Zorgen voor de zorgsector van Nederland

8

“De zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig. Anders houden we het niet vol.” Aldus minister van Volksgezondheid De Jonge. De CDA minister spreekt in deze namens de ganse coalitie. De gereguleerde marktwerking sinds 2006 is een heel goed systeem, menen wij ook. De markt haar gang laten gaan maar tegelijkertijd nauw toezicht houden dus als overheid. Toch zijn er aanzienlijke problemen gerezen de laatste jaren. Namelijk de kost van die zorg en het personeelstekort. Nederland staat in Europa dan ook niet meer op de eerste plaats qua gezondheidszorg.

European Health Consumer Index

Deze meet de kwaliteit van de Europese gezondheidszorg op alle mogelijke vlakken. Het recentste jaarlijkse rapport is van januari 2018. U kunt het desgewenst hier zelf inkijken (pdf). Vier knelpunten staan in het rood, wat duidt op ernstige tekortkomingen. Direct access to specialist. Waiting time for paedriatic psychiatry. Suicide rates. En tenslotte physical activity. De stand van januari 2019 is nog niet officieel bekend. Mogelijk bezit de Nederlandse minister wel reeds recentere cijfers. De (liberale) marktwerking is volgens de minister “doorgeslagen”. Zo stelt hij in ieder geval op 1 maart 2019. Hij gaat gesprekken voeren met alle partijen en betrokkenen.

Wie doet beter?

Zwitserland staat op kop met de beste gezondheidszorg over het algemeen van Europa. Dat betekent dan 893 punten op een totaal van 1000. Nederland komt op de tweede plaats (altijd nog in januari 2018) met 883. Dan komen Noorwegen, Denemarken en België. Ter vergelijking: zelfs deze vijfde plaats betekent 843 punten. Terwijl Albanië met de allerlaatste positie van 35 landen aan slechts 544 scoort. Socioloog Gijs van Loef waarschuwde eerder al in 2017 en 2018 dat we onze leidende positie aan het verliezen zijn. Wij denken dat het belangrijkste is, wat Van Loef letterlijk schrijft trouwens: ‘Een patiënt is geen consument’. Die patiënt mag nooit een nummer worden, een stipje in een statistiek.

‘Onbetaalbaar’

Betaalbaar moet het wel blijven allemaal, maar dat is een keuze die je maakt. Meer of minder geld toewijzen aan deze of gene sector van de maatschappij. Vinden we niet allemaal dat gezondheid ‘onbetaalbaar’ is? Dat is natuurlijk bij wijze van spreken. Besturen is keuzes maken. Laten we hopen (en toezien op!) dat de Nederlandse regering de juiste keuzes blijft maken. Een tweede plaats overall is puik, niets is perfect en bijsturen kan altijd. We horen en lezen veel en vaak over de toenemende bureaucratie in deze. En de oplopende kosten. Misschien dat de sector, al dan niet gestuurd door de overheid, best eens kijkt naar de toepassingsmogelijkheden van blockchain in deze…?

Over de auteur

Zet de dagelijkse economische en maatschappelijke onderwerpen uiteen.