‘Worden ook wij op een dag wakker in een oorlog? Koert Debeuf vreest van wel.’ Debeuf is Europa- en Midden Oosten-kenner en schreef er een nieuw, opzienbarend boek over. ‘Tribalization. Why War is Coming.’ Tribalisering is stamdenken en de auteur ziet het overal in de wereld terugkeren. “Zonder tegenstrategie gaat het uit de hand lopen, sowieso, daar twijfel ik niet aan”, waarschuwt hij. Hier wordt het mooi, wrang, zelfs literair uitgedrukt: ‘(…) in het Brusselse hart van de EU ziet hij geesten scheiden terwijl men aan nieuwe grenzen timmert.’ De motor van de globalisering sputtert, aldus Debeuf. “Als goederen de grens niet overschrijden, dan zullen legers dat doen.”

CC0 Creative Commons Pixabay

Muren

Hier kunt u een interview met de auteur lezen. Toen de Berlijnse Muur werd afgebroken, leek de wereld ineens anders te worden. Beter, vrijer, meer open. Op dat moment, in 1989, stonden in die wereld nog 15 muren, her en der opgesteld. Zowel om ‘vijanden’ buiten te houden als eigen burgers ‘binnen’ te houden. Anno 2018, bijna 30 jaar later, bestaan er 70 muren, hekken en kunstmatige afsluitsels. (Eén halve gare wil er ook nog een reusachtige voor zichzelf, maar die zegt zovéél dus…)

Keerpunt

Het echte keerpunt naar ieder-voor-zichzelf en wij-tegen-de-anderen tegen de anderen legt Debeuf bij de aanval op de Twin Towers van 11 september 2001. Overal in de wereld stak regressie op tot op de dag van vandaag. Hij bennoemt dit als “Het psychologisch defensiemechanisme van elk mens om zichzelf te beschermen tegen stress of veronderstelde dreiging.” Let vooral op het bijvoegsel ‘veronderstelde’. Want vaak is dat gevoel van bedreigd worden artificieel, in het hoofd van burgers die zich belaagd voelen. Gretig aangewakkerd door politici en bepaalde media als zetbazen van de wapenindustrie. Zonder vijanden, echte of imaginaire, immers geen wapenverkoop.

De nieuwe wereldbrand

Net zoals niemand kon denken dat net in Sarajevo de grootste moderne burgeroorlog aanving, Zal het morgen in het Midden Oosten zijn waar iedereen al zo lang tegen mekaar vecht? Op de balkan waar opnieuw de gemoederen oplaaien? Of zullen de internationale spanningen aagewakkerd door president Trump de druppels zijn die de emmer der wankele vrede doen overladen.“Het grootste gevaar vandaag is de onvoorspelbaarheid van de huidige generatie wereldleiders. Wat zal Erdogan doen? Zal Poetin nog ergens binnenvallen? En de notoir onvoorspelbare VS-president Trump?” Wij burgers zijn verworden tot de speelballen en pions in een internationaal spel om macht en invloed, om geld en dominantie. Bizar en compleet niet meer van deze tijd zou je zeggen. Maar die tijden zijn ondertussen fel veranderd. Ener is niemand als eeerste schuldige aan te wijzen dan wijzelf, op het moment dat we onze stem uitbrengen bij verkiezingen…

De oorzaak en de symptomen

“Volgens mij is de essentie van tribalisering psychologisch. We zullen dit niet oplossen door iedereen 100 euro opslag te geven. We moeten beginnen met het 9/11-trauma op een juiste manier een plaats te geven. Niet de islam is vandaag het grootste probleem, maar de islamofobie. De moslims van vandaag zijn de joden van de jaren twintig en dertig geworden. Men maakt er een karikatuur van. Elk debat wordt opgeblazen, waardoor die groep ook tribaler wordt en de problemen nog groter. Het is geen toeval dat we sinds de stigmatisering na 9/11 meer hoofddoeken zien. Zo groeien we steeds verder uit elkaar. Tribalisering is besmettelijk. Groepen raken gevangen in een cirkelredenering, grijpen terug naar mythes en worden steeds extremer…” Politici in het algemeen (enkele uitsluitingen niet te na gesproken) houden van oneliners, van snelle (maar slechte) ‘oplossingen’ voor zeer gecompliceerde problemen. Die ze dan vaak ook nog eens zelf veroorzaakt hebben, maar dit tussen haakjes want hierover verder uitweiden zou een boek vormen.

