleken met het eerste kwartaal van 2010. 

Polen, Zuid-Afrika, Noorwegen en Zweden zijn binnen EMEA het meest positief. De meest pessimistische voorspellingen, ook wereldwijd, komen uit Italië, Spanje en Ierland. Opvallend in de EMEA-regio zijn veel verbeterde perspectieven voor de productiesector, met als uitschieter Polen, waar 25% van de ondervraagde werkgevers in het tweede kwartaal verwacht meer mensen aan te gaan nemen. In negatieve zin zijn de cijfers van de Duitse bouwsector opmerkelijk, waar 16% van de werkgevers aangeeft in het tweede kwartaal van 2010 minder werkgelegenheid te bieden dan in het vorige kwartaal. 

In de Amerika-regio zijn de voorspellingen in de Verenigde Staten het minst positief, maar nog steeds +5%, relatief stabiel vergeleken met het eerste kwartaal van 2010 (+6%) en een kleine verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009 (-2%). 

In de regio Azie Pacific voorspelt men, behalve in Japan, in vergelijking met een jaar geleden een behoorlijke verbetering van de werkgelegenheid voor Q2 2010. Japan is het enige land buiten de EMEA-regio met een negatief nettowerkgelegenheidscijfer voor het tweede kwartaal, namelijk -1%, maar dat is wel stabiel in vergelijking met het eerste kwartaal 2010 en met het tweede kwartaal van 2009. De meest positieve Outlooks wereldwijd zijn gegeven door werkgevers in India, Brazilie, Taiwan, Costa Rica, Peru en Australië. 

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2010 zijn de verwachtingen in 19 van de 35 landen en gebiedsdelen waar vergelijking mogelijk is, positiever. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2009 geldt dat voor 23 van de 33 landen waarvoor zo’n vergelijking mogelijk is. In de Manpower Employment Outlook Survey voor het tweede kwartaal van 2010 zijn wereldwijd meer dan 61.000 HR-directors en senior HR-managers ondervraagd die werkzaam zijn bij publieke en private organisaties. 48% van de ondervraagden was afkomstig uit 10 landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika; 26% uit 8 landen en regio’s verspreid over Azie Pacific en 26% uit 18 landen in EMEA. 

Voor Nederland werden 750 werkgevers ondervraagd. Ze kregen allemaal de vraag voorgelegd welke veranderingen zij ten aanzien van de werkgelegenheid op de eigen locatie voorzien voor het tweede kwartaal van 2010 (april t/m juni 2010) ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010.

Via: Dow Jones

Eén reactie

 1. Mijn werkgever was ook tot op het einde positief.
  Een maand later was hij failliet.
  Wie zou nou toegeven, als ondernemer, dat het slecht gaat?
  Daar zit de concurentie alleen maar op te azen.
  Bovendien, welke econoom van tegenwoordig heeft nog verstand van economie?
  Het is meer een religie geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.