We kunnen terug naar normaal, hef de noodwet op

Collega Joost van Buuren maakte in zijn column de lezers attent op het oprukken van de corona-deltavariant. Het zijn berichten die opduiken in de mainstream media. De coronacrisis houdt de massa nog bezig. De media blijven er over schrijven terwijl ik denk dat we het beter los kunnen laten en vooruit moeten denken. Wel lastig als we telkens worden geconfronteerd met zorgwekkende berichten over een heropleving van een virus waarvan we nu zachtjes aan weten dat het muteert en wat de gevolgen zijn.

Virus creëerde noodwet

We raken er niet vanaf zolang de overheid zich laat adviseren door de medische wetenschap die vaste voet aan wal heeft gekregen in Den Haag en bij alle westerse regeringen die hun democratie hebben vervangen door technocratie. Het zijn de technocraten uit de medische wetenschap die nu het beleid bepalen. Economische en sociale motieven die zo belangrijk zijn om welzijn en welvaart te behouden worden ondergeschikt aan de belangen van de technocraten die zich laten leiden door doctrine en zakelijke motieven. De stem van het volk doet er niet toe. Technocratie neigt naar dictatuur. Door een virus is in veel landen een noodwet ingevoerd die een tijdelijk karakter zou hebben. De grote vraag is, wat is tijdelijk. Een rekbaar begrip als we weten dat ‘tijdelijk’ vooraf nooit kan worden vastgesteld.

OMT dicteert

In NL zitten we opgescheept met een demissionair kabinet en met politieke partijen die geen haast maken om een nieuwe coalitie te vormen. Ik vraag mij ongerust af in welke tijdgeest wij ons bevinden. Ik constateer dat onze democratie heeft afgedaan. We worden geregeerd door het Ministerie van VWS met Hugo de Jonge als kapitein zonder vaarbewijs. Maakt hem niet uit want advies krijgt hij opgelegd door een grote club geleerden die het beter weten dan Hugo. Ze zijn verenigd in het OMT en genieten van hun landelijke bekendheid. Ze worden regelmatig uitgenodigd door de praatprogramma’s op onze (staats)omroepen en verschijnen in de grote dagbladen. Het zijn de hoogleraren virologie, Intensive Care Medicine, hoogleraren medische microbiologie, internist-infectiologen, specialisten ouderengeneeskunde, enzovoort, enzovoort. Ze adviseren de ambtenaren van het Ministerie van VWS. Hugo de Jonge mag daarna diverse maatregelen op de vergadertafel van de ministerraad leggen en hij weet dat zijn stem belangrijker is dan de stem van de Minister van Financiën en Economische Zaken.

Drenkelingen

Weet iemand hier nog wie momenteel Minister van EZ is? Eerlijk gezegd moest ik even googelen. Ik wist dat Eric Wiebes stilletjes was afgetaaid, hij is dus vervangen door Bas van ’t Wout die vanwege een burnout weer is vervangen door waarnemer Stef Blok. Mijn aandacht was van het demissionair kabinet afgezwakt omdat ik dacht dat we afhankelijk zouden worden van een nieuwe coalitie met een stelletje vooruitstrevende beleidsmakers die het zinkende schip redden van de ondergang. Intussen zwem ik nog steeds rond met zwembandjes om. Niet wetende waar ik aan wal moet gaan. Ik krijg meer het gevoel dat men ons laat zwemmen en dat we elkaar de hand moeten toereiken om drenkelingen te redden. De stuurman zonder vaarbewijs vaart nog steeds z’n eigen koers en Schout-bij-nacht Mark Rutte durft alleen te roeien bij daglicht. Zo zie ik ons dwalende demissionaire kabinet. De orkaan is in de ogen van de bange Haagse matrozen nog niet gaan liggen, de Noodwet is onverminderd van kracht. De storm van de coronacrisis waait nog over ons.

Blijf binnen bij storm

Zoals altijd staan de beste stuurlui aan wal. Zo ook ondergetekende die ooit een motorboot heeft gehad, ja ook zonder vaarbewijs. Het voordeel van op afstand toekijken is dat je niet zelf midden in de orkaan zit en wat meer beschouwend de noodsituatie kunt beoordelen. Ik zie een orkaan die is afgezwakt tot een normale storm. Het water is gezakt en de zandzakken kunnen terug. Mijn inziens loopt de publieke gezondheid geen buitensporig gevaar meer. De bevolking heeft in ruim anderhalf jaar geleerd om met covid-19 om te gaan en weet nu dat we vaker storm mogen verwachten. De meest voor de hand liggende waarschuwing van een dicterende overheid is: ga bij storm niet naar buiten anders waai je van de weg weg! Ongeveer hetzelfde als: ga bij verkoudheid en griep niet naar school en naar je werk want anders gaat het harder waaien. Met anderhalf jaar ervaring hebben we geleerd hoe het werkt om zelf bestendig te zijn tegen zwaar weer. Met wat zelfdiscipline en respect voor elkaar moet het lukken om elkaar te beschermen voor de ondergang; zonder de repressieve maatregelen van een overheid die zich blijvend opwerpt als redder van de natie.

OMT bedankt, u mag gaan

We hebben geleerd van de watersnoodramp in 1953 en lokale overheden hebben noodscenario’s in de kast liggen om bij hoog water het rampenplan in werking te stellen. Waar nodig zijn de dijken verstevigd. Alle wateroverlast na 1953 is binnen de perken gebleven. Soms wat water in de straat maar geen massale verdrinking. Wat een besmettelijk virus en de experts van het OMT de bevolking hebben geleerd is dat we ook zelf veel kunnen doen aan onze bescherming, c.q. immuniteit en bij nieuwe overstromingen veel kunnen doen met de opgedane ervaringen. Beste leden van het OMT, u wordt bedankt. Beste Kamerleden, de Noodwet kan van tafel. Beste Hugo, uw stuurmanskunst heeft nogal wat schade veroorzaakt aan onze economie, de minister van Economische Zaken zit niet voor niets met een burnout achter de geraniums.

Hugo bedankt

Hugo krijgt ontslag en een taakstraf. Hugo moet zich melden bij de school voor de scheepvaart in Rotterdam voor een cursus “vaarbewijs” en “reddend zwemmen.” Daarna roept hij iedereen zonder zwemdiploma op voor een gratis zwemcursus en krijgen alle senioren met verzwakte conditie gratis zwembandjes en blaasjes. De les van deze column is dat we de coronacrisis kunnen vergelijken met een storm in een glas water. Er is veel geleerd van gemaakte beleidsfouten. Laten we de schade herstellen en de coronacrisis 2020/2021 bijschrijven in de analen van onze vaderlandse geschiedenis.

GW

9 reacties

 1. Puik artikel! Laten we hopen dat de rede en het gezonde verstand nu ook als een virus door onze samenleving raast voor ons aller goed.

 2. Goed omschreven Gerrit, maar zoals u inmiddels ook weet is gisteren de democratie in NL begraven.
  Het klootjesvolk zal nooit meer uit de greep van de plandemie komen.
  Alles wordt uitgevoerd volgens het draaiboek van de Rockefeller Lockstep 2010.
  In 2030 you will OWN nothing and you will be happy. Uitspraak der Schwab van het WEF.

 3. Geforceerd terug naar ‘normaal’? Het ‘normaal’ dat wij kennen is juist de oorzaak van de prut waarin we nu wegzakken.
  Het virus kunne we (proberen te) negeren, maar daarmee is alleen een struisvogel blij. Dat geldt evenzeer voor de klimaatverandering en de gevolgen van wereldwijd financieel en economisch wanbeheer.
  Open je ogen voor de gebalde kracht van een vloedgolf die alles en iedereen zal overspoelen. Vluchten naar ‘normaal’ kan niet meer.

 4. Noodwet opheffen? ’t Ziet er veel meer naar uit dat we binnenkort te maken krijgen met een tsunami aan nieuwe ‘noodwetten’….

 5. Het gaat niet om corona maar om controle en macht. Na en/of samen met corona komt klimaat, woke, energie, stikstof enz.; allemaal vruchten van dezelfde boom en die boom heet Angst. Een blind vertrouwen in autoriteiten doet de rest (m.i. nog rampzaliger dan angst).

 6. Hoe vreemd! Al op 28 januari 2020(!) is covid-19 op de A-lijst geplaatst:

  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z03689&dossier=35401

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het coronavirus
  Op 28 januari 2020 is een ministeriële regeling van de Wet publieke gezondheid (Wpg) vastgesteld. In deze regeling is bepaald dat het novel coronavirus (2019-nCoV) behoort tot groep A van de Wpg. Hiermee ontstaat de wettelijke meldingsplicht voor deze infectieziekte. Indien een in Nederland werkzame arts bij een door hem onderzocht persoon novel coronavirus (2019-nCoV) vermoedt of vaststelt, moet hij dit meteen melden. Ook is hiermee de bevoegdheid geactiveerd om geïnfecteerde (of vermoedelijk geïnfecteerde) personen te isoleren. Dit wetsvoorstel houdt in dat deze ministeriële regeling in de Wpg wordt opgenomen.

  1. Ze hadden toen waarschijnlijk beter meteen mondkapjes en andere beschermingsmiddelen moeten kopen voor het zorgpersoneel, waardoor aantoonbaar minder kwetsbaren zouden zijn besmet en overleden. Nu werd beleid aangepast aan gebrek aan middelen. De (papieren) verantwoordelijkheid is duidelijk, maar wie is aansprakelijk voor de gevolgen van dit wanbeleid?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.