Steeds meer zand in EU-motor….

Ieder moet besparen, bezuinigen en ombuigen behalve de EU-organisatie zelf. Van Rompuy en de zijnen willen veel meer geld voor hun edele taakuitvoering. Vervelend is echter dat al na korte eerste onderhandelingen onenigheid ontstond met de regeringsvertegenwoordigers.  Daarbij was men nog niet eens aan de begroting van 2013 toegekomen. Nee het ging nog om de […]

‘ Het systeem draait zich om ‘

Goed artikel van Alexander Sassen van Elsloo op de website van de Telegraaf, we pakken er twee stukken uit. | Nederland is verraden. Onze samenleving is weggezakt in een moeras van dogma’s, politiek gekissebis, mentale corruptie, vooroordelen, misconcepties en waanbeelden. Dit is een zelfvoedend systeem waar een partij een reactie instigeert in de andere en […]

Is Nederland wakker geworden ?

We mogen Rutte en Samsom wel dankbaar zijn voor hun gestuntel. Nu in één klap duidelijk wordt dat ook wij Nederlanders wel eens flink in zouden moeten gaan leveren komt er  een kakafonie aan reacties los, blijken lastenverzwaring, inleveren en delen opeens geen nietszeggende woorden meer te zijn die alleen voor de Grieken van belang […]