Arbeid zal nooit meer hetzelfde zijn

Door de alsmaar oplopende werkloosheid zien we tegelijk een opkomend probleem ontstaan in de werkende klasse. De werkende klasse bestaat uit geschoolde en ongeschoolde arbeiders en de werknemers in het midden- en hogere segment in loondienst. Daarnaast zijn er de ZZP’ers,  middenstanders en ondernemers die allemaal een arbeidsprestatie leveren. Een grote groep werkende land(lot)genoten die voor een land van veel betekenis zijn. De werklozen behoren uiteraard tot de werkende klasse maar zijn tijdelijk uitgeschakeld. Met arbeid lever je de menselijke capaciteit voor het produceren van goederen en diensten. Hoe meer productie, hoe meer arbeid, hoeveel beter de welvaart.  ECHTER, wat zien we gebeuren, een crashende arbeidsmarkt  die samengaat met een krimpende welvaart, onmiddellijk verbonden met aanhoudende faillissementen en het verdwijnen van productielijnen naar de opkomende landen. De impact daarvan is enorm op de werkende en werkloze bevolking.

werkloosheid cirkel

Bezuinigingen en lastenverzwaringen

Angst om banenverlies en berusting bij de alsmaar langer studerende jongeren die bang zijn om na hun opleiding geen job te vinden. Het aantal werklozen neemt ook op langere termijn alleen maar toe met de vooruitzichten dat er nog meer banenverlies zit aan te komen. Tel daarbij op de bezuinigingen en lastenverzwaringen, in feite opgelegd door Brussel(EU), en de gemiddelde Nederlander wordt nog neerslachtiger.  Ja  oké, het nettoloon gaat bij sommigen wat omhoog nu in januari maar de verhoging ben je weer dubbel kwijt aan de hogere heffingen bij gemeenten en andere overheden. Echte koopkrachtverbetering over de hele bevolking kennen we al jaren niet meer. Ondanks wat opgedrongen positieve berichten over een heel klein beetje groei in een paar EU-landen om ons heen zijn er in ons kikkerlandje geen structurele verbeteringen waarneembaar, dus zal er vooralsnog geen sprake kunnen zijn van echte expansie en heropleving van de arbeidsmarkt.  Somberheid is troef.

Hogere werkdruk en schuldenstress

Nu we al wat jaartjes in een periode van laagconjunctuur verkeren gaat een ander vervelend fenomeen de kop op steken. Werkdruk. Werknemers in loondienst krijgen te maken met een stijgende werkdruk doordat het werk door minder arbeidskrachten moet worden verricht. Alle bedrijven, van MKB tot grote concerns, hebben door de crisis bespaard op arbeidskrachten of zijn door concurrentieoverwegingen daar volop mee bezig. Het voltrekt zich als een langzaam proces waarin je van jaar op jaar merkt dat je de klus weer met een mannetje minder moet klaren. Het is de weg van de geleidelijkheid waardoor je nauwelijks in de gaten krijgt dat je er telkens een schepje boven op moet doen en meestal voor dezelfde centen. Je levert vaak meer productie, maar de CAO-lonen van veel bedrijven stijgen niet of te weinig mee met de inflatie. Of nog erger, blijven jarenlang op de nullijn. Werknemers zijn zelfs bang om zich ziek te melden. Er heerst angst om bij meerdere ziekmeldingen uiteindelijk je baan te verliezen. Voor jou genoeg anderen.

Loonslaven van de 21ste eeuw

Het lijkt wel een nieuwerwetse vorm van slavernij in deze 21ste eeuw. Niet de zweep, maar de bangmakerij van bovenaf om er zomaar uit te vliegen bij een te lage prestatie. Het recht van de sterkste gaat weer gelden. Het feit dat we in een afbraakfase verkeren van ons sociale stelsel weten we zachtjes aan al wel, maar dat we ook nog eens massaal bang moeten worden om onze baan te verliezen is nieuw in deze 21ste eeuw. Deze nieuwe vorm van angst in deze tijd leidt tot veel stress, vooral in huiselijke kring. Veel gemopper in gezinnen over werkdruk en financiële ellende zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Echtscheidingen en beëindigen van relaties zijn hier het directe gevolg van met een opeenstapeling van nog meer financiële ellende. Vraagt u de consulenten in de schuldhulpverlening er maar op na. De schuldpositie bij particulieren wordt met de dag slechter. Openstaande rekeningen stapelen zich op. Een hopeloze situatie in veel Hollandse gezinnen. De totale particuliere schuldquote van Nederland is 223,7 procent en ligt ver boven de norm van 160 procent die de EU hanteert. Een griezelige situatie dus.

Vakbonden

De vakbonden weten tegenwoordig niet hoe om te gaan met een recessie van de huidige omvang en de daaruit voortvloeiende werkdruk. Er bestaat nauwelijks nog actiebereidheid onder de werknemers die vaak niet (meer) lid zijn van de vakbond. Ledenwerving lukt ook niet meer. Die vijftien euro per maand kan bijna geen werknemer meer missen. De vakbonden weten geen vuist meer te maken. Het Malieveld in Den Haag en het Museumplein in Amsterdam blijven akelig leeg in tijden dat werknemers flink worden uitgeknepen. In de jaren tachtig kregen de vakbonden duizenden op de been, terwijl anno 2013 werknemers en gepensioneerden veel harder geraakt worden in de portemonnee. Het lijkt of we allemaal lijden aan neerslachtigheid. Daadkracht en solidariteit zijn ver te zoeken. We laten ons gewillig slachten. Er is geen weerstand meer richting de grote en machtige multinationals. De vakbonden verzinken in een langdurig overleg en de vakbondsvertegenwoordigers laten zich aan de overlegtafel ringeloren door de slimme onderhandelaars van de werkgevers in luxe conferentieoorden. De macht van de vakbonden lijkt uitgeteld.  Er is sprake van een grote gezapigheid en men haalt de schouders op alsof het allemaal vanzelf weer goed komt. Waar is de strijdlust van weleer? Het is zelfs zo erg dat de vakbonden zelf ook moeten saneren en dus personeel moeten ontslaan. Er verdwijnen bijvoorbeeld 187 arbeidsplaatsen bij FNV.

Stijging aantal nuluren-contracten

Wat opvalt is dat een stijgend aantal werknemers op uitzendbasis of op nuluren-contracten werken. Contracten voor soms maar tien tot twintig uur in de week met vaak een aanvullende WW- of bijstandsuitkering. Allemaal werknemers die niet voltijd werken maar soms een paar uurtjes per dag. Dat betekent dat deze mensen meer thuis zijn dan werken. Dus zeggen werkgevers, dan kun je thuis best wel een aantal zaken achter de computer regelen, zoals het digitaal doorgeven van gewerkte uren, een beetje bijscholen en doorlezen van mails, etc, etc. Iemand die 40 uren op kantoor werkt doet zoiets collectief in de reguliere werktijd, maar heel veel parttimers bijvoorbeeld doen zulks in hun eigen vrije tijd thuis. Tijd genoeg toch, als je maar 20 uurtjes werkt? Zo denkt de werkgever. Dat is niet alleen een vorm van ongelijkheid t.o.v. de voltijd-werkers maar in feite pure uitbuiting. Er wordt in het hedendaagse digitale tijdperk heel makkelijk verwacht dat werknemers  thuis mailberichten doornemen of anderszins op de computer werkzaamheden verrichten. Een nieuwe trend. Bij het hogere kader is dat met een vorstelijke beloning een normale zaak, maar Jan Modaal moet dat maar eventjes buiten werktijd doen, want ach, op de computer bezig zijn is toch interessant niet waar? Geen collectieve bijscholingen op het werk maar thuis wat bijscholen via de electronische leerweg. Gaandeweg doen we steeds meer thuis voor het werk, makkelijk hoor dat internet!

Vrijwilligerswerk vervangt betaald werk

Ook in het vrijwilligerswerk is een trend waarneembaar dat steeds meer betaald werk nu door vrijwilligers wordt gedaan. De vrijwilligers in verzorgingshuizen, vrijwilligers bij de voedselbanken, vrijwilligers voor de ouderenbonden, etc, etc.  Er zal nog een behoorlijke verschuiving plaatsvinden  van betaald werk naar  onbetaald werk. Een signaal dat Nederland vergrijst en verarmt. De discussie dat bijstandgenieters vrijwilligerswerk moeten gaan doen voor behoud van hun uitkering wordt in steeds meer gemeenten al gewoon toegepast. Vrijwilligerswerk is op zich een prima fenomeen en is alleen maar aan te bevelen i.v.m. de sociale contacten en verbondenheid. Niet een direct gevolg van uitbuiting maar deels ontstaan uit pure armoede. We kunnen niet anders omdat er voor veel sociaal werk simpelweg geen geld meer is.

Verzadiging bereikt

Door de technologische en digitale ontwikkeling na een tijdperk van industrialisatie is onze maatschappij langzaam aan het vastlopen in z’n eigen verworvenheden. We bezitten meer dan vroeger en leven intensiever in onze vrije tijd. In de 17de eeuw liepen de kooplieden achter de handkar om in een nederzetting 20 km verderop hun waren te verkopen. Nu zijn we druk om in een maand tijd de wereld rond te reizen per vliegtuig of cruiseschip om daarna 5000 digitale foto’s te sorteren en in Facebook te plakken. Het heeft er veel van weg dat we verzadigd zijn geraakt. Via streetview bekijken we de wereldsteden aan de andere kant van onze aardkloot. Via internet regelen we onze aankopen en bankzaken. De FED en ECB zorgen voor bijna gratis geld. De eerste fabrieken in de VS en China met alleen nog robots die producten fabriceren. Zal dit betekenen dat we in een tijdperk geraken dat het werk ons geheel wordt afgenomen en lekker voor shownieuws kunnen hangen in onze canapé?

48 reacties

 1. nu in de krant: http://www.nu.nl/ondernemen/3684548/werklozen-hebben-weinig-oog-ondernemerschap.html volgens de Burgemeester van Rottterdam moeten werklozen gewoon voor zichzelf beginnen en hun uitkering opzeggen.

  Nu vraag ik mij af, in welke branche is het verstandig om een onderneming op te starten? bouw/stucadoor/schilder; je kan echt niet concurreren met oost-blokkers, kapper? de afgelopen jaren springen de kapperszaken uit de grond, het zijn er zo veel dat je als kapper chronisch klantentekort hebt, een winkel? tegen de concurrentie van IKEA/Blokker/HEMA is het moeilijk op te boksen,

  bedenk wel: indien je je boterham wilt verdienen als zelfstandige, je eerst je vaste lasten moet terugverdienen voordat je netto iets overhoudt, de meeste starters gaan hiermee op hun gezicht, ik ben zelf boekhouder en zie veel optimistische rose bril starters die na 1 of 2 jaar van ondernemen hun zwartkijkers bril op hebben gezet, tegen een hongerloontje werken en vaak al binnen 2 jaar over de kop zijn. degene die het vol houden doen het als hobby en hebben er een baan naast of een partner met een royaal inkomen.

  De vaste lasten voor een ondernemer zijn hoog, gemeentebelastingen, een zakelijke/ondernemers bankrekening is veel duurder dan die van een particulier, arbeidsongeschiktheids-verzekering is duur, het aannemen van personeel is een groot risico, de huur van een winkelpand is schokkend omdat al het vastgoed in Nederland in handen is van enkele partijen die aan prijszetting kunnen doen.

  het advies van Aboutaleb is waarschijnlijk goed om de gemeente financien op orde te krijgen, maar als meerdere werklozen deze adviezen opvolgen dan zullen velen van hen in nog grotere problemen komen.

  Voordat ze dit roepen kunnen ze beter een stuk economie les geven aan beginnende ondernemers en ze eerst een goede kosten/baten analyse laten maken. (zal heel veel leed besparen)

  Aboutaleb heeft voor zo ver ik weet enkel een vmbo diploma en nog nooit als zelfstandige de kost verdiend, hij zal het wel weten.

 2. Een neerslachtig stukje, met veel realiteit. Ik ga nog even aanvullen met belangrijke informatie. Dit maal de werkloosheidswet, zeg maar de nieuwe WW, welke formeel nog door de tweede en eerste kamer moet, maar waarover de meerderheid het eens is (VVD, PvdA ,D66, CU).

  Deze “nieuwe WW” zal flink snijden in de huidige voorzieningen. Zo wordt de uitkeringsduur van maximaal 38 maanden naar 24 maanden geschroefd. Voor de jongere blijft bijna geen WW meer over, ofwel van werk naar werk of het armoedehuis, de bijstand. Het zal voor de jongere nooit meer mogelijk zijn onroerend goed te bezitten, dat zal in hun carriere verloren gaan en worden opgeslokt door de overheid, omdat men niet voor bijstand in aanmerking komt, als men een huis bezit.
  Naast het verkorten van de uitkeringsduur zit er nog een addertje onder het gras……..nou, addertje, zeg maar een cobra onder het gras!

  Van de ene op de andere dag worden de royale ontslagvergoedingen afgeschaft, wat overblijft is een hoerenfooitje. Hoe is dit in godsnaam te verantwoorden, een generatie die tonnen aan ontslagvergoedingen en subsidies en uitkeringen heeft ontvangen (geboren voor 1965) en de “nieuwe generatie” die als melaatsen of minderwaardige worden gezien. Dat de jeugd dit pikt en niet massaal de straat op gaat is een raadsel.

  Het wordt nog GEKKER, ja U leest dit goed…de IOAW wordt afgeschaft voor diegene geboren na 1964. Doorwerken tot 68 jaar, voor een Euro aan AOW of pensioen wordt uitgekeerd en als tussen de 50 en 68 de WW om de hoek komt kijken gaat daarna de kop eraf…alles kwijt, geen huis, geen vermogen……wat is deze maatschappij toch verrot. Hoe bestaat het dat Nederland langzaam maar zeker is omgevormd tot een waardeloos derde wereld staatje.
  Armoede in Nederland gaat weer normaal worden, met dank aan de bankiers en politici.

 3. Een onsamenhangend verhaal:

  “Er heerst angst om bij meerdere ziekmeldingen uiteindelijk je baan te verliezen. Voor jou genoeg anderen.”

  en even later:

  “Nu zijn we druk om in een maand tijd de wereld rond te reizen per vliegtuig of cruiseschip om daarna 5000 digitale foto’s te sorteren en in Facebook te plakken.”

  We moeten dus langer werken voor minder terwijl we meer tijd overhouden voor dure cruises en facebook gefrobel, vreemd…

  Volgens mij ligt de kern van het probleem in de gelijkschakeling van ale landen binnen de Europese Unie en zijn Euro.
  In de jaren 90 ging het eventjes juist zo goed omdat er eindelijk , na jaren van ijzeren gordijn en socialisme, een gezonde concurrentie ontstond tussen de Europese landen:
  Nederland verlaagde zijn top-tarief naar 35% waarna Belgie overtrefte met een top- tarief van 30% met bovendien een hogere drempel en geen erfenis-belasting, etc.

  Nu heb je precies het tegenovergestelde: zelfs Zwitserland wordt gedwongen om steeds meer EU-conform te worden en zodoende minder EU-vluchtelingen aan te trekken.

  Ik heb overigens nog nooit iets gehoord vanuit Zuid-Korea dat ze daar een gemeenschappelijke munt met Japan of China willen om het hoofd te kunnen bieden aan het globalisme. Het is duidelijk een apekool verhaal “nooit meer oorlog” dat ons aangesmeerd is.

  1. sterke opmerking: “Ik heb overigens nog nooit iets gehoord vanuit Zuid-Korea dat ze daar een gemeenschappelijke munt met Japan of China willen om het hoofd te kunnen bieden aan het globalisme” klopt als een bus de scandinavische landen zonder euro functioneren beter dan de landen met euro, verder hoor je aziatische landen, australie (inwoneraantal vergelijkbaar aan polen), Brazilie, Zuid afrika, arabische landen niet over een gemeenschappelijke munt praten in strijd tegen het globalisme. ik zou zelfs zeggen dat de euro onderdeel is van het globalisme,
   Als er een goudstandaard zou zijn, dan is iedere munt gedekt door de goudwaarde en is een gemeenschappelijke munt overbodig.
   Met het afschaffen van alle sociale voorzieningen bereik je geen hoger niveau, ben zelf in de vs geweest, als je daar kijkt zie je een totaal verpauperde infrastructuur, vele no-go areas waar je als blanke je leven niet zeker bent en de gezondheidsstatus van de gemiddelde vs amerikaan is niet al te best. het is wel een goed vertoeven als je van de rijke elite bent. vandaar dat de europa elite ook wil veramerikaniseren

   1. ik heb een vergissing gemaakt in mijn reactie, Australie telt 20 miljoen inwoners, het is dus vergelijkbaar met Nederland en Vlaanderen samen, het aantal grote steden is zelfs kleiner dan het aantal van Nederland,
    heel vreemd dat een landje met 20 miljoen inwoners een eigen munt heeft en internationaal een grote vuist op tafel kan slaan, Nederland en Belgie kunnen toch niet zonder Europa en het opgeven van de Soevereiniteit???

    1. Australie een “landje ” met 20 miljoen inwoners.. inwoners tellen niet , grondstoffen wel om iets te vertellen in de financiele onderwereld.
     Een land met 500 inwoners maar voor miljarden in de grond staat ver boven een overbevolkt land met niets waardevols in de grond.

 4. Dit is een kenmerk van een falende economie en als je dit doorzet, terwijl het achterliggende economische systeem dood is krijg je idd deze wantoestanden. En het opraken van resources, alsmede het vastklampen aan oude strohalmen laat duidelijk zien de taart van de oude economie steeds kleiner wordt, terwijl het aantal mensen, die er aan wilt deelnemen toeneemt en dat levert gewoon de wet van vraag en aanbod op.
  Wat ik zeer slecht vind van de vakbonden (ook in de probleemlanden) is dat ze volhouden dat het alleen een verdelingsprobleem is en alles bij het oude wordt, terwijl dit absoluut geen realistische verwachting is en hiermee de jongeren een andere toekomst onthouden. We kunnen wel de gebakken lucht van de extreem rijken afpakken, maar daarmee veranderd er nog bitter weinig. Het gaat erom dat de beschikbare resources bij de mensen (grond en schoon water) terugkomen en al dat papier….

  Je kunt je wel tijdelijk in een systeem van pure stagnatie duwen en hopen dat je met acties en demonstraties de boel gaat veranderen.

  Eigenlijk is het tijd voor een nieuw verhaal / paradigma en wordt het ook tijd dat we als mensen, die in de toekomst buiten het oude systeem leven of beter gezegd in het nieuwe dat we onze grond, water etc gaan claimen en zorgen dat we kennis krijgen van permacultuur en aanverwante teelmethoden. Het gaat er niet om primitief te gaan doen, maar om onze autonomie en waardigheid terug te krijgen en op een manier te gaan leven, die past in de natuurlijke maat en met de natuur ipv er tegen. Dit is de grote uitdaging die ons wacht, maar voordat we aan zoiets toekomen zal toch eerste de mindset moeten veranderen en daarna onze (resource) rechten bevochten worden. (goedschiks of kwaadschiks) Voor de rest geloof ik erg in coöperatieve ondernemingsvormen en past sowieso bij een nieuw democratisch denken, die we in de toekomst nodig hebben. Lokaal beslissen door de mensen, wie het aan gaat.

  De wereld is van iedereen en er is niets wat zo slecht is voor de mens om in slavernij te moeten leven.

 5. De metafysicus Jozef Rulof heeft o.a. in het boek volkeren der aarde, reeds geschreven voor 1940 over de oorlogsperiode (het waarom van die oorlog en het verloop ervan). En na de wereldoorlog: De samenwerking van de landen (De deling van Duitsland wordt geholpen!) Over de materiële opbouw en afbraak.
  De belangrijkste boodschap is wel dat de mens zich geestelijk dient te ontwikkelen en we hoeven niet meer zoveel te werken de automatisatie zal het mogelijk maken.
  Er zal een direct stemapparaat op aarde komen waardoor er een grote ommekeer gaat plaatsvinden. In 1952 heeft hij tijdens een vraag en antwoordsessie een tijd van 50 – 75 jaar dat dit toestel uitgevonden zal worden
  Zie de site http://www.rulof.org voor meer informatie over de metafysische leer.

 6. Gerrit, getuigt dit artikel niet van achterhaalde denkbeelden? No offence… Hoe kijk jij tegen het fenomeen ‘werkgelegenheid’ aan?

  Mijns inziens is dat een volslagen achterhaald begrip. Men moet keihard ophouden met het streven naar werkgelegenheid. Er is simpelweg niet genoeg werk voor – in NL – 16,7 mio mensen. Door robots en machines kan alles wat nodig is worden vervaardigd door een paar mensen. De rest kan de rest van zn leven vrij nemen.

  Door voor die rest toch te streven naar werkgelegenheid, richt men zich volledig op het vervaardigen van inferieure troep. Plus dito reclame om aan de mensen die troep te slijten. Want the brains moeten wel flink worden gewashed om mensen die ellende te laten kopen.

  Dus we zitten in een reclame – troep – cyclus. En wat mij betreft is dat een neerwaartse.

  Iemand heeft wel eens gezegd dat de grote opgave voor de komende generaties is om ervoor te zorgen dat mensen zich niet gaan vervelen. Want er komen giga doses vrije tijd aan.

  Hoe dan ook, aarde en milieu kunnen al die troep niet meer aan. Dus we moeten wel…

  Deze recessie gaat tot dat inzicht dwingen: het einde aan het streven naar werkgelegenheid. Over 50 jaar vinden we dat streven net zo ridicuul als het streven naar middeleeuwse aflaten.

  1. Denkbeelden zullen altijd achterhaald worden door de ontwikkeling van de tijdgeest. Het systeem van nu heeft een reset nodig. Door aanhoudende laagconjunctuur zal de druk op verandering gaan toenemen. Het onsamenhangende in mijn verhaal(= reactie op Jan) heeft alles te maken met de onsamenhangendheid in ons scheef gegroeide systeem. Ongemerkt bevinden we ons wellicht in een transitie van mens en machines naar robot en vrije tijd. Alleen vraag ik mij af welke rol de mens daar straks in speelt. Vergeet niet dat er momenteel een grote ongelijkheid bestaat in de verdeelde welvaart. Dat gaat wrijven met vaak onvoorspelbare gevolgen.

   1. @biflatie.nl

    Vooral dat ‘SNS Reaal ‘evaluatie’ !!! 10:35’… kun je een artikel van maken.
    Ik weet niet of er in de gegeven link in de video is geknipt, er staat mij iets bij dat ook Sjoerd van Keulen nog eens extra werd belicht in de originele tv uitzending maar dat weet ik niet meer zeker en dat terzijde.

 7. Belangwekkende bijdrage. We kunnen constateren dat de wereld is niet meer “ons” de mensen (jij en ik) maar van de boven ons gestelden, de bestuurlijke en heersende klasse. Leven is verboden, alleen nog voorbehouden aan alles dat in dienst van de koninklijke haar taken plichtsgetrouw uitvoerd. No kiddin’

   1. heb jij the hungergames al gezien,sw? en vooral deel 2. daar gaat het naar toe wereldwijd op dit moment….niet de spelen zelf maar heel het gebeuren eromheen lijkt er verdacht veel op.

 8. Dit probleem los je niet zomaar even op.
  De globalisatie zorgt ervoor dat multinationals hun productie verplaatsen naar lage lonen landen.
  De invoer heffing drastisch verhogen kan uitkomst bieden.
  Als de multinational geconfronteerd wordt met het gegeven dat de verplaatsing minder winst oplevert komt hij schoorvoetend ook terug.
  Maar er zijn nog meer voordelen.
  Men moet eisen van een multinational dat er minimum lonen worden betaalt in de lage lonen landen.
  Anders geen invoer.
  Dan ontstaat er in de lage lonen landen een middenklasse.
  Waardoor wij weer meer kunnen gaan exporteren naar die landen.
  De vakbond is overgenomen door de politiek.
  Steeds heeft een PvdAer de leiding.
  Wat helpt is een onafhankelijke vakbond, die weer opkomt voor de arbeider.
  Toch helpt er niets aan om de werkgelegenheid te laten groeien.
  Dat komt door de automatisering.
  Dus een herverdeling van werk en inkomen is een voorwaarde om uit de ellende te komen.

  1. inderdaad, de vakbond hoort onafhankelijk te zijn van alle politieke partijen, het is heel vreemd dat vakbondsmensen na hun vakbondsbaan aan de slag gaan in de politiek met een politieke kleur, hetzelfde verhaal geld voor de rechterlijke macht, zij dienen zich ook af te houden van het hebben van een politieke kleur. een gezonde wereld moet alle schijn van belangenverstrengeling worden voorkomen.

   Invoerheffingen zou eerlijk zijn, want hier wordt milieutechnisch vele malen schoner geproduceerd dan in Azie, Deze oneerlijke concurrentie zou ook verrekend moeten worden.

 9. Bij de nieuwe economische realiteit hoort ook een herdefinering van de inzet van natuur,arbeid en kapitaal. Ofwel met de inzet van kapitaal kan kwalitatieve arbeid gecreerd worden. Maar dan moet het structuele verlies van toekomstige arbeid wel onderkent worden door ecb en politiek. Willen is nog altijd kunnen. En anders krijgen we amiesachtige zelfvoorzienende gemeenschappen. Op zich niet zo heel erg.

 10. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.
  Winston Churchill

  Vul voor success eens politics in.
  Biflaten (realisten) laten zich echter geen rad voor ogen draaien en de rustig slapende burger van weleer begint het ook langzamerhand te dagen dat het grondig fout zit en het roer radicaal om moet.
  Nu de politiek, het bankwezen, maar ook het bedrijfsleven (multinationals) nog.
  Met elkaar i.p.v. tegen elkaar; alleen globalisering als het een win – win situatie oplevert voor alles en iedereen; alleen Europa als behalve het bedrijfsleven ook de bevolking profiteert.
  Dat zijn de zaken waar de politiek zich met hart en ziel “hard” voor moet maken. Europa kan als blok, lijkt me, wat dat betreft meer voor elkaar krijgen, dan als allemaal afzonderlijke landjes.
  Het algemeen belang is toch het belang van die pakweg 95 procent die zich nu gemangeld voelt en een rechtvaardige en eerlijkere wereld voorstaat, zonder dat de overige 5 procent tekort wordt gedaan.

  Wanneer gaat echter het roer om bij de opportunisten en ongebreidelde optimisten (neoliberalen, gokkers, gelukszoekers, potverteerders, enz. – zijn net als wij aardige mensen en toch niet allemaal incompetent -) en gaan ze hun gezonde verstand gebruiken.
  Het besef moet er komen dat we uiteindelijk nagenoeg allemaal op verlies komen te staan.

  Als ik tien procent minder ga werken en daarvoor 10 procent minder loon ontvang verdelen we het werk. In Nederland is dan iedereen aan het werk. Er is immers al meer gezegd dat het simpel(er) moet.
  Zij die verstandig geweest zijn hebben niet hun gehele salaris verhypotheekt en kunnen dat wel opvangen. De anderen zullen helaas op de blaren moeten zitten.

  Zij, die om wat voor reden dan ook werkloos (ge)worden (zijn) en er niets aan kunnen doen dat ze in de problemen (ge)komen (zijn), moeten zich door wat ik schrijf a.u.b. niet aangesproken voelen.

 11. De groei doctrine. Als de rek eruit is moeten we krimpen. Debt jubilee, en niet meer die gedachte van “moeten werken”. Groei is niet nodig, het is een dwangmatige obsessie, ingegoten met de paplepel. Nog ff wachten op peak cheap energy en die krimp wordt afgedwongen. Zorg ervoor dat je achterin de trein zit als die crasht, werken moet, en werken kan leuk zijn; de huidige tredmolens echter streven hun doel voorbij.

 12. Als de komst van het robot-tijdperk doorzet dan kunnen we met z’n allen vrijwilligerswerk gaan doen. De vraag is: hoe verdienen we dan ons inkomen? Of krijgen we in dat tijdperk een basisinkomen wat voor iedereen gelijk is. Er zal dan allereerst een nieuwe verdeling van de welvaart moeten plaatsvinden. Wie of wat gaat hier voor zorgen?

  1. De oplossing ligt in de sci-fi serie Star Trek series. Men vult hun tijd met onderzoek (exploration), kunst en wetenschap. Onderliggend is wel dat er een technologie moet komen waarmee energie in overvloed aanwezig is of bijna gratis gewonnen kan worden.

 13. Dit verhaal had net zo goed geschreven kunnen zijn bij de vorige flinke recessie, er is dus niks nieuws onder de zon.

  Bij een slechte economie wordt iedereen somber, ook en vooral schrijvers van economische stukjes.

  1. Hebben de trollen Biflatie ook ontdekt? Heeft de AIVD dat er iets gaande is, oa hier op dit platvorm? Wordt het tegengeluid in stelling gebracht? Want echt constructief kan ik dit niet vinden WL, sorry.

 14. Bovenstaand geeft een aardig beeld van de realiteit mee eens. Maar wat mij als 25 jarige echt frustreert is het altijd doemdenken!

  Er zijn minstens net zoveel positieve kanten aan deze tijd!
  – vanuit je zolderkamer een webshop beginnen!
  – vastgoed is steeds goedkoper!
  – je algemene ontwikkeling zelf bijschaven door alle gratis info op internet!
  – actief een project opzetten met mensen over de hele wereld!
  – etc.

  Laten we gewoon is gaan denken in mogelijkheden, en de kansen ontdekken die “problemen” ( ik noem het liever uitdagingen ) met zich mee brengen!

  Wij als nl dreigen weg te zakken als een klagend, een ander de schuld gevend, zeikend en piepend klootjesvolk! Laten we vooruit kijken en verleden zien als een leertraject voor de toekomst!

  Je krijgt wat je denk dat je krijgt!

  Positieve toekomst gewenst allemaal!

  1. @Jong Nederland

   “ik noem het liever uitdagingen” ???

   Je bent 25 jaar. Deze ‘grap’ werd al uitgerold toen je 10 was. Ik was bijna geneigd om op de min-knop te drukken. Niet gedaan, je bent pas 25 jaar en wellicht gebrainwasht door ‘positivo consultancy’ bureaus.

   1. Ik had gisteren een reactie klaar staan over doemdenken in de jaren 80, de positivo’s van Kees van Kooten en Wim de Bie en de vrije jongens Jacobse en Van Es met hun visie op het ondernemerschap. De reactie van JN bezorgde me een stevige deja-vu btw. En wat die “uitdagingen” betreft, dat is 100% newspeak zoals door Orwell werd aangekondigd. Of het nu komt uit de mond van een marketeer, recruiter of mental trainer, het resultaat is het zelfde: verbloemen van de werkelijkheid.

  2. Jong Nederland, positief blijven is een belangrijk iets voor de toekomst, maar als je ouder bent dan pak een beet veertig, dan heb je de vroegere situatie nog meegemaakt en kan je beter verschillen zien tussen nu en toen.
   al eerder aangegeven:

   zelfstandige worden is lastig omdat je niet tegen de zeer grote ondernemingen kan opboksen, neem bijvoorbeeld de kerstbomen verkoop, deze is kapot gemaakt door ikea die bomen gratig weggeeft als klantenlokker, zij kunnen op andere producten hun winst pakken, de kerstboomverkoper gaat failliet. heb je een goed internet idee, dan wordt het gewoon overgenomen door de grote spelers en kan je je webshop vaarwel zwaaien

   voeger was het mogelijk dat vader werkte en moeder thuisbleef en je kon toch een huis kopen, lukt niet meer.

   De jonge mensen beseffen niet in welke economische schuldengevangenis zij terecht komen.

 15. En wat moeten wij van de Participatiewet denken? Die wet moet Wajong’ers aan een baan helpen, daarbij ook de herkeuring voor het zittend Wajong-bestand. Op zich prima, maar dan moeten er voor jonggehandicapten ook passende banen zijn!

 16. Heel de op hebzucht gecreerde nepzooi staat op het punt in vlammekes op te gaan.
  We gaan teruggeworpen worden van vrezorging naar zelfverzorging.

  Kun je lang en kort over praten maar als je in je basisbehoeften niet zelf zal kunnen voorzien ben je de lul.
  En of je dat nou preppen noemt,lekker modern,of nie,zo liggen de feiten als je even goed om je heen kijkt.
  Doe ermee wat je wilt,en het liefst zsm.

  1. Het klopt volledig dat dit systeem volledig stervend is. Wanneer de klap komt weet ik niet, maat dat deze komt is een zekerheid. Dit systeem maakt mensen geestelijk kreupel en passief en fungeert als drijfzand waar moeilijk uit te komen is.

   Het is niets voor niet van belang om voor een paradigma verandering te komen. Dit soort moeilijke processen dient men samen in een gemeenschap te doen ipv alleen of een klein gezin. Ik denk dat het van belang is ook om aandacht zien te geven aan collectief (cooperatief) preppen. Preppen wordt nu gezien als een individuele bezigheid; begrijp het dat dit een reactie is uit de kreupele en vastgeroeste samenleving, maar ik denk dat dit uiteindelijk niet de beste aanpak is. Al was het maar om elkaar scherp te houden en te stimuleren.

   Verder denk dat het een goede zaak is om de steden te verlaten, want als het mis gaat zit je daar als ratten in de val.

   1. Juist , Mensen trekken nu vooral naar de steden, meer dan ooit !!
    Nog nooit in Nederland voorgekomen dat er dus meer mensen in de stad wonen dan op het platteland..

    Haha , Dat is gewoon een inhaalslag van de natuurlijke selectie..
    Zwak of dom..? helaas , misschien in een ander leven.
    De sterksten zullen overleven en zo hoort het ook !
    Ik weet het , erg hard voor hedendaagse begrippen maar in grote lijnen is het wel zo..

    1. Bas je hebt niet opgelet tijdens biologieles. Wezens die overleven zijn degene die zich aanpassen aan de omstandigheden.

     Als je je kunt aanpassen moet je wel een positief imago hebben van jezelf en sterk zijn qua mentaliteit. Dit kun je zowel in op het platte land doen als in de stad. Nederland is klein genoeg wat dat betreft, alles is goed bereikbaar.

 17. Deze diagram mist essentiële onderdelen. In dit “spiraal” worden normaal gesproken ook schulden geliquideerd. Dit zorgt voor groei.

  Wat de politiek en banken echter met man en macht proberen is om de schuldenberg in stand te houden en zelfs te laten groeien.

  Zie het verschil tussen Griekenland en IJsland, beide hard geraakt door de crisis, maar IJsland is er alweer zo goed als bovenop terwijl Griekenland verder en verder in het moeras van te hoge schulden zakt.

  1. Dat is maar heel betrekkelijk wat je daar zegt L. Deze diagram gaat over de rol van arbeid. Iedereen begrijpt dat arbeid een onderdeel van het productieproces uitmaakt en dat er dus meerdere diagrammen te tekenen zijn, die de andere aspecten van het totale productieproces kunnen belichten. Zo ook de geldstroom. Alleen blijkt dan dat voor geld niet altijd arbeid nodig is en misschien meer te maken heeft met handel, oftewel het productieproces van anderen.

   1. Ik begrijp dat je diagram gaat over de rol van arbeid, maar de rol van arbeid is nogal overschat in het huidige economisch denken. Begrijp me goed, arbeid is belangrijk, maar op arbeid als uitgangspunt te nemen is gevaarlijk en destructief. Gebeurt dit namelijk wel dan eindigen we met weinig arbeid en de arbeid die we houden zullen weinig productief zijn.

    Een voorbeeld is het devalueren van geld om de export te bevorderen. Op de korte termijn levert dit export op, maar het gaat ten koste van de welvaart.

    Een ander voorbeeld is de geldverruiming / inflatiepolitiek. Dit levert op de korte termijn banen op, maar is destructief voor de economie op de lange termijn.

    Het uitgangspunt moet welvaart zijn, mensen willen geen arbeid, maar welvaart en arbeid is een doel om deze welvaart te bereiken. Geen munten devalueren dus en geen export promoten, maar zorgen dat de munt veel waard is en dat mensen veel spullen kunnen kopen met hun geld. Dit zorgt voor rijkdom en ook investeringsruimte om te ondernemen en banen te creëren.

    Misschien ben je het met me eens, maar ik denk dat de focus op banen moet verdwijnen. De focus moet liggen op het destructieve beleid van de politiek en centrale banken. Zij stimuleren de economie kapot. Als zij hiermee stoppen en de vrije markt haar werk weer laat doen dan keren de banen vanzelf terug.

    1. Oh ja met een aantal van de door jou genoemde zaken kan ik het best eens zijn hoor. Maar dat verandert niets aan de diagram zelf. Sorry voor de late reactie, ik had hem over het hoofd gezien.

  1. Is welvaart dat mensen ondergeschikt worden aan prestaties en doelen? Jazeker! En dit is beslist geen doem-denken (Jong Nederland) maar het gevolg van de wijze waarop het “operating system” nu draait. En misschien niet eens met opzet maar zeker als direct effect daarvan.

   Ik kwam deze laatst tegen: Self Esteem is further eroded by constant changes and chaos in the workplace; ongoing distractions, info-overload and purposeless busyness resulting in a wastage of time. talent and resources. Then while individual resourcefulness is actively discouraged, Employe Satisfaction Surveys are sent out. Is this some kind of experiment measuring Employee Dissatisfaction? Or is this just another way to play with our heads?

   Ik denk dat veel mensen zich bewust zijn van de complexiteit van het systeem en de mate van samenhang der dingen maar dat de acties tav het eigen handelen nog onvoldoende doordringen. Orienteer je daarom ook niet alleen op geld en bankzaken maar lees je ook in op het vlak van de psychologie, filosofie, geschiedenis, grondstoffen, conflicten etc etc.

 18. “Door de technologische en digitale ontwikkeling na een tijdperk van industrialisatie is onze maatschappij langzaam aan het vastlopen in z’n eigen verworvenheden.”

  “Werkloosheid -> Minder inkomen -> Minder bestedingen -> Minder afzet -> Minder productie -> Minder werk – Meer werkloosheid …”

  Beste Gerrit,

  Vergeet het monetaire component niet, economische meltdown:

  http://mario828282.wordpress.com/2014/01/03/economisch-meltdown/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: