Waarom we de NOS niet meer serieus kunnen nemen

59

Het gaat de goede kant op. CPB cijfers zijn positief voor het kabinet. Een sterke groei van de wereldhandel. Bedrijven gaan meer investeren. Overheidsfinanciën komen op orde. Geen extra bezuinigingen. Economische groei niet verder onder druk. Voor het eerst in jaren zal de consumptie van Nederlandse huishoudens weer gaan groeien. Dit waren aantal uitspraken samengevat in een 1,5 minuut durend filmpje van de NOS. Het komt dus allemaal weer goed met de economie… Nu mijn bevindingen van de afgelopen weken op economisch vlak.

alles goed

Mondiale staatsschuld: 100 biljoen

De schulden van alle landen tezamen zijn in zes jaar tijd van 70 biljoen dollar naar 100 biljoen gestegen, aldus de Bank for International Settlements. Een plus van 40% in slechts 72 maanden, dat is een stijging van 416 miljard dollar geleend geld per maand. De effecten van de stijgende rentelasten hiervan is moeilijk te bepalen, maar zal ongetwijfeld reden zijn van de bezuinigingen in onder meer ons land. En nooit een woord over aan wie onze overheden dit geld dan verschuldigd zijn.

Enkele Europese werkloosheidscijfers

Hoe mooi de berichtgeving over groeicijfers in sommige landen ook zijn, de werkloosheidscijfers schetsen een heel ander beeld. Griekenland: 28% werkloos en 64,1% jeugdwerkloosheid. Frankrijk: 3,3 miljoen mensen zonder werk, dat is 11,1% van de beroepsbevoling, een absoluut record. Spanje: 26% werkloos, waarvan 55% de jeugd betreft. Portugal: ook al is dit cijfer minder geworden, nog steeds een immens percentage: 15,3% werkloos. Ook in Nederland is het niet best gesteld, 678.000 personen zitten volgens de officiële cijfers zonder werk. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. In de werkelijkheid weet iedereen dat dit percentage natuurlijk nog wat hoger ligt. Het aantal werklozen in Nederland stijgt momenteel met 700 personen per dag!

Populisme is weer even helemaal terug

Verkiezingen op komst! In Den Haag kan men wel roepen dat het weer goed gaat komen met de Nederlandse economie en dat we weer vooruit kunnen kijken, maar ik zie dat toch echt anders. De beurzen zijn mijn inziens de afgelopen jaren alleen maar gestegen door het praktisch gratis weggegeven geld van de ECB en de Fed en is daarmee allang geen afspiegeling meer van de reële economie. Op naar een tweederangs welvaartsstaat. Er zijn in 2013 zo’n 10% meer faillissementen uitgesproken dan in 2012 en er zijn meer dan 100.000 werklozen bijgekomen afgelopen jaar. De trend van de economie bevindt zich overduidelijk nog in een neergaande beweging. Hoe kun je dan zeggen dat het beter gaat? En daarbij, elk jaar roepen ze dat het volgend jaar echt weer beter wordt… We kennen dit trucje inmiddels wel (lees ook: Volgens de NVM en de NOS is de huizenmarkt al 6 jaar herstellende)  en ondertussen gebeurt er helemaal niks.

Gespuis in Den Haag

Kijkend naar de afgelopen maanden, jaren naar de gang van zaken in ons kabinet en onze overheid kan ik alleen maar de conclusie trekken dat we geregeerd worden door een clubje mensen dat achter de tralies hoort. Beloften zijn voor de buhne, eerlijkheid en oprechtheid zijn niet meer te vinden in Den Haag. De door onze strot geduwde bezuinigingen worden nooit meer terug gedraaid en banken staan boven de wet. Het criminele gedrag loopt de spuigaten uit en niemand die er iets aan doet. Ik heb het al vaker geroepen, maar juist nu blijkt eens te meer dat een oprechte democratie nooit kan werken in een kapitalistisch systeem. En misschien geheel onterecht om het op Biflatie.nl te noemen, maar alleen al het feit dat de totale Tweede Kamer zo`n Joris Demmink de hand boven zijn hoofd houdt zegt mij genoeg. Wat als inderdaad blijkt dat deze man en al die andere verdachte namen beschuldigd worden van al die misdaden? Wat zegt dat dan over onze regering?

Een climax lijkt op komst

Ondertussen nemen de spanningen toe in Europa en de rest van de wereld. Zo`n zeventig jaar geleden mocht “de oorlog” nooit meer gebeuren en kijk waar we nu staan… Als een stel kleuters lopen onze leiders heen en weer te toeteren wat wel en wat niet mag met het zogenaamde mandaat van zijn burger onder de arm. Vraag elk mens op deze planeet of men in een oorlog terecht wil komen en 99% zal “nee” aanvinken. Behalve die ene procent, diegene die alles bepalen, de zogenaamde democratie beschermende NATO, NAVO of welke instelling je ook noemt, die paar mensen die wij “Overheid” noemen, zij lijken er alles aan te doen om het toch te laten escaleren.