Haatgroepen verdubbeld

“Dat is al aan het gebeuren. Het aantal haatgroepen in de VS verdubbelde in de laatste twintig jaar. Vorig jaar verdrievoudigde het aantal neonazigroepen in de VS. In Tsjechië en Slovenië zijn er antimigratiemilities die het heft in handen willen nemen. Daar lopen al gemaskerde mannen rond met wapens. Zet ze naast foto’s van IS en ze zien er hetzelfde uit. Misschien gaan ze niet zover als onthoofdingen, maar daar gaat het niet om. Het zijn evengoed paramilitaire milities die zich buiten de rechtsstaat organiseren.”

Wij tegen zij

Ook hier (in België, nvdr) ontdekten we groepen als Schild & Vrienden die, met nostalgie voor de jaren dertig, de gevestigde orde uitdagen met een wij tegen zij-verhaal. Koert Deboef spreekt graag en goed ook. Vandaar dat we hem zoveel citeren plus dat de man zoveel zinnigs te zeggen heeft. Net als in de andere boeken en artikels op zijn naam. Dus nog eentje om het af te leren en wie nog meer wil weten, verwijzen we naar de boekhandel.

Oplossingen en remedies

Koert Deboeuf: “Ik zie twee mogelijke reacties. Er is de tactische reactie, een beetje meegaan om het tribalisme binnen de perken te houden. Dat is wat nu bijna iedereen doet, de harde ideeën in zachte vorm overnemen . Daarmee vertraag je misschien het proces, maar hou je het niet tegen. Dat is een les van de jaren dertig: dit werkt niet.”

“Ofwel geef je een tegenreactie uit overtuiging, volgens mij de enige manier. Ik zie nu drie politici die de globale tribaliseringsbeweging kunnen omkeren. De Canadese premier Justin Trudeau, die ijvert voor een totale inclusieve samenleving. Frans president Emmanuel Macron, die tegen de stroom in méér Europa bepleit, en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die achter haar verwelkomingscultuur blijft staan. Omwille van deze overtuiging wonnen ze al verkiezingen. Zo bewijzen ze dat de inclusieve, open, samenleving de toekomst blijft, en niet de tribalisation light waar we nu ook bij ons getuige van zijn.”

12 reacties

 1. Ik vind dit een flut stuk sorry.
  We hebben vanaf de eerste gastarbeiders een open samenleving gehad en wat is daarvan gekomen?
  Het mooste voorbeeld vind ik de meeste turken hier die erdogan boven Gulen verkiezen. Kijk een op de internet site van Gulen, dat is de seculiere moslim die zegt ik ben eerst mens dan turk en dan moslim hij zou direct minister van integratie kunnen worden hier. Dat een gote meerderheid toch dictator erdogan verkiest is ronduit shokkend.

  Heeft Stef blok dan toch gelijk met zijn stelling een vreedzame multicultureele samenleving is niet mogelijk?
  niet helemaal kijk een land als Ghana waar christenen moslims en traditionele religie in vrede naast elkaar leven. En waar je elk van deze mensen kan vragen wat ben je en ze als eerste antwoorden Ghanees!! Aangezien dat hier nooit gaat gebeuren zal het ook steeds meer falen.

  1. Maar moeten we alles dan maar op z’n beloop laten hier, want al die allochtonen (de meesten fantastische mensen die bijdragen aan onze maatschappij, werken, belastingen betalen etc) zijn hier, én ze zijn hier om te blijven. Reden te meer om alles op alles te zetten om allemaal samen te (trachten) leven, niet? Van beide kanten natuurlijk. M.i.: wie hier komt om te wonen, werken, etc, moet zich aanpassen aan onze levenswijze. Zonder daarom in Nederlanders te veranderen, toch? Als u zegt dat het in Ghana zo goed gaat, dan is dat waar we met z’n allen naar moeten blijven streven, niet?

   1. Helemaal waar maar dat doen we niet. Iedereen die hier is en zijn steentje bijdraagd is welkom. maar waar zijn de vliegtuigen met mensen die worden terug gestuurd omdat ze zich niet wensen aan te passen? Naar de toekomst toe met de automatisering in Europa die heel veel banen gaat kosten plus de bevolkingexplosie die Afrika gaat zien is er maar een oplossing emigratie volgens Australisch model. En de africaanse landen helpen een economie op te bouwen.

    1. Hebben we de plicht, wettelijk of moreel, om deze mensen, Afrikanen dan, op te vangen? De echte asielzoekers op de vlucht voor oorlogen, verdreven en vaak met de dood bedreigd? Jazeker. De morele plicht ook om zij die een beter leven willen voor hun gezin, vrouw en kind? Jazeker. Kunnen we die allemaal wel opvangen? Daarop is de vraag…helaas néén. Nederland kan geen 10 miljoen mensen van andere nationaliteit, religie, gewoonten huisvesten of we worden méé arm. Daarom verdeelt de EU ook alle soorten asielzoekers en vluchtelingen over de verschillende landen, naar kunnen. Probleem: deze mensen zijn minder en minder welkom. Er zijn vele succesverhalen van zij die zich perfect aangepast hebben en een mooi leven opgebouwd hebben, hier en elders. Er zijn ook de droeve verhalen van misbruik van uitkeringen, van misdaad zelfs, cf. wat recent in Duitsland gebeurde. Het is hét probleem van deze eeuw, IK zie geen oplossing, maar ik ben dan ook geen politieker hé. Want het is ‘de politiek’ die e e a veroorzaakt heeft, dus daarvan moet de oplossing ook komen, toch? Maar dan is er nog slecht nieuws: deze mensen, uit alle delen van Afrika en de landen zoals Irak, Syrië et al, zullen blijven komen. Zolang er grote armoede heerst, en (burger)oorlog. Beide fenomen zijn, m.i., blijvend…

    2. Beste David, dat er twee soorten mensen nu en masse naar Europa komen hebben we aan onszelf te danken/wijten. Ten eerste de ‘echte’ vluchtelingen, asielzoekers, mensen in grote nood door oorlogen en burgeroorlogen. Irakezen, Syriërs. Die zijn ontstaan doordat ‘wij” (omdat we Amerika slaafs volgen, moeten volgen) ons daar zijn gaan bemoeien. Als tegenstanders van Assad, moordenaar en beul van zijn volk. Met Amerika zit daar Rusland, Iran, IS en tal van andere potentaten. Huurlingen, noem maar op. Het is daar om grondgebied, macht, economischie belangen en militaire te doen. Om de bevolking, mannen, vrouwen en kinderen, geeft niemand. Die zijn collateral damage. Dat soort vluchtelingen en asielzoekers is Europa verplicht bij wet om op te vangen. Ook al: eigen schuld dikke bult. Een tweede soort mensen dat naar hier, Europa komt, heeft het Westen OOK aan zichzelf te wijten. Het Noorden heeft sinds eeuwen (kolonisatieperiode maar ook daarvoor, herinner u dat NoordAmerika er op slavenjacht ging) het Zuiden uitgebuit. Nog steeds houden wij dat Zuiden arm, door grondstoffen tegen te lage prijzen te importeren en te dure afgewerkte goederen te exporteren. Door ook nog eens natuurlijke gegevens (slechte oogsten), dictators (wijlen Mobutu, wijlen Haile Selassie enz), onze economische uitbuiting van gans de regio, burgeroorlogen, terrorisme enz is Afrika ten einde raad. Het werd zelfs algemeen ‘Het Vergeten Continent’ genoemd, zo erg was het en is het. Maar Afrika is ontwaakt, delen ervan toch. Dus die mensen komen uit arren moede ook naar hier, de economische vlucthtelingen zijn dat dan, deze tweede soort of golf.

 2. Het immigratiedebat is en blijft een lastig debat. Het komt voort uit een stukje discriminatie, de verschillen in cultuur tussen autochtonen en allochtonen, de ongelijkheid in welvaart, verschillen in ontwikkeling tussen bevolkingen en nog wat andere verschillen. Zoals bijvoorbeeld ook de roep van werkgevers in ontwikkelde landen om goedkope arbeidskrachten wat in eigen land moeilijk te werven valt. De grootste boosdoener is de ongelijkheid in de vorm van welvaart die mondiaal volledig uit balans is. Het is de menselijke natuur om datgene te beschermen wat men heeft opgebouwd. Weelde en rijkdom geeft men niet makkelijk weg. Met de intrede van de globalisering en de open grenzen komt er beweging in de wereldbevolking die door het voortschrijden van de tijd en technologische ontwikkeling beter in staat is dan vroeger om aan de andere kant van de wereld te kijken en te constateren dat de welvaart en het welzijn van de mens zich concentreren in de ontwikkelde westerse samenleving. Het is makkelijk om de schuld te geven op de geopolitieke verhoudingen en allerlei andere vormen van samenzwering, complottheorieën enzovoorts, maar n.m.m. is er puur sprake van het zoeken naar (economisch) evenwicht tussen de mondiale populaties. Via TV, smartphones etc. ziet men waar ook ter wereld de welvaart van de ander. Toen Columbus Amerika ontdekte had hij geen beelden van de oorspronkelijke bewoners aldaar. In de onderontwikkelde gebieden van bijvoorbeeld Afrika heeft men nu TV-ontvangst, terwijl de rooksignalen van de Indianen in Amerika eerder in Europa niet opgemerkt werden. Het is een natuurlijk proces wat zich nu voltrekt en waarvan ik denk dat we het niet tegen kunnen houden. Zodra het economisch minder gaat in de ontwikkelde economieën komt de oorspronkelijke bevolking in beweging en zoekt de schuld bij de allochtonen die zo nodig moeten mee eten uit de ruif. Zie de opkomst van populistische partijen. De oorspronkelijke bewoners gaan zich bedreigd voelen en zien dat steden overbevolkt worden door allochtonen die achterstandswijken in bezit hebben genomen, want goedkoop. De (opgeroepen) nadelige effecten van slechte integratie, taalbarrières, rassenverschillen, werkloosheid enzovoorts gaan een rol spelen wanneer men ziet dat de verdeling van welvaart over meer inwoners leidt tot inleveren van welvaart bij autochtone bewoners. Logisch gevolg is onvrede en de onvermijdelijke anarchie. Als we goed om ons heen kijken zijn er voldoende signalen. Het is moeilijk om hierin neutraal te blijven. Juist de onderkant van de samenleving zet zich af tegen de multiculturele samenleving en geeft de schuld op de politiek die te grote aantallen immigranten zou hebben toegelaten. De hoger opgeleiden en beter gefortuneerden nemen het op voor de immigranten met vluchtelingenstatus. Ze wonen verderaf van de overbevolkte volksbuurten die zijn volgestouwd met immigranten. Parijs, Marseille, Berlijn en heel veel andere grote steden. Als straks weer een (diepe) recessie toeslaat zal een volkswoede ontstaan en zoekt men een stok om mee te slaan. Ik vind het om genoemde redenen moeilijk om in een immigratiedebat een standpunt in te nemen. Het is wat al te makkelijk om te roepen dat we bijvoorbeeld de grenzen moeten sluiten voor immigranten in een geglobaliseerde wereld. Ik probeer in mijn columns geen mening te leggen over het immigratiedebat omdat het al snel stigmatiserend overkomt. Ik zoek wel naar oorzaken zoals ik in dit stukje heb getracht uiteen te zetten. Ongetwijfeld zijn er veel meer te noemen, maar het immigratiedebat is voor mij niet weggelegd. Hoewel ik begrip kan tonen voor de gevoelens van de oorspronkelijke bewoners in achterstandswijken die zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld de overvloed aan immigranten die een andere cultuur en godsdienst nastreven. Dat er weldra een onbalans ontstaat in de westerse samenleving die zorgt voor toenemende onvrede is een ding wat zeker is. Hoe dan ook, spannende tijden.

  1. Gerrit & Joost waar is jullie gezond verstand gebleven? Een vraagje gaan jullie ook een paar immigranten in jullie eigen huis opnemen. Dit vraagstuk is niet zo moeilijk op te lossen. Heel makkelijk iedereen die hier wil komen zal zijn eigen broek op moeten houden, en nog beter is goed selecteren wie er binnen komt. Hele volkstammen binnenhalen die nooit gaan bijdragen aan het bnp en enkel gaan teren op belasting geld is wel het domste dat je als land kan doen. Als wij zo graag zuid afrikaanse toestanden willen hebben hier moeten we vooral doorgaan met deze culturele zelfmoord . Grenzen en nationalisme zijn de natuurlijke norm en daar bouw je vreedzame stabiele samenlevingen/landen mee op. Niet met de deuren wagen wijd openzetten en maar zien wat voor een geweldige ellende er aan komt over tig jaar. Echt in meeste landen van de wereld verbaasd men zich over zoveel domheid kan niet anders dat er een sinister plan achter deze invasie zit. De westerse maatschappij moet opkomen voor haar eigen positie en deze zal dominant moeten wezen willen we niet in een balkanisatie van europa terechtkomen. Kulturen mengen zich niet zo makkelijk en hoe graag de socialisten/kommunisten dat ook graag willen.

 3. Ik krijg niet de indruk dat Joost van Buuren weet of beseft wat islam betekent. Google voor de vorm eens op “Peter Hammond” (deze bijvoorbeeld: https://bijbelenonderwijs.nl/huis-van-islam/islamisering/ ) en ontdek welke stadia een land doorloopt alvorens de islam de complete heerschappij heeft gevestigd. Herkenbaar? Die oorlog die gaat er inderdaad komen, dat ben ik met hem eens. De Eu met hun euro en hun ongebreidelde immigratiepolitiek zullen, samen met hun blinde supporters, daar zeker aan bijdragen.

  1. Bang voor Islam ? pfffff.. angstpolitiek van de zion agenda.. die paar baardmannen die door zion-drone aanvallen hun halve familie kwijt geraakt zijn liggen onder het vergrootglas terwijl de meeste moslims in Indonesie wonen en daar zijn ze zo vriendelijk en zacht.. Leven en laten leven is het motto van iedereen uiteindelijk. De elite zorgt voor ongelijkheid , onrust , wanhoop en heel veel geweld all over the place.. Misschien als je daar geboren was , was je wellicht de fanatiekste van de club.. Als ik Nigeriaan zou zijn bijvoorbeeld en Shell heeft mijn “habitat” zo vervuild dat leven niet meer mogelijk is , zou ik me voor kunnen stellen dat ik een fanatieke vijand van het “Rijke Westen” zou kunnen worden.. pak je je tasje bezittingen (meer heb je niet ) en ga je de olie achterna richting de illusie van rijkdom…

 4. Waarom het oorlog gaat worden.. Kapot maken en opbouwen is goed voor de economie.., Heel veel bedrijven met hele dure slimme mensen zijn iedere dag bezig om nog betere wapens te maken , oorlogvoeren te verbeteren en uiteindelijk te perfectioneren.. oorlog is economie.. en daarna ligt het speelveld weer helemaal open voor de heren met de hoge hoeden.. Tis net Risk.., your turn mister President..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: