De problemen voor Deutsche Bank (DB) blijven zich aaneenrijgen. Biflatie schreef al meermaals over DB. Al vanaf 2012 waarschuwde het voor de situatie bij de grootste Duitse Bank. Telkens als we op het onderwerp terugkwamen, was dat met negatieve berichten. Dat doen we nooit met plezier, uiteraard. Maar het is wel van belang om te weten en beseffen wat het ergste scenario, een faillissement, zou betekenen voor de Duitse economie. DB is één van de grootste banken van Europa. En Duitsland is dan weer de grootste economie van de EU. Begin 2019 leek een fusie van beide banken zo goed als rond. In april kwam dan het bericht dat een samengaan niet door ging.

Fusies lopen mis

Tja, zouden twee zwakke banken samen dan één sterke kunnen vormen? Het idee alleen was al van het begin af weinig levensvatbaar. Maar de Duitse politiek vreest ondertussen nog steeds een overname door een buitenlandse concurrent. Er zal dus dringend ‘iets’ moeten gebeuren. Nog op 13 mei jl. liepen andere gesprekken vast. Deze om de vermogenstak van DB te doen samengaan met die van UBS. Het is en blijft aanmodderen zo te zien…

Nog meer lijken uit de kast?

Vertrouwen in het algemeen is een heel schoon en kostbaar goed. Een witte raaf helaas ook meer en meer. Bij DB blijven almaar lijken uit kasten vallen, de bank sleept dan ook een bijzonder onfraai verleden met zich mee. Dat vertrouwen komt te voet maar gaat te paard, luidt het gezegde. Vooral beursgenoteerde bedrijven staan dagelijks in de spotlichten en openheid is een sine qua non in deze. Nu blijkt dat DB wel twintig jaar lang leningen heeft vertrekt aan niemand minder dan Donald Trump. Geen enkel probleem natuurlijk, banken moeten leven van leningen en beleggingen. Heel wat anders is het echter wanneer zo’n belangrijke cliënt met zijn schoonzoon naar verluid dubieuze transacties heeeft uitgevoerd.

Ontkenningen

Interne witwasspecialisten van de bank merkten eerder zulke geldbewegingen op. Rapporteerden hun bevindingen (op basis van banksoftware ontdekt) aan hun supperieuren…en vervolgens gebeurde er niks met deze toch gevoelige informatie. Liep dit met een sisser af, was het een storm in een glas water? Of moest er actie ondernomen worden, gevolg aan gegeven worden? Omdat ‘verdachte’ geldbewegingen wettelijk door banken en andere financiële instellingen moéten gerapporteerd worden. In ieder geval ontkent de directie dat er zowiezo iets verdachts was. Net als president Trump, die zelfs verklaart indertijd zoveel geld te hebben dat hij geen banken nodig had. Nou ja, het zal allemaal wel in de openbaarheid komen, daar mogen we gerust in zijn. Op dit laatste nieuws daalde de beurskoers van DB nog maar eens met bijna 3 procent tot 6,65 euro. De koers is inmiddels wederom terechtgekomen op een dieptepunt van €6,37.

Schoon schip maken

Ons advies, voor zover we dat mogen geven zo ongevraagd, is in één keer schoon schip maken. Alles maar dan werkelijk àlles naar boven halen wat er maar aan dubieus nog in de kasten verstop zit, en openbaar maken. Mea culpa zeggen, en ook doen wat je zegt. Zo vermijd je nog een eventuele lange, aanslepende lijdensweg. En krijg je de kans misschien nog één keer om een definitieve streep onder dat verleden te trekken. Alles om het vertrouwen van de markt en de aandeelhouders terug te winnen. Ons advies, take it or leave it!

18 reacties

 1. Ja Joost, daar zeg je iets, “Ons advies, voor zover we dat mogen geven zo ongevraagd, is in één keer schoon schip maken.” Was het maar zo makkelijk. Als iemand is opgelicht door een oplichter met ongedekte cheques van bijvoorbeeld meer dan een ton, is het mooi dat-ie veroordeeld wordt. Alleen is de crimineel platzak bij zijn veroordeling en moet de vordering op de schadeclaim worden neergelegd bij een gerechtsdeurwaarder en mag de benadeelde hopen op een kleine vergoeding die de bewindvoerder van de veroordeelde nog uit de failliete boedel weet te slepen. De veroordeelde was onderverzekerd en zijn eigen huis met hypotheek overbeleend waardoor bij executieverkoop de schuldenberg van veroordeelde alleen maar opliep. Zo ongeveer maak ik de vergelijking met de ‘failliete DB.’

  Natuurlijk gaat de DB niet failliet, dat zal men ten allen tijde willen voorkomen. DB is de grootste zakenbank, maar ook systeembank, in Europa en mag niet omvallen. Het bankwezen, de Duitse overheid, de ECB en veel andere ingewijden weten donders goed hoe slecht de DB er voor staat en wat voor rampscenario zich zal voltrekken als DB niet wordt gered. Men gokt er op dat met vage fusiegesprekken de aandacht voor een tijdje wordt afgeleid en dat bij aanhoudende daling van de beurswaarde de overheden, ECB, EU-bankenunie en uiteindelijk de belastingbetaler over de brug komen. Men weet donders goed dat die ellende er staat aan te komen maar men speelt het spelletje liever zo lang mogelijk door. De fusiegesprekken zijn een afleidingsmanoeuvre, ook de zogenaamde aandacht van de Duitse staat. Het is bedoeld om beleggers en rekeninghouders nog enige hoop te geven. De echte insiders weten donders goed dat er teveel gesjoemeld is en dat het mysterieuze derivatenpakket als een zwaard van Damocles boven de bank hangt. De derivatenportefeuille van de DB bedraagt maar liefst 16x de omvang van de Duitse economie. Als één van de tegenpartijen in de onderpandketen failliet gaat en haar verplichtingen niet kan nakomen gaan er meerdere verzekeraars en banken door de kettingreactie failliet. Dus ook de Deutsche Bank! Nu wil het toeval dat de rentestandaard op record dieptepunt staat en daarmee het gebruikelijke aloude verdienmodel van de banken. Daarom zoeken banken via diverse gevaarlijke nevenproducten(derivaten, witwassen etc, etc.) andere verdienmogelijkheden. Met alle risico’s van dien.

  Met de tikkende tijdbom van het derivatenpakket is de DB een nog groter gevaar dan de Lehman Brothers in 2008. Met een beetje nuchter verstand kan de ingewijde analist nu al voorspellen wat ons staat te wachten als straks het vertrouwen van beleggers en daarna de rekeninghouders helemaal wegvalt. Een bankencrisis van ongekende omvang. Let wel, de grootste systeembank die dreigt om te gaan vallen. Mag niet, moet gered worden om ons burgers, consumenten, rekeninghouders, belastingbetalers in staat te blijven stellen het geld rond te laten tollen via het internationale betalingssysteem van het fiat geldsysteem. Misschien het einde van dit monetaire tijdperk. Waarom groeit juist in deze onzekere tijd het belegd kapitaal in cryptocurrency? Niet heel verwonderlijk als je weet dat een redding van de grootste bank in de EU een verloren zaak is.

  De bank is too big to fail dus zullen in eerste instantie de aandeelhouders en rekeninghouders worden aangesproken. Sommige vertrekken nu al, dus dat gaat ‘m niet worden. Dan hebben we nog de pas opgerichte EU-bankenunie(2014) die moet bijleggen, maar dat gaat ‘m ook niet worden. Niet genoeg in kas. Dan hebben we de Duitse Staat, maar helaas mag deze niet meer bijspringen conform de nieuwe EU-regeltjes aangaande de bail-out(2014). Dan hebben we nog de ECB, maar hun balans is al dermate opgezwollen met opgekochte slechte leningen dat bijkopen ongeloofwaardig is. Het eindscenario lijkt dan een faillissement, maar mag niet en willen we niet. Hoewel? Toch zullen de Duitse Staat i.s.m. ECB en EP gaan/moeten besluiten om de regeltjes te wijzigen ter voorkoming van een failliet bankensysteem. De besluitvorming valt al te raden, de belastingbetaler die als gebruiker van het fiat geldsysteem graag de mogelijkheid wil behouden om nog te kunnen pinnen of te tappen wordt een (belasting)aanslag opgelegd. Een aanslag die gelijk staat met een terroristische aanslag. Zo heftig zal deze aanslaan.

  Als DB gaat schuiven, en die kans wordt alsmaar groter, dan moeten veel banken en verzekeraars gered worden. De enorme schuldenberg die door de lage rentestandaard is opgefokt tot een plofkip van niet meer te omvatten omvang, zal al het geld wat onder de rekeninghouders/belastingbetalers rondzingt opeisen om de boel weer in balans te brengen. De onbalans van scheefgroei ontstaan door de gratis geld politiek van centrale banken. Rente op nul en opkopen slechte leningen. De wraak van jarenlang op de pof leven en potverteren. De rekening komt uiteindelijk terecht bij de burgers die hun democratische leiders hebben gekozen op hun eerlijke blauwe ogen en mooie beloftes. De vraag is hoe de EU-lidstaten het varkentje(DB) gaan wassen. Als regels moeten worden gewijzigd om daarmee de belastingbetalers aan te gaan slaan voor de “bankrekening”, dan blijft de klimaatrekening dus onbetaald. De chaos in het EP zal groot worden als populistische partijen meer invloed krijgen en tegen stemmen tegen een radicale omslag van de beleidsregeltjes. De situatie anno 2019 in de samenleving van een aantal EU-lidstaten is van dien aard dat de rek er al behoorlijk uit is. Belastingbetalers willen niet meer opdraaien om opnieuw banken te redden die worden geleid door halve criminelen. De bankbazen zouden zich direct moeten bekeren en in plaats van witwassen het zwarte geld uit de markt moeten vissen met behulp van de door de EU verboden pulsvisserij. In plaats van zwakke pulsen wat zwaardere stroompulsen gebruiken. Zeker weten dat al het zwarte geld boven komt drijven waarmee het fiat geld systeem aan het wankelen is gebracht.

  1. De DB gaat een ongekende Euro- en Systeemcrisis veroorzaken en net als in 2011 zou dat weleens weer begin augustus kunnen beginnen al blijft met moeilijk zoiets te timen. Dat betekent niet alleen ook weer vele “tops” in Brussel maar ook een eindeloze stroom onderzoeken waarbij vele koppen zullen rollen, vooral ook van ex-politici, Royals en andere hoogwaardigheidsbekleders. Vooral de gewone burgers zullen een groot deel van hun vermogen zien slinken door haircuts, zoals dat ook al op Cyprus is gebeurd in 2012 maar dan vele malen rigoureuzer. Pensioenen zijn al een probleem door de vergrijzing maar di probleem staat in het niet tot hetgeen er nog aan zit te komen. Al tientallen jaren is er boven de stand geleefd en minstens even lange periode is er nodig om dat weer in proporties terug te brengen en dat zal niet zonder slag of stoot gaan.

 2. Zal DB vallen wanneer de VS en Iran met elkaar in oorlog raken en daardoor de olieprijzen meerdere malen over de kop zullen gaan en als gevolg daarvan de effectenbeurzen wereldwijd in zullen storten?

  1. Een faillissement zal een ramp betekenen. Langdurige verstoring van geldstromen. Niet werkende geldautomaten, voortdurend pinstoringen en verstoringen in het IBAN/SWIFT betalings verkeer. Kortom een cash crunch. Dat zal ook een explosieve stijging van het aantal faillissement in het Euopese bedrijfsleven tot gevolg hebben dat snel zal overslaan naar de rest van de wereld. Ook de energievoorziening zal abrupt in gevaar komen.

   1. Waarom loopt ook de energievoorziening gevaar wanneer DB om zou vallen? Heeft dat er mee te maken dat energieleveranciers dan geen inkomsten meer binnenkrijgen wanneer de betaalrekeningen van consumenten geblokkeerd raken t.g.v. ernstige verstoringen in het betaalverkeer?

    Lege schappen in de supermarkt zijn ook te verwachten wanneer DB om zou vallen.

    1. Olietransporten vallen stil als als het internationale betalingsverkeer wordt verstoord. No money no oil or whatever. Er treedt een circulatieverstoring op. Dat is te vergelijken met de vloeistofcirculatie (bloed, vocht) en zuurstof in je eigen lichaam. Als een van deze elementen wordt verstoord leidt dat onherroepelijk tot de dood. Landen met veel kerncentrales zullen minder worden getroffen.

     1. En daarom gaan overheden banken redden. Pas op het allerlaatste moment, wanneer blijkt dat aandeelhouders en rekeninghouders onvoldoende (kunnen) bijdragen, komt de belastingbetaler aan de beurt. Dat zijn dezelfde mensen uiteraard als aandeelhouders en rekeninghouders. We hebben geen keus. We gaan niet dood, de overheid zal proberen chaos te voorkomen. Kost alleen wat belasting. Maar zijn we bereid bij te dragen? Of beter gezegd, kunnen we nog bijdragen?

     2. Of dat de belastingbetaler ontzien wordt en de overheid zelf extreem zwaar gaat bezuinigen, waardoor publieke voorzieningen afgeschaft worden en diegenen die zich zelf niet kunnen redden, het heel zwaar zullen krijgen.

     3. Dat is een ding wat zeker is, zware bezuinigingen waardoor een verdere afbraak van onze verzorgingsstaat. Wat ik mij afvraag is met welke snelheid het collecteren van de overheid gepaard zal gaan indien een bankencrisis ontstaat. En hoe een bankencrisis zich aankondigt. Als banken en verzekeraars te snel achter elkaar gaan vallen ontstaat een liquiditeitscrisis die direct moet worden gekeerd. Dus mogelijk onconventionele acties van centrale banken die in de paniek ontstaan. Je krijgt dan een enorme geldverruiming met mogelijk een explosie van inflatie. Vervolgens paniekmaatregelen van de overheden door misschien juist de belastingen te verlagen en bijvoorbeeld negatieve inkomstenbelasting in te voeren. Helikoptergeld is dat. De begrotingstekorten kunnen dan makkelijk gefinancierd worden via de kapitaalmarkt want bij sterk oplopende inflatie verkleint de schuldgraad t.o.v. het BBP. Maar waar iedereen dan bang voor is, is dat de sociale onrust snel toeneemt. Bij sterk oplopende inflatie blijft de loonontwikkeling sterk achter en zijn de gele hesjes niet meer aan te slepen. Dit is zomaar 1 scenario. Alle andere scenario’s komen in principe op hetzelfde neer.

      Sociale onrust veroorzaakt door de enorme scheefgroei in welvaart die weer veroorzaakt is door de onverantwoorde stijging van de schuldenberg. Een schuldenberg die niet meer afgelost kan worden doordat deze teveel rente- en aflossingsverplichtingen opslokt uit onze economie. Bij inzakkende economische groei blijven steeds meer landen, bedrijven en particulieren in gebreke met hun schuldaflossing en gaat de boel schuiven. Tijd voor een reset dus van het huidige monetaire tijdperk.

      “Mooie” vergelijking met de Mount Everest. Teveel bergbeklimmers die omhoog willen naar de top staan massaal in de wachtrij. Door barre weersomstandigheden(= economische krimp) kukelt de ene na de andere naar beneden.

     4. Een banken- en verzekeraarscrisis kan zich binnen enkele uren voltrekken en het gehele financiële systeem met de grond gelijkmaken. Het scheelde destijds in september 2008 met de val van Lehman Brothers maar een paar uur, of we hadden op ruilhandel over moeten gaan.

      Wanneer het huidige financiële en monetaire systeem met de grond gelijkgemaakt is, kan de NWO van de antichrist het Merktekensysteem van het Beest invoeren, zonder welke niemand kan kopen of verkopen.

     5. Kijk naar ’template’ Cyprus (en Griekenland en Italië): de grote vissen mochten weg zwemmen, voordat de kleintjes werden gevangen. Dat is de betekenis van
      ‘systeemrelevantie’.
      Moral hazard, lawines printgeld en een schijtberg van repeterende schulden. Voor rekening van belastingbetalers en spaarders.
      (Schijnen er toch nog mensen te zijn die zich vastklampen aan de depositogarantie. In Nederland wordt de bankierseed afgelegd, tóch?)!

     6. Betekent dit dit dan exploderende olieprijzen te midden van een financiële ineenstorting?

     7. De prijs van olie kan van meerdere factoren afhankelijk zijn. Als de vraag daalt door afnemende economische groei dan daalt ook de olieprijs. Als olie exporterende landen minder uitvoeren voeren ze de productie op om toch meer inkomsten te genereren. Aan de andere kant zouden geopolitieke spanningen juist de prijs kunnen opvoeren i.v.m. blokkades. Op dit moment is er nervositeit op de oliemarkt, de prijs is behoorlijk aan het schommelen. Als straks de spanningen tussen Iran en de VS weer afnemen gaan prijzen zeker dalen door toenemende economische onrust vanwege de mondiale handelsspanningen. Het meest voor de hand liggende scenario is dat het blijft bij dreigementen. Men zal niet zomaar een raketje gaan afschieten omdat de gevolgen daarna onvoorspelbaar zijn. Een escalerende ruzie tussen Iran/VS zal zich als een olievlek verspreiden in die regio met bemoeienis van grootmachten als Rusland en China. Daar zit niemand op te wachten.

  2. Hoe is het volgens jullie te verklaren dat met dergelijke rampscenario’s in aantocht de goudprijs helemaal niet reageert?

   1. Dat komt door manipulatie van de goudprijs op de Comex. Wat jaartjes geleden was op Biflatie.nl een duidelijk verhaal daarover te lezen: https://biflatie.nl/manipulatie-edelmetalen/ Het komt mij niet geheel vreemd voor dat aan het einde van een monetair tijdperk er volop wordt gemanipuleerd door centrale banken en andere beleidsmakers om de boel nog draaiende te houden. Aan het einde van een dergelijke cyclus gaan de zaken zich versnellen en tegen zich keren. Een voortvluchtige crimineel belandt uiteindelijk ook in het gevang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: