Wereldwijde schuldsanering enige oplossing?

48

Ingezonden artikel | De somberheid gaat massaal toeslaan. Nergens geen opbeurende berichten over innovatie, investeringen in maak-industrie of anderszins stimulerende maatregelen. De grootste bedreiging vormt de wereldwijde toenemende onrust in landen waar juist de economie nog groeide, zoals Brazilië en Turkije. Daarnaast de afnemende groei in de andere opkomende economische grootmacht China. Deze ontwikkelingen wijzen op een aanstaande wereldwijde recessie die in de EU mogelijk zal omslaan in een depressie. De VS gaat hoe dan ook volgen, simpelweg doordat het monetaire experiment van de FED onder andere heeft gezorgd voor een niet meer te behappen schuldenberg.

Koffiedik kijken

Er zijn verschillende doemdenkers die nog erger voorspellen. Ik vrees dat hun aannames veel realistischer zijn, dan de overheids officials ons doen geloven op basis van hun zogenaamde voorspellingen waarbij wordt uitgegaan van verouderde rekenmodellen. De huidige wereldwijde economische en geopolitieke ontwikkelingen zijn niet vergelijkbaar met die uit het nabije verleden. Het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen met behulp van computermodellen is hetzelfde als het voorspellen van het weer op lange termijn. Het blijft voor een groot deel koffiedik kijken. Een aantal factoren zijn wel heel duidelijk, zoals de mislukte geldverruimingspolitiek van centrale banken, de mislukking van de euro en de politieke impasse v.w.b. het bedenken van stimulerende maatregelen. Probeer nog maar eens, in deze tijd van gigantische schuldenbergen, economische aansporende activiteiten te bedenken. In mijn optiek is dat nu niet meer mogelijk met al onze schuldverplichtingen. Er is gewoon geen geld meer en nog meer geld lenen is geen optie. De staatsschuld en private schuld bij elkaar opgeteld is met de aflossings- en renteverplichtingen eenvoudigweg niet meer op te brengen.

Wereldwijde schuldsanering?

Je kunt niet zo maar spaargelden en pensioengeld gebruiken om de boel af te lossen. De enige oplossing is te vinden in wereldwijde schuldafschrijving, zowel staatsschuld als particuliere schuld. Als de EU daar nu eens een begin mee zou maken door per land een goed opgezet plan op te stellen. Stel dat alle schuld ineens per 31 dec/1 jan van een nieuw jaar, om 00.00 uur ’s nachts voor bijvoorbeeld 50 procent wordt afgeschreven. In verband met de wereldwijde verwevenheid van alle schuldproducten moet dat een wereldwijd omvattend masterplan worden. Dan is direct de totale schuld weer dragelijk en ontstaat ruimte om leningen uit te schrijven voor alleen investeringen en niet voor consumptie. Dit betekent dat er een totale politieke ommekeer nodig is en aantal knappe koppen die dit plan minutieus uit moeten werken. Maar vooral van belang is het creëren van politiek draagvlak en begrip bij burgers die geen schulden hebben.

Geen andere oplossingen

Andere oplossingen bestaan niet, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het grote nadeel, namelijk een enorme kapitaalvernietiging op de bankbalansen en de vermogensbalansen moet tegelijk voor lief worden genomen. Maar ja, ga Pietje maar eens uitleggen dat hij voor zijn vordering op Jantje de helft moet kwijtschelden. Voordat bij iedereen is doorgedrongen dat dit de enige methode is om te voorkomen dat we als naties als dominostenen achter elkaar om zullen vallen, is denk ik het kwaad al geschied.

Gerrit Welbergen