Nederland binnenkort 2e rangs welvaartsstaat?

De betiteling van deze column is nogal gewaagd en zal mogelijk (boze) reacties oproepen. Toch durf ik het aan om in deze column de armoede te benoemen zoals die in een westers welvaartsland wordt gevoeld door meer mensen dan menig Nederlander denkt. We kunnen nu nog stellen dat we leven in een land met een hoge levensstandaard met vele sociale verworvenheden, vergaande technologische ondersteuning op allerlei gebied, de beste infrastructuur, goed onderwijs, vrijheid van meningsuiting, tolerantie, en nog heel veel meer factoren die alles te samen maken dat we volgens verschillende onderzoeken vooralsnog tot één van de gelukkigste volkeren behoren op  deze aardkloot.

groei bbp welvaart

We kunnen het zo gek niet opnoemen of we hebben het. Van televisie, internet, mobiele telefonie, tot koelkast, wasmachine, centrale verwarming en ga maar door. Alle geneugten des werelds. We  hebben onderdak en genoeg te eten, of in eigendom, of wel in de buurt. We hoeven niet te verhongeren, want we kennen voedselbanken en kerkelijke hulpverlening. Kortom, wanneer saamhorigheid en menslievendheid nog bestaan in Nederland, dan hoeft niemand van honger en kou om te komen. Dus Nederland is nog steeds een welvaartsstaat. Een mooie stelling om in deze column aan de kaak te stellen.

Welvaart op retour

De welvaart waarin we nu leven is opgebouwd in tijdperken van groei, recessie en depressie, oorlogen, wederopbouw, natuurrampen en herstel, kortom in voor- en tegenspoed. Er zijn meerdere economische theorieën, zoals de Kondratieff-golf, die beweren dat een periode van lange economische groei vaak een periode van 60 tot 80 jaar bevat met er achteraan een recessie die meestal uitmondt in een depressie. Kijken we terug naar de periode die volgt op de Tweede Wereldoorlog(1940-45) dan zal het duidelijk zijn dat we een lang tijdperk achter de rug hebben van economische voorspoed. Een wederopbouw na een grote oorlog geeft vanuit zichzelf een enorme boost. Het is heel goed mogelijk dat we daar een lange tijd de (wrange) vruchten van hebben geplukt. Alleen worden de druiven een beetje zuur zo zachtjes aan. De groei is er uit, we sukkelen van de ene naar de andere recessie met tussendoor een te lage economische groei om de boel overeind te houden. De koek is op. Nu nog koek zonder boter en straks moeten we de koek met z’n allen verdelen voor wat er nog over is. We zien nu wel heel duidelijk de signalen van een afbrokkelende welvaart en versobering van ons sociaal voorzieningenstelsel.

Toename bijstandsuitkeringen

Ons sociaal verzekeringsstelsel staat op punt het te begeven nu zoveel mensen een beroep moeten doen op een uitkering. Niet alleen stijgen de WW-uitkeringen, maar nog verontrustender is de enorme toename van de bijstandstrekkers. In 2013 is het aantal bijstandsuitkeringen gegroeid met 33.000 naar 413.000. Een toename van maar liefst 9 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dit betekent dat heel veel mensen niet meer meedoen op de arbeidsmarkt en dat er veel banenverlies is opgetreden het laatste jaar. Al deze mensen zijn aangewezen op een uitkering waarvoor alle premies moeten worden opgebracht door de premiebetalers. De premieplichtigen zijn al diegenen met een inkomen uit werk. Naar mijn idee zijn we het punt overschreden waarbij de enorme premiedruk niet meer is op te brengen en dus tot een hoger tekort gaat leiden straks op de rijksbegroting. Het gevolg, opnieuw bezuinigen dus. We geraken geleidelijk aan in een 2e rangs welvaartstaat waarbij de ogen van kredietbeoordelaars kritisch op Nederland blijven gericht met af en toe negatieve vooruitzichten. Logisch als we kijken naar de enorme nationale schuld, staatsschuld en private schuld samen 1,3 biljoen euro. Hierdoor leven 1,2 miljoen inwoners van onze welvaartsstaat onder de armoedegrens. Dat betekent dat er een grote (stille en verborgen) armoede heerst in een land dat hoog genoteerd staat in de lijst van welvarende landen. Volop tegenstrijdigheden dus. Hoe kan Nederland hoog staan in de lijst wanneer nauwelijks sprake is van economische groei? Als de schuld die rust op de schouders van de eigen-woning-bezitters te hoog is en de belastingbetalers opdraaien voor de alsmaar groeiende staatsschuld. Wie kan mij dat uitleggen?

We moeten optimistisch blijven

Toch moeten we optimistisch blijven denken zeggen onze beleidsmakers, want het gaat straks weer beter worden. Ik snap alleen niet waardoor, want waar is dan zo enorm in geïnvesteerd de laatste jaren? Er waren alleen begrotingstekorten en afdrachten aan de EU. O ja, natuurlijk, ik snap het. Alle afdrachten aan de EU worden uitgeleend via de zogenaamde noodfondsen en geïnvesteerd in mooie projecten in de zuidelijke eurolanden waar straks flinke winsten uit voortvloeien die vervolgens worden gebruikt om hun schuld met rente af te lossen aan de noordelijke eurolanden. Dat heet rentenieren, of zo u wilt, beleggen. Veel geld uitlenen en dan lui achterover hangen, want uitgeleend geld genereert rente en maakt ons nog rijker dan we al waren. Dat is waarom zovelen niet meer hoeven te werken in “Nederland-luilekkerland”. We lenen geld uit via de EU-noodfondsen en met de rente financieren we ons sociale verzekeringsstelsel. Straks nog een paar miljard naar de Oekraïne. Komt vanzelf weer terug met rente maar dan moet er wel eerst een oorlog voor worden gevoerd, want anders kun je geen groei genereren uit een wederopbouw. Ik vereenzelvig mij momenteel een beetje met Hans Christian Andersen, de bekende schrijver van sprookjes, alleen waren zijn sprookjes mooier.

Gaat het echt beter?

Het vorenstaande is op z’n zachts uitgedrukt redelijk fantasierijk, maar je moet anno 2014 wel over een behoorlijke fantasie beschikken om te begrijpen dat we weer economische groei tegemoet gaan zien. Althans, dat is wat ons wordt voorgeschoteld. Oké, de laatste jaren is er flink geld verdiend door beleggers op de beurzen. Al 5 jaar een stierenmarkt met stijgende koersen van aandelen wat op zich goed is voor onze pensioenfondsen die een waardestijging juist nu best kunnen gebruiken. Hoewel altijd met het onderliggende risico dat door de geopolitieke spanningen een plotselinge duikeling goed mogelijk is. In het echte groeitijdperk wat volgens mij al vele jaren achter ons ligt betekende een bullmarkt dat de economische groei de uitgesproken verwachtingen meestal wel volgde. Vaak met een vertraging van een half jaar op de stijgende financiële markten. Wat we nu al 5 jaar zien is het zogenaamde wensdenken van onze beleidsmakers die roepen dat het straks weer beter gaat. Verwachtingen die men o.a. afleidt van de stijgende aandelenmarkten. Echter worden de financiële markten momenteel alleen maar opgeblazen door het bijna gratis geld wat door de centrale banken wordt rondgepompt via het reguliere bankencircuit. Het op deze wijze gecreëerde geld verdwijnt via de beleggers in de beursnoteringen van de multinationals. Pure speculatie met goedkoop geld. Makkelijker kun je het niet verdienen. Waarom zou je investeren in startende ondernemers met alle risico’s van dien wanneer je het grote geld met gokken op de beurs door lui achterover te hangen veel makkelijker kunt verdienen?

Wie snapt het nog?

De ondernemerslust in Nederland-luilekkerland is behoorlijk tanende als je als startende ondernemer constant tegen muren oploopt bij banken die nauwelijks nog risico durven nemen. De banken blijven op hun geld zitten in afwachting op de stresstest i.v.m. de oprichting van de EU-bankenunie. Hoe kan het dan zijn dat er economische groeiverwachtingen worden voorgeschoteld in een periode dat het grote geld blijft ronddraaien in de financiële markten. Het geld komt niet in de echte economie en maatschappij terecht waar (startende) ondernemers met slimme ideeën willen investeren in slimme projecten waarmee flinke winsten zijn te behalen. Echte productie en echte handel, uitgevoerd met  menselijke inzet. Naar mijn mening kan alleen echte groei worden gegenereerd door te investeren in de maatschappij en niet door het bijna gratis geld te vergokken in het casino van de aandelenmarkten, zoals we momenteel volop zien gebeuren. Dat gaat natuurlijk fout aflopen.

Economische groei anders meten

Vanaf 1 september 2014 gaan we geconfronteerd worden met nieuwe meetsystemen om economische groei uit te drukken. De samenstelling van het Bruto Binnenlands Product(BBP) wordt anders berekend volgens een nieuwe definitie van Eurostat, het statistiekbureau van de EU. Hierdoor zou ineens een veel hoger groeicijfer tevoorschijn worden getoverd. Er is wat voor te zeggen dat in 20 jaar tijd behoorlijk wat veranderd is door o.a. het internetgebruik. Vooral daarom wil men een nieuwe berekening maken van het BBP. Maar het feit dat we volgens de nieuwe berekening straks ineens een hoger groeicijfer  krijgen voorgeschoteld neemt bij mij niet het gevoel weg dat onze economie alleen maar achteruit gaat als het gaat om het maatschappelijk welzijn. Wanneer we vanuit de winter het voorjaar in gaan met hogere aangename temperaturen gaat ook niet ineens de economische groei met de temperatuur mee. Wel wordt het sombere winterse pessimisme verdrongen door het zomerse optimisme, maar dat is pure emotie. Nu bestaat onze maatschappij ook voor een groot deel uit emotie en worden onze gevoelens vaak ongewild door allerlei factoren beïnvloed. Dat heeft soms een positief effect op het economisch groeicijfer. Uiteindelijk vallen we weer snel terug in de realiteit wanneer blijkt dat onze portemetniks toch niet meer maar eerder minder is gevuld. Zo zal ook de uitwerking zijn wanneer we straks een hoger groeicijfer krijgen gepresenteerd. Eventjes een kleine opleving door pure opgeklopte emotie maar al snel “back to basis” en misschien wel met een flinke kater, want de spaarcentjes zijn ingeteerd. Kortom, we zakken af naar een 2e rangs welvaartsstaat, waarin economische groei door de beleidsmakers over ons wordt afgeroepen. Zonder geloof vaart niemand wel.

Gerrit Welbergen

64 reacties

 1. In de eerste alinea een opsomming van zaken die aan moeten geven dat we een van de gelukkigste volkeren op aarde zijn….daar klopt echt heel weinig van….sociale verworvenheden hebben ons alleen maar zwakker gemaakt, technologische ondersteuning maakte ons verwender en luier en ondermijnt thans op grote schaal de volksgezondheid(diabetes etc),dan de infrastructuur…met z’n allen in de file of zwijgend naast elkaar in de bus of trein die ondertussen overigens nagenoeg onbetaalbaar zijn…..goed onderwijs????, man laat me niet lachen, take a look around you…..tolarantie?????….is in Nederland alleen een ander woord voor de totale lafheid om zaken aan te pakken…..dus uw column ontspoort al in de eerste alinea…..dat u niet door deze “welvaarts-façade” heen kunt kijken verbaast mij in hoge mate….als ik op straat om mij heen kijk zie ik misschien een op de tien (tops) mensen vrolijk kijken, de rest kijkt apatisch/depressief….iedere dag berichten over mensen die thuis overvallen en in elkaar geslagen/vermoord zijn door de wilde hordes die we hier binnenlaten, ouderen durven hun huis niet meer uit……tienduizend meisjes slachtoffer van loverboys….etc.etc……een van de gelukkigste volkeren op aarde…ja,ja….

  1. De opzet van deze column is o.a. (kritische) reacties uitlokken. Wat betreft persoonlijke beleving houd ik mijzelf op de vlakte. Als schrijver wil ik graag de aangever zijn voor een goede discussie. Positieve en negatieve reacties onderscheid ik niet. Gewoon recht voor de raap en knal alles d’r maar uit. Wat betreft de reactie van Peter komen mijn verwachtingen m.b.t. de discussie aardig uit. De echte mening die telt.

   1. Ik ben blij dat je het niet aantrekt, het moest er even uit, de leugens en het bedrog beginnen mij te verstikken…ze zijn overal en maken alles uiteindelijk kapot……….en helaas zijn de grootste leugenaars en bedriegers dagelijks in de massa media….er is geen ontsnappen aan….dit land was 40 jaar geleden werkelijk een paradijs en al het mooie is om keihard zeep geholpen, nu leven we in een door angst, agressie, apathie, bedrog en depressie geregeerde land….en het enige dat degenen die ons dit bezorgd hebben , smalend en denigrerend kunnen zeggen is….ja, we kunnen ons niet meer achter de dijken terugtrekken…..

  2. What if you’re wrong? Veel van wat Peter stelt is een kwestie van selectief kijken:

   – sociale verworvenheden hebben zwakker gemaakt.: Onjuist. De mens leeft tegenwoordig 40 jaar langer dan 250 jaar geleden, mede door sociale verworvenheden als bijstand, gezondheidszorg etc.

   – de infra: Is nu fantastisch (hoewel niet optimaal). Vroeger deed je 2 dagen over Groningen-Maastricht.

   – onderwijs: tegenwoordig voor iedereen bereikbaar. Nog maar in de jaren 1960 was studeren een elite-aangelegenheid.

   – tolerantie: Deels eens. Tolerantie is een ander woord voor onverschilligheid in NL.

   – apathisch / depri kijken: Dat is vaak een projectie. Je ziet wat je verwacht te zien.

   – mensen thuis overvallen. Was dat ooit anders? Vergelijk de berichten van nu met die van 25 jaar geleden en je ziet nauwelijks verschil. Slechts 1 verschil: de criminaliteit is tegenwoordig minder. Dat is gewoon objectief vastgesteld.

   – wilde hordes binnenlaten: Is ook nooit anders geweest. Dat is juist goed tegen de genetische verweking. Nieuw bloed maakt een genepool sterker.

   Kortom, allemaal BS… 😉

   1. Ik ben blij voor je….99% van de Nederlanders zit met z’n kop in het zand….wel zo veilig….waar we absoluut in uitblinken is recht praten wat krom is….joop.nl is een verzamelplaats voor die mensen….

    1. Zoals ik schreef: “What if you’re wrong”. Waarmee ik appelleer aan twijfel, nuance en relativering. Joop.nl noch GeenStijl.nl nuanceren. Integendeel, ze polariseren.

     Mensen moeten wat minder de extremen opzoeken en wat meer aan zichzelf en hun eigen kijk op de wereld twijfelen. Als ze dat niet doen, ontstaan overal Israelisch-Palestijnse conflicten, zoals nu op de Krim. En als je iemand meteen in eoa tegenkamp duwt omdat ie de nuance zoekt of je wijst op zwakke punten in je betoog, ben je een behoorlijke wij-zij-denker. Met die opstelling loop je van het ene conflict in het andere. De wereld kan momenteel wel wat anders gebruiken…

     1. 1 dingetje nog, nadat ik net een rondje buiten liep en er ns een beetje op lette: De mensen kijken je idd niet aan op straat. Vraag me af of dat angst is. Ik weet niet wat t is. Doet me denken aan wat ik jaren geleden in een trein meemaakte.

      Hele coupe vol met stille chagrijnige lui. Vreemde gozer tegenover me begint me ineens een mop te vertellen. Was ergens in Den Helder. Hele coupe reageerde er nog chagrijniger op (blikken afwenden, zuchten…). Maar die gozer ging maar door met moppen vertellen. De ene na de andere. En tegen de tijd dat we in Alkmaar waren had de hele coupe de tranen in zn ogen van het lachen.

      Je moet de mensen een beetje op gang helpen… 😉

     2. Ken je deze al?
      Wat is de lievelingsauto van Poetin?

      ……een landrover….

   2. Heb je een gespleten persoonlijkheid of heb je een bipolaire stoornis of is er iets vandaag heel goed gegaan, bijv. lekkere wip gemaakt. Ja sorry hoor maar als er iemand een zuurpruim is dan ben jij het wel. Afijn, het zal de lente wel zijn…

   3. “sociale verworvenheden hebben zwakker gemaakt.: Onjuist. De mens leeft tegenwoordig 40 jaar langer dan 250 jaar geleden, mede door sociale verworvenheden als bijstand, gezondheidszorg etc”

    Plato: 80 jaar
    Socrates:71 jaar
    L. Da Vinci: 67 jaar
    Galileo:78

    Jeetje hoe kan dat nou zeg? Zou oud geworden zonder BIG PHARMA?? In tijden dat men per paard reisde….In tijden waarin weleens de pest uitbrak, oorlogen.
    Zo oud worden wij DUS absoluut niet in deze omgeving zonder al deze bedreigingen!

    “de infra: Is nu fantastisch (hoewel niet optimaal). Vroeger deed je 2 dagen over Groningen-Maastricht”

    In die tijd dat je er 2 dagen over deed was de mens niet zo gehaast, gestrest, lucht was zuiver, mensen hadden weinig astma,allergien,kanker en nog een reeks van al deze welvaartsziektes

    “onderwijs: tegenwoordig voor iedereen bereikbaar. Nog maar in de jaren 1960 was studeren een elite-aangelegenheid.”

    Noem jij dat onderwijs? Dan geeft dit soort onderwijs wel hele vreemde resultaten vind je niet? (HOOGSTE HYPOTHEEKSCHULD TER WERELD)

    “- apathisch / depri kijken: Dat is vaak een projectie. Je ziet wat je verwacht te zien”

    http://www.gezondheidsnet.nl/dip-of-depressie/half-nederland-heeft-depressieve-klachten

    “mensen thuis overvallen. Was dat ooit anders? Vergelijk de berichten van nu met die van 25 jaar geleden en je ziet nauwelijks verschil. Slechts 1 verschil: de criminaliteit is tegenwoordig minder. Dat is gewoon objectief vastgesteld”

    http://www.uitkijk.net/chaos.php?do=imm

    Onderaan artikel ziet men tabelletje criminaliteit vanaf 1950

    ‘wilde hordes binnenlaten: Is ook nooit anders geweest. Dat is juist goed tegen de genetische verweking. Nieuw bloed maakt een genepool sterker’

    http://www.hetkanwel.net/2012/08/24/geheimen-voor-een-lang-leven-van-s-werelds-oudste-familie/

    ik citeer: Vele eeuwen hield dit indringers tegen. De genetische samenstelling van de bevolking is hierdoor vrijwel onveranderd gebleven

    Dus…. daar waar de genetische samenstelling het minst veranderd is leven nu de grootste concentratie honderdjarigen ter wereld!!!!!!
    Ze leven op een eiland en daar kun je stellen dat in de loop van de eeuwen eigenlijk bijna iedereen familie van elkaar is….

   4. Het is allemaal onzin wat je schrijft, maar die laatste alinea slaat alles….bij een populatie van 17 miljoen, is gen-versterking van andere populaties volstrekt overbodig…ga aan de andere kant eens langs bij scholen voor zwaar gehandicaptekinderen in de grote steden….daar tref je voor 75% kids van niet westerse immigranten aan als gevolg van inteelt….

   5. de gemiddelde leeftijd neemt toe omdat in het westen de kindersterfte is afgenomen, de leeftijd van mensen die de kindertijd hebben overleefd neemt de afgelopen jaren weer ietsje af ivm de toename van maag darmkanker en hartaanvallen bij carriere vrouwen

 2. Ik wil actie! Allemaal een foutieve aangifte invullen, dan hebben we dit land in een keer op de knieen, dat is pas burgerlijke ongehoorzaamheid! En niet bang zijn voor de belastingdienst, want de diefstal die deze criminelen verzorgen is tegen de vrijheid van de mens en heeft met de juiste argumenten 0 bestaansrecht. Als we maar met genoeg zijn kunnen ze ons niets maken.

  1. Beetje zielig. Zijn beste mensen daar bij de belastingdienst. Ze doen keurig wat politiek Den Haag ze opdraagt. Ze halen alleen niet genoeg binnen omdat er niet meer te halen valt. Dat hebben Rutte en cs nog niet in de gaten. Het wordt tijd dat we die zitzakken op het Binnenhof wakker schudden.

 3. Mooie column, Gerrit. Daar komt nog bij dat we ook nog met andere demografische problemen te maken krijgen zoals de vergrijzing en het niet te onderschatten effect hiervan op de, daar gaan we weer, huizenmarkt. Ook door te nog toenemende werkloosheid zullen meer mensen hun huis moeten verkopen waardoor de waarde weleens zou kunnen blijven dalen.

 4. Geen nood. Het Brusselse Eurostat, beter bekend onder ‘Ministerie van Propaganda’, heeft met ingang van 2010 een nieuwe methode verplicht gesteld om het bruto binnenland product (bbp) van lidstaten weer te geven.

  Door enkele kosten creatief te beschouwen, niet als kosten, maar als investeringen. Én de ‘productie’ in het zwarte en grijze circuit (inclusief de ‘bijdrage’ van de georganiseerde misdaad) mee te nemen, stijgt het bbp van Nederland met maar liefst bijna 8%.

  Alle hieraan gerelateerde waarden (staatsschuld, gezinsschulden, begrotingstekort) vertonen daardoor een procentuele daling.

  Dat is alvast meegenomen. Wat de groei betreft hoeven we ons hier ook zorgen te maken, gezien onze reputatie als narcostaat, die hiermee impliciet wordt wit gewassen.

  Dan betalen we natuurlijk graag een hogere bijdrage aan het Brusselse circus als mocht blijken dat andere staten ons tempo niet kunnen bijbenen.

  1. Terloops ontdekt dat de bijdrage aan het bbp namens de Nederlandse onderwereld nagenoeg overeenkomt met het bedrag van € 51 miljard dat Rutte structureel jaarlijks denkt te bezuinigen (hij noemt het zelf ‘omvormen’).
   Maar dat zal wel toeval zijn.

 5. Quote: “Een wederopbouw na een grote oorlog geeft vanuit zichzelf een enorme boost.”
  Een burgeroorlog beginnen dan maar? Als die kapotte huizen zijn een geweldige boost voor de bouw.

  Ik hoorde ooit een keer vertellen dat wij in de westerse wereld zo gelukkig zijn, omdat we de Wc’s binnen hebben.
  Een (af)wasmachine of een stofzuiger maakt mij niet echt gelukkig.
  Vrijheid echter wel. We leven in Nederland of Europa niet echt in vrijheid. Van het overgrootste deel van je geld kun je niet zelf bepalen waar je het aan uitgeeft. Dat is slavernij.

  1. Eigelijk erg raar een wc in huis.
   Als ik vis bak in de keuken dan stinkt het volgens de dames, maar schijten in huis is heel normaal..

  1. Ik zou me niet teveel van Infowars aantrekken. Die Texaanse schreeuwlelijk is alleen maar uit op sensatie. Dat zie je wel meer na lange tijden van groei en voorspoed. Veel mensen zijn hun lege en oppervlakkige materialistische bestaan zat en willen iets ‘groots’ meemaken. Liefst een ‘lekkere ramp’ of zo. Of het hele zooitje staat te popelen om WW3 mee te maken.

   Dat is misschien wel het grote probleem van deze tijd: Iedereen wil deze crisis zo graag, al dan niet bewust. Is een heerlijke gelegenheid om lekker te polariseren en elkaar voor rotte vis uit te maken.

   Laat je niet gek maken…

 6. Samen met China zouden dit kunnen doen. Of ze dat doen is maar zeer de vraag omdat China veel Amerikaanse staatsobligaties in de portefeuille heeft.

  1. Wat ik mis in de discussie is de gigantische transitie die we moeten maken op het gebied van energie.

   Dit kun je gerust zien als een soort wederopbouw.

   1. Klopt. Daar liggen vele uitdagingen klaar, maar de “Elite” houdt vast aan olie, gas en steenkool. Ik houd het kort want ik zit in de trein naar hui maar ik wil hierbij machtspolitiek en fascisme bij deze synoniem verklaren. Ik zal hiermee geen vriendjes maken maar zo denk ik erover.

 7. De lonen moeten omhoog. Of de prijzen naar beneden. Maar dat wil de ecb niet. En werkgevers willen geen hogere loonkosten. De overheid zal de belastingen gaan verhogen. En dus zal de meerderheid van de bevolking het in nederland financieel steeds moeilijker gaan krijgen. We lopen achter op de voedsbonstatistiek in van de vs. Ofwel ga je als huishouden of mkb bedrijf voorbereiden op nog meer magere jaren.
  Makkelijker kunnen we het niet maken en ook niet realistischer.

 8. De elite probeert zand in de ogen te strooien, door elke keer te vertelen dat het beter gaat, maar dat is in een tijd met zoveel media niet lang vol te houden. We glijden al sinds 1996 achteruit.
  We kunnen de problemen niet naar de toekomst blijven schuiven.

  Iedereen ziet dat er grote veranderingen staande zijn. De maatschappij moet drastisch veranderen.
  Helaas zullen die veranderingen een neergaande spiraal inhouden, dus ons welzijnsniveau zal dalen, maar daar komt iets voor terug!

  Of dit nu tot een tweede rangs welvaartsstaat leidt of niet, doet er niet toe. Het feit is dat veranderingen een absolute must zijn.

  OK, eerlijk gezegd leven we ver boven onze stand, door al jaren meer uit te geven als er binnen komt. Met het samenvoegen van Europa onder de EU is het verschil nog veel groter geworden.

  Er is balans nodig tussen inkomen en uitgave. Dat kan op diverse manieren worden gerealiseert. Hogere belastingen, lagere uitkeringen of herverdelen van welvaart.

  Het laatste is wel zo eerlijk, of is het normaal dat een lid van de raad van commissarissen 100 maal meer verdiend als een medewerker!

  Ook de overgebleven banen moeten worden herverdeeld. Hier zijn we decennia geleden al mee begonnen. Men noemt dit arbeidstijdverkorting, ofwel op naar de 32 urige werkweek. Er zijn dan banen genoeg voor iedereen (dag werklozen). Dit heeft ook een groot voordeel, namelijk meer vrijheid, ja, vrije tijd is een kostbaar bezit of wil iedereen weer terug naar de 48 urige werkweek?

  Wees oprecht en stop met het in stand houden van wat onmogelijk is. Er komen minder banen (omdat fabrieken verhuizen naar Azie) en de automatisering zijn tol eist.
  Prima, geniet ervan, dan maar een keer minder met vakantie, dat is ook niet nodig, want met een vierdaagse werkweek is iedereen al uitgerust en bestaat geen stress meer.

  Dan maar geen nieuwe auto elke 4 jaar, maar de auto oprijden (gaat wel 20 jaar mee). Hou op met dat geklaag en zet de tering naar de nering. En vooral geniet elke dag van het leven.

  1. ‘OK, eerlijk gezegd leven we ver boven onze stand, door al jaren meer uit te geven als er binnen komt. Met het samenvoegen van Europa onder de EU is het verschil nog veel groter geworden.’

   ‘k Vraag me af waar toch dat hardnekkige misverstand vandaan komt dat ‘Nederland boven z’n stand zou leven’. Nederland heeft al jarenlang een overschot op de lopende rekening van z’n betalingsbalans en zo’n overschot betekent per definitie dat in Nederland meer verdiend wordt dan besteed. Nederland heeft daarom ook al jarenlang een heel groot spaaroverschot.

   1. De export van Nederland heeft niets met Nederlandse overheid te maken, maar met de exportdrift van de Nederlandse industrie. Zij moet wel exporteren, want door de belastingen gaat de helft naar de Nederlandse staat. Door te exporteren, blijven onze fabrieken draaien.
    Vergeet niet dat de overheid meer uitgeeft dan zij binnen krijgt. En dit tekort wordt ieder jaar bijgeleend, leningen die niet terugbetaald worden, en alleen maar geherfinancierd.

    1. De spaarsaldi van particuliere sector (bedrijven en gezinnen), overheid en buitenland zijn communicerende vaten waartussen het volgende noodzakelijke verband bestaat:

     spaarsaldo particuliere sector +
     spaarsaldo overheid =
     saldo lopende rekening (=spaarsaldo buitenland)

     Dit zijn boekhoudkundige identiteiten, gelijkheden die altijd opgaan.

    2. “ij moet wel exporteren, want door de belastingen gaat de helft naar de Nederlandse staat. Door te exporteren, blijven onze fabrieken draaien.’

     Je kijkt nu naar de Nederlandse economie alsof het een huishoud portemonnee is, maar al het geld dat de staat binnenharkt met belastingen en dergelijke gaat er net zo hard weer uit in de vorm van overheidsbestedingen en overdrachtsinkomens. Dat geld wordt met andere worden direct of indirect gewoon besteed bij het bedrijfsleven.

     Dat het Nederlandse bedrijfsleven zo afhankelijk is geworden van export heeft meer te maken met een al dertig jaar aanhoudende ‘loonmatiging’ zoals dat zo mooi eufemistisch wordt genoemd: een loonstijging die achterblijft bij de productiviteitsgroei en, de laatste jaren, zelfs bij de inflatie.

   2. Jij gelooft nog in sprookjes?
    Geloof je me als ik je vertel dat maar procenten van de polder bewoners hun centen zien toenemen?

    1. BBP , inkomen en spaarsaldo van Nederland kunnen toenemen zonder dat het doorsnee gezin dat uiteindelijk in z’n portemonnee merkt. Dat kan bijvoorbeeld bij een, via loonmatiging, aanhoudend gestimuleerde groei van de export. Het spaaroverschot komt dan bij het exporterende bedrijfsleven terecht. In feite is de situatie waar in Nederland al geruime tijd sprake van is. Zie bijvoorbeeld:

     http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nederland-snakt-naar-loonstijging

     Of de Macro Economische Verkenning 2014:

     http://www.cpb.nl/publicatie/macro-economische-verkenning-2014

     blz 10, fig 1.2

     1. Als jij het CPB voor waarheid aanneemt ….
      Het centraal propaganda bureau levert meestal de gewenste cijfers die de politiek wil … 😉

      Verder wordt het overal langzaam duidelijk dat de wetmatigheden in de economieleer, langzaam niet meer opgaan.

      Simpelweg omdat de laatste 20 jaar alle verbanden in de economie (regionaal, landelijk, europees en wereld) uit elkaar zijn getrokken.
      Dit door alle financiële trukendozen die ment heeft bedacht/gebouwd …

      Daarom zie je steeds grotere draconische maatregelen, welke niet werken. ede omdat men deze schoolt naar oude economische wetmatigheden.

      Dit is voor mij het teken dat dit systeem niet meer werkt, en op zijn laatste benen loopt.

      BBP, spaarsaldo etc.. allemaal leuk … maar langzaam aan doet het er niet meer toe … omdat we steeds verder afglijden van wetmatigheden ….

     2. Is me te makkelijk en algemeen. Er bestaan wel degelijk economische wetmatigheden die ten alle tijden opgaan. Bij voor- en bij tegenspoed. Zo’n wetmatigheid is de door mij genoemde gelijkheid tussen nationaal spaarsaldo en het overschot op de lopende rekening. Die gelijkheid is een zogenaamde identiteit, dwz gaat altijd op. Kun je een beetje vergelijken met het eigen vermogen van een bedrijf op de balans. Dat eigen vermogen is per definitie gelijk aan het verschil tussen bezittingen en schulden. Geloof mij vooral niet. Wat ik stel kun je zelf op logische gronden controleren. Is genoeg over te vinden op internet.

     3. Wat jij opdreunt zijn boekhoudkundige aspecten van een economie. Hier zit juist de kneep … hier is veel te veel mee gesjoemeld/gedraai/gekneed etc. etc….

      De meeste “economen” zien niet dat dit systeem op zijn einde loopt, en blijven maar star vast houden aan de door hen aangeleerde wetmatigheden.

      Wat ik zeg is niet makkelijk , het is realiteit …
      Enkele voorbeelden van wetmatigheden, welke niet meer opgaan…

      Wie wil binnenkort het BBP anders gaan berekenen (EU).
      Omdat het de elite het beter uit komt ivm de schulden berg … 🙂

      Welke groei wordt ons continue voorgehouden (leugens). Het wortel en ezel verhaal.
      Drie jaar terug zouden we al uit deze crisis zijn …

      Kan er nog wel meer geven 😉

      Zie het recente verhaal van Teun …

     4. Economen hebben bibliotheken volgeschreven over alleen al de beperkte waarde van het bruto binnenlands product (bbp) als maatstaf voor welvaart. En de ontelbare theoretische en praktische problemen waar je tegenaan loopt wanneer je dat bbp wil gaan meten.

      Maar hier op het forum lees ik weer eens de zoveelste variant op de uitspraak ‘dat we allemaal boven onze stand hebben geleefd.’ en dan ben ik wel zo’n eikel dat ik graag even wil weten waarop zo’n uitspraak dan wel berust. Die uitspraken hoor ik namelijk ook onverandelijk als de achterban van Bernard Wientjes wil dat ik meer en langer werk voor een lager inkomen of dat de politiek wil dat ik meer belasting afdraag voor minder dienstverlening.

      Een land dat meer goederen en diensten uitvoert dan het importeert spaart per definitie. (cf Noord vs Zuid Europa of China vs de USA) want zo’n land produceert meer dan het besteedt en verdient dus ook meer dan het besteedt. En Nederland is ook zo’n land. De vraag is dus: waar blijft de poen? Calvinistische duimzuigerij over ‘boven onze stand leven’ is alleen maar een rookgordijn om die vraag aan het oog te onttrekken.

     5. Het is U kennelijk ontgaan, dat Nederland is opgegaan in wat men de EU noemt. Wij zijn met ons Nederland een onderdeel van die EU en hebben daarmee een aantal verplichtingen op onze nek genomen.

      Inmiddels staat de EU provincie Nederland al 300 miljard garant voor de armere provincies (o.a. Griekenland). Welke positieve balans heeft U het over!

      Nederland heeft geen enkele zeggenschap meer over wat het moet betalen, laat staan invloed op de opgedwongen Euro (rente uitsmeren, dus een tarief voor de hele EU komt er gewoon aan!).Straks leent een Spanjaard tegen hetzelfde rente tarief als ons. Wij gaan dus een hogere rente betalen ter ondersteuning van de arme provincies.

      Voor ieder die het wil horen …Nederland glijdt sinds 1996 (ja, dat wat het hoogste punt van ons welzijnsniveau) langzaam verder in het moeras…..meer lasten opgedwongen door de EU, voor Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje en ook Frankrijk en Italie. Dat is nog los van de ontmanteling van de industrie, U weet wel al die bedrijven die hun poorten sluiten om lekker goedkoop in China te gaan produceren.

      Droom maar van het verleden, wat de toekomst is minder rooskleurig.

     6. De EU, en dan met name de collectivisering van schulden, o.a. via ESM en bankenunie, kan voor Nederland op een ramp uitdraaien. Zal de laatste zijn om dat te bestrijden. Mijn vraag aan jou was echter op welke gronden jij tot de uitspraak komt dat Nederland boven z’n stand leeft, ver boven z’n stand zelfs. Toon dat maar eens aan.

      Tip: Kijk eens naar het één na laatste grafiekje in onderstaand artikel, genaamd ‘Bijdrage per sector aan het nationaal spaaroverschot’. Dat plaatsje vat goed samen van uit welk perspectief ik jouw uitspraak beoordeel.

      http://www.ftm.nl/column/30-jaar-loonmatiging-grafieken/

     7. Economen hebben bibliotheken volgeschreven over alleen al de beperkte waarde van het bruto binnenlands product (bbp) als maatstaf voor welvaart. En de ontelbare theoretische en praktische problemen waar je tegenaan loopt wanneer je dat bbp wil gaan meten.

      Maar hier op het forum lees ik weer eens de zoveelste variant op de uitspraak ‘dat we allemaal boven onze stand hebben geleefd.’ en dan ben ik wel zo’n eikel dat ik graag even wil weten waarop zo’n uitspraak dan wel berust. Die uitspraken hoor ik namelijk ook onverandelijk als de achterban van Bernard Wientjes wil dat ik meer en langer werk voor een lager inkomen of dat de politiek wil dat ik meer belasting afdraag voor minder dienstverlening.

      Een land dat meer goederen en diensten uitvoert dan het importeert spaart per definitie. (cf Noord vs Zuid Europa of China vs de USA) want zo’n land produceert meer dan het besteedt en verdient dus ook meer dan het besteedt. En Nederland is ook zo’n land. De vraag is dus: waar blijft de poen? Calvinistische duimzuigerij over ‘boven onze stand leven’ is alleen maar een rookgordijn om die vraag aan het oog te onttrekken.

     8. Het is U kennelijk ontgaan, dat Nederland is opgegaan in wat men de EU noemt. Wij zijn met ons Nederland een onderdeel van die EU en hebben daarmee een aantal verplichtingen op onze nek genomen.

      Inmiddels staat de EU provincie Nederland al 300 miljard garant voor de armere provincies (o.a. Griekenland). Welke positieve balans heeft U het over!

      Nederland heeft geen enkele zeggenschap meer over wat het moet betalen, laat staan invloed op de opgedwongen Euro (rente uitsmeren, dus een tarief voor de hele EU komt er gewoon aan!).Straks leent een Spanjaard tegen hetzelfde rente tarief als ons. Wij gaan dus een hogere rente betalen ter ondersteuning van de arme provincies.

      Voor ieder die het wil horen …Nederland glijdt sinds 1996 (ja, dat wat het hoogste punt van ons welzijnsniveau) langzaam verder in het moeras…..meer lasten opgedwongen door de EU, voor Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje en ook Frankrijk en Italie. Dat is nog los van de ontmanteling van de industrie, U weet wel al die bedrijven die hun poorten sluiten om lekker goedkoop in China te gaan produceren.

      Droom maar van het verleden, wat de toekomst is minder rooskleurig.

     9. De EU, en dan met name de collectivisering van schulden, o.a. via ESM en bankenunie, kan voor Nederland op een ramp uitdraaien. Zal de laatste zijn om dat te bestrijden. Mijn vraag aan jou was echter op welke gronden jij tot de uitspraak komt dat Nederland boven z’n stand leeft, ver boven z’n stand zelfs. Toon dat maar eens aan.

      Tip: Kijk eens naar het één na laatste grafiekje in onderstaand artikel, genaamd ‘Bijdrage per sector aan het nationaal spaaroverschot’. Dat plaatsje vat goed samen van uit welk perspectief ik jouw uitspraak beoordeel.

      http://www.ftm.nl/column/30-jaar-loonmatiging-grafieken/

 9. Ik werk 60 uur per week, heb (mede daardoor) een fantastisch salaris en we kunnen alles doen wat we willen. Helaas moet ik meer dan de helft van mijn inkomsten afstaan aan de overheid, die dat geld verspilt/herverdeelt. Afname van de sociale verworvenheden ?? Dat komt dus maar door 1 ding. De overheid kan niet met geld omgaan !

 10. Voor het leveren van goederen en diensten is de leer van de economie vrij eenvoudig; de publieke sector (overheid en haar instituties) of de particulere sector (ondernemer en de werknemers). Andere smaken zijn er niet.
  In het verleden hebben mijn ouders, en hun ouders besloten om heel veel goederen en diensten niet meer te laten leveren door de particuliere sector maar de publieke sector. Denk hierbij aan: leger, politie, justitie, onderwijs, zorg, sociale voorzieningen, verkeer en water etc. Of dit nu goed of slecht is, doet nu niet ter zake, wat dit realiteit van nu. Op school heb ik geleerd gekregen, dat dit normaal is, en andere vormen kwamen ook nooit naar voren.
  Hoe worden deze publieke goederen en diensten nu geleverd? Dit geschiedt op basis van regelgeving. De regelgeving bepaalt of je ergens ‘recht’ op hebt. Deze ‘rechten’ komen tot stand in de 2e kamer, jullie vertegenwoordiging. Echter, de grondslag oftewel het bestaansrecht van deze regels, is afkomstig van de kiezers, lobbygroepen, special interestgroups. Eigenlijk gewoon eisen en wensen van mensen. En de 2 Kamer, omdat zij gekozen zijn , zijn hiervoor gevoelig. Echter, al deze rechten, die wij allemaal claimen, ik inclusief, is NIET gratis. Als je de discusies en de media gelooft, zijn al onze rechten gratis. Totdat de blauwe brief digitaal op je deurmaatje valt. Dan blijkt toch dat loonakkoord, woonakkoord, sociaal akkoord, armoede akkoord en alle andere akkoorden, behoorlijk veel geld te kosten. Was de begroting van overheid begin 1900 nog heeeel klein is dat in meer dan 110 jaar gegroeid naar 285 miljard euro. Of te wel het prijskaartje voor het leveren van de publieke goederen en diensten.. Och, democratie mag een zak centje kosten.
  Nu heb ik slecht nieuws voor jullie. Gaat dit veranderen, dan is het antwoord NEE. Dit systeem zit in de hoofden van mensen, het zat ook in mijn hoofd. En al deze mensen zullen dit systeem verdedigen, ook al gaan zij ermee tenonder. Want deze systeemmensen hebben, net als ik op school geleerd, dat alleen de overheid in staat is om deze goederen en diensten te leveren.
  Dat de particuliere sector dit ook kan, is net zoiets als vloeken in de kerk.
  Vindt je dat de overheid slecht functioneert, en het moet beter, dan zou je dus voor het 2e alternatief moeten kiezen namelijk de partiuliere sector. Wil je dit niet, dan ben je veroordeeld tot de publieke sector. Wat ook direct inhoudt, dat je dus bereid bent, jouw geld en vermogen erin te steken.
  Ben je tegen het leveren van goederen en diensten door de publieke sector maar dat de particliere sector dit ook niet mag doen, vraag ik je wie dan wel???

 11. Goede column,veel waarheden.Nederigland is inderdaad verworden tot bananenrepubliek van brussel.De souvereiniteit is weggegeven met behulp van vooral d66,vvd,cda en pvda,kortom de meerderheid!De kiezer heeft het nog steeds niet door,heel jammer voor diegenen die het wel doorhebben.Deflatie treedt op vooral in de meningsvorming en uit zich in onderdanigheid,achteruitgang en uiteindelijk totale afhankelijkheid:de natte droom van brussel.

 12. Weer een sterk staaltje politieke mooipraat zo vlak voor de verkiezingen: “Dijsselbloem vindt het tijd voor herziening belastingstelsel.” De lasten op arbeid zouden omlaag kunnen om de werkgelegenheid te stimuleren. Zo was het bericht vandaag op Nu.nl. Een lachertje dus, want tegelijkertijd stelt hij voor dat er dan op andere terreinen geld moet worden binnengehaald. Uit dit politieke denken blijkt dus weer overduidelijk dat er geen politieke oplossing bestaat voor de huidige crisis. Doe je de ene heffing omlaag, dan gooi je de andere heffing omhoog. Je reinste politieke kolder. Wie hier nog intrapt gaat lekker PvdA kiezen. Wanneer je dan bedenkt dat we niet eens praten over 2e Kamer- maar over gemeenteraadsverkiezingen dan breekt bij mij helemaal de klomp. Dijstelbloem heeft kennelijk niet in de gaten dat bijna iedere weldenkende burger nu stemt op een lokale partij en straks bij de EP-verkiezingen of helemaal niet stemt of op een anti-EU-partij.

  1. herziening belastingstelsel is al lang in de maak, een flat-tax systeem zonder aftrekposten, per saldo gaan de lage inkomens meer betalen en de hoge minder

 13. Gelukkig vertonen de reacties een evenredig opgaande ratio tov IQ
  Iets wat tegenwoordig bij het Nederlandsche volk recht evenredig tov gemiddeld gewicht staat

  Brrrrrrrr o ja, 2e rangs welvaartsstaat is nog te veel eer, Nederland wordt gewoon een 3e wereld land bereiden jullie er maar vast op voor

  Overigens 60 uur werken en veel verdienen?
  Dan doe je iets niet goed, slim is niet veel werken en veel verdienen, dan heb je tenminste iets aan al dat verdiende geld want tijd over om er leuke zaken mee te doen…..

 14. Wat is het toch een LOEI van een site, ‘vidrebel’ :

  “Under the Petrodollar system the people of the world had to buy dollars before they could import oil. In effect the whole world was paying rent to the Federal Reserve which continued to Print Money. The Gulf States were encouraged to invest their dollars in America and to buy US Treasury bonds. Of course this meant that America could never let the price of either oil or alternative energy go below the amount needed to pay the interest on America’s public and private debts.”

  http://vidrebel.wordpress.com/2014/03/09/america-has-entered-the-silly-season-destruction-to-follow/

  1. Knowtoomuch, hartelijk dank voor je vaak boeiende weblinks, vooral over politiek en economie. Iemand die vanaf najaar 2015 (“2015.75” – dus laatste kwart) zware onrust in de VS verwacht is Martin Armstrong. Ben het niet altijd met hem eens, maar hij heeft interessante dingen te vertellen en weet veel van achter de schermen. http://armstrongeconomics.com/armstrong_economics_blog/

  2. Alleen die anti-joodse verhalen lijken me buiten de realiteit. Dat is meer het napraten van anti-semitische sites.

 15. Welvaartskloof…. Bepaalde getallen nemen nog steeds toe maar steeds meer mensen kunnen daar niet meer van profiteren. Ze maken het wel mogelijk, die nog werken dan…..
  Jongeluy

 16. De sfeer van Kafka: beangstigend, bedreigend (vooral door een bureacratische samenleving, die zich aan de controle van het individu onttrekt, of waarover het machteloze individu geen controle meer heeft/van Dale).

  Economische groei, “we gaan weer de goede kant op”, “de bodem van de huizenmarkt is – misschien – bereikt”, lentekriebels, zelfs (een beetje) bij de consument. CPB steekt iedereen (maar vooral de falende machthebbers met verkiezingen voor de deur) een hart onder de riem door rooskleurig bijgestelde toekomstverwachtingen.

  Niets dan marketing, die de schijn tot werkelijkheid wil laten worden en de ratio degradeert tot een illusie.
  Waar gaat de werkelijkheid over in misleiding? Uiteindelijk dáár waar de burger geconfronteerd wordt met de schrale bodem van zijn portemonnee. Waar de koopkracht geen gelijke tred houdt met zijn koopbereidheid. Waar hij moet vrezen voor zijn baan, zijn pensioen, zijn spaarcenten en zijn toch al niet toereikende inkomen. De betaalbaarheid van de steeds hogere vaste lasten. De onverkoopbaarheid van zijn woning en de steeds groter worden dreiging van een nog oplopende onderwaarde.

  De vastgoedmarkt in dit land wordt nog steeds genegeerd. Door de beleidsmakers, door ALLE betrokkenen. Zij proberen krampachtig verdere prijsdalingen te onderdrukken door ze te bagatelliseren, om geen slapende honden wakker te maken. En er verder maar het beste van te hopen door de markt te laten ‘uitzieken’.
  Maar al die onontplofte bommen dan, haastig toegedekt met koolbladeren? Eentje zelfs met een voorlopige detonatiekracht van maar liefst circa € 500 miljard, als gevolg van de (ten dele) leeg gelopen vastgoedbubbel?
  Banken, overheden, particulieren, bedrijven, corporaties….
  De (on)betaalbaarheid van de nog steeds oplopende schulden, miljarenvorderingen op banken en lidstaten: nooit meer goed te maken verlies hangt nog steeds boven de boeken en onze hoofden.

  Laat maar hangen, zo lang mogelijk uitstellen, is de boodschap. Misschien komt er ooit een olifant met een heel lange snuit. Anders schuiven we de rekening gewoon door naar volgende generaties, die wij – door nú in te teren op onze verworvenheden – eigenlijk hadden willen ontzien.

 17. Welvaartsstaat…..alles draait uiteindelijk om geldhoeveelheid en ondanks de crisis is de totale geldhoeveelheid in Nederland de afgelopen jaren gestegen. Deels door de positieve handelsbalans (er komt meer geld binnen dan dat we uitgeven in het buitenland), anderzijds door de schuldopbouw van de overheid. Daartegenover staat natuurlijk de schuldafbouw van particulieren en de verminderde vraag naar leningen in de bedrijfswereld. Alle plussen en minnen opgeteld is er toch nog steeds sprake van een toenemende geldhoeveelheid in Nederland. Toenemende geldhoeveelheid met lage inflatie zou moeten betekenen meer welvaart. Echter, we voelen allemaal, dat eea de laatste 5 jaren toch wel anders is en dat doet mij de vaag stellen…..waar is al dat geld (lees welvaart) naartoe?

  1. Schuld afbouw van particulieren is er niet, misschien enkel in de crisisjaren, maar de schuldopbouw van 1990 tot 2008 was absurd, dat kun je met een beetje afbouwen niet goedmaken.

   Het is een verkeerde perceptie dat door toename van de geldhoeveelheid de welvaart zou moeten stijgen, zelfs met lage inflatie, het is juist andersom. De toename van geld zorgt voor 90% van de bevolking voor afname in zogenaamde financiële welvaart. Het minder waard worden van geld (inflatie), waarom laten we nog steeds toe dat dit gereguleerd wordt? Iets wat voor ons zo nadelig is. We weten allemaal dat het geld over een steeds kleiner wordende groep wordt verdeeld, daar blijft de welvaart.

   We moeten welvaart niet linken aan geld, of koopkracht. Welvaart betekent niet dat we nu tot 67 moeten werken, welvaart was geweest als iedereen 2 jaar eerder kon stoppen. Welvaart betekent gratis goede zorg voor iedereen, minder werken, meer vrije tijd. Welvaart is vrijheid, keuzes kunnen maken. Welvaart is een staat zonder armoede. Alleen zien wij welvaart in een mooi huis, genoeg geld om prullaria te kopen, 6 data abonnementen, data waar we vervolgens niets nuttigs mee doen, 80 uur werken per huishouden, een leaseauto etc., daar hebben we alles voor over.

   Tsja…welvaart, meer mensen hebben psychologen en psychiaters nodig, aantal personen aan antidepressiva is gigantisch toegenomen, we voeden onze kinderen steeds minder zelf op, koopkracht is fijn…kun je alle nadelige gevolgen van ons systeem even vergeten door iets te kopen wat je eigenlijk niet nodig hebt. Het gevoel dat je met de laatste mode kan meedoen, ook dat maakt veel goed. Helaas werkt dit maar even, gelukkig is er iedere 6 maanden een nieuwe Iphone, nieuwe mode, een nog platter beeldscherm, fastfood (maakt niet uit dat we te dik worden, is goed voor de economie). Je kunt een voetbalwedstrijd bestellen op tv, weliswaar voor 12 euro, zo duur zou een kaartje voor het stadion moeten kosten, maar dan kun je alle schulddepressiviteit even vergeten.

   We staan te roepen dat de economie weer moet aantrekken, de economie…het systeem dat ons steeds verder naar ongeluk leid, willen we dat zo graag? Willen we dat de huizenmarkt “hersteld”, dat we nog steeds 10 keer teveel moeten betalen (met geleend geld) voor wat bakstenen en een stukje grond. Als de woningmarkt zou herstellen zouden prijzen nog minimaal 50% zakken. Alles voor het kapitalisme.

  1. het is leuk als de overheid het idee heeft dat het beter gaat met bedrijven en de economie,
   Maar: de bedrijfseconomische balans is niet gelijk aan de fiscale balans.
   Met andere woorden een bedrijf kan in economisch opzicht vette winsten behalen, dit betekend echter niet dat zij hierover belasting hoeven betalen

   fiscale jaarrekening en economische jaarrekening zijn in veel gevallen niet hetzelfde

 18. Weer een artikel met vele reacties waarin iedereen weet wat de problemen zijn. 13 In een dozijn, ondertussen blijft het allemaal maar doorgaan, ook het geleuter, geen actie. Een goed voorbeeld aan onze kinderen, de nieuwe generatie, door vooral geen verantwoordelijkheid te nemen. Maar we hebben wel tegen elkaar gezegd wat er fout was, dat was ons verzet kunnen we dan zeggen. Helden zijn we.

  1. Wil er echt iets veranderen moet er op revolutionaire schaal de zaak in beweging worden gebracht. Zolang het nog niet slecht genoeg gaat zullen de meesten in dit land hier niet toe bereid zijn en aan de huidige waarden vasthouden. Kijk maar eens hoe weinig de vakbonden in de pap te brokkelen hebben.

 19. Sinds 2010 hebben we een inflatie mogen beleven van minimaal 10% per jaar, prijzen van guldens in euro’s veranderd.
  Schulden zijn verdubbeld,probeer dat maar eens in te halen.
  Maar dat zijn allemaal maar zaken in muntjes uitgedrukt.

  Sinds de mens,door zijn toename en verspreiding zich in groepen,stammen,volken verenigde,worden er al oorlogen en conflicten uitgevochten.
  Daarna zorgden Landheren,Graven,Ridders,Hertogen en de kerk,dat het boeren en stadse gepeupel regelmatig werd onderworpen aan oorlogen,belastingen,uitbuiting,hersenspoeling,angst en onderwerping.
  Daarna de intrede van de Industriele revolutie.
  Deze heeft tot na de WO-2 de werkende loonslaven ook niet veel weelde en geluk gebracht.
  Vanaf 1960 tot 2005, hebben oplettende inventieve en wakkere arbeiders de kans gehad, om meer dan wat graankorrels te bemachtigen uit de grote voerbak.
  Het Industriele tijdperk is door vooraf bepaalde omstandigheden aan z’n einde gekomen.
  Een ieder die zich nog druk maakt,of wij nog genoeg groei kunnen genereren,de inflatie kunnen voorblijven,om de leefstijl en sociale zekerheid van de afgelopen 5 decennia te kunnen voorzetten,zijn zich niet bewust van het feit dit dit een afgesloten tijdvak is,omdat deze periode verleden tijd is.
  Niets is 2 x hetzelfde en dat is niet voor niets zo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: