We doen het voor een ander, dus ook voor moeder Aarde en Klimaat

(Het contrast tussen idealisme en realisme) We leven in andere tijden in deze 21ste eeuw. De tijd lijkt sneller te gaan door aanhoudende technologische ontwikkelingen. Met een AOWeetje en aanvullend pensioen leef je van dag tot dag in de hoop dat de inflatie snel omslaat naar deflatie en dat de voedselprijzen weer gaan dalen. Liefst ook […]

Auto, eigen woning en stikstofbudget: de nieuwe melkkoeien

Nee, ik maak geen grapje. Als straks de koeien door de stikstofplannen van het Kabinet een zeldzame diersoort worden zijn huiseigenaren straks de nieuwe melkkoe. Autobezit was al lang een melkkoe door allerlei heffingen waarmee onze onmisbare voertuigen worden belast. Rekeningrijden is in voorbereiding. De eigen woning wordt de nieuwe melkkoe als onze volksvertegenwoordiging instemt met de […]

Weg met de boeren,” warm welkom voor “Big Food

In de zomervakantie is er weinig nieuws te melden of het moet al gaan om ernstige verstoringen in de maatschappij door rampen of oorlogen. Daarom blijven we alert, ook al hangen we loom rond in ons vakantieverblijf. De Tweede Kamer heeft reces en vergadert pas vanaf 5 september. Bij calamiteiten worden Tweede Kamerleden terug geroepen […]

Vlag op de kop, blauwe baan bovenaan betekent revolutie komt er aan

Het is tekenend voor Nederland dat de omgekeerde nationale driekleur blijft hangen in de straten van voornamelijk plattelands gemeenten. De afgelopen week heb ik veel kilometers gefietst in Drenthe en Overijsel. Ik kreeg bij het passeren van dorpen en boerderijen een gevoel van omgekeerde feestvreugde. Te vergelijken met de ambiance op Koningsdag als half Nederland […]

Monetair systeem op punt van imploderen, China legt bom onder kruitvat

Er zijn mega grote ontwikkelingen gaande in de wereld waarbij de ene crisis de andere opvolgt. We wennen er aan, de wereld draait gewoon door. We weten dat de aarde om z’n as draait en tegelijk om de zon. Wat velen niet zien is dat de menselijke beschaving op de wereld ook lijkt door te […]

Het falen van de globalisering door machtsmisbruik wordt bloot gelegd

Het is erg opvallend hoe extreem de politiek ineens internationaal faalt. Zowel nationaal als internationaal, overal gaan politici op hun bek. Niet heel verwonderlijk want narcistische karakters hebben een grote mond. Dat is waarom ze falen, grote woorden maar loze daden. Wij burgers kijken er naar, halen onze schouders op en mopperen wat. Dat is […]

Gaat de EU overwinteren zonder Russisch gas?

Hebben we net een waarschuwing gehad voor een paar warme dagen, of daar komen de media al weer met alarmerende berichten over een barre winter. De kans op levering van Russisch gas wordt met de dag kleiner. Het blijven spannende tijden. We rollen van de ene naar de andere crisis, ach het went. Overwinteren De […]

Over het klimaatakkoord en stikstofmoord: niet handelen is zelfmoord

In de aanhef van deze column verwijs ik naar een opmerkelijke uitspraak van onze Minister van Klimaat en Energie. In een talkshow deed hij deze ronduit alarmerende uitspraak: “Stikstof is een stofje dat er voor zorgt dat de natuur een verstikkende deken over zich heen krijgt en daardoor langzaam afsterft!!!” Deze populistische uitspraak werd gedaan in een […]

Boeren kunnen blijven want woningbouw valt stil

Sorry voor mijn onvergeeflijke fout maar ik moet bekennen dat ik een online-abonnement heb op de Telegraaf. Gewoon een sensatiekrant van de traditionele media vol met inhoudsloze berichten over de showbizz, met spannende verhalen over criminaliteit en familiedrama’s, en schokkende ongelukken op overvolle snelwegen. Als nieuwsgierige nieuwsjager wil je toch wat. Als in de verte […]

Verbod op contant geld niet ondenkbaar als noodtoestand wordt uitgeroepen

Hoezo noodtoestand? Is het dan zo slecht gesteld met ons geld? Nog niet, maar toch wijs ik even fijntjes naar wat er gebeurde toen corona ons overviel en het Kabinet ons met repressieve maatregelen lastig viel en trouw volgde wat de WHO voorschreef. Niet voor niets is de WHO door de VN aangewezen als de […]

Als Duitsland niest wordt Nederland verkouden

Met de titel van deze column loop ik vooruit op de komende winter als de ijstijd begint en het koud wordt in onze huiskamers. Als de thermostaat op last van de overheid een paar graadjes lager moet. In plaats van opwarming van het klimaat wacht ons een nieuwe ijstijd door gastekorten en mislukte energietransitie. Over […]

Er broeit een veenbrand in een groene polder

Het broeit in de polder, maar ook op de zand- en veengronden waar landbouwers en veehouders hun best doen hun vruchtbare gronden te bewerken. Met zaaien en oogsten hebben boeren hun leven in dienst hebben gesteld van de mensheid. Door hun inzet hebben we elke dag te eten, dat wordt makkelijk vergeten. Onze boeren zijn […]

Als na de boeren ook de burgers ontwaken dan is het einde Rutte 4

De boerenprotesten zijn het gesprek van de dag. Ondanks de overlast door onaangekondigde blokkades hebben veel burgers sympathie voor de (wilde) boerenacties. Toch lijken de acties nog maar het begin van wat er komen gaat. Op maandag 4 juli wordt een grote landelijk gecoördineerde actie georganiseerd met honderden blokkades van verkeersknooppunten en mogelijk ook distributiecentra. […]

De koekjesfabriek gaat sluiten, maar u mag niet klagen

Als sympathisant van de agrarische sector, die bij mij hoog staat aangeschreven, veroordeel ik elke vorm van geweld. Misschien klinkt die veroordeling hypocriet, want net als onze politici doen moet je elke vorm van geweld veroordelen, tenzij het een oorlog betreft waarin je een ‘vriend’ wapens stuurt. Toch snap ik waarom de boerenprotesten escaleren. Verplaats […]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie bestuurt. Daarboven staat de regering met de Staten-Generaal. Daar weer boven hebben we een Europese Unie met een Europese Commissie die bestaat uit 27 Commissarissen en een Europees Parlement met 705 parlementsleden. En boven […]

Genoeg over crises, het wordt tijd voor “onze” oorlog

De laatste tijd passeert de ene na de andere crisis de revue. Ach, we wennen er aan en tot nu valt Nederland er niet van om. Dat is althans de indruk bij de massa want het leven van alledag gaat gewoon door alsof er niets aan de hand is. Dus lijkt alle ophef over de […]

Het C-woord dat we niet meer willen horen vermenigvuldigt zich

Het is of de duvel er mee speelt. Hebben we de coronacrisis achter de rug, althans dat hopen we, worden we overvallen door de ene na de andere crisis. Niet iedereen zal het met me eens zijn dat corona achter de rug is want het coronavirus staat hoog genoteerd op de A-lijst, waardoor zware middelen […]

We staan aan het begin van economische ontwrichting

De laatste tijd bespeur ik de ene na de andere ontwrichting in onze samenleving. Ligt dat aan mij, of ligt het aan de veranderende samenleving, de technologische vooruitgang, de politiek, of andere hogere machten. Ik vraag mij af of alle veranderingen ook verbeteringen brengen. Dat lijkt mij niet voor het individu, de onafhankelijke mens. Misschien […]

Nieuwe eurocrisis in de maak: wordt Italië de trigger?

Tijden van hoogconjunctuur worden afgewisseld met periodes van laagconjunctuur. Veelal volgt na een lange periode van economische groei een flinke recessie die kan verdiepen tot een heuse depressie. In een lange periode van hoogconjunctuur passeren in een golvende beweging korte periodes van recessies totdat het op bepaald moment tijd is voor een stevige correctie of […]

Stikstofcrisis: kolder in de polder

Vliegverkeer frustreren, snelheidsbeperking op de snelwegen, van fossiele brandstof naar groene energie, minder vlees eten, en nu het boerenbedrijf radicaal reduceren. Dat is kort samengevat de volgende crisis die ons na de coronacrisis overvalt. We noemen het de stikstofcrisis waarbij de overheid net als in de coronacrisis allerlei maatregelen afkondigt op basis van aannames volgens […]

In de winter geen gas? Koop alvast extra winterjas…

De titel van deze column geeft de zotheid aan van een ministaatje aan de Noordzee dat beschikt over een enorm gasveld en olieplatforms in de Noordzee. De Noordzeebodem bevat grote reserves aan olie en gas. Winning daarvan draagt fors bij aan de Nederlandse economie. Olie- en gaswinning zijn van nationaal belang. Van de ongeveer 160 productielocaties […]

Belastingdienst loopt vast: tijd voor EU-heffingen, …oei!

Als je ergens 48 jaar lang hebt gewerkt dan blijf je op enige afstand je oude werkgever volgen. Het was mijn vader die mij in 1969 het baantje bij de Belastingdienst bezorgde. Tussen belastingkantoor en mijn ouderlijke woning lag een speeltuin waar ik opgroeide. Pa zaliger vond het een goed idee om mij vanuit die […]

Komt de oorlog in Oekraïne bij toeval goed uit…?

Soms heb ik het gevoel dat niet alleen Oekraïne maar de hele EU een oorlog voert tegen Rusland, zij het een economische oorlogvoering op veilige afstand. Het is de Europese Commissie onder aanvoering van Ursula die als oud-minister van het Duitse Ministerie van Defensie een dringende oproep deed aan de bewoners van de EU-lidstaten om […]

Staat vluchtelingencrisis aan de basis van nieuwe onrust in vastgelopen polder?

Als ik het maatschappelijke debat volg in de alternatieve media dan zie ik een nieuwe crisis opdoemen. De massamedia benoemen alleen de problemen waar de Haagsche politici en Europese Unie tegen aan lopen maar laten de maatschappelijke discussie over de lokale huisvestingsproblematiek links liggen. In ‘goed gezelschap’ durft er vrijwel niemand over te praten maar […]

Schiphol en KLM: voorbodes van economisch verval

Dagelijks zien we de ellende van lange rijen wachtende, tierende en zelfs uitgeputte reizigers op Schiphol voorbij komen. Het Schiphol-drama dat Nederland op de kaart zet als land met ernstige tekortkomingen. Tekortkomingen veroorzaakt door falend beleid. Politiek en ambtelijke organisaties hebben er een bestuurlijke puinzooi van gemaakt. Een zorgelijke situatie want zoals bekend draaien ambtelijke […]

Technologie in dienst van totalitarisme betekent einde democratie

Zonder dat we het in de gaten hebben zijn wij mensapen digitale slaven geworden van het systeem(sorry, monkeypox joke…). Door de op hol geslagen digitalisering zijn we verstrikt geraakt in een digitale wereld. Het dient ons tot gemak, toch? Schrijven doen we digitaal, rekenen met de calculator, bellen en betalen met de smartphone, kletsen via […]