In mijn columns schrijf ik regelmatig over onze banken. Over de aversie die de laatste jaren is ontstaan in onze samenleving tegenover het handelen van de banken ten opzichte van onze in bewaring gegeven spaargelden en de miserabele vergoeding daarvoor. Ook zijn het de bonussen van bankiers en witwaspraktijken die de massa boos maken.  

Afbeelding van mohamed Hassan via Pixabay 

Hoogmoed komt voor de val

Banken lijken totaal niet meer op de vertrouwde bewaarders van ons geld. Het machtige bankenkartel kijkt hooghartig op ons rekeninghouders neer. Wie het grote geld beheert bezit de macht, althans zo denken de hautaine bankiers. Zal het gezegde: “hoogmoed komt voor de val,” nog altijd van toepassing zijn? We gaan het meemaken.

Ooit betaalde ik aan de deur

Om deel te kunnen nemen aan het (digitale) betalingsverkeer zijn we met ons allen afhankelijk van de bank. We moeten wel een rekening openen, met een gekoppelde spaarrekening, om onze vaste lasten maandelijks te laten afschrijven. Ik weet nog dat ooit in het verre verleden een mannetje aan de deur kwam om elk kwartaal de premie te innen voor mijn begrafenisverzekering. Hij vertoeft al lang in het hiernamaals en ik betaal nog altijd braaf mijn premie al decennia lang via de “giro”. Zijn werkgever verzocht ons schriftelijk om op die wijze voortaan de premie te betalen. Mijn afscheid van deze aardkloot zal best groots gevierd kunnen worden als ik bedenk hoe lang ik al niet netjes mijn premie betaal. Nou ja, een beetje premie eigenlijk maar, want moet wel passen bij mijn inkomen en mijn wat al te grote uitgaven.

We kunnen niet zonder de bank

Hoe dan ook, niemand in deze moderne digitale maatschappij kan zonder de bank. Allemaal zijn we afhankelijk van onze systeembanken die elke seconde miljarden heen en weer sturen naar de betaalrekeningen van miljarden rekeninghouders in een wereldwijd omvattend fiat geldsysteem.

ABN/AMRO, wat krijgen we nou…!

Wat schetst nu mijn verbazing. Lees ik vandaag, anno 7 augustus 2019, een nogal alarmerend nieuwsbericht over onze eigen staatsbank ABN/AMRO, die overigens bijna staatsbank af was. Echter is de privatisering dit jaar stil gevallen. Vreemd eigenlijk, verdacht misschien. Onze staatsbank gaat op verzoek van toezichthouder DNB(De Nederlandse Bank) alle klanten doorlichten op witwassen. Ja, ook particulieren. Uw rekening en de mijne. Hoewel, mijn betaalrekening is ondergebracht bij een concurrent, maar toch. Wat gaan we nu beleven? Deze controle gaat wel erg ver. Worden wij particulieren nu ineens allemaal verdacht van witwaspraktijken?

Kruis

Te gek voor woorden. Dat het vuile kapitaal van duistere vastgoedhandelaren en criminelen gretig door de bankiers door de wasmachine is gedraaid en vervolgens via de droger en de strijker glad gestreken netjes is verdeeld onder louche rekeninghouders, hoeft nog niet te betekenen dat iedere particuliere rekeninghouder een crimineel is. Wat krijgen we nou? Ik voel me diep in mijn kruis getast.

Is de kapitaalcontrole begonnen?

Zoals gezegd heb ik niet zelf een rekening bij de ABN/AMRO, maar dat neemt niet weg dat een onlangs door mij ontvangen betaling via een ABN/AMRO-rekening als verdacht kan worden aangemerkt. Ik schrik me een hoedje. Zou deze persoon met zijn ABN/AMRO-rekening een crimineel kunnen zijn? En zou de betaling naar mij toe een vergoeding kunnen zijn voor een “klusje” wat ik heb gedaan? Zo noemen criminelen onder elkaar de karweitjes die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik vind het ronduit beangstigend dat mijn persoontje mogelijk betrokken zou kunnen worden in een onderzoek naar crimineel geld. Ach, ik ben natuurlijk al een poosje wantrouwend tegenover onze bankiers waarover ik met de regelmaat van de klok negatieve stukjes schrijf. Eigenlijk vrees ik dat het voornamelijk gaat om de kapitaalcontrole. De totale controle van het betalingsverkeer. Je moet natuurlijk een smoes verzinnen om een dergelijke controle uit te kunnen voeren. In ons vrije democratisch landje kun je toch niet zomaar iedereen gaan controleren op zijn financiële transacties?

Belastingdienst controleert al genoeg

Ik ken tot nu toe maar één instantie die controles kan instellen en dat is de Belastingdienst. Bij iedereen wel bekend en gevreesd. Maar al jarenlang door alle belastingbetalers gedoogd. Per slot van rekening willen we in een fatsoenlijk land dat iedereen netjes zijn belasting afdraagt naar draagkracht. De rijken wat meer dan de armen. Daarom vinden we het met ons allen normaal dat de Belastingdienst boekenonderzoeken uitvoert bij ondernemers en de aangiften inkomstenbelasting controleert op onvolkomenheden. Maar dat nu ook banken onze financiële transacties gaan controleren, dat gaat erg ver. We leven in een democratie en niet in China waar elke lantaarnpaal de Chinees in de straat controleert.

Groot wantrouwen in fiatgeldsysteem

Het doorlichten op witwassen van alle rekeninghouders is een pure kapitaalcontrole. Als men hiermee begint dan is er sprake van wantrouwen. Banken vertrouwen hun eigen fiat geldsysteem niet meer en zijn bang dat er straks geld verdwijnt in verkeerde richtingen. Het is zaak om daar op tijd lucht van te krijgen om een val van het geldsysteem, en daarmee de systeembanken, te voorkomen. DE ABN/AMRO zet zelfs duizend medewerkers in om de controles op het geldverkeer uit te voeren. Straks volgen alle banken natuurlijk wanneer blijkt dat het resultaat oplevert en er zwart geld opduikt. De Belastingdienst krijgt ingevolge wettelijke afspraken direct de informatie van de banken toegespeeld. Prima zaak, dat wel. Echter is het neveneffect, een totale kapitaalcontrole. Veel rekeninghouders zullen niet beseffen wat dit betekent als straks banken in de problemen raken. Hun beurswaardes zijn al 2 jaar duidelijk aan het dalen. Beleggers vertrouwen het niet meer. Logisch uiteraard, want door de aanhoudende rentedaling breekt hun verdienmodel af en worden straks verliezen geboekt.

Banken mogen niet omvallen

Banken beheren het geldsysteem en mogen niet failliet gaan. Als de één omvalt dan gaat de ander ook. Als dominosteentjes. De overheid moet dan ingrijpen met veel belastinggeld en daar zitten wij rekeninghouders/belastingbetalers niet op te wachten. Sterker nog, we kunnen dat niet aan. Een kapitaalcontrole kan de rekeninghouder, als het zover komt, aan banden leggen met zijn transacties en zelfs de opnames van contanten. Cyprus 2014. Door de meesten al lang vergeten, maar toen door insiders wel genoemd als voorbeeld wanneer het later in het “Grote Europa” toch mis mocht gaan. Als we nu eens goed om ons heen kijken dan zien we een duidelijke verslechtering in de financiële positie van veel banken. De Deutsche Bank voorop. Ach, laten we gewoon afwachten met nog één keer een verwijzing naar de titel van deze column: “Bij de bank niet pluis? Neem een goeie kluis in huis…” O ja, die betaling op mijn rekening via de ABN/AMRO kwam van mijn neef die eigenaar is van een groothandel in brandkasten(ha, ha, ha).

GW

21 reacties

 1. Goed gezien, Gerrit. Het is gewoon een smoes. En nog een slechte ook.

  Alles, maar dan ook alles, zal moeten worden gecontroleerd. We zijn hard op weg naar Chinese toestanden waarin de ene helft Chinezen zijn brood verdient met het controleren van de andere helft. Natuurlijk gaat het weer mis met de banken. Zie je het scenario alweer voor je? Boven een ton ben je alles kwijt. Maar dan gaat de overheid vertellen, dat ze ook niet in staat is om de garantie van het depositogarantiestelsel waar te maken.

  Om een ramp te voorkomen krijg je hetzelfde scenario als in Griekenland en Cyprus. Je mag je eigen geld niet meer opnemen. Het is ook niet meer van jou, je hebt het immers uitgeleend aan de banken. En die hebben ermee gegokt en verloren. ( En niet te vergeten: de bankdirecties hebben er naar hartelust in gegraaid. En dan komen er weer nieuwe smoesjes. Solidair zijn. En uiteraard zullen de zogenaamde zwarthandelaren aan de schandpaal worden genageld. Dat is namelijk een smoes die het publiek altijd wel pikt.

  En dan komt de grote reset. Het komende tientje wat we krijgen zal niet het “tientje van Lieftink” zijn, maar het ‘honderdje van Lagarde’.

  We zitten al heel dichtbij het randje.Zie dit artikel: https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/07/zorgen-om-de-economie-hogere-werkloosheid-en-meer-faillisementen-deze-zomer/

  Zelfs particulieren kunnen in Denemarken al een hypotheek van 30 jaar krijgen tegen 0% ( vandaag in het AD )

  1. We gaan het vanzelf merken. Ik blijf roepen dat wanneer de rente daalt naar een dieptepunt en de schuldenberg stijgt naar een hoogtepunt, het lawinegevaar extreem dichtbij komt. Zodra de economische groei echt terug valt, of sterker nog krimpt, dan zijn de rapen gaar. Het percentage schuld t.o.v. het BBP stijgt dan enorm. Ooit is binnen de EU een norm vastgesteld dat de schuldgraad van de lidstaten niet hoger mag zijn dan 60 procent. Bij een hoger percentage schuld wordt het al moeilijker om groei te genereren en boven de 100 procent lukt economische groei alleen nog maar door stimulerende maatregelen te nemen. Fiscaal of monetair. Logisch omdat een groot deel van het inkomen weg gaat naar schuldaflossing en rentebetalingen.

   We zien nu de vicieuze cirkel van nog meer schuld en nog lagere rente. Dat betekent dat het ene component, de rente, straks niet meer meedoet. Gratis geld dus. Daarmee blaas je een bubbel op in vastgoed en aandelen. Maar daar tegenover staan de spaartegoeden, vorderingen u/g en pensioenreserves waarop geen inkomen in de vorm van rente meer wordt gegenereerd. Een ‘perfecte onbalans’ dus tussen schuld en bezittingen.

   De veroorzakers van deze onbalans zijn de banken die door de onbeperkte schulduitgifte het fiat geldsysteem hebben opgeblazen. Omdat het geldsysteem niet mag omvallen zullen banken er alles aan doen om hun verdienmodel terug te winnen. Dat kan natuurlijk maar op één manier. Zorgen dat je de totale controle krijgt over alle financiële transacties. Daarbij staat alleen nog contant geld in de weg. Benieuwd hoe snel we worden opgewarmd om daar afstand van te doen.

   1. Openbaringen 13:15-18 (Herziene Statenvertaling):

    15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
    16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
    17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
    18Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

    1. Zou je het gewoon bij economische reacties laten?? De godsdienstige reply’s zoals deze kan je beter op een anders forum delen!!!

     1. Als de economie de draad kwijt lijkt, zoals in deze eindtijd, kunnen we best even wat lesjes bijtanken, b.v. in het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Who cares?

    2. Klopt, Dr. M.. Met wat lezen in de bijbel, zie je hele herkenbare patronen lopen door de hedendaagse ontwikkelingen in deze wereld. Totale controle is er één van. En dat betekent dat de toekomstige machthebbers zich zullen verzekeren van controle op alle geldstromen. Wie voor elke betaling zijn pinpas gebruikt, netjes naar de mainstream media kijkt en gelooft wat die meedelen en verder nooit op alternatieve websites kijkt, is al aardig op weg om de “voorbeeldige wereldburger” te worden. Wie de Bijbel kent, weet ook hoe het verhaal zal aflopen … Ik prijs me gelukkig dat ik ook nog over andere bronnen mag beschikken. De elite zal ook 100% controle willen uitoefenen op de media. De massa moet immers allemaal hetzelfde denken. Wie de media en de geldstromen in zijn hand heeft, kan doen en laten wat hij wil. En helaas kunnen we van de elite niet zeggen dat ze goede bedoelingen hebben..uitzonderingen daargelaten.

 2. Ja Gerrit, ABN aandelen zakken als een baksteen!! Ik vind het wel mooi om te zien hoor, die staatsbanken in de penarie door de steeds lagere rentes. Eigenlijk alle banken doen het slecht bij lage rente. Het is het gevolg van een gratis geld politiek. Enige manier om de schade te beperken voor de banken is doorberekenen aan klanten, particulieren en bedrijven. Negatieve rente, meer fees, meer personeel eruit. En het is nog lang niet klaar, want centrale banken kunnen bij onmogelijk nog de rente verhogen. De ECB is het al die jaren zelfs nog niet gelukt. Nee, je schrijft hier al langer over de negatieve rente die eraan komt Gerrit en het is mooi om te zien dat je visie uitkomt! Dat mensen geld van de bank gaan halen als ze zometeen een procent extra belasting over hun spaargeld moeten gaan betalen is logisch. Maar wat nu?? Beleggen in kluizenfabrikanten Gerrit??

  1. Nou ja, “mooi om te zien dat mijn visie uitkomt?” Zou er liever helemaal naast zitten. Ik lees nogal wat analyses van de echte experts en trek daaruit mijn conclusie dat het huidige fiat geldsysteem ten einde loopt. Kwestie van goed om je heen kijken en aanvoelen hoe de samenleving denkt. Op de top van een economische groeicyclus, veroorzaakt door stimulerende middelen, viert de massa feest. Doe ik ook aan mee. Je vindt mij vanmiddag op een terrasje waar ik waarschijnlijk eerst een kwartiertje moet wachten totdat een tafeltje vrij komt. Het is feest in mijn woonplaats namelijk. Maar niet alleen hier maar in heel NL. We lopen over van de evenementen en festivals. We worden overvoerd door een veelheid van TV-zenders en pulp-programma’s. De showbizz heeft het hele Gooi opkocht. De villa’s en buitenhuizen langs de boorden van natuurparken stralen pracht en praal uit. Kortom, de NL-mallemolen draait goed. Dat is dus wat we zien.

   Wat we niet zien en ook niet opzoeken omdat het niet leuk is, dat is de stille armoede die er volop is in de achterstandswijken van onze grote steden. Zeg maar de banlieu. Maar ook in wat achterop gelegen dorpjes op het platteland. Op mijn fietstochten fiets ik bewust door afgelegen dorpjes om te zien hoe het landleven er tegenwoordig uitziet. Fietste onlangs door wat afgelegen Friese dorpjes en schrok van de verwaarlozing van de mooi gelegen vrijstaande (burger)woonhuizen. Hetzelfde beeld, maar een streepje erger, zien we in de achterlanden in Groningen. Dat is dus wat ik bedoel, de grote contrasten tussen de verarmde onderkant en de verwaande elite. De huidige contrasten zijn groter dan de verschillen tussen arm en rijk in onze (pré)historie.

   Er stroomt meer geld door de samenleving, alleen gaat dat door het beleid van centrale banken precies naar het grootkapitaal. Met geld maak je geld, en dat vooral in een tijd dat geld lenen niets meer kost. De elite kan met hun onderpand allemachtig makkelijk aan geleend geld komen en verrijkt zich op die wijze op onrustbarende wijze ten koste van de massa. De onvrede die hiermee ontstaat zal zich versnellen en uiteindelijk leiden tot politieke onrust. En dat is waar we goed op moeten letten. Onvoorspelbare ontwikkelingen die makkelijk een negatieve wending geven aan sociale onrust.

 3. Bubbel Party

  Oh, come on! Effe weg van het ingesleten Hollandse karrenspoor naar het vuilstort. Voordat ook de overgebleven lezers dizzy over de reling hangen
  Generatie geleden: weet je nog? Spitting Image. Pure Britse humor om ellende te bagatelliseren. ‘Gegen den tierischen Ernst’ noemen onze oosterburen zoiets.

  Hoe? Laten we een eigen ‘Beweging’ oprichten (politieke partij mag ook).
  Toepasselijke naam? ‘Bubbel Party’.
  Initiatiefnemer (Gerrit, dus) bouwt gigantisch bubbelbad op Binnenhof en nodigt eregasten uit. Stel je voor welke doorluchtigheden we daar allemaal zien, onder Panama en in Bahamas (niet te verwarren met de ‘Papers’).

  Wat dacht je van Trump en Wilders, in shorts en met Mozartpruik, samen dobberend in één autoband, met een glaasje prik in de hand?
  Of Warren Buffet, natuurlijk omgeven door een leger body guards en waterdichte brandkasten, onder regenboogballonnen?

  Natuurlijk kan zo’n happening niet zonder eerbetoon aan hem die de euro jaren trouw heeft gediend, Signore Mario, die jij altijd ‘Draki’ noemt (bah!).

  Namens de Federatie van Gezamenlijke Limburgse Sjutterieën zal ik hem persoonlijk de vetleren medaille van de ‘Vette Verkesköp’ opspelden, als dank voor het vernielen van mijn pensioen en mijn spaarpot.

  Tenslotte het Chninees-Russische Taiga vuurwerk, pro Deo aangeboden door onze onpeilbare vriend Vladimir Poetin die helaas op dat moment andere, meer binnenlandse dingen aan zijn kop schijnt te hebben en dus zelf niet aanwezig kan zijn.

  De mooie Christine Lagarde is wél aanwezig. De beauty met de lange benen en dito neus wordt tot slot dan ook onder daverend applaus van Europa en zonder enige concurrentie uitverkoren tot absolute blom van de crypto bubbels.

  Je ziet, een beetje gekkigheid hoeft niet per se Brits te zijn, als het de zurigheid maar even opruimt.
  Maar nu houd ik op, anders slaat jullie server op tilt en dat wil ik niet op mijn geweten hebben.

  D groeten van Jos.

 4. https://www.telegraaf.nl/financieel/1618730949/fraudeur-op-de-loer-voor-klanten-abn-amro

  En dan krijgen we nu dit. De cybercriminaliteit maakt slim gebruik van de chaos bij de banken. De buit van cybercriminelen neemt elk jaar met meer dan 200 procent toe. In 2017 was dat “slechts” 1,05 miljoen, in 2018 al 3,8 miljoen. Buitengewoon verontrustend. Hoe veilig is ons geld nog bij de bank? En dan te bedenken dat banken nog altijd roepen om zo weinig mogelijk contant geld te gebruiken omdat dit gevaar oplevert. Straatroof en plofkraken. Wat is nu wijsheid. Niet wachten tot de banken ons geld opeisen bij de aanstaande faillissementen maar direct overgaan tot ruilhandel?

  1. Het is nu al zo dat je niet zomaar de telefoon moet opnemen en na 22h00 de deur moet opendoen. De digitale deur staat wijd open voor criminelen. Ik las vandaag ook al dat ze pakketjes zenden waarmee ze rechtstreeks kunnen inbreken in wifi-netwerken. Het wordt een gezellige boel. On topic: het vacuüm trekt het hele financiële systeem zo bij elkaar dat een implosie onvermijdbaar is geworden.

  1. Een nieuwe crisis zal zich heel snel voltrekken en daarbij gelden de huidige economische wetten ook niet meer. Het wordt hoe dan ook schulden tegen elkaar wegstrepen en dat zal nooit gebeuren zonder wapengekletter.

  1. Wanneer de middenklasse het zwaar krijgt bij de eerstvolgende recessie, dan zullen zij nog meer op rechts-populistische partijen stemmen. Het zal hoe dan ook gevolgen hebben voor de werkende en uitkeringsgerechtigde onderklasse die van uitkeringen en toeslagen afhankelijk is, omdat de middenklasse zal smeken om lastenverlichtingen. Daardoor zal de overheid stevig op de sociale zekerheid en de zorg moeten bezuinigen, omdat lastenverlichting voor minder overheidsinkomsten zal zorgen.

 5. Een totale crash van het financiële systeem, wat voor gevolgen zal dat hebben voor werknemers in loondienst en uitkeringsgerechtigden? Betekent dit dan massale huisuitzettingen, omdat banken de hypotheken en verhuurders hun huren niet meer kunnen innen? Of wordt het gewoon weer stevig bezuinigen en de lasten fors verhogen, zoals het altijd na een financiële crisis het geval is?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: