Nederland en Europa op weg naar Faillissement

50

Cyprus wil weer geld zien. Het IMF vindt dat de EU heel snel drie, vier of meer miljarden in Griekenland moet stoppen. Spanje, Italië en Frankrijk broddelen voort. De BTW in ons land gaat naar 23%. De consument is somberder dan ooit. Onze maatschappij is overcomplex geworden, feitelijk gezien onbestuurbaar. Fraude, ondeskundig- en onverschilligheid, zelfoverschatting, persoonlijke stokpaardjes. Honderden miljarden gingen en gaan verloren. Ook al zouden we duizenden controle-instituten hebben, bankenregels tot in het oneindige. Het zal allemaal niets helpen omdat de wortels van ons huidige systeem zijn aangetast. Elke aanpassing maakt de chaos groter en brengt ons verder weg van eenvoud, overzichtelijkheid en het behalen van de beste resultaten tegen de laagste kosten.

start over again

Kortzichtigheid en onbenul

De afgelopen weken heb ik met heel wat mensen gepraat, bejaarden, zakenmensen en anderen. Duidelijk is dat de voortdurende lastenverhogingen, bij mensen met een kleine beurs, behoorlijk pijn beginnen te doen. Qua banken, zeker wat de Rabobank betreft, is er met name voor ondernemers een onmogelijke situatie aan het ontstaan. Elke dag worden er nieuwe regels bedacht. Geld storten is meer dan moeilijk. Geld opnemen van je eigen rekening nog ingewikkelder. De bank wil voor zichzelf eigenlijk absolute zekerheid. Alles wat met kredietverlening te maken heeft, in het bijzonder de rekening courant, wordt met vele rode vlaggen omzwachteld en staat onder een voortdurende meer dan strenge controle. Als kleine ondernemer een zaak in leven houden wordt op die manier wel heel erg moeilijk tot onmogelijk en de vooruitzichten wijzen op zwaar weer.

Lijmwerk tot er van het origineel niets meer over is

In Griekenland staat het kabinet weer eens op springen. De Ministers van Financiën uit de eurozone reageren bezorgd. Er zijn oproepen tot het gebruik van het verstand voor het welzijn van het land (lees Europa), verhulde en open dreigingen, beloningen, schouderklopjes. Geen enkel instrument wordt buiten beschouwing gelaten. Onder druk van het economische, worden begrippen als eerlijkheid, authenticiteit, legitimiteit, democratische principes, vloeibaar als warme was.

Politiek Nederland

Politiek gezien is het op dit moment kommer en kwel in ons land. Rutte bakt er niets van. Anderen waaronder Roemer en Wilders roepen dat zij het wiel uitgevonden hebben en redding kunnen brengen. De oplossing lijkt me dan simpel. Maak een kabinet waar ook deze partijen deel van uit maken. Laten ze met zijn allen maar eens laten zien hoe ons land weer op de wereldkaart kan worden gezet. De overheid moet wat mij betreft terug naar zijn basale nachtwakersstaat plus status. Geef ondernemende mensen weer kansen, gooi het grootste deel van de regels weg. De eigen verantwoording komt weer op nummer één te staan, maar dan wel in een open samenleving, waar het overheidsbeleid te vertrouwen is, ook op langere termijn.

Wat als we doorgaan als nu?

Om te voorspellen wat ons te wachten staat als we op de huidige wijze doorgaan hoef je geen Nostradamus te zijn. Wij en Europa zijn hard op weg naar een compleet faillissement. Failliet wat het bestuur betreft en failliet qua samenleving en economie. We zullen het vast nog wel een tijdje kunnen rekken. Het is net zo iets als met een open beenbreuk op een stok voortstrompelen, terwijl de levenskracht met elke bloeddruppel verder weglekt, bacteriën en virussen zich te goed doen aan al dat lekkers. Doorgaan of radicaal ingrijpen door een amputatie aan te durven? U mag het zeggen.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie