Turbulentie

Het is erg onstuimig op de wereldwijde financiële markten. Er zijn zoveel luchtwervelingen in onze maatschappelijke atmosfeer dat het niet anders kan dan dat deze op een goed, of beter gezegd verkeerd moment, tot ontlading moet komen. Het is net als met een voorspeld noodweer. Nooit weten we hoe precies en op welke plek de onweersbui schade kan aanrichten. Door blikseminslag of een windhoos. Toch worden we gewaarschuwd, zoals het KNMI dat tegenwoordig heel modern doet, met een code geel, oranje of rood. Wel zo prettig in deze turbulente tijd.

Economisch noodweer: de vertrouwenscrisis

Ik vind dat onze economie wat dat betreft heel goed te vergelijken is met de gedragingen van het weer in ons transformerend klimaat. De economische wetenschap is net als de natuurwetenschap altijd aan veranderingen onderhevig. Economische wetmatigheden die in het verleden zijn gepasseerd betekenen geen garantie voor de toekomst. Allerlei aannames en analyses op basis van eerdere gebeurtenissen worden momenteel aangepast door diverse onverwachte en onvoorspelbare voorvallen. De hedendaagse maatschappij is nu eenmaal totaal anders dan de samenleving van vroeger. Veel beursanalisten en marktvolgers zijn in januari bij de aanvang van het nieuwe beursjaar behoorlijk nerveus geworden door de grote schommelingen van de wereldwijde beursindexen. Een slechte januarimaand betekent vaak een slecht beursklimaat voor de rest van het jaar. Een vertrouwenscrisis is in de maak. Hoe spannend het gaat worden zullen we in dit kalenderjaar zeker gaan meemaken.

Sensatie of realiteit

Op ons WWW is veel info te vinden over allerlei crisis scenario’s. De kunst is om daaruit de informatie te vinden die ons de juiste analyses en de naakte waarheid vertellen. Een kwestie van nuchter beoordelen of er sprake is van objectieve- of subjectieve berichtgeving. De optimist zal zoeken naar positieve, en de pessimist naar negatieve mededelingen. De kunst is om als nuchtere realist de meestal gekleurde berichtgeving op de juiste waarde te beoordelen. Ook op het internet wordt net als in de MSM vaak sensationeel nieuws gepubliceerd. Zo werkt het nu eenmaal, proberen de aandacht te trekken door spannende koppen boven de artikels te plaatsen. Een kwestie van gezonde nuchterheid om de echte nieuwswaarde te onderscheiden. Wat ik zo links en rechts lees is toch echt wel veel negativiteit als het gaat om de verwachte economische ontwikkelingen. Met alle nuchterheid die ik bezit kan ik hieruit wel de conclusie trekken dat we moeilijke tijden tegemoet kunnen zien. Het is gewoon een optelsom van kommer en kwel die ons wordt voorgeschoteld.

De naakte waarheid

Het is altijd moeilijk om de keiharde waarheid onder ogen te zien en vooral ook om die te accepteren. We neigen al gauw naar vluchtgedrag en zullen makkelijk de schouders ophalen met de opmerking, “de soep wordt nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend.” Kijken we bijvoorbeeld naar het artikel van een paar weken geleden hier op Biflatie van Robert Broncel, “Grote Depressie 2.0 in volle ontwikkeling”, dan zal je in feite de schrik om het hart moeten slaan. Een goeie reactie zou kunnen zijn om jezelf en je naaste familie voor te bereiden op datgene wat komen gaat. Toch doen we dat lang niet allemaal. Aan de ene kant omdat we nog in een ontkenningsfase verkeren en denken, het zal wel meevallen, ik moet het allemaal nog zien. En aan de andere kant zien we dat het leven in de dagelijkse maalstroom gewoon verder gaat. We kijken dan niet verder dan onze neus lang is, kortzichtig zoals we zijn. We schikken ons naar de dagelijkse omstandigheden en drinken een glas, doen een plas, en denken alles blijft zoals het was. We gaan op in de massa en zien morgen wel weer verder. En zo moet het ook gaan.

Is morgen alles anders?

Stel je voor dat iedereen op hetzelfde moment denkt dat onze samenleving er morgen helemaal anders uitziet doordat het financiële circuit en de voedselketen geheel tot stilstand komt. Grote paniek in de straten, chaos en plunderingen. De totale samenleving ontwricht. Een doemscenario optima forma. De mens is een kuddedier en zal het gedrag van z’n omgeving snel overnemen. Onze overheid weet dat en zal moeten voorkomen dat de grote chaos uitbreekt en zal de massa slim manipuleren door ons via de media voor te houden dat de regering nog altijd de regie in handen heeft, maar dat we ons misschien toch wel moeten voorbereiden op een wat slechtere periode. Eerst even het zuur en daarna weer het zoet. De mondiale economie heeft nu eenmaal goeie en slechte periodes met af en toe een recessie. En dat is zo ongeveer wat onze overheid ons wijs maakt.

vertrouwenscrisis

Voorbereid

Een echte depressie 2.0 zal nooit worden aangekondigd. Voor een zware crisis worden we niet gewaarschuwd, simpelweg omdat dan direct de hele economie van de ene op de andere dag volledig kan stilvallen. Spaarders zullen massaal hun geld bij de bank opeisen en in de rij staan bij de buurtsuper om te hamsteren. Niemand denkt nog dat onze regering een directe ineenstorting zou kunnen voorkomen. Toch zal de overheid proberen de echte neergang te temporiseren maar geleidelijk aan zal de angst bij meer mensen doordringen dat er wel degelijk wat mis is en zal men zich gaan indekken en voorbereiden. De neergaande spiraal zal vanzelf gaan versnellen naarmate meer mensen wakker worden. En dat is nu de fase waar we naar mijn idee tegenaan hikken. Langzamerhand wordt duidelijk dat centrale banken de regie kwijt raken en niet meer in staat zijn om de financiële markten vol te pompen met fiatgeld en negatieve rente. Geld wat grotendeels blijft rondtollen bij de grote beleggers en nauwelijks nog in de echte economie terecht komt voor de juiste investeringen in innovatieve productielijnen en meer werkgelegenheid.

Eindspel

Het bekende eindspel van een totaal opgeblazen ‘welvaart-gedreven-op-schuld-economie’. De schuldenberg op recordhoogte en de rente op recordlaagte. Doorgaan met een negatieve rente betekent het einde. Burgers die wakker worden en zich beroofd gaan voelen wanneer spaartegoeden en pensioenen verdampen door negatieve rente. Betalen voor je eigen geld komt steeds dichterbij; op den duur ook voor de kleine spaarders. Nu de banken en grote institutionele beleggers al genoegen nemen met negatieve rente is de stap maar klein om geleidelijk aan iedereen er mee te confronteren. En o zo makkelijk als straks ook nog eens het contante geld wordt afgeschaft. Een echt deflatietijdperk zal alles van waarde mee naar beneden trekken en zal op bepaald moment gaan versnellen wanneer blijkt dat centrale banken machteloos moeten toekijken. Tenzij Yellen en Draaki ineens in blinde paniek helikoptergeld gaan rondstrooien om daarmee pijlsnel inflatie veroorzaken. We zullen dan waarschijnlijk papier en vliegtuigen tekort hebben om net als in Venezuela het drukken van papiergeld bij te kunnen houden met honderden procenten aan inflatie. Hoe we het ook wenden of keren, we zullen ongetwijfeld gaan zien dat een big reset van ons financiële systeem aanstaande is. Op welke wijze dat zich zal voltrekken, daarover zullen we van mening kunnen verschillen, maar een vlucht in goud en zilver ligt wel voor de hand.

Vertrouwenscrisis: Wegvallen van vertrouwen

Helaas zal een herstel van een ‘ernstige ziekte’ nooit pijnloos kunnen gaan. De wijze waarop het (grote) verlies van welvaart zal moeten worden genomen zal zondermeer chaotisch verlopen omdat simpelweg de massa wordt getroffen. Onvrede leidt tot chaos en we zien nu al dat het vertrouwen in bijvoorbeeld de EU behoorlijk tanende is. Teveel problemen in te korte tijd kunnen onze leiders niet aan en ongetwijfeld gaat zich dat wreken. Burgers hebben geen vertrouwen meer in hun leiders door o.a. de immigrantencrisis en de grote ongelijkheden die zich manifesteren tussen de kleine enorm verrijkte bovenlaag en de grote verarmde onderlaag in onze samenleving. Er zijn veel meer oorzaken voor een op handen zijnde vertrouwenscrisis aan te wijzen, maar die zullen denk ik in de discussie hieronder vast wel benoemd worden.

Piet Pineut

102 reacties

 1. Leuk dat je naar donders en bliksems verwijst Piet, het is een metafoor waar chaostheoretici vaak gebruik van maken. Gelukkig hoeven we niet ver te zoeken, mits toepassing van biflatie wordt het verhaal heel anders. Wat betreft het hedendaagse ‘chaosvenster’:

  In de moderne systeemtheorie bepaalt chaos de toestand van een systeem waarin zijn stabiele cycli plaatsruimen voor complexe, schijnbaar ordeloze gedragingen. Een ‘chaosvenster’ is een periode waarin iedere invloed of prikkel van buitenaf (cfr bliksem) tot dusdanige proporties kan worden ‘opgeblazen’ dat bestaande tendensen erdoor worden veranderd en er nieuwe tendensen ontstaan. Het ‘chaospunt’ (heden) is de cruciale toestand waarop tendensen die tot de huidige toestand van het systeem hebben geleid ineenstorten en het systeem niet meer kan terugkeren tot zijn vroegere toestanden en gedragsmodi, maar onomkeerbaar wordt gelanceerd langs een traject met een aangepaste structuur en bijhorende modus operandi.

  http://www.bol.com/nl/p/het-chaos-punt/1001004004464047/

 2. In 2008 zagen we dat er wel een economische recessie aan zat te komen, de kredietcrisis was toen al in volle gang. Maar dat het zo erg werd, had niemand verwacht. De val van Lehman Brothers kwam toch onverwachts en het financiële systeem werd ternauwernood gered. Nu zien we weer hetzelfde patroon, Deutsche Bank en andere banken die dreigen om te vallen, rentes op Griekse staatsleningen lopen weer op. Ik denk dat wanneer nu een grote systeembank omvalt, dat er dan helemaal geen redden meer aan is, want alle middelen die sinds 2008 zijn ingezet, zijn nu uitgewerkt. Ik denk dat wanneer een grote systeembank omvalt, het betalingsverkeer en het wereldwijde handelsverkeer compleet zullen stilvallen, met als gevolg pinautomaten buiten werking, geen uitbetalingen van salarissen en uitkeringen meer, lege schappen in de supermarkt, complete uitval van nutsvoorzieningen. Tezamen met de vluchtelingenproblematiek en oorlog in het Midden-Oosten, is dit vragen om de complete chaos op straat. Dan is het voor de antichrist wel een heel koud kunstje om uit de chaos aan de macht te komen en onder zijn leiding de NWO door te voeren.

  Heel ’toevallig’ dat dit samen lijkt te gaan met het huidige Joodse Jubeljaar en dat Israël in 2018 70 jaar bestaat.

 3. Wat betreft het wegvallen van vertrouwen zou ik vooral focussen op het gedrag van onze centrale banken de komende maanden. Bij verdergaande renteverlaging gaan rekeninghouders bij banken nerveus worden. Wanneer het spaargeld al niets meer oplevert en bepaalde banken binnen de EU, zoals de Deutsche Bank, wel heel erg negatief de aandacht trekken, dan ben ik erg benieuwd hoe rekeninghouders bij de ‘slechte banken’ gaan handelen. Volgens mij is binnen onze samenleving nog onvoldoende bekend dat dat bij een redding
  van banken nu eerst een bail-in wordt toegepast. Dus aandeelhouders en rekeninghouders
  eerst aanspreken en pas daarna springt de overheid bij. Het schijnt dat de druk op het afschaffen van contant geld wordt opgevoerd vanuit bepaalde centrale banken om daarmee een totale controle te hebben over een ‘cashloze samenleving’. Moet er niet aan denken dat dan de rente op spaargeld negatief is. Pure beroving van ons burgers die als rekeninghouders nergens meer met “ons geld” naar toe kunnen. Het lijkt een spookscenario, maar wis en waarachtig niet ondenkbaar in een tijd met record-hoogte van de mondiale schuldenberg en
  record-laagte van de rente. We worden langzaam gekookt als kikkers in een pan met kokend water. Gooi een kikker in een pan met kokend water, dan springt-ie er meteen uit. Breng het water langzaam aan de kook en de kikker blijft gewoon zitten. Ben zeer benieuwd of onze hedendaagse samenleving nog in staat is om bewust te worden van de zeer nijpende situatie waarin we in feite onszelf hebben gemanoeuvreerd.

  1. De (te) oppervlakkige aanname ‘negatieve rente is negatief’ werd inmiddels doorzien, tal van reacties in het verlengde blijken onnodig op voorwaarde dat we biflatie in rekening brengen. Wat natuurlijk geen garantie biedt gezien het eenzijdig inflatoire denken zoals schools werd opgelegd.

   In dit relatief korte bestek hebben we kunnen aantonen dat ‘negatieve rente’ niet negatief hoeft te zijn, dit in schril contrast met wat daar ‘mainstream’ over gedacht wordt. Naarmate we hierover doordenken ontplooit zich een andere (bijkomende) visie die ons meer mogelijkheden biedt, al doende stellen we vast dat hierdoor ook een ‘communicatiekloof’ ontstaat. Deze kloof krijgt vorm door een op zich minieme fluctuatie, met name het toevoegen van ‘deflatie’ als extra tool om het beleid te voeren.

   https://negatieverente.wordpress.com/communicatiekloof/

   1. Wat bliksem! Dat het zo snel zou gaan had ik eigenlijk niet verwacht. Exact volgens het door mij omschreven scenario. Er wordt gekozen voor de weg van de geleidelijkheid met het belachelijke voorwendsel dat hiermee het terrorisme kan worden gedwarsboomd. Je zou het ook andersom kunnen zien. Dat het terrorisme en de misdaad juist hiermee de hele samenleving afhankelijk
    maken van de nukken van de overheid en de geraffineerde misdaad. Eerst het 500 eurobiljet uit de roulatie en daarna een plafond aan betalingen in contacten. Het wordt wel degelijk tijd dat mensen bewust worden van de gevolgen hiervan. Het grootkapitaal in de vorm van de banken hebben straks de volledige controle over het financiële verkeer en kunnen banken door het “heffen” van negatieve rente hun verdienmodel weer opvijzelen. Met positieve rente en de hoge schuldenberg lopen de banken teveel risico op het afschrijven van slechte leningen in de huidige deflatoire spiraal. Met negatieve rente en zonder de mogelijkheid om nog cashgeld op te nemen worden wij bestolen van onze zuur verdiende eurocenten. Zelfs de bankrun op wankele banken wordt hiermee verbannen. Het wordt naar mijn idee toch hoog tijd dat ook de MSM dit scenario eens aan hun lezers uitlegt i.p.v. te roeptoeteren dat het allemaal bedoeld is om ons te behoeden voor terrorisme en misdaad. Via ons WWW zijn er intussen legio mogelijkheden om op slimme wijze (argeloze) burgers te beroven van hun beltegoed of saldo van de internetbankrekening. Ik heb al vaker geroepen dat we langzaam worden gekookt als kikkers in een pan.
    Lezers op Biflatie, verspreid deze reactie onder al uw vrienden. Maak de samenleving wakker. Er is volop reden voor bezorgdheid!!!

     1. Goed dat er een analist op de MSM dit onderwerp aansnijdt. Ben het alleen niet eens met zijn stelling 3 en 4. Naar mijn idee gaan mensen
      niet meer geld uitgeven maar zal het gevoel dat mensen worden bestolen het wantrouwen t.o.v. banken en overheden alleen vergroten. Mensen zullen trachten hun geld uit het systeem te halen door aankoop van edele metalen. Wat te denken van opkomende ruilhandel en de zilveren munten die een ideale vervanger zouden kunnen zijn voor de euromunten en sterk in hun waarde zullen stijgen vanwege de enorme vraag. Ik denk dat Alex vergeet dat het wantrouwen van kiezers in de
      huidige politiek een grote vertrouwenscrisis tot gevolg zal hebben. Dat kan de reden zijn om zoveel mogelijk buiten de controle van overheid en banken te geraken. Dus uit het systeem stappen. De laatste stap die de overheid dan alsnog zou kunnen zetten is het confisqueren van edele metalen. Echter denk ik dat dan het wantrouwen heeft plaats gemaakt voor opstand. We gaan het zien, het worden turbulente tijden.

     2. Wat een opmerkelijk toeval dat juist nu overvallen op het contante geld in het openbaar vervoer plaatsvinden. Reis zelf nooit in de bus maar kan me niet voorstellen dat bij die chauffeurs veel te halen valt. Je zou haast denken dat hier sprake is van ophitsing van drugsverslaafden e.d.
      Overigens ben ik nog één van de weinigen die gelooft in complottheorieën.

     3. Ach man, je weet helemaal niet meer wat je allemaal moet en kan geloven.

      In rusland , en andere landen, werd (en wordt ) je gek verklaard als je het niet eens bent met het regiem en als je in complotten gelooft vanuit de overheid ben je in nl een aluhoedje , dus ook gek. Lekker makkelijk.

      Het is allemaal iets te doorzichtig om het allemaal voor zoete koek te slikken wat er gebeurt. De ventilator gaat steeds harder draaien en de poep komt steeds dichterbij. Heel dat verhaal met die vluchtelingen is nog zon voorbeeld.

      We gaan het allemaal meemaken, maar dat dit allemaal niet goed gaat komen , daar hoef je niet voor op de TU in delft te hebben gezeten.

     4. Zilver wordt gezien als grondstof, daarom wordt er in tegenstelling tot goud BTW over geheven. Dit maak confiscatie van zilver moelijker dan goud.

    1. Argument van terrorisme slaat natuurlijk nergens op. In de USA zijn de grote dollarbiljetten al lang geleden afgeschaft (grootste biljet in omloop is $100). Daar is dus nu geen criminaliteit meer, drugshandelaren zijn gevlucht, dieven zijn allemaal verdwenen, de mafia is failliet en er is geen spoor van illegale activiteiten meer te ontdekken.

     Overigens zit er in een aantal EU landen al een plafond aan cash betalingen.
     Spanje 2500 euro, Frankrijk 3000 en Griekenland 1500 voor andere landen moet je ff Googlen.

  2. Die nerveuze houding is er al een poosje. Vooral bij baby boomers met een bovenmodaal inkomen. Je ziet dat ze met hun geld in onroerend goed investeren. Specifiek is de huizenmarkt in A’dam al meer dan een jaar aan het boomen. Tussen de 10 en 20 overbiedingen van de vraagprijs is niet eens meer abnormaal.

     1. Dat heb je dan helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Het gaat over de uitspraak van Matthijs en de relatie die hij legt tussen een fabel en de zwerende vinger. En wat zegt Matthijs nou, denk je?
      Je kunt diezelfde kikker ook in een magnetisch veld laten zweven.

  1. Ga misschien even voorbij het nulpunt Piet, er gebeuren dan heel andere dingen. Deflatie betekent dat heel wat mythes en bijhorende platitudes doorbroken worden, het zijn er nogal wat ondertussen. De vraag stelt zich hoe de samenleving daarop zal reageren, deflatie fungeert als een attractor die een doorbraakscenario op gang trekt. Het is als de ‘bliksem’ in je verhaal, out of the sky. 🙂

  2. kijk naar de koopkracht van burgers, als de lasten toenemen en de inkomens dalen, (de vacatures van vandaag bieden lagere salarissen dan voor 2008), daarom vind ik het helemaal niet gek dat er bij een sterk gedaalde koopkracht deflatie optreedt

   1. Geweldig , zo is het , werkgevers zijn alleen in staat om Micky Mous salarissen te geven , vandaar dat een stelletje gedwongen word om met z’n tweeën te werken anders geen hypotheek om een fatsoenlijk dak boven het hoofd te kopen .
    Huren is ook al een probleem , zodat het verdienmodel uitgaat van vele baantjes op een dagdeel .

 4. Enige dagen terug ging Saoedi Arabië zijn olieproductie terug schroeven met 15% direct maakte rosneft bekent 130% van de vermindering op de markt te brengen even daarna was er te lezen dat Rusland dit jaar met 24,5 miljoen graan op de markt komt ipv 13,8 miljoen ton tarwe.
  Eveneens gaat Rusland de erts en cokeskolen leveranties aan India van de VS overnemen doordat Rusland ver onder de prijs duikt.
  Voor mij is het klip en klaar Rusland getergd door sancties van VS/EU is bezig de economie van VS maar ook van EU kapot te maken en dat gaat hen nog lukken ook.
  Een ex CIA agent zei gisteren in een interview, Russen zijn net honden, je slaat een hond de hond loopt weg maar kijkt om en denkt,, Jij komt wel vriend want vergeten doet ik dit niet.
  En ik heb alle tijd.
  Dat China elke maand 1/36 deel van zijn schuldpapier in dollar op de markt zet, word in de westerse media geschreven dat het is omdat zij hun Juen moeten ondersteunen.
  Helaas de waarheid is iets anders China wilt er vanaf punt uit en China heeft een lage staatsschuld 28% dus totale onzin dat zij hun munt moeten ondersteunen met een groei, toch no, 7%.
  Hadden wij het maar in plaats van schuld op schuld.

 5. Ook interessant, Canada doet net andersom dan ‘mainstream’.

  Hoe gaat dat beursgezegde weer? “Buy low, sell high”? Maar de Canadese overheid lijkt net het tegenovergestelde te geloven. Net nu goud in jaren zo goedkoop niet meer is geweest, verkopen de Canadezen de helft van al hun goud! U leest het goed: over de voorbije weken heeft de Canadese overheid de helft van hun goudvoorraad verkocht. Net nu goud een bodem lijkt te vinden! Waar andere industrielanden ondanks vergissingen uit het verleden nog een groot deel van hun valutareserves in goud aanhouden, is dat in Canada gedaald tot 0,1%!

  http://beurs.com/2016/02/11/canada-verkoopt-de-helft-van-zijn-goud/97012

  1. Naar mijn bescheiden mening om tekorten ‘elders’ op te heffen. De moneychangers gaan tot het uiterste om het geloof in hun omnipotentie overeind te houden.

   Zo ook de verkoop van de laatste resten van ’s volks echt geld om na de reset opnieuw te kunnen starten. Of gaan ze lumberbonds uitgeven?

    1. Neen. BTC zal, bij ‘succes’, worden uitgefaseerd en vervangen door de eGulden oid. Traceerbaar, belastbaar en te verwateren. Hooguit een fractie, voor betalingen en de boodschappen. Sparen, (het accumuleren van welvaart, al dan niet generationeel), in goud/zilver, wellicht commodity bonds. Ik wens de opbouw van mijn spaargeld buiten bereik te houden van het selecte gezelschap, en buiten bereik van btc exchanges die ineens ‘opblazen’.

     Goud en zilver in deposito, electronisch om te zetten in btc’s, eGuldens, of om een deel van je hypo af te lossen. Het deposito grondwettelijk afgeschermd van enige bemoeienis door derden. Dit om het geheel werkbaar te houden en niet geheel ‘hardcore underground’.

     1. Waarom wachten? Dergelijke banken bestaan reeds, als voorbeeld de NewB. Ook Stichting Ons Geld pleit hiervoor en/of neemt hier actie in, begreep ik. Ter getuigenis, systeemtechnisch heb je dan geen ‘nieuwe munten’ nodig maar ‘nieuwe banken’, meen ik:

      Een nieuwe bank is nodig om het aloude métier van bankier in ere te
      herstellen. Zijnde geld verzamelen van wie het opzij kan zetten (tegen
      een billijke vergoeding) en op een transparante manier ter beschikking
      stellen van wie daar nuttige dingen mee doet: laagenergie woningen
      bouwen, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit, ondersteuning van
      mensen met een beperking,… Ik weet nog niet zeker of dit zo maar kan.
      Ik ben er wel van overtuigd dat het moet. Anders ziet het er niet goed
      uit voor onze economie en voor onze samenleving.

      https://www.newb.coop/

     2. Werner chapeau , eindelijk een zinnige opmerking zonder een grafiekje .

      “Een nieuwe bank is nodig om het aloude métier van bankier in ere te
      herstellen.
      Zijnde geld verzamelen van wie het opzij kan zetten (tegen een billijke vergoeding) en op een transparante manier ter beschikking stellen van wie daar nuttige dingen mee doet.”

      Vanaf het moment dat Draghi negatieve rente de wereld in slingerde ging het voor de spaarder fout en heeft van bankiers oplichters gemaakt op verzoek van regeringen die er geen bal meer van snapten .

     3. Dank Rinus, het enige dat we dus nodig hebben is een mentaliteitswijziging die gepaard gaat men een aantal eenvoudige systeemaanpassingen. Waar zijn we dan in Godsnaam allemaal mee bezig? We zullen het dan maar best niet hebben over de talrijke platitudes die de tirannie van de meerderheid slechts bekrachtigen? Het past op een bierviltje, start to think.

     4. Het Werner doet verwoede laatste pogingen om in genade te vallen bij zijn meesters.

      Je begint steeds chaotischer capriolen uit te halen, om je positie hier nog geloofwaardig te maken.

      Helaas, je bent 2 bruggen te ver.

     5. Interessante link inderdaad, het is dan ook makkelijk af te leiden waarom we geen goud of zilver nodig hebben om het systeem te laten draaien. De elite laat ons graag anders geloven opdat ze de bevolking kunnen blijven ketenen.

      De Depositobank kan echter niet failliet gaan. Het is dus onlogisch als zij zou moeten meebetalen aan een garantie om klanten van failliete banken op te vangen. Het is net zo onlogisch als iemand, die geen huis bezit, te verplichten premie te betalen voor een opstalverzekering.

      http://biz.tpo.nl/2016/02/11/de-nederlandsche-bank-smoort-oprichting-veilige-bank-in-de-kiem/

     6. Je kunt het ook oplossen door goud en/of zilver weer wettig betaalmiddel te laten worden. Dan kristalliseert zich vanzelf wel uit wat het volk wil. En beide zaken – mits tegen elkaar uitwisselbaar zonder trucjes (zowel wetgeving als fraude) – kunnen dan best naast elkaar bestaan. Over commodity bonds en in dit geval spreek in over goudbonds is al best het e.e.a. geschreven door o.a. Keith Weiner. Trouwens een onderwerp waar ik eerst totaal niets in zag, maar langzaam maar zeker toch wel werkbare aspecten in zie. Je bent uiteindelijk nooit te oud om te leren.

     7. Ik vraag mij wel af in hoeverre centrale banken hier naar toe werken. Er wordt veel goud opgekocht door o.a. China en Rusland. En zouden
      centrale banken het toelaten om 2 systemen naast elkaar te laten bestaan, met het gevaar dat het vertrouwen in het ongedekte fiatgeld-systeem helemaal wegvalt en de overheid toch het goud confisqueert?

     8. China en Rusland kopen goud om minder afhankelijk te zijn van de dollar. Het zou best eens zo kunnen zijn dat goud/ zilver gewoon geaccepteerde betaalde methoden worden in Azie.

     9. In feite is dit het verhaal van Hugo Salinas Price. Zie: https://biflatie.nl/artikelen/zilver-artikelen/dorothys-silver-shoes-het-opnieuw-monetariseren-van-de-silver-dollar-van-de-usa/
      En nee, ik verwacht niet dat centrale banken dit zullen accepteren, alhoewel centrale banken van de ontwikkelde en ontwikkelingslanden onder totaal verschillende omstandigheden moeten opereren. Dus daar kun je misschien nog iets verwachten als er 1 lijn getrokken gaat worden. Het level playfield zoals verondersteld wordt als we het over centrale banken in het algemeen hebben bestaat eigenlijk niet. Je valt of in de ene of in andere categorie, met alle gevolgen van dien. En alles is gebaseerd op de wereldreservemunt, de US$. En ik denk dat we daar niet echt blij van worden.

     10. Inderdaad Piet, die goudmania is slechts een hulpmiddel opdat we niet zouden zien waar het echt om gaat. Velen trappen in deze val, het is werkelijk hallucinant dat het anno 2016 nog steeds gebeurt.

     11. Het belangrijkste is de mogelijkheid om te kunnen ‘sparen’, zonder dat derden (overheden/banken bijvoorbeeld) er op enigerlei wijze invloed op kunnen uitoefenen. Dit is tegen het zere been van de huidige krampachtige bewakers van de groei doctrine; het selecte gezelschap dat consumptie langs groei uit schuld als prioriteit nummer 1 ziet.

      En ‘het’ gaat pas werken als het huidige systeem haar laatste adem uitblaast.

      Er zijn overigens partijen die het papieren gehefboomde pauperparadijs reeds hebben verlaten:

      http://media.tfmetalsreport.com/audio/ABX+Launch.mp3

      Handel in edelmetaal zonder tussenkomst van het financieel fascisme. Zouden er meer moeten doen.

     12. Zou zo maar kunnen houtskool. Maar dan bedoel je waarschijnlijk met sparen ook verdienen. Ik hecht toch nog altijd heel erg aan het verschil tussen de echte economie en de financiële waaneconomie, waar afgeleiden van afgeleide producten worden verkocht alsof het echte bezittingen zijn. En dat gaat zelfs nog ten dele op voor wat in het huidige systeem ‘geld’ genoemd wordt.

     13. Verdienen kan in broodjes, eGuldens, goud, zilver, whatever. SPAREN, in tegenstelling tot eindeloos consumeren ter verdediging van het iou spectrum, is iets geheel anders; namelijk de tegenpool van de groeidoctrine.

      Uiteindelijk zal het spaargeld worden geconsumeerd, omdat het systeem overleveraged is, as we speak, blijft er slechts ruimte voor pre-consumptie.

      In andere bewoordingen; koop NU, pik. De intensieve menshouderij kan zich jouw spaarneiging niet veroorloven.

     14. Nou uit je vorige reactie hierboven zou ik dat SPAREN, wat je nu bedoelt, niet gehaald hebben. Vooral die broodjes niet. Die lopen na verloop van tijd vanzelf van tafel.

     15. Ik bedoel dat je je ‘verdiensten’ kunt omzetten in spaargeld; goud, zilver, commodity bonds. Naar wens en behoefte. Als je bij een bakker werkt word je misschien betaald in 10 broden per dag. 9 stuks per dag, bijvoorbeeld 6 maanden lang, kun je dus ruilen tegen goud of zilver. En daar is je spaargeld. Als dit beestje klapt ontstaan er allerlei creatieve oplossingen.

     16. Ik kan in bepaalde redenaties wel met je mee gaan.
      Maar dit heeft meer weg van boeren sluwheid.
      Niet dat er met dit laatste iets mis is!

     17. Allemaal domme lulkoek praatjes.

      Zolang je geen kans ziet om volledig je eigen weg te bewandelen, zul je een speelbal blijven van de mensen die je al voor een groot gedeelte ( 70 % ) in hun greep hebben.

     18. Klopt. Ik ga ook altijd uit van een post-fiat scenario en wacht het sluiten van de plantage netjes af.

     19. “Het belangrijkste is de mogelijkheid om te kunnen ‘sparen’, zonder dat
      derden (overheden/banken bijvoorbeeld) er op enigerlei wijze invloed op
      kunnen uitoefenen.”

      Zo’n uitspraak geeft al aan dat je nog steeds in sprookjes geloofd.

      “En ‘het’ gaat pas werken als het huidige systeem haar laatste adem uitblaast.”

      Snap je het nog steeds niet?, ze laten jou eerst je laatste adem uitblazen, omdat je je nog steeds krampachtig aan hun geld blijft vastklampen.

 6. inderdaad de negatieve berichten nemen toe, paar jaartjes terug ging het over de PIIGS landen, vandaag lees ik artikelen over de slechte positie van Duitse banken, dat is een stuk dichter bij dan Griekenland, ook valt op dat hoe slechter het hier gaat, hoe meer de Nederlandse media gaat roepen hoe slecht het met de economie van Rusland is en andere de landen die niet tot de EU en VS horen, wel berichten over de slechtere positie van China maar niet over het drama Japan, flink schelden op de rest zodat het grote publiek net op de eigen structurele westerse economische misère let.

 7. Het is opvallend om te zien hoe centrale banken momenteel hun best doen om goed te praten wat slecht is. Zoals bijvoorbeeld het bericht dat de kapitaalpositie van Griekse banken voorlopig sterk genoeg is.
  http://www.nu.nl/economie/4214106/eigen-vermogen-griekse-banken-in-orde-volgens-ecb.html
  Ik heb inmiddels geleerd om juist andersom te denken wanneer dit soort opwekkende berichten de wereld in worden geslingerd. Ging het in 2008 niet precies zo toen werd gezegd dat er met Lehman Brothers niets aan de hand was? Altijd wanneer er op de achtergrond verontrustende berichten opduiken dat de kapitaalposities van diverse banken twijfelachtig zijn dan komen er geruststellende mededelingen van onze beleidsmakers dat het allemaal wel
  meevalt en dat we gerust kunnen gaan slapen. Misschien dat de oplettende lezer wel ziet wat er momenteel in Griekenland speelt. Al wekenlang zijn er grote protesten van diverse bevolkingsgroepen, gepensioneerden, arbeiders, en gisteren nog de boeren, die betogen tegen het dwingend opgelegde bezuinigingsbeleid vanuit Brussel. Al met al heerst daar grote onrust en bestaat er kans dat Tsripas het niet gaat halen met alle bezuinigingsvoorstellen. We zien er weinig van op de NPO en RTL; het is maar beter dat we ons daar niet druk over maken, zo is de gedachtegang van beleidsmakers en MSM. M.i. bestaat er grote kans dat niet alleen in Griekenland maar nu ook in Portugal (http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/25192179/__Portugese_rente_loopt_hard_op__.html.) het wantrouwen t.o.v. de banken snel kan verergeren wanneer beleggers gefocust zijn op hun posities in riskante beleggingen. Maar vooral rekeninghouders zullen nu meer dan ooit er als de kippen bij zijn om geld van hun rekeningen te trekken in de wetenschap dat ze het via een eventuele bail-in toch kwijt raken.

  1. Exact piet, we leven momenteel in de omgekeerde wereld vol met “nieuwspraak”

   De mensen komen er meer en meer achter, mede via het internet, hoe al eeuwen de elite het werk van het volk afroomt onder het mom van allerlei beloftes en de mensen met de kruimels achterblijven en zich daar maar tevreden mee moeten houden.
   En het door de elite opgezette systeem loopt ,vanwege hun eigen tomeloze hebzucht en machtswellust, momenteel vast en wederom willen ze dit verhalen op het volk door met allemaal smoezen en bangmakerij te komen.
   De mensen beginnen langzaam het besef te krijgen dat ze niet anders gezien en behandeld worden als melkvee.
   De ketel staat op het vuur en pruttelt langzaam naar het kookpunt. En dan zal het de vraag zijn wat er gaat gebeuren.

   1. Helemaal juist, anonymous. Een deel van het elitaire gezelschap echter, ik schat dat in op zo’n 80%, heeft goede bedoelingen, maar weet niet dat hun goede bedoelingen averechts werken. Afijn, die kunnen zich wellicht verantwoorden voor een volkstribunaal. Althans, diegenen die overblijven.

    1. Daarom wordt er , net zoals bij geheime diensten, gebruik gemaakt van compartisering van informatie, iedereen weet wat ie moet weten voor zijn of haar stukje…en doet zijn werk, het werkepos.
     Alleen t topje weet de echte agenda. De rest denkt vaak dus ook nog echt goed bezig te zijn ook. Tis net the matrix he, hahaha

 8. Dat ze het € 500-biljet willen afschaffen, brengt de cashloze samenleving al iets dichterbij. In de eurozone tenminste, maar kijk eens wat er in noordoost-Europese land Wit-Rusland gebeurt: daar gaat EXACT het tegenovergestelde gebeuren.

  Voor wie WIt-Rusland niet kent; het is geen Rusland, het is er ook niet wit, behalve als het er flink heeft gesneeuwd, maar de mensen zijn wel blank, het land was een Sovjet-land, en heeft sinds de onafhankelijkheid in 1994 een redelijk goede dictator aan de macht, waardoor Wit-Rusland in vergelijking met Oekraïne en andere Sovjetlanden als welvarend en stabiel kan worden beschouwd, ondanks de hoge inflatie.

  Een euro is op dit moment 25.000 Wit-Russische roebel waard. In Wit-Rusland kun je daarom makkelijk een cassière irriteren door met lage biljetten te betalen: https://www.youtube.com/watch?v=RgAcHeL1dro.
  Maar daar komt vanaf 1 juli 2016 een abrupt einde aan.

  Wit-Rusland was een land dat sinds zijn onafhankelijkheid nog nooit munten heeft gekend als betaalmiddel. Maar vanaf 1 juli 2016 worden er 4 nullen van de biljetten geschrapt, en is een euro geen 25.000 Wit-Russische roebel (BYR) waard, maar met de koers van nu dus 2,50 nieuwe Wit-Russische roebel (BYN)

  Een complete make-over dus, aangezien er nog nooit munten zijn geweest en een euro daarmee in een klap nog maar 2,5 roebel in Wit-Rusland waard is. Het laagste bankbiljet nu is 100 roebel (€ 0,00.4) en het hoogste 200.000 roebel (€ 8).

  Van 1 juli 2016 t/m 31 december 2016 kunnen zowel de oude als de nieuwe biljetten worden gebruikt en hangen er dus 2 prijskaartjes om de bevolking te laten wennen aan de nieuwe sterke roebel. Het hoogste biljet wordt 500 roebel, het laagste 5 roebel.

  Na de hoge inflatie die Wit-Rusland als sinds 1994 heeft, zou daar mogelijk in 1 keer een eind aan gemaakt kunnen worden, want Roemenië en Polen hebben sinds ze ook een soortgelijke actie hebben gedaan nu zeer stabiele munten en lopen bijna parallel aan elkaar (1 EUR beweegt sinds het nullen schrappen tussen de 4.00 – 4.50 Poolse zloty of Roemeense lei). In Roemenië hebben ze dus letterlijk een schone lei gemaakt en is de euro ineens niet meer zo nodig, en de Polen hoeven de euro nu ook niet meer, daar hebben ze nu zelfs zeer lichte deflatie!

  De eerste munten voor Wit-Rusland lijken qua kleur op de euro: https://en.wikipedia.org/wiki/Belarusian_ruble#First_series.2C_2016

  En die nieuwe biljetten zien er best leuk uit: http://www.banknotenews.com/files/02c577e0f526e65e6551241600b4d4e9-3682.php

  Dus in euroland wordt het contante geld steeds onaantrekkelijker gemaakt, maar in Wit-Rusland, dat niet alleen aan het euroloze Oekraïne, Polen en Rusland grenst, maar nota bene ook aan 2 eurolanden (Letland & Litouwen), wordt contant geld in een keer een heel stuk aantrekkelijker gemaakt.

  Dus maak je maar geen zorgen over het op korte termijn afschaffen van contant geld; Europa is groter dan de EU en de eurozone dus je kunt altijd nog voor contant geld naar Polen rijden zonder douane, of naar Roemenië (wel met douane maar is EU) of je koopt die spiksplinternieuwe roebelbiljetten in niet-EU-land Wit-Rusland.

  1. Dat was zeker een mooie, bedankt. Een paar opvallende zaken waren:
   Adam Smith, bijna niemand begrijpt hem. Wel, The Real Bills doctrine is van Adam Smith en vormt mede met Menger en von Mises de basis van Fekete’s werk. Het kan natuurlijk zijn dat Fekete Adam Smith helemaal verkeerd interpreteert, maar dat betwijfel ik. Ik heb nog geen heftige tegenwerpingen van hem daarop gezien, zoals hij wel doet bij Menger en von Mises.
   Een ander punt was Dent’s verhaal over geschiedenis feiten en cycles. Dat is wat we hier ook regelmatig zien. Vooral omdat de tegenstanders hiervan het vaak best met een aantal zaken eens zijn en dan overgaan tot ideologie en de historische feiten laten voor wat het volgens hen was. Dit is niet mijn uitspraak maar die van Dent. 🙂
   Nog een ander punt was voor mij zeker belangrijk. Commodity cycles, die verlopen totaal verschillend voor de zgn. advanced economies en de zgn. emerging countries. Dit is tevens precies wat ik eerder aangaf bij centrale banken, je hoort of bij die advanced countries of je hoort bij die emerging countries.
   Verder lijkt Dent’s betoog in een fors aantal aspecten op dat Armstrong. Hierbij gaat het om de betekenis van cycles. Het zou interessant zijn om te zien of Dent en Armstrong nog ergens synchroon lopen met die cycles.
   Er is natuurlijk veel meer besproken in dat interview dan hier even vermeld, maar dit waren voor mij wel in het oog springende zaken.

 9. Een zee of oceaan met zo’n nietig bootje tussen de golven, is toch wel heel spreekwoordelijk over dit artikel.

  Waar hebben we eigenlijk angst voor?

  De echte belevenis zal erna plaatsvinden.

 10. “Burgers hebben geen vertrouwen meer in hun leiders”.

  Waarom zouden burgers vertrouwen moeten hebben in hun “leiders”, in plaats van vertrouwen in zich zelf?

  Wie heeft deze site in Gods naam overgenomen?

  Waar heeft deze kapitein zijn brevet gehaald en wie heeft hem dit gegeven.

 11. We kunnen dagelijks roepen dat de kanarie in de kolenmijn dood is, maar daardoor wordt het gegeven niet meer of minder waar.
  Zelfrecycling zonder zelfvernieuwing resulteert in autoplagiaat. Het in staccato steeds opnieuw gebruiken van eigen inzichten.

  Zijn al die op internet verspreide rampenscenario’s en waarschuwingen dan flauwekul? Over een nieuwe recessie en depressie, een oerknal op de beurzen? Met een tomeloze, conjuncturele terugval. Misschien zelfs WO-III?
  Zeker niet. De kanarie is immers dood. De tekenen (symptomen) waren nooit zo duidelijk. Maar dat geldt niet alleen voor de economie. Niet alleen het vertrouwen is weg, er leeft al jaren een algemeen gevoel van onbehagen, van angst zelfs, dat voor veel mensen veel verder reikt dan: ; ‘Als de hemel naar beneden valt zijn we allemaal dood’.

  Toch is er niet veel nieuws onder de zon. De degeneratie (het fysieke en geestelijke verval) is echter veel intenser en algemener dan bij voorgaande crises. Het besef van onomkeerbaarheid dringt zich veel nadrukkelijker op. Wellicht mede als gevolg van de wereldwijde ontwikkeling in de automatisering/informatica in de afgelopen halve eeuw en de buitensporige vervuiling van onze leefomgeving.

  De vraag naar oorzaak en sturingsmechanismen is academisch geworden op het moment dat wij beseffen dat we met zijn allen in een lorrie zitten die met steeds grotere vaart naar het eindpunt dondert. En uitstappen net zo gevaarlijk is als zitten blijven.

  Wat doen we in de tussentijd? Knopen tellen? Bidden? Voorbereiden op de ‘big bang’?
  Een select groepje diehards zal in een kringetje theoretisch blijven filosoferen over ‘waarheid‘ en ‘leugen‘. Een andere groep zal zich opgetogen gereed maken om eindelijk de voleinding van de Apocalyps te mogen begroeten. Terwijl het de grote massa verder een worst zal wezen, zolang zij van hun dagelijkse soap mogen genieten.

  Intussen heb ik in de afgelopen jaren, in ontelbare, internationale herhalingen, al zoveel gelezen, gezien en gehoord dat ik mij – tegen beter weten in, maar toch met volle overtuiging – aansluit bij de laatste groep.

  1. In feite denk ik net zo als jij. Ook ik doe gewoon mee in de maalstroom van het dagelijks leven. N.m.m. moeten wij ‘criticasters’ met al onze nuchtere (zelf)kritiek ons niet gaan afzonderen van de dagelijkse soap. Sommigen doen dat wel en zonderen zich af op een afgelegen plek om zich zelfvoorzienend en egoïstisch voor te bereiden op hetgeen wat komen gaat. Dat voegt niets toe aan onze samenleving. Een samenleving waarin individualisme de boventoon voert heeft behoefte aan kritische beschouwers die de samenleving wijzen op een gebrek aan solidariteit. Het is momenteel “ieders voor zich en God voor ons allen.” Je ziet dat wereldwijd overal in terug. Ook binnen de EU is geen eenheid en liggen standpunten ver uiteen. Het is tijd voor bewustwording. Tijd dat de samenleving wakker wordt en eens goed in de spiegel kijkt. Het wordt tijd dat we weer naar elkander omkijken. Samen staan we sterk. Deze simpele opvatting zijn we kwijtgeraakt in deze wereld van informatica, digitalisering en individualisering en straks zelfs robotisering! In het kader van al deze ontwikkelingen is het van belang dat mensen met elkaar discussiëren over de problemen in deze maatschappij en de maatschappelijke onevenwichtigheden durven te benoemen. Daarvoor is een site als Biflatie terdege van maatschappelijk belang. Hier worden de eigentijdse problemen benoemd wat weer kan bijdragen aan een stukje bewustwording.

   1. Beste Piet Pineut,

    Als je er helemaal van overtuigd bent dat het met de huidige bestel verkeerd gaat aflopen, wat is er dan egoïstisch aan als je, je eigen veilige route kiest – in afzondering zelfvoorzienend worden of zijn -.
    Als iedereen richting waterval gaat en jij roeit al waarschuwend de andere kant op wat is daar mis mee? Mensen zijn kuddedieren – daar is overigens niets op tegen als er geen misbruik van wordt gemaakt -, en zoals Werner het eens verwoord heeft “dringend bezig met de waan van de dag”. Voor mijzelf ben ik er nog niet aan uit of ik een realist of een doemdenker ben, alhoewel ik vrees een realist te zijn, maar veel van wat op Biflatie naar voren wordt gebracht is m.i. helaas aan dovemansoren gericht.

    1. Hej Spiegel, wijs man, goed je weer eens te horen.

     Idd, apathie en verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen, vertrouwen op “overheid” en andere onderdrukkers, is de norm vandaag de dag.
     Lekker tiepen vanachter je computertje wat “ze” nou weer deden, doen en gaan doen is natuurlijk veel interessanter dan eigen verantwoordelijkheid te nemen en de prijs te betalen tot het nemen van actie.
     Zo is het blijkbaar. De meesten kiezen voor de illusie van vrijheid en gepamperdheid, zelfs tegen beter weten in. Zo is het ze geleerd.
     Sad but true.

     1. Zo is dat Dick, regressie en halsstarrig vastklampen aan evolutionair achterhaalde overtuigingen behoren daar ook toe. Herinneren hier het werk van Erich Fromm nog, over onze ‘angst voor vrijheid’:

      Het debat is bizar, langs de ene kant kunnen we niet ontkennen dat er voldoende technische middelen zijn om ons te verlossen van allerhande ‘economische’ kwellingen, aan de andere kant blijkt er toch iets te zijn dat ons weerhoudt om ze daadwerkelijk toe te passen. Ook hier ontbreekt het niet aan verklaringen en dat alsof het eeuwige wijsheden betreft. We citeren ze te pas en te onpas, het aanbod immens. Een opmerkelijk paradoxale verklaring vinden we in onze ‘angst voor vrijheid’. Het is als zeggen dat allerhande remedies op de tafel liggen maar toch kennen ze geen doorgang tot het collectieve bewustzijn en/of maatschappelijke besluitvormingsproces.

      https://biflatie.nl/artikelen/verdieping/het-gevangeniswezen-en-de-angst-voor-de-vrijheid/

     2. Ik vraag me af als er ueberhaupt een debat gaande is over de zaken die je noemt in de “serieuze” mensenwereld. Wat wel interessant is dat ik een kindje van de 70s ben en opgevoed en op school leerde dat we in de toekomst allemaal heel veel vrije tijd zouden hebben en we daarom veel creatieve vakken kregen, om werkelijk ook wat met de vrije tijd te kunnen doen. Het tegendeel is echter gebeurd. Iedereen werkt harder dan ooit. Ik denk echter niet dat dat met angst voor vrijheid te maken heeft, eerder met levensinvulling, of beter met het zoeken naar een doel. En dat heeft weer alles te maken met het wegvallen van onze Christelijke tradities (god). Ik regaeer hier ook op in mijn reactie op Dick Proenneke zijn response. Waarbij ik stel dat het gewoon het posten op FaceBook en het delen van selfies voorkomt uit iets dat je een sociale dwang zou kunnen noemen waarmee je bevestigd dat je leeft. Iets van: ik post op FaceBook en daarom ben ik.

     3. ‘Vrijheid’ staat tegenover ‘gevangenschap’, vandaag houden we grotendeels onszelf gevangen door geen aandacht te hebben voor de manier van denken die de malaise onderhoudt. Met de technologische revolutie van de 20ste eeuw zou je inderdaad kunnen verwachten dat we minder zouden kunnen werken, het tegendeel blijkt het geval waardoor het duidelijk mag zijn dat er fundamenteel iets niet klopt.

      Door onze manier van denken ontstaat er ook een vorm van ‘psychische blindheid’, dit wil zeggen dat sociale alternatieven buiten het aandachtsveld vallen. En erger, zeer vaak worden de alternatieven op verschillende manieren tegengewerkt, zelfs zonder degelijk begrip van waar ze toe kunnen leiden. Principieel hebben we dan ook een ‘psychologische reset’ nodig, dit betekent het herstel van wat eerder naar de achtergrond verdreven werd.

      Het begrip ‘biflatie’ verwijst hiernaar, in theorie eenvoudig maar de proef op de som zegt heel anders. Op deze manier ontstaat de perceptie dat we angst hebben voor vrijheid, het is puur dogmatisch waardoor we getuige blijven van een tragische absurditeit die we zelf onderhouden. Door onwetendheid hierover wordt de zaak des te erger, we stellen dan vertrouwen in een politiek die op dezefde ‘mainstream’ manier blijft denken en handelen.

      De sociale impact is dan ook draconisch, de sociale alternatieven maken dit transparant maar die worden telkens opnieuw naar de ‘zwijgspiraal’ verdreven. Veel van dit alles gebeurt onbewust, alsof een mysterieuze kracht de mensheid niet genegen is. En voor die mysterieuze kracht gaan we traditioneel naar schuldigen zoeken, als een soort van bezigheidstherapie waardoor de alternatieven ver buiten de aandacht gehouden worden.

     4. Ik snap waar je op doelt. Ik denk echter dat het menselijk brein tegenwoordig gewoon te snel dingen vergeet. Juist door de tech revolutie hebben we ons geheugen helemaal niet meer nodig. We kunnen immers alles opzoeken met ons mobiettje. Een reset of shock zal mensen even wakker schudden om daarna weer in de geijkte patronen te vervallen.

     5. Volkomen met je eens Wim, een reset ’triggert’ structurele hervormingen en bijhorende mentaliteitswijziging, geen garantie. Hervallen in oude patronen zou betekenen dat er iets niet begrepen werd om beetje later terug met dezelfde problemen geconfronteerd te worden. Exact omwille van deze dynamiek kunnen we spreken over een ’tragische absurditeit’, alsof we het wel amusant vinden om telkens opnieuw met onze kop tegen de muur te lopen. Hetzelfde is gebeurd in de aanloop naar WOII, wat gaat het nu worden?

      Wat ‘vergeten’ betreft, ook met je eens. Maar ook dat kunnen we makkelijk terugvinden op internet, sommige informatie werd naar de ‘catacomben’ van ons bewustzijn verdreven waardoor die ‘geijkte patronen’ prominent en dominant zijn. De theorie is principieel eenvoudig, wat vergeten werd kunnen we terug bovenhalen waardoor we ook ‘wakker’ kunnen worden voor deze – laat ons eerlijk zijn – mensonterende malaise. De emotie laat zich dan doorgaans niet onberoerd, het wordt dan ook duidelijk van hoe we – quasi letterlijk – tegen ‘windmolens’ strijden. En dat komt natuurlijk een beetje ‘dom’ over, de optie ‘reset’ geeft ons nu al het bewijs daarvoor.

     6. IK kan het helemaal met je eens zijn. Alleen over dat terugvinden op het internet ben ik sceptisch. Vooral as je weet dat er in feit maar een echt dominante search engine is. En dat deze steeds meer dingen om uiteenlopende redenen weglaat of andere resultaten toont of ergens achteraan in de resultaten toont.

     7. Wim, je wordt langzaam ingesponnen in het web Werner.
      Je wordt zo langzaam leeggezogen van je energie en getransformeerd als je niet oppast.
      Hij blijft je bezig houden, maar begint eerst rustig met een nieuwe prooi.

     8. Ben van mening dat er genoeg alternatieve visies terug te vinden zijn, het is nog iets anders om ze verder te exploreren en elaboreren. Het vergt enkel wat inspanning om dat ook te doen, zowat alles heeft natuurlijk voor- en nadelen. Technisch gezien, de mainstream gedachtengang houdt ons – eerder onbewust – weg van alternatieve denkpistes, alsof we telkens in een fuik gezogen worden die geen doorbraak duldt.

      Talloze voorbeelden tonen dat aan, zo heb je vandaag het debat over die ‘negatieve rente’ wat ‘spontaan’ een hele reeks acties en veronderstellingen activeert (cfr bankrun). Nader beschouwd is het volstrekt onnodig, mits toepassing van biflatie ontstaat immers een heel andere optie of visie. Deze dynamiek is eenvoudig in een beeld te vangen, hierin is ‘out of the box’ relatief te beschouwen naargelang onze kennis over economie. Het geniet de interesse, of ook niet.

      http://i.imgur.com/FV787qs.png

     9. Veel heeft te maken met wat ‘interferentie’ genoemd wordt, de beschikbare alternatieven raken dan ‘ondergesneeuwd’ waardoor de massa er ook onwetend over blijft. En van politiek verwachten we dat ze het beste voorhebben met de bevolking, er heerst vandaag grote twijfel of zij dan wel op de hoogte zijn van de alternatieven. Uiteindelijk zijn het verbluffend eenvoudige processen. Pro forma:

      Vergeten kan verschillende oorzaken hebben, het kan een gevolg zijn van een gebrekkige opslag van informatie (ook wel codering of inprenting genoemd), het niet kunnen vasthouden of niet meer kunnen kunnen terugvinden van informatie. Informatie wordt beter opgeslagen of ‘gecodeerd’ als het een bepaalde betekenis voor ons heeft. Het vasthouden van informatie kan op twee manieren worden belemmerd. Indrukken of kennis kunnen passief vervagen, of kunnen op een meer actieve manier door interferentie met andere informatie uit het geheugen verdwijnen.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergeten

     10. Je gaat hier volgens mij te simpel voorbij het feit dat mensen zich in deze tijd de tierelier werken om hun “welvaart” op pijl te houden. Dat tikken achter de computer wat je nu weer doet, 1. Dat gebeurt momenteel niet, Het tikken vindt plaats op de mobiel, en heeft nauwelijks iets overdachts 2. het heeft meer iets van een sociale dwangmatig dan een relaxte handeling.
      Voor de duidelijkheid ik spreek hier geen waardeoordeel over of het goed of fout is om je welvaart op pijl te houden en om je de tering daarvoor te werken. Veel mensen, ook in mijn kennissenkring, hebben hiervoor gewoon te druk om hun hoofd een beetje boven water te houden en hebben de tijd gewoon niet om in allerlei hoeken van het internet op zoek te gaan naar alternatieven.

     11. Voor de alternatieven op zich hoeven we niet ver te zoeken, deze zijn in overvloed te vinden maar dat vergt ook de motivatie om ze degelijk te onderzoeken. Het is een proces dat eenvoudig lijkt, de proef op de som maakt snel duidelijk hoe de menselijke psyche hierin een ‘vreemde’ rol speelt. Het hedendaagse ‘monopolyspel’ is daar debet aan, leidend tot economische platitudes die – veel vaker totaal onbewust daarvan – geen doorbraak toelaten.

      In hoeverre we al bereid zijn om er aandacht aan te schenken, worden we getuige van een bijzonder proces dat volledig gestuurd wordt door de manier van denken – dat vooral vorm heeft gekregen door ‘kapitalistische’ inprenting. Nu, dat weten we onderhand allemaal wel, het is nog iets anders om deze dogmatische conditionering te doorbreken. De ’tirannie van de meerderheid’ is hierin een niet te onderschatten fenomeen, de getuigenissen legio. Met ‘biflatie’ kan je eenvoudig deze test eens doen, het wordt dan snel duidelijk hoe ernstig de situatie is. Bijna ongeloofwaardig maar toch gebeurt het.

     12. Hallo mijn beste,

      Ik volg Biflatie nauwgezet, maar ik heb eerlijk gezegd – na een dag werken – gewoon niet de puf om te reageren. Ik zit nu al bijna achter mijn puttertje te slapen.

      Daarom heb ik ook respect voor een mens als Piet die iedere keer weer in staat is, met uitgebreide verhelderende artikelen mijn aandacht te vragen voor de enorme problemen waaraan ons maatschappelijke bestel ten prooi is gevallen. Mijn reactie op Piet is dan ook niet zo zeer als kritiek bedoeld, maar ik vind dat iedereen zijn eigen keuzes mag maken zonder dat daar een moreel oordeel over hoeft te worden geveld.

     13. “Ik volg Biflatie nauwgezet, maar ik heb eerlijk gezegd – na een dag werken – gewoon niet de puf om te reageren.”

      U kunt het ook niet helpen, dat u dagelijks wordt misbruikt en leeggezogen van uw energie en geld, terwijl u het moeilijk vindt, om een eigen morele keuze te maken.

      Hier hangt 80% van de mensheid van aan elkaar.

     14. Beste Bertus,

      Ik voel me niet leeggezogen en misbruikt en ik ga als 62 jarige gelukkig nog iedere dag met plezier aan het werk ook al verwacht ik dat het met de pensioenen en onze verzorgingsstaat voor zowel jong als oud de verkeerde kant op gaat.
      Ik heb alleen niet de behoefte om daar iedere dag over te schrijven, omdat ik het mijn verantwoordelijk niet vind. Zoals ik al vaker heb gezegd maak ik me alleen druk om zaken waar ik invloed op heb en waarvan ik vind dat het mijn verantwoordelijkheid is. Het gaat zo het gaat.., en het komt zo het komt.., met of zonder mij. Dat is slechts een feitelijke en een heel simpele constatering. Dat is geen kwestie van je ergens bij neer leggen of ergens voor weg lopen, maar een vorm van acceptatie, waarvan ik allesbehalve ongelukkig word. Ik zeg niet voor niets; blijven lachen.

      Ik heb niet het antwoord op de vraag hoe je kunt VOORKOMEN dat we door de verkeerde mensen worden geregeerd want uiteindelijk weten we allemaal dat alles wat licht is komt bovendrijven en dat zijn nu net niet de mensen met de goede intenties die ons uit deze crises willen en kunnen helpen.

      Met het maken van een morele keuze heb ik al helemaal geen moeite: “wat gij niet wil dat u geschiedt…. “

     15. Haha… mijn beste,

      Het is geen opgave!
      Ik doe gewoon waar ik me prettig bij voel.
      Ik maak voor zover mogelijk, net als jij, mijn eigen geluk 🙂

  2. Uitstekend jojo. Maar zoals het een goede jojo betaamd, zal er ongetwijfeld nu en dan enig ‘verval’ intreden naar het selecte groepje diehards. Zoals nu. ✌

 12. Het element van beperkte rationaliteit wordt vandaag in de schijnwerpers gezet, laat ons oprecht hopen dat we dit snel doorzien opdat herstel zich kan doorzetten.

  Er wordt intussen al gesproken over negatieve rentevoeten van 4,5%. Dit is echt een briljant plan om geld te confisceren bij de burgers. Onder het mom van monetair beleid, introduceren we een negatieve rente maar in realiteit betekent dit gewoon dat je jaarlijks een deel van je geld kwijt bent. Voer een wet in die zegt dat iedere spaarder 5% verliest en er breekt een revolutie in. Doe hetzelfde met een negatieve rente en je hoort er niemand over.

  http://beurs.com/2016/02/12/negatieve-rente-een-briljante-manier-om-spaargeld-te-confisceren-zonder-enige-vorm-van-weerstand/97386

 13. Op http://programma.vpro.nl/buitenhof/afleveringen/2016/buitenhof-14-februari—minister-schippers—kelderende-bankaandelen.html kun je vanaf 27:20 een bijdrage zien van Arnoud Boot over de huidige turbulentie op de financiële markten. Ik lees daar het volgende:

  Kelderende bankenaandelen
  ‘Terug van weggeweest: twijfels over banken’, kopt het FD dit weekend. ‘Banken vechten om het vertrouwen te herwinnen’, aldus The Financial Times. Na wéér een extreme beursweek, waarbij bankenaandelen kelderden en weer opklommen, rijst de vraag hoeveel vertrouwen beleggers nog hebben in de banken. Stevent de financiële sector af op een crisis? Een analyse van Arnoud Boot, hoogleraar Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam.

 14. http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/25211876/__VD-overname_mislukt__.html

  Het feit dat na langdurige onderhandelingen met diverse partijen, investeerders en banken, een grote winkelketen in NL ten gronde is gericht zegt m.i. voldoende over het investeringsklimaat in NL. Hoezo geldverruimingsbeleid van onze ECB? Waar blijft die enorme geldstroom van onze Draaki? De stimuleringsmaatregelen hebben totaal geen effect. Juist nu moet blijken dat investeerders en banken in staat zijn om onze detailhandel overeind te houden met behulp van het vele geld wat bovenin het financiële circuit rondtolt. Maar nee, beleggers gaan er mee aan de haal en de grote jongens kopen hun eigen aandelen op voor een betere kapitaalpositie. De echte samenleving heeft het nakijken en mag aankijken tegen
  lege winkelstraten en worden wel haast gedwongen hun inkopen te doen via het internet. Lekker thuis voor de laptop, maar intussen verpauperen onze binnensteden en zien veel winkeliers in onze mooie oude stadcentra hun omzet nog verder dalen doordat in sommige leuke oude stadscentra de loop er nog verder uitgaat bij de aanblik van al die lege panden.

  De functie van ontmoetingscentrum in onze stadskernen en de aangename sociale contacten op zonnige of overdekte terrasjes wordt de bevolking langzaam ontnomen. De kale lange bedrijfshallen op industrieterreinen van o.a. Wehkamp, Neckerman en steeds meer
  postorderbedrijven zien er niet gezellig uit. Waar de robotica het mensenwerk vervangt. 8000 medewerkers van V & D op straat en nog meer drukte van toeterende pakketbezorgers in onze woonwijken. Wordt er niet bepaald gezelliger op in ons Hollandse polderlandschap.

  1. Mijn antwoord is een beetje dubbel. Ik heb gemengde gevoelens bij de sluiting van V&D. Ik koester mooie herinneringen aan het warenhuis. Echter waar bv de Bijenkorf wel is meegegaan met haar tijd (vooral via shop in shop was een goeie move). Heeft V&D dat helaas niet gedaan. Het is de vraag hoe je dit concern weer gezond moet maken, en hoeveel geld er in moet en continue weer bij zou moeten en of dat het waard is. De laatste leed V&D dramatische verliezen 2012: 19 mln verlies 2013: 42 mln verlies 2014: 49 mln verlies 2015: 40 mln verlies?
   Over Dragi kunnen we kort zijn, volgens Jaap van Duijn is “Draghi is een gevaarlijke gek en een slecht econoom”

   Interview met Jaap van Duijn (oa oud hoogleraar UVA en Erasmus Universiteit) hier:
   https://www.youtube.com/watch?v=ovUCtJmaFOI

 15. een iets ander onderwerp, de laatste tijd wordt de euro gebruikt in plaats van de dollar, las net een bericht dat ook brazilie de euro wil gaan hanteren bij handel met iran, mocht de euro doorzetten als internationale handelsmunt, dan wordt ik minder anti-euro dan ik op dit ogenblik ben, het zal een pleister op de wonde zijn van het gemis van de keiharde gulden, vraag wordt nu hoe de VS deze ontwikkeling gaat saboteren.

  1. Mwa, Iran-Brazilië gaat nog, zeker nu Braziliaanse economie niet lekker loopt en Iran nog in de opstartfase zit. Als bijvoorbeeld Saudi-Arabië overstapt op euro’s, DAN zijn de poppen voor de dollar pas écht aan het dansen.

  2. Een oplossing voor dit probleem is reeds gekend maar ook hier zal de tirannie van de meerderheid een funeste rol spelen, laat ons echter hopen van niet. Wat betreft dat ‘financiële omslagpunt’ en de ‘fiskale gijzeling’:

   Amerikaanse dollars zijn nu nog een gewaardeerde muntsoort. Meer dan tweederde deel van de mondiale geldreserve wordt aangehouden in dollars. Daarom kunnen oplopende schulden van de Verenigde Staten worden gefinancierd door meer dollars uit te lenen. Centrale banken met grote reserves aan buitenlandse valuta, zoals China, Japan en andere Aziatische landen, worden in feite gegijzeld door de Amerikaanse fiscale politiek.

   Zij beseffen dat een weigering om hun dollarreserve verder te laten groeien – om van een vermindering daarvan maar te zwijgen – de dollarkoers onder zware druk zou zetten, waardoor zij enorme verliezen op hun reserves zou lijden. Daar komt nog bij dat een dollar met geringere koopkracht hun export naar de VS zou afremmen, hetgeen tot werkloosheid zou leiden en het gevaar van een recessie kan uitlokken. Dat zijn allesbehalve welkome vooruitzichten. Echter, hoe lang blijft de wereld nog bereid de Amerikaanse overbestedingen te financieren?

   https://biflatie.nl/artikelen/economisch/het-financiele-omslagpunt/

 16. Ooit zei men dat economie iets met vertrouwen te maken heeft, we zijn ver heen en het gezond economisch verstand lijkt dan ook op hol te slaan. Gold bugs, terug van nooit weggeweest:

  Er wordt vaak lacherig gedaan om goud. Het zou geen “veilige” haven zijn omdat het erg “volatiel” is. Maar volatiel in wat? In papier? Dat argument houdt geen steek. Dat believers in papier en aandelen nu openlijk een lans breken voor goud zet het rationele argument dat goud een primaire vorm van veilig geld is (en dus geen “investering”) alleen maar kracht bij. Voor gold bugs speelt dit nieuws in feite geen rol. Hoe meer vertrouwen in goud, hoe beter natuurlijk voor de publieke geloofwaardigheid van sound money en hoe zwakker de argumenten voor centrale bankiers en andere papieren oplichters. Hoe minder vertrouwen in goud, hoe goedkoper gold bugs kunnen inkopen.

  http://beurs.com/2016/02/17/gold-bugs-terug-nooit-weg-geweest/98771

 17. Als het mag gaan over de hedendaagse tragische absurditeit, dan krijgt het ook iets humoristisch. Straks kunnen we goud pinnen aan de automaat, wellicht in de veronderstelling dat het ook efficiënter werkt. Lees maar … 🙂

  In de volgende week worden er in de Verenigde Arabische Emiraten wederom twee nieuwe pinautomaten geïnstalleerd waaruit goudstaven gekocht kunnen worden. De twee nieuwe machines worden in de hoofdstad Abu Dhabi geplaatst waardoor het totale aantal op acht in het hele land staat. De “Gold to Go” machines maken een 24-karaats herinneringsstaaf met daarop
  een afbeelding en/of tekst en zijn te koop vanaf 500 dirham (ongeveer 100 euro). De nieuwe machines zullen worden geplaatst in de Marina Mall en langs de Abu Dhabi Corniche.

  https://www.ontdekdubai.nl/weer-2-nieuwe-pinautomaten-voor-goudstaven-in-de-vae#

  1. Een duidelijk signaal dat wereldwijd het vertrouwen in het fiat-geldsysteem afneemt. Het eerste begin dus van pinnen edele metalen. Ik zou zeggen een goed voorbeeld doet goed volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: