Nederland gaat straks open: welkom in de nieuwe economie, een testsamenleving (deel 2)

In mijn vorige column over dit heikele onderwerp gaf ik mijn ongerustheid aan over de naderende ontwikkelingen rondom de aangekondigde testsamenleving. Het is niets minder dan een vorm van medische apartheid, een soort van medicalisering van de samenleving. Ontstaan door een virus dat de status “pandemie” kreeg opgespeld door de Wereld Gezondheid Organisatie(WHO).

Geen leven zonder risico

Het betekende voor regeringen over de hele wereld dat ze drastische maatregelen mochten nemen om het coronavirus in te dammen. Na ruim een jaar is uit de verzamelde cijfers gebleken dat het uitroepen van de status ‘pandemie’ erg hoog was gegrepen. De verwachte aantallen sterfgevallen bleken mee te vallen. Uiteraard roepen overheden dat de coronamaatregelen daar aan hebben bijgedragen. Dat valt nog te bezien. Gaandeweg werd duidelijk dat de meeste sterfgevallen werden geteld in gebieden met een verarmde bevolking en ongezond leefpatroon. Ook de senioren op hoge leeftijd waren een doelwit van het virus. Onder jongeren zijn nauwelijks overlijdens geregistreerd. In het verstrijken van de tijdlijn werd duidelijk op welke doelgroep de maatregelen moesten worden gericht. Een beroep op het gezond verstand had veel kunnen helpen. Een zeker risico kan nooit worden vermeden. Er overlijden dagelijks mensen aan hart- en vaatziekten, ook kunnen we rampen, oorlogen en ongelukken niet uitsluiten. Er bestaat geen leven zonder risico.

Aan het lachgas

Na een jaar corona-onderdrukking is het hoog tijd voor versoepelingen van de repressieve maatregelen om de oplopende economische schade, en niet te vergeten geestelijke gezondheidsschade, terug te dringen. De noodwet, lockdown en avondklok richten onverantwoordelijk veel maatschappelijke en financiële schade aan. Veel ondernemers en hun werknemers liggen aan het overheidsinfuus en het uitgaansleven is uit de samenleving gerukt. Families en vrienden vervreemden van elkaar en nu ineens ontstaat een discussie over uitsluiting van ongevaccineerden en mensen die zich niet laten testen. Polarisering gooit de maatschappij op z’n kop. Een zorgelijke ontwikkeling. De ontredderde samenleving moet snel normaliseren om te voorkomen dat de maatschappij radicaliseert. Overheden steken zich tot over de oren in de schulden en centrale banken hebben met hun stimuleringsbeleid een enorme bubbel gecreëerd op de financiële markten. Beurzen en huizenprijzen gingen door het dak waardoor de inkomens- en vermogensongelijkheid enorm toeneemt. Jongeren die geen woning kunnen kopen en thuis blijven hangen gaan massaal aan de antidepressiva of aan het lachgas. Niet om te lachen maar om te ontsnappen aan hun sociale ellende. De schadelijke effecten die voortvloeien uit hun vrijheidsberoving zijn het gevolg van het regeringsbeleid.

Medische apartheid

Nu de overheid gaat versoepelen blijkt ineens dat we onze vrijheid moeten terug verdienen. Hoe bedenk je het. De maatschappelijke vrijheid is ons afgenomen ter bescherming van onze eigen gezondheid en nu moeten we aan voorwaarden voldoen om onze eigen vrijheid terug te winnen. We moeten bewijzen dat we gezond zijn als we weer toegang willen krijgen tot evenementen, theaters, stadions en overal waarvoor een entreebewijs nodig is. De omgekeerde wereld. Dus ik ben ziek tenzij ik het tegendeel kan bewijzen! Heel apart, dat lijkt op medische apartheid. Ooit was het gebruikelijk dat we thuis bleven als we een besmettelijke infectie hadden. Nu wordt ons laatste beetje zelfvertrouwen afgenomen door ons verplicht te laten testen. Onbegrijpelijk, althans in mijn beleving. Ik weiger aan deze onderwerping mee te doen en blijf vertrouwen op m’n eigen gezond verstand. Er bestaat in NL nog een recht op zelfbeschikking. Dat de overheid de gezondheidszorg als een overheidstaak ziet is prima, zo lang het gaat om organisatie, financiering en gezondheidsadviezen.

Technocratische dictatuur

Dat roken aan banden wordt gelegd en dat wordt gewaarschuwd voor gebruik van alcohol en drugs vinden we ook prima. Dat we dan toch een biertje drinken en/of een sigaartje roken wordt geaccepteerd mits het niet hinderlijk is voor de omgeving. Als de samenleving gevaar loopt door overlast van onder invloed verkerende personen dan zien we graag dat de overheid ingrijpt. Als ik als gezonde burger onder voorwaarden toegang mag krijgen tot evenementen dan leef ik in een dictatuur. Als de overheid mij daarvoor dwingt om mij te testen dan is het alsof ik eigendom ben van de Staat. Krijg ik dus een testuitslag op mijn mobiel en een vinkje achter mijn BSN in de computer van de Staat. Als we op deze manier onze economie moeten redden dan is de vrije markteconomie reddeloos verloren. We geraken in een technocratische dictatuur naar het Chinese model. Het social creditsysteem waarin de burger punten scoort voor zijn gedrag. Bij een lage score geen (voor)rechten.  

“Stichting Open Nederland”

Nu is in alle haast een instelling in het leven geroepen om het testen in goede banen te leiden. Het mag wat kosten. Er is bijna een miljard euro uitgetrokken voor een particuliere stichting. De “Stichting Open Nederland” ontvangt zomaar 925 miljoen euro voor haar activiteiten. Als je goed nadenkt over de inhoud van hun activiteiten zoals we kunnen inzien bij de Kamer van Koophandel dan zou dat op z’n minst vragen moeten oproepen in de politiek, althans dat wil ik hopen. Zie tekst op de foto:

Ik citeer: “Het leveren van een bijdrage aan het heropenen van NL gedurende en na afloop van de COVID-19 pandemie.” De omschrijving is heel ruim gesteld en niet alleen bestemd ter bevordering van de volksgezondheid. Alles bedoeld in de ruimste zin van het woord. Hier blijven we jaren mee opgescheept als we massaal meedoen.

Slechts het begin

Ben heel benieuwd hoe snel de lol er weer af is. Om na zoveel plichtplegingen een test vooraf en een test na het evenement, bioscoop, theater, stadion etc, te moeten ondergaan zou best snel kunnen vervelen. Dat terwijl er bij het MKB een flinke inhaalslag moet worden gemaakt om de geleden coronaschade in te halen. Ook vraag ik mij af hoeveel mensen zich willen onderwerpen aan deze nieuwe vorm van totale controle. Doen we massaal mee dan is het slechts het begin van het Chinese social creditsysteem. Wie had dit kunnen bedenken na 76 jaar bevrijding.

GW

15 reacties

 1. Wat er in het afgelopen jaar door de zogenaamde elite opgedrongen is, is niets meer en minder dan de voorbereiding voor de big reset. De financiële, economische problemen zijn te groot geworden om nog opgelost te kunnen worden. Dik betaalde dames en heren die er een bende van gemaakt hebben.
  Creëer chaos, werkloosheid, armoede, ellende over de gehele wereld en het domme , sterk in aantal verminderde, volk zal op haar knieën de Nieuwe Wereld Orde omarmen.
  Een ander doel zie ik niet en het ergste is dat bijna alle regeringen wereldwijd daaraan meewerken. Het volk wordt op een vreselijke manier BEDONDERD.
  Daarnaast nog een oorlogje met Rusland, wat al jaren broeit, en het doel van 500.000.000 wereldburgers is bereikt. Schoften zijn het.
  Zo jammer dat het grootste deel van dat volk dit niet wil zien. Anders was de tirannie direct afgelopen.

 2. Eenvoudig advies: laat je nooit vrijwillig ’testen’.
  Het biedt geen enkel voordeel, maar alleen een nadeel. Je wordt gebruikt om de angstniveau hoog te houden.
  Bijna alle regeringen, Jan. Dat klopt. Trump deed niet mee en moest daarvoor boeten. Poetin doet ook niet mee en dus wil de elite (Biden en Brussel) graag een oorlog met hem beginnen!

 3. Verkorte quote artikel: “Dat roken aan banden wordt gelegd vinden we prima. Dat we dan toch een biertje drinken en/of een sigaartje roken wordt geaccepteerd mits het niet hinderlijk is voor de omgeving.”

  Deze mentaliteit is nu net het kern van het probleem welke ons gebracht heeft naar het punt waarin we nu zitten. Telkens verwachtten we van de overheid dat ze alles op zou lossen waar wij zogenaamd “last” van zouden hebben, ook als dat betekende dat de vrijheid (van bepaalde groepen) ingeperkt werd. Toen in 2008 een rookverbod in de horeca ingevoerd werd stonden een hoop mensen te juichen, vooral zij die niet rookten en toch nooit naar de kroeg gingen. Ik zei toen al: “hier blijft het niet bij, nu is het de roker en de kroegbaas die aangepakt wordt, vroeg of later ben jij aan de beurt”. Verreweg de meeste mensen wuifden het weg en dachten dat de overheidstirannie hen nooit zou treffen en ziehier het punt waarin wij zitten.

  Een bekende quote van Benjamin Franklin, 1 van de founding fathers luidt dan ook niet voor niks: “Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.” Als er in de kroegen werkelijk zo’n behoefte zou zijn aan dat er niet gerookt wordt, dan had men dat aan de vrije markt over kunnen laten en waren zij die een rookvrije kroeg zouden openen miljonair geweest waardoor elke kroegeigenaar hun voorbeeld zou volgen. Maar nee, we kozen ervoor om de overheid dit “probleem” aan te laten pakken met als gevolg dat de overheid de smaak te pakken heeft gekregen en gaandeweg steeds meer problemen voor ons aan begon te pakken zoals nu corona. Uiteraard gaat de overheid in de toekomst steeds verder met het oplossen van onze problemen zoals met de the great reset, agenda 2030 en wie weet wat nog meer. Het enige wat dit kan stoppen is als onze mentaliteit verandert en we als maatschappij zelf bereid zullen zijn om onze problemen op te gaan lossen i.p.v. te verwachten dat de overheid dat voor ons doet. De enige prijs die voor vrijheid betaald moet worden is verantwoordelijkheid.

   1. Ik heb het artikel gelezen en het gaat inderdaad de verkeerde kant op. Nu maar hopen dat de bevolking gaat doen wat ze in dit geval moet doen: er massaal niet aan mee doen. Als niemand naar gelegenheden gaat waarvoor een testbewijs nodig is dan wordt de overheid vanzelf gedwongen om ermee te stoppen.

    Gaat de meerderheid van de bevolking hier wel in mee dan is het hek van de dam en weet de overheid dat ze echt alles aan de bevolking kan flikken. Als ik de reacties onderaan het artikel op nu.nl lees ziet het er gelukkig naar uit dat er velen zijn die het er niet mee eens zijn en aangeven dat het nu toch echt afgelopen moet zijn hiermee. Dus er is nog hoop.

  1. Lang verhaal, korte conclusie: eigen schuld, dikke bult?
   Verantwoordelijkheid nemen voor de (eigen) vrijheid: klinkt sympathiek, maar hoe moet dat, als burgers vooral gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan wettelijk beleid?
   Demonstraties en protesten van een kleine minderheid verzanden in ME ‘correcties’, media en de massa spreken schande van ‘virusontkenners’, ‘hooligans’ en ‘relschoppers’.

   Veel gemopper, maar geen maatschappelijke discussie, zelfs nauwelijks eerlijke, onafhankelijke informatie en voorlichting door de overheid en al helemaal geen toetsing aan de Grondwet door de onafhankelijke rechter.

   ‘Nood breekt Wet’? Integendeel, nood máákt Wet. Om de op zijn minst dubieuze inperking van burgerlijke vrijheden te formaliseren.

   “De enige prijs die voor vrijheid betaald moet worden is verantwoordelijkheid” (én –niet te vergeten- het accepteren van de gevolgen!).

   1. Je hebt gelijk dat het niet makkelijk is om het op dit moment recht te zetten. Daarvoor zijn we inderdaad al te ver de duisternis ingezogen. Toch waren er op 17 maart 2e kamer verkiezingen waarbij de bevolking de gelegenheid heeft gehad om te laten weten dat het genoeg is geweest en dat we onze vrijheid terug willen. Er waren partijen welke ons de vrijheid weer terug wilden geven, en zelfs meer zoals het invoeren van een correctief bindend referendum. Toch heeft een ruime meerderheid het laten weten wel prima te vinden om onder een totalitaire overheid te leven aangezien ze massaal op partijen heeft gestemd die dit regime mogelijk hebben gemaakt danwel erachter staan. Slechts 20% van de bevolking heeft bij deze verkiezingen laten blijken dat ze haar vrijheid weer terug wil en wil stoppen met het verkwanselen van Nederland.

    Nu kun je stellen dat men geindoctrineerd is door de MSM en big-tech, maar kom op, als het nu nog niet duidelijk is dat het de totaal verkeerde kant op gaat dan weet ik ook niet wat de overheid nog moet flikken om de massa wakker te schudden. Ten tijden van de Sovjet Unie was de bevolking ondanks de dictatuur en propaganda zich er tenminste nog bewust van dat ze belazerd werden, en hebben ze de eerste mogelijkheid aangegrepen die ze hadden om d.m.v. een revolutie van het communistische regime af te komen. In het westen is de meerderheid blijkbaar nog niet zo ver en heeft de bevolking helaas een flink pak slaag nodig om wakker te worden. Helaas wordt het zoals ook uit jouw reactie ook blijkt steeds moeilijker en gaat het steeds meer offers eisen om uit deze situatie te komen eens de muizenval aan het dichtklappen is .

    1. Was er op 17 maart een echt geloofwaardig en betrouwbaar alternatief voor het reguliere crisismanagement?

     De welvarende kudde heeft in grote meerderheid geen zin in een sprong in het duister door een ‘populistische’ omwenteling, we willen graag houden wat we hebben. ‘Kijk maar, de hele wereld zit in de houdgreep van de lockdown. Eens we zijn gepokt & gemazeld is deze dip weer voorbij’.

     Kortzichtig? Zeker. Maar voor het moment ook ‘comfortabel’ in de slachtofferrol. De ‘politiek verantwoordelijken’ zijn verantwoordelijk (zolang het ‘goed’ gaat).
     Het is in feite de onverschilligheid van de grote massa die nooit de behoefte had om haar rechten nadrukkelijk op te eisen.

     1. De massa is te gefixeerd op een positief verhaal, dat is wat ze willen horen. Het gevolg is dat men massaal de kop in het zand steekt. Men is te gefixeerd op hun eigen wel en wee en daardoor overziet men het hele plaatje niet meer en erger: wil dit dus ook niet meer zien. Gevolg is uiteindelijk dat we zo alles kwijt gaan raken en zo dus juist niet gaan houden wat we hebben. “De kater, komt later”.

      Van de andere kant, denk ik dat we als samenleving al zo diep in de shit zitten, dat wat je nu nog ziet, slechts de doordenderende trein is van dingen die wel nog een tijdje goed gaat en in andere dingen de erosie al zichtbaar is.

 4. Met een IFR van inmiddels 0,15 en de griep die is verdwenen is dit de nieuwe griep. Het loopt dus zoals gepland; we worden verplicht 1 of 2 per jaar geinjecteerd (we moeten immers wel gelukkig blijven) en de economie wordt gesloopt. Op naar de Green Hell, sorry Deal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: