Recordaantal woningen opgeleverd in 2009, vooruitzicht minder positief

0

In 2009 zijn er bijna 83.000 woningen gereedgekomen. dit is een stijging van ruim 5% ten opzichte van een jaar eerder en eveneens het hoogste aantal gereedmeldingen sinds 1999. De vooruitzichten voor de woningbouw zijn echter minder goed. Er worden veel minder vergunningen voor koopwoningen verleend, bestaande projecten worden afgebouwd en de voorraad nog af te bouwen woningen krimpt eveneens.

Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen is behoorlijk afgenomen. Het aantal woningen waarvoor een vergunning werd verleend daalde in 2009 met bijna 17% tot bijna 73.000. Het zijn de koopwoningen waarvoor minder vergunningen worden verleend. Over 2009 zijn er in totaal bijna 47.000 vergunningen voor koopwoningen verstrekt. Dat is een daling van 26% vergeleken met 2008. Deze daling wordt voor een klein deel opgevangen door een stijging van het aantal verleende vergunningen voor huurwoningen. Dit aantal steeg met 9% tot bijna 26.000 woningen.

Op provinciaal niveau is het beeld uiteenlopend. Noord-Brabant liet ten opzichte van 2008 de grootste stijging zien van de gereedgekomen woningen van ruim 15%. Ook in Noord- en Zuid-Holland werden meer nieuwbouwwoningen gereedgemeld dan een jaar eerder. In Friesland werden er over diezelfde periode juist 32% minder woningen gereedgemeld. Omdat het aantal aangevraagde bouwvergunningen al enige tijd daalt, zal dit op een later tijdstip resulteren in een lager aantal gereedgekomen woningen.

De hoeveelheid nog af te bouwen woningen is over 2009 gedaald tot bijna 172.000 woningen in het 4e kwartaal. Dat is een daling van ruim 7%. 2009 is daarmee het eerste jaar, dat het aantal nog af te bouwen woningen is gekrompen sinds de aanvang van de statistiek in 2005. De voorraad woningen in Nederland neemt gestaag toe door het opleveren van nieuwbouwwoningen. Over heel 2009 is de woningvoorraad met bijna 71.000 gestegen, tot bijna 7,2 miljoen woningen. Daarmee is dit het zesde achtereenvolgende jaar, dat de woningvoorraad sterker is toegenomen sinds het historisch dieptepunt in 2003. Toen nam de voorraad met slechts 47.000 woningen toe. Dit blijkt uit jaarcijfers van het CBS.