Komt er een crisis in 2020? (deel 1 van 2)

Wat brengt 2020 op economisch en financieel/monetair vlak? Komt er een crisis in 2020? En wat gaat er gebeuren op sociaal-maatschappelijk gebied? We verklappen al meteen: hoogstwaarschijnlijk weinig goeds. Deze hangen namelijk alle samen en beïnvloeden elkaar. Want kijk: Hongkong stond er begin 2019 financieel-economisch goed voor. Tot de sociale en maatschappelijke toestand allengs verslechterde. Een burgerrevolte roet in het eten gooide. Omdat zij het grondig oneens werden met het bestuur van de regio, dat teveel onder invloed van China kwam. De situatie aldaar is trouwens pas gekalmeerd sinds er verkiezingen werden gehouden. Maar de schade is wel geleden, zoals het plaatselijke vastgoed en de beurs die grote klappen kregen.

Handelsoorlog verder in 2020?

We gaan te rade bij een aantal gereputeerde specialisten om zo een blik op de nabije toekomst te werpen. Zoals de Amerikaan Dough Casey (geboren 1946). ‘Best-selling author, world-renowned speculator, and libertarian philosopher Doug Casey has garnered a well-earned reputation for his erudite (and often controversial) insights into politics, economics, and investment markets.‘ De vorige handelsoorlog in de jaren 1920 bracht een recessie met zich mee, stelt hij. De Grote Depressie van de jaren ’30. Met een Amerikaanse president die niets van economie afweet, kan dit opnieuw gebeuren:

Kredietcrisis Bis

Het aloude (beleggers)gezegde is nog steeds waar: wanneer de VS niezen, vat de rest van de wereld kou. Niet Nederland, zelfs niet de EU is een eiland, financieel-economisch en monetair. Het zijn de grootmachten van deze wereld die het gros van de invloed op deze gebieden uitoefenen. De VS, China en Rusland dus. Dit gezegd zijnde en als de two satoshi’s opinion van ondergetekende: de wereld heeft de recentste crisis nooit verteerd. Die Kredietcrisis van 2007/2008 is ontstaan door teveel schulden. Die situatie is nooit rechtgezet, gepurgeerd. Wel integendeel: het wereld schuldniveau is gestegen tot nooit eerder geziene hoogte. 255 Biljoen and counting.

Bubbels

Die bubbel of ballon moet eenvoudig vroeg of laat barsten. Al wordt dat moment met alle mogelijke en onmogelijke middelen, zo lang als maar kan uitgesteld. Denk bijvoorbeeld aan het nooit geziene fenomeen der negatieve rentevoeten. Sparen wordt ontmoedigd, uitgeven moeten we met z’n allen doen. Uitgeven…wat we niet bezitten. En zo wordt de bubbel nog verder opgeblazen. De schuldenbubbel, de kredietbubbel. Dit zal blijven doorgaan tot… het niet meer kan. Niet één politicus wil de party pooper zijn die het (beurs)feest verstoort. En achteraf, later, misschien veel later zal iedereen opnieuw zeggen: we konden het zien aankomen maar…

Barsten

Maar de aandelenbeurzen staan toch meest op recordhoogte? Er zijn meer miljonairs en miljardairs dan ooit? Dat klopt. Echter die beurzen worden kunstmatig hoog gehouden met funny money. Bij verzonnen, bij gedrukt geld, dollars, en die zoeken en vinden nog steeds een uitweg, een bestemming. Vooreerst in de VS. Die (schat)rijken kunnen profiteren van ontelbaar veel wettelijke voordelen en mogelijkheden internationaal. Het zijn zij ook die het meest profiteren van hoge aandelenkoersen. Maar in dit ogenschijnlijk rozige beeld komen meer en meer barsten. Dat is ook en vooral 2019. De basis van een economie, elke economie, is een middenklasse in goede doen. Het MKB en de werknemers in de middenmoot. In een maatschappelijke ‘onderlaag’ ook in zekere zin waarmee minstens rekening wordt gehouden. En daar wringt het toch in toenemende mate.

Toenemende spanningen in 2020?

De inkomenskloof tussen de Haves en de Have Nots is ook groter dan ooit in de moderne geschiedenis. Dat brengt sociale en maatschappelijke onrust, ongenoegen, demonstraties en (mini)opstanden met zich mee. De burger pikt het niet meer om vanuit de politiek, de overheid allerlei opgelegd te worden. Tal van zaken, toestanden en wetten waarmee zeg maar de basis van de maatschappij het grondig oneens is. We zien dat tot uiting komen in, bij de laatste telling, wel een dozijn landen. Van de meest uiteenlopende soort en verspreid over zowat heel de wereld. Wat ook een omen is. Het antwoord van die overheden in het algemeen is ook geen dialoog meer zoals wel vaker in het verleden. Neen, slechts repressie, manu militari hun wil blijven proberen opleggen. Met waterkanonnen, rubberkogels en wapenstokken. Nog even en her en der zullen misschien legereenheden in de straten verschijnen om de explosieve toestand onder controle te krijgen. Proberen te krijgen…

Cycli der civilisatie

Oftewel: cyclussen, stadia, die de beschaving doorloopt. Het is het werkgebied van een hooggestudeerd man, een professor in de VS van Russische afkomst. Peter Turchin, ‘professor of Evolutionary Biology at the University of Connecticut’. Is het omdat hij hooggestudeerd is, een professor, dat Turchin de waarheid in pacht heeft? Natuurlijk niet, maar deze man kijkt wel naar the big picture, het grote plaatje, het grotere geheel. En dat is in dit geval: onze beschaving. Zerohedge: ‘According to Turchin, the West is headed for trouble in the 2020s.‘ Hij is trouwens in Nederland komen vertellen hoe erg het wel zal worden. Professor Turchin ‘recently presented his latest findings to the Centre for Complex Systems Studies in Utrecht, Holland, under the heading “A History of the Near Future: What History Tells Us About the Near Future.” [PDF]’ 

Verleden, heden en toekomst

Want het is precies daar waar we het moeten vandaan halen: het verleden. Niet dat we als mensheid veel geleerd hebben van ons verleden. Er veel van opgestoken hebben. Maar wie het verleden kent kan het heden beter verklaren. En kan iets (veel) zinnigs zeggen over de toekomst door te extrapoleren. Peter Turchin had tien jaar geleden al gezien wat er anno 2020 aan zou komen. Met als prelude 2019: ‘civilizations that are in decline – as is the USA is – always enter periods of extreme polarization.’ Het zal zeker niet bij de VS blijven maar ook Europa veel meer dan nu raken. Volgens de professor nog: ‘political instability in the USA and Western Europe in the 2020s will be of unparalleled severity’. We mogen ons dus instrappen, gordels aan en helmen op, want het wordt nog veel érger. In 2020 en de jaren die volgen…

De Grootste Depressie: Crisis 2020?

De antwoorden voor de toekomst halen uit het verleden en het heden. Zo doet ook een ander zinnig en weldenkend mens het. Iemand met véél gezond verstand en dertig jaar ervaring in de markten: Gerald Celente. WE kennen hem al persoonlijk heel lang. Wie de Amerikaan van Trends Journal vraagt wat de jaren ’20 van deze eeuw brengen, krijgt een antwoord dat hij misschien liever niet hoort. We staan, aldus Celente, aan de vooravond van een nieuwe crisis in 2020 en tevens (misschien op iets langere termijn) De Grootste Depressie. De economische spanningen internationaal met handelsoorlogen? De maatschappelijke spanningen nationaal in tal van landen? Ze zullen eerder toenemen dan afnemen. En het zal alles beslist nefast uitdraaien, dixit Gerald Celente:

Wordt vervolgd in deel 2…

11 reacties

 1. Nee er komt geen economische crisis in 2020. Daar staan de economische indicatoren te goed voor. Dat die grote crisis gaat komen is duidelijk. Ik verwacht echter dat dat nog minimaal 10 jaar gaat duren.

  1. Oneens. Meestal komt een crisis onverwacht, althans voor de verwende beleggers. En deze zijn nu meer verwend dan ooit tevoren vanwege de lage rentetarieven. Beursgenoteerde bedrijven die met goedkoop geleend geld aandelen inkopen om dividend uit te keren. Het klimaat is nu opperbest voor beleggers maar desastreus voor de werkende massa en gepensioneerden die vanaf 2020 geconfronteerd worden met de kosten verslindende energietransitie. Hierdoor ontstaat sociale onrust die momenteel al broeit in de onderlaag van de samenleving. Daarbij moeten we ook denken aan de aanvallen op de NL-cultuur en andere vormen van beteugeling. De zwarte-piet-discussie, vuurwerkverbod in sommige steden, snelheidsbeperking, van het gas af, de stikstof beperkende maatregelen voor bepaalde beroepsgroepen enzovoort. Er lijkt haast sprake van een bepaalde mate van onderdrukking en dat roept sociale onrust op. De inkomensongelijkheid gooit er nog een schepje bovenop.

   De vraag is hoe lang de West Europese bevolking de repressieve maatregelen van bijvoorbeeld de ECB nog pikt. Dat de economische indicatoren er goed voor staan zegt weinig over de menselijke factor die er maatschappelijk gezien voor de massa slechter voorstaat dan de stand van de AEX voor de beleggers. Er spelen veel krachten een rol op de achtergrond die makkelijk kunnen escaleren zodra economische groei omslaat naar krimp. Een beurskrach is dan niet ondenkbaar. Komt voor veel beleggers altijd onverwachts, met een kapitaalvernietiging van heb ik jou daar. Mijn voorspelling is dat een beurscrash geen 10 jaar op zich laat wachten. Ik spreek je over 10 jaar wel weer…

   1. Tien jaar is wel heel ver… En wat betreft het accepteren van allerlei misstanden door de bevolking. De waarheid over het beleid mag niet worden verteld op straffe van uitsluiting. Op veel terreinen in de samenleving regeert de ( politiek correcte) leugen. Voorbeeld van vandaag? Een goede kennis die bij de Haagse politie werkt laat me weten (niet per mail, dat is te gevaarlijk voor haar) dat het de medewerkers van de politie ten strengste verboden is om bekend te maken dat de dader van de recente steekpartij een moslim is. De elite kiest ervoor dat moslims geknuffeld moeten worden. Ook de burgemeester zwijgt..
    zie: https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/12/pvv-den-haag-unhappy-met-burgemeester-remkes-die-nationaliteit-van-messensteker-niet-wil-prijsgeven/

   2. Repressieve maatregelen vd ecb?… juist het tegenovergestelde! En nogmaals, een groundhogday-achtige opmerking mijnerzijds. Zolang de centrale banken dit systeem blijven ondersteunen, gaat er voorlopig geen crisis komen.
    De gevolgen vh het lage-rente-beleid dienen zich wel aan. Koopwoningen worden steeds onbetaalbaarder. Pensioenen moeten korten. En de koopkracht holt achteruit.

    Maareh. We zullen zien wie gelijk gaat krijgen.

    1. Hoewel, als deze financiële gevolgen een paar jaartjes aanhouden dan voorspel ik dezelfde onrust als in Frankrijk. Duurt geen 10 jaar. En dat wil ik met een ABP-pensioentje zeker niet hopen. Nog eens 10 jaar achteruit boeren zou betekenen dat we een rollator opstand moeten ontketenen.

  2. Is Magere Hein voor u dan onzichtbaar? Hij staat op de stoep en strekt zijn knokige vinger al naar de belknop.
   De Duitse vraag en productie, de motor van Europa, storten in, maar de beurzen gaan juichend door het dak.
   De schijn die zich steeds verder verheft boven de werkelijkheid, maar geen houvast meer heeft en op het punt staat om op te lossen in het niets.
   Vergeet niet je gordels vast te gespen!

 2. “Met een Amerikaanse president die niets van economie afweet, kan dit opnieuw gebeuren:”

  Sorry maar deze onzin is Biflatie onwaardig, hoop ik.
  Als je niets van economie afweet, dan kun je geen fortuin vergaren. En kun je er niet voor zorgen dat de beurzen zo hoog komen. En kun je er niet voor zorgen dat de werkloosheid op een absoluut minimum staat. Het wordt tijd dat we Trump eens met andere ogen gaan bekijken. Hij wordt bovendien gesteund door de hardwerkende klasse. En niet door de flierefluiters en degenen ‘politiek correct’ zijn. Petje af voor de regering Trump!! Je moet er toch niet aan denken dat madame Clinton nu president was geweest? Dat zou een regelrechte disaster zijn geworden!

  1. Beste Johan, dank voor uw commentaar zoals steeds.De zinnen rond wat ik precies schreef: ‘De vorige handelsoorlog in de jaren 1920 bracht een recessie met zich mee, stelt hij. De Grote Depressie van de jaren ’30. Met een Amerikaanse president die niets van economie afweet, kan dit opnieuw gebeuren:’ Het is Doug Casey die dit zegt, letterlijk, in de video die er onder staat. Dit gezegd zijnde, ik ben het wel met hem eens. Casey zegt dat Trump een uitstekend zakenman is, maar niets van economie afweet. Hij denkt de VS te kunnen besturen zoals zijn bedrijven. De wereld(economie) is een porceleinwinkel, met de (politieke) verhoudingen tussen alle landen, historisch gegroeid, zoals ze zijn. Trump banjert er doorheen en, ja, breekt heel wat in die constellatie. Heeft ook geen enkel ander staatshoofd tot vriend. De armen in zijn land zijn armer geworden, de rijken rijker. De middenmoot heeft een aalmoes gekregen. De schulden zijn hoger dan ooit. De tentenkampen van homeless Amerikanen over heel het land staan er nog steeds. De jobs dan: inderdaad, werkloosheid op absoluut minimum. Maar het zijn top jobs, en héél laag betaalde jobs (de zogenaamde Hamburgerjobs, u begrijpt, waarvan sommigen er drie hebben om het hoofd boven water te houden). Hij heropende steenkoolmijnen, oude, vergane, vervuilende energiebronnen. Alleen maar om (tijdelijk!) een zeker kiespubliek te paaien. Die kregen dan hun job terug, en 100 dollar meer per maand, en ja, dit is misschien wel zijn paspoort naar een herverkiezing. Maar het is alles tijdelijk; energie van het verleden die tzt plaats zal ruimen voor die van de toekomst. Niets van wat Trump met het land doet is duurzaam, alles beknibbelt op de toekomst, en alles is gebaseerd op nog meer schulden maken. Maar we zullen het hierbij laten, dit kan een eindeloze discussie worden en dat kan hier natuurlijk niet. Ieder zijn standpunt. En met alle respect. Groet!

   1. De financiële wereld schijnt er over het algemeen niets op
    tegen de hebben dat de grootste buisiness in de wereld wordt gerund door een pragmatische koopman-president als CEO.
    Trump is misschien als zodanig geen ‘normaal’ verschijnsel,
    maar we leven momenteel dan ook niet in een normale wereld.

    Overigens: met een beetje goede wil zijn er zelfs bij Trump nog wel
    positieve hoedanigheden te ontdekken. Zo schijnt hij vanaf het begin van zijn ambt afstand te hebben gedaan van zijn presidentssalaris van $ 400.000. Een voorbeeld, dat het Nederlandse staatshoofd (net zo rijk, maar met een veel hoger ‘ambtelijk’ inkomen) waarschijnlijk niet zo gauw zal volgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: