Om actueel te blijven nu een artikel over onze oudedagsvoorzieningen. In ons Hollandse polderlandschap staan wij bekend als een volkje die goed voor hun oude dag zorgen, met een opgebouwde zekerheid in een sociale verzorgingsstaat. Welnu, de tijd is rijp dat we met ons allen beseffen dat we nu in een afbraakfase van deze verzorgingsstaat verkeren. De afbraak van een sociaal systeem waar we collectief tientallen jaren over hebben gedaan om deze vorm van een sociale welvaartstaat op te bouwen. We kunnen niet een krant openslaan of ergens staan wel berichten over een volgende bezuinigingsstap in onze zorg. En daarnaast veel berichten over ons pensioenstelsel wat volgens deskundigen aan herziening toe is. Althans zo roepen beleidsmakers in koor. Zoals gebruikelijk laten wij brave burgers ons gewillig voorhouden dat de opgebouwde zekerheid aan vernieuwing toe is ten gunste van ons eigen welzijn. Wij vertrouwen op onze geleerden die daarvoor gestudeerd hebben en gewillig laten we ons wijs maken dat we bij continuering van het huidige pensioenstelsel op de verkeerde weg zijn. Dus moeten we veranderen en langzaam gaan begrijpen dat onze opgebouwde pensioenrechten deels verloren gaan. Het slechte nieuws moet je nooit bats boem in één keer bruut over de mensheid heen storten. Nee, gewoon volgens de weg van de geleidelijkheid bij stukjes en beetjes tussen het shownieuws en de sportpagina’s bij de gegoede burgerij bekend maken. Het mag niet inslaan als een bom want dat geeft direct al enorme schade. Langzaam worden de kikkers in de pan gaar gekookt.

De grote vergrijzing

Intussen zijn we al zover dat we begrijpen dat door verbeterde leefomstandigheden in onze westerse samenleving de gemiddelde leeftijd omhoog kruipt. Kijk eens in je eigen omgeving hoeveel mensen al de respectabele leeftijd van 90 zijn gepasseerd. Burgemeesters zijn bijna overspannen van het bezorgen van bloemetjes bij alweer een honderdjarige in hun gemeente. Foto’s van de hoogbejaarde + burgemeester in de krant voor de goegemeente en de gevoelens bij de gezonde bevolking zijn weer een streepje positiever. We willen allemaal in gezondheid natuurlijk 100 worden, het lijkt zachtjes aan een wedren te worden. De wakkere lieden onder ons begrijpen natuurlijk donders goed dat de toename van zoveel ouderen tegenover een te langzame aanwas van de jongere pensioenpremiebetalers de boel stevig uit balans brengt. We zijn om die reden al morrend akkoord gegaan met de ophoging van de AOW-leeftijd tot voorlopig 67 jaar. In 2018 volgt een evaluatie en dan snappen we nu al wel dat er een jaartje bijkomt tot de volgende evaluatie. We leggen ons er bij neer, het is niet anders. Deze onbalans in leeftijd in deze tijd van vergrijzing valt nog uit te leggen. Hoe afgrijselijk het ook klinkt.

Dalende rekenrente

Behalve de vergrijzing speelt een nog grotere factor een rol, namelijk de dalende rente. Ook aan deze ontwikkeling moeten we “wennen.” Al jarenlang zien we dat centrale banken de rentetarieven verlagen omwille van het creëren van de zo broodnodige inflatie om die enorme schuldenberg de baas te blijven. Dat de hypotheekrentetarieven met enige vertraging meedalen is een prettige bijkomstigheid. Echter zitten we nu in de fase van bewustwording dat we door verdergaande daling van de rentetarieven naar negatief wel eens massaal het slachtoffer kunnen worden van kapitaalvernietiging. Een kapitaalvernietiging van onze pensioenpotten en spaartegoeden wel te verstaan. Wij brave burgers, die als dappere spaarders en verplichte betalers van pensioenpremie een deel van ons inkomen willen veilig stellen voor later. Die gegoede burgerij die nu langzaam begint in te zien dat het appeltje voor de dorst begint te slinken tot een afgekloven klokhuis waarmee we ons later moeten voeden met de spaarzame pitten die we nog hopen aan te treffen. Een bitter appeltje, maar niet ver van de boom. De lage rentetarieven gaan vooral de ouderen die wat weggelegd hebben voor later behoorlijk treffen. Het interen op spaargeld is nu al een hot item en wordt een maatschappelijke discussie. Veel ouderen van in de tachtig en daarboven hebben nog weinig pensioen opgebouwd naast hun AOW maar vooral wat gespaard om hun oude dag uit te zitten. Zij zijn nu het echte slachtoffer van de veel te lage spaarrente en teren in. De leeftijdsgroep daaronder van 65+ tot 80-jarigen hebben in de regel wat meer pensioen op kunnen bouwen tijdens hun werkzame leven en genoten tot op heden van een welverdiend pensioen. Helaas ziet nu ook deze groep ouderen dat hun pensioenen worden afgekalfd en straks naar een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid genoegen moeten nemen met weer een lager pensioen. Er van uitgaande dat de rente nog verder daalt en de verwachte korting door de pensioenfondsen keiharde realiteit wordt.

Gevolgen afwaardering pensioenen

De pensioenfondsen komen nu onder grote druk te staan bij het hanteren van de huidige verplicht opgelegde rekenrente die veel te laag is om een hogere dekkingsgraad te genereren. Te samen met de volatiele financiële markten, waarvan sommige analisten verwachten dat een flinke daling aanstaande is, zou in het ergste geval een veel lagere dekkingsgraad in het verschiet liggen dan wettelijk is toegestaan. Een optelsom van narigheden die het vertrouwen van veel gepensioneerden en uiteraard ook toekomstige pensioengenieters flink kan schaden. We praten dan over ettelijke miljoenen polderbewoners die de hand op de knip gaan houden. Deze terughoudendheid in een groot deel van de samenleving zal een krimp veroorzaken in onze economie. Juist deze grote bevolkingsgroep heeft het meeste geld te besteden wat is verdiend tijdens een werkzaam leven. De jongeren hebben vaak een lager en nog groeiend inkomen en meestal hogere schulden met aflossingsverplichtingen en zullen gemiddeld minder te besteden hebben dan de bevolkingsgroep vanaf middelbare leeftijd. Het zou dus per saldo het uitgavenpatroon van de consumenten negatief beïnvloeden met als gevolg lagere omzetten in de detailhandel. De bekende neergaande spiraal. Het consumentenvertrouwen is ook niet voor niets gedaald in de maand februari. Misschien niet helemaal ondenkbaar dat mede hierdoor een warenhuis als V & D jarenlang verlies leed en daardoor failliet ging. Hun assortiment was grotendeels gericht op de ouderen in de samenleving en juist die grote groep senioren zijn minder gaan uitgeven. De doodsteek voor V & D.

Negatief patroon versterkt

In deze column heb ik de pensioenellende beschreven en in de voorafgaande 3 columns de ontwikkelingen rondom negatieve spaarrente, het afschaffen van contant geld, en de schuldencarrousel. Bij elkaar geteld zijn dit verontrustende ontwikkelingen in onze samenleving waarvan ik vrees dat alle genoemde elementen de negatieve spiraal, waar we al een tijdje in verkeren, versterken. Het valt mij op dat inmiddels ook in onze MSM de hier genoemde problemen steeds vaker worden benoemd door o.a. beursgoeroes en financieel analisten. NL wordt wakker zou je denken. Het vertrouwen in politici en centrale banken is behoorlijk tanende. Martin Armstrong heeft jaren geleden voorspeld dat 2016 het jaar zou worden van de vertrouwenscrisis. En niet alleen Armstrong, maar ook andere analisten voorspellen dat het QE-beleid van centrale banken is uitgewerkt. Met verdere verlaging van de rentetarieven naar nog meer negatief worden alle bezittingen in de vorm van spaargelden en pensioenkasreserves verder afgeroomd. Wij spaarzame burgers teren in tegen wil en dank. Het besef groeit nu dat de samenleving wordt beroofd van hun oudedagsvoorzieningen. Elk weldenkend mens kan bedenken dat het wegvallen van vertrouwen, en dat gebeurt nu wereldwijd, meestal een economische depressie tot gevolg heeft. Niet voor niets is er een run op fysiek edelmetaal. Sommige leveranciers hebben wachttijden van een aantal weken en dat geeft te denken. We mogen van geluk spreken dat er flink wordt gemarchandeerd op de Comex, waardoor goud en zilver nog redelijk betaalbaar zijn, ondanks de flinke fluctuaties. Mocht het vertrouwen bij beleggers ook instorten dan zal de waarde van edele metalen als een raket de lucht inschieten. Net als het weerbericht volg ik ook de stand van de AEX. Het kan vriezen of dooien, of het regent zonnestralen. Kortom, vannacht is het donker en morgen wordt het weer licht.

Piet Pineut

195 Responses

 1. Er werd biflaten gevraagd om een aantal economische mythes en bijhorende platitudes te doorbreken. Om dat te doen dienen we een duidelijk onderscheid te maken tussen de denkkaders van waaruit gekeken wordt. Enerzijds is dit het ‘mainstream’ inflatoire denkkader, anderzijds het biflatoire dat heel andere conclusies toelaat. In theorie mag dit eenvoudig lijken, de proef op de som laat echter snel de moeilijkheidsgraad blijken.

  En dit is een kwestie van openheid, de bereidheid om überhaupt – in tegenstelling tot het ‘mainstream’ denken – alternatieve denkpistes toe te laten. Als we wat doen dan gebeurt er iets ‘vreemds’, negatieve rente blijkt dan een positieve trigger die tot een vreedzame doorbraak kan leiden. In monetaire zin kan elke partij immers winnen wanneer we negatieve rente koppelen aan deflatie. Vraag stelt zich dus vanuit welk denkkader we een en ander willen beschouwen, dit is een keuze die ieder voor zich kan/zal maken. Voor biflaten mag deze keuze alvast duidelijk zijn.

  http://i.imgur.com/FV787qs.png

  1. “Er werd biflaten gevraagd” ?

   Dit is een forum Werner, en geen interrogation room.

   Geen ivoren toren mentaliteit aub. Daar zijn we inmiddels wel een beetje schijtziek van.

   1. Dat we schijtziek worden van al die mainstream analyses, mag duidelijk zijn. Het respect jegens ‘biflatie’ is dan ook ver te zoeken, heeft niets met ivoren torens te maken maar met de daadwerkelijke toepassing. Biflatie vergt namelijk een mentaliteitswijzing (cfr denkkaders), en dat is heel wat anders dan telkens opnieuw verzanden in allerhande overtolligheden. Tragisch om zien, aan verklaringen is echter geen gebrek. Wat met de inhoud Houtskool?

    1. Het heeft geen zin om te schuiven met getallen als het morgen weer wordt gekaapt door een ander gezelschap. Sound money is m.i. de optie om de macht over geld terug te leggen bij de burger, waar het hoort. Ik zie economieen de komende jaren veel meer lokaal worden, daar liggen kansen om het tot een enigszins stabiel geheel te brengen. Jouw ‘goede bedoelingen’ zullen wederom worden misbruikt om groei aan te jagen.

     1. Op dit niveau spreken we enkel nog maar over de te oppervlakkige aanname dat negatieve rente negatief zou zijn. Binnen het mainstream denken ontstaat hierover zoveel tumult waardoor we niet zien dat negatieve rente ook positief kan zijn. En dat is wat we te weten komen wanneer we biflatie toepassen, wat de hebzuchtigen er vervolgens van maken is een andere zaak.

     2. Wat denk u er als hebzuchtige, inhalige er zelf als voordeel uit te kunnen halen?

      Spreek me er alstublieft op aan, als mijn reactie/aanname misplaatst is.

     3. Dit is zo’n goedkope, doorzichtige, domme, achterhaalde reactie.
      U bent te veel, of te weinig flexibel om u geloofwaardig te maken aan de aardse mens.

    2. dan wordt het tijd voor een internetpagina http://www.werner-visie.nl, gewoon zelf een een webpagina beginnen, je hebt in ieder geval op biflatie een paar bekenden opgedaan om een door jou opgezette website te bezoeken. Hoopvol wachten wij, de biflaten op een nieuwe verfrissende economie pagina

     1. Je bent al bij ‘biflatie’, heeft dat enige betekenis voor jou? Zo ja, welke dan? Zo neen, wat dan? We wachten allemaal hoopvol.

     2. je gebruikt weer de ‘we’ vorm terwijl jij, jezelf bedoeld, weet je waar de lezers van biflatie op zitten te wachten? op het einde van die forumvervuiling van jou

     3. Leg ons nu gewoon uit hoe je dat ziet met die herinvoering van die goudstandaard, we wachten allemaal hoopvol en oprecht van hoe je dat ziet. Op welke fundamenten baseer je je om verder te bouwen? Slechts een suggestie onzentwege:

      (1) goud in de kluis
      (2) goud op de vrije markt
      (3) goud in sieraden
      (4) goud in rivieren …

      Hoe willen we nu verder?

     4. wat een geweldig idee werner, 1,2,3 zijn uitstekende opties nu de rente negatief wordt, zelfs de ABN bullish is tav goud, de prijs stijgende is en er zijn steeds meer berichten dat papier geld wordt afgeschaft,
      1 goud in kluis is tegenwoordig veiliger dan geld op de bank,
      2 op de vrije markt, goud wordt wereldwijd erkend als waardevol,
      3 indien de overheid goud aan banden gaat leggen zijn sieraden een goed alternatief om waarde in op te slaan, sieraden worden minder streng gecontroleerd door falende overheden,
      4 zelfs de optie goud in rivieren zoeken is een leuke, ik heb er zelf inderdaad aan gedacht voor de zomervakantie, het is inderdaad mogelijk om in europa goud te zoeken in rivieren, het wordt gedaan als hobby en is een leuke vakantie activiteit,
      Ik had niet verwacht nog een zinnige opmerking te horen van werner, zie, als je er wat druk opzet dan komt zelfs werner met goede suggesties

     5. Verheugend is het, gaan we dan ook met goudmunten betalen? Dat stuk van die negatieve rente hebben we inmiddels al omgekeerd in iets positiefs, zou dat iets veranderen aan het verhaal?

     6. waarom niet? gouden, zilveren, bronzen munten als aanvulling op het huidige systeem, als rem op onbeperkt digitaal geld aanmaken, verschillende systemen die elkaar aanvullen en elkaar in balans houden, bijkomend voordeel is bij gouden en zilveren munten de internationale waarde erkenning, een bepaalde gewichtseenheid van edelmetaal is wereldwijd herkenbaar, een ander punt is dat ik en ik vermoed ook andere mensen op biflatie helemaal geen ‘absoluut’ goud systeem aanhangen, waar het om gaat is dat er een rem en een referentiekader moet zijn voor papieren en digitaal geld, een checks and balances, natuurlijk kan je niet via internet betaling even een paar gouden munten oversturen, maar wat wel kan is de zekerheid geven dat de koopkracht van digitaal geld niet wordt uitgehold door de digitale waarde te koppelen aan goud, de situatie van voor het bretton woods accoord, er zijn genoeg grafieken die hebben laten zien dat toen de vs de koppeling tussen goud en papier geld losliet de inflatie grote vormen heeft aangenomen, in de tijd dat de koppeling tussen goud en papier bestond was de geldontwaarding veel lager, ook al bestond het papier geld naast het goud en zilver.
      werner tracht keer op keer door een stelling in het extreme te presenteren de stelling onderuit te halen, leuke debat truc maar wel erg doorzichtig

     7. Hier kunnen we tenminste wat mee JT, oprecht dank. Je geeft voeding voor een interessant discours dat we op verschillende manieren kunnen benaderen. In eerste instantie, wat ‘goud’ betreft is het legitiem om een en ander in vraag te stellen om dan te evalueren of onze veronderstellingen wel correct zijn. Dit is een kwestie van deductie en gevolgtrekking, bijvoorbeeld:

      (1) hebben we goud nodig om het monetaire systeem te laten functioneren?

      (a) ja
      (b) neen

      Het mag duidelijk zijn dat het antwoord ‘neen’ is, op basis hiervan zouden we dus heel het gouddebat kunnen ‘schrappen’ en deze energie anders benutten. Het zegt niet dat we dat ook gaan doen, het is mogelijk. Dit brengt ons tot een volgende vraag/stelling in relatie tot goud:

      (2) is goud waardevast?

      (a) ja
      (b) neen

      Het mag duidelijk zijn dat het antwoord ‘neen’ is, het is een aanname die we wel/niet onderschrijven op basis van consensus (cfr maatschappelijke erkenning en acceptatie). Binnen deze context kunnen we afspreken dat de nominale tegenwaarde (bv in papier) nooit verandert, door prijsinflatie wordt dan de aangenomen waardevastheid uitgehold.

      Op basis van deze argumenten kunnen/mogen we besluiten dat heel die (fysieke) goudhandel niet nodig is, het wordt gedreven door geloof (cfr aannames). Het zegt niet dat we het debat niet kunnen voeren uiteraard, enkel het fysieke aspect is volstrekt nutteloos, net zoals die waardevastheid een ‘idee fix’ is. Weet echter niet of je het hier – objectief bekeken – mee eens kan zijn, horen graag waar we desgevallend een andere mening hebben. Naar mijn perceptie staat de bevestiging hiervan in je eigen reactie, er zijn immers andere redenen waarom ‘goud’ onderwerp van debat is.

     8. Wat Bretton Woods betreft, altijd goed om het eens aandachtig te bekijken. Op basis van het onderstaande kan je mi moeilijk zeggen dat er überhaupt al een goudstandaard was, jouw mening?

      Dit systeem heeft twintig jaar goed gewerkt en heeft aanzienlijk bijgedragen aan de snelle wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Er was echter een probleem met dit systeem: de Amerikaanse overheid kon immers maar dollars bij blijven drukken. Het systeem was dus sterk gebaseerd op het vertrouwen van de wereld in de integriteit en discipline van het Amerikaans monetair beleid. Lange tijd vormde dit geen probleem, aangezien Amerika prima zaken deed.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Systeem_van_Bretton_Woods

     9. Dat zijn geen extremen JT. Het is alleen maar een totaal verkeerd geinterpreteerde versie van wat hij denkt dat ‘een’ goudstandaard voorstelt. En natuurlijk gaat het bij Bretton Woods niet om ‘de’ echte goudstandaard, al is het alleen maar vanwege het fractioneel bankieren. Bij die echte goudstandaard (unadulterated) is geen centrale bank nodig. En dat is nou precies waarmee hij niet zonder kan. Volgens hem moet het centraal geregeld worden dat iedereen vertrouwen in elkaar heeft. Nou dat is wel een heel simplistische voorstelling van zaken, want welk centraal instituut moet dat doen?
      Waar helemaal aan voorbij gelopen wordt is het voor mij vaststaande feit dat de economie een basis heeft. En die is: dat 2 partijen tot elkaar komen bij een uitruil van goederen en diensten tegen iets (een prijs) die voor beide partijen acceptabel is. En dat kan ook in de toekomst liggen. Dat heet vrijheid van handelen. Alle andere methoden zijn eigenlijk voorgekookt.
      Maar het feit dat hij de vraag stelt over Bretton Woods en of dat dan de goudstandaard was doet mij vermoeden dat hij verderop later helemaal van idee gaat switchen en misschien nog wel eens de meest fervente fan wordt van de unadulterated goudstandaard. Maar daarvoor moet hij eerst tot bepaalde basisinzichten komen wat de reële economie betreft.

     10. Het moet lastig zijn dat je jezelf buitenspel gezet hebt, dan maar slinks. Het eenvoudige punt is dat je helemaal geen goud nodig hebt om zoiets als een ‘goudstandaard’ te installeren, net zoals je bij biflatie helemaal geen rente nodig hebt. Enkel dwazen verwarren het fysieke goud met een ideële goudstandaard, factum stultus cognosit. Het is zeer begrijpelijk dat zoiets als lastig gepercipieerd wordt, het is nu als hollen achter goudklompjes om vervolgens hetzelfde te doen dan wat er al is. Maar goed, het gaat enkel over de machtswissel natuurlijk, meer niet. Wat eenvoud vermag.

      http://i.imgur.com/Fd66loO.png

     11. Het huidige systeem is fraude. Voortborduren op dit systeem is OOK fraude. De auto in de achteruit zetten verandert niets aan de auto. Het intermediair tussen goederen en/of diensten dient een equivalent te zijn van haar onderliggende waarde, en dus eindig.

      De rest is bullshit.

     12. Overigens Dick, de valsheid van je tussenkomsten begint wel enorm op te vallen, wat de reële economie betreft werd immers meermaals verwezen naar het eenvoudige feit dat we met z’n allen veel minder kunnen werken. Enkel het inmiddels beruchte monopolyspel staat een en ander in de weg, iets dat we bezwaarlijk nog economie kunnen noemen. Maar het is goed om je zo te leren kennen Dick, ter getuigenis:

      Als interludium herinneren we aan het verloren paradijs van Keynes, hij had destijds (1936) geen computer zoals de onze maar toch bedacht hij dat een werkweek van (+/-) 15 uur in de nabije toekomst haalbaar moest zijn. Keynes z’n gedachtegoed was nochtans eenvoudig en logisch te begrijpen, de technische revolutie zorgt er immers voor dat we veel meer kunnen produceren met minder mensenarbeid. Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld kunnen we deze dynamiek in kaart brengen.

      https://biflatie.nl/artikelen/crisis/verloren-paradijs-keynes/

     13. Weer die leugenachtige, onaardse ontwijking op de reactie van j.t.

      Op een zekere plaats kun je modder gooien in helder water, maar 100 meter verder zal alles weer helder zijn.

      Hoe wilt u nu verder gaan, of wilt u weer de bal bij een ander neerleggen?

     14. Elementaire beleefdheid heeft wel wat, het is moeilijk om te vinden maar toch is het averechtse ook bruikbaar. Nu we er toch over bezig zijn, de goudstandaard in volle glorie. En als er niet genoeg geld is dan verhogen we simpelweg de prijs van het goud, kwestie van waardevastheid!! Handig Dick, met dank. 🙂

      Het onverhoopte lijkt bewaarheid te gaan worden, politieke overheden
      zijn het er unaniem over eens om de goudstandaard in ere te herstellen. In het verlengde van ‘goudstandaard versus bevolkingsgroei‘ werd uiteindelijk dan toch een consensus bereikt om het overvloedige fiatgeld uit het wereldbeeld te verbannen. De creatie van al dit schijngeld heeft geleid tot (te) veel maatschappelijke turbulentie en onvrede, zo luidt het. Zoals altijd zijn de meningen verdeeld maar een slechte beslissing is beter dan geen beslissing, een democratisch volksreferendum heeft finaal de doorslag gegeven. Overheden beraden zich over deze kwestie en starten hiervoor met een eilandmodel.

      https://vagiwe.wordpress.com/2015/03/19/herinvoering-goudstandaard/

     15. hallo dick, 1 ding wordt voor mij langzaam duidelijk, werner heeft geen gezin, vrienden, werk, een echte hobby of iets anders te doen, in het engels zeggen ze: ‘get a life’ vanavond lekker sporten zie ik weer bekenden, morgen aan het werk en van het weekend naar een verzamelbeurs, nee het is geen muntenverzameling, maar veel leuker.

     16. Zo, dat was dan een veel langer antwoord, dan dat ik centraal gepland had.
      Sommige mensen zijn nu eenmaal onverbeterlijke wereldhervormers, anderen doen dit op een andere manier. Je hebt nu eenmaal mensen die revolutie aanhangen, maar er zijn er ook die meer zien in evolutie. Zelf ben ik altijd geïnteresseerd in de voor en tegens van bepaalde zaken. Toevalligerwijs is de goudstandaard daar één van en daar houdt ik me al vanaf rond het jaar 2000 mee bezig. Dat was in een tijd waarin ik echt veel geld verdiende (eigenlijk kreeg) en me afvroeg waarom het goud in fiatgeld zo weinig waarde had. Wist ik veel, toen. Maar ondertussen na veel gelezen te hebben – en ook mij eigen ervaringen in het bedrijfsleven – begon er toch wat begrip te komen voor zowel de voor- als tegenstanders van – en ik noem het maar even – een goudstandaard. Moet dat per se goud zijn? Nee, ook dat hoeft niet, maar dan moet het wel iets zijn dat alle eigenschappen van goud in zich verenigt, zoals in de goudstandaard het geval was met hier en daar verbeteringen. En zoiets heb ik nog niet gevonden. Maar ook dat heb ik al eens gezegd. De Oostenrijkse School en dan m.n. prof. Fekete komt voor mijn gevoel wel het meest in de richting.
      Is dat wereldhervorming? Nee, en dat heb ik nooit beweerd. Ik heb hier zelfs in reacties wel eens gezegd dat dit het verschil tussen arm en rijk niet echt zal opheffen. De mensen zijn nu eenmaal geen eenheidsworst en beslist niet allemaal hetzelfde. Wat het wel doet is dat ieder ondernemend iemand betere en eerlijker kansen krijgt, maar hij moet er wel zelf iets van maken.
      Los hiervan heb ik nog vele andere interessegebieden, waar ik me ook nog mee bezig hou, maar misschien niet meer zo intensief als vroeger.
      Zo, dat was dan een veel langer antwoord, dan dat ik centraal gepland had.

     17. Verzoek aan de moderatie om mijn reactie van een paar minuten geleden te verwijderen, want wat daar staat is beslist niet hoe ik het geschreven had.

     18. als je vandaag de dag het nieuws en de monetaire situatie niet een beetje volgt, ben je aan de goden overgeleverd, van de reguliere media en politiek krijg je geen realistische info, daarom lezen we ook biflatie en andere websites/twitter.
      Dick, mijn reactie op een berichtje van jou gaat in op het zich tot internet beperkte leven van werner, niet over jou of een ander op biflatie, misschien dat werner zich kan inschrijven op een datingsite en een gelijkgestemde zal vinden, dan is iedereen gelukkig

     19. Daarom was het eerste deel van mijn reactie aan jou hierboven ook zo belangrijk, maar dat is helemaal verdwenen. Mijn verzoek tot verwijderen is dus niet opgevolgd. Jammer, maar hier laat ik het maar bij.

     20. “Moet dat per se goud zijn? Nee, ook dat hoeft niet, maar dan moet het
      wel iets zijn dat alle eigenschappen van goud in zich verenigt, zoals in
      de goudstandaard het geval was met hier en daar verbeteringen.”

      Wat dacht u van een hart van goud?

     21. Ben ik geheel met je eens Dick, maar daar twijfel ik niet aan haha.

    3. Heb jij 2 slecht werkende hoorapparaatjes in je oren?

     Of heb je veel frites gegeten, gebakken ik rundvet van gekken koeien?

   1. Het is eenvoudig Matthijs, als we beschikbare opties blijven uitsluiten dan mag je het zelfs in het Chinees proberen uit te leggen, het zal tot niets baten. Mits toepassing van biflatie verandert dan ook heel het verhaal, dit is louter een kwestie van menselijke keuzes. Ter getuigenis, het ‘warme wiel’ opnieuw uitvinden heeft niet veel zin:

    Beperkte- of begrensde rationaliteit is rationaliteit van de mens in besluitvorming waarbij er rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbaarheid van informatie, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen. Bij volledige rationaliteit worden alle alternatieven overwogen en kan zo tot een optimale keuze gekomen worden.

    Bij beperkte rationaliteit zal het zoekproces gestaakt worden bij de eerste bevredigende optie. Het nadeel van beperkte rationaliteit is daarmee dat niet noodzakelijk de meest optimale keuze wordt gemaakt en dat een besluit in sommige gevallen zelfs averechts kan uitwerken. Het probleem van te weinig of
    juist te veel informatie wordt opgelost door de vorming van een vereenvoudigd model van de werkelijkheid.

    https://negatieverente.wordpress.com/in-de-media/

   2. Gemakshalve maken we het nog eenvoudiger, hieronder vijf voorbeelden. De bruto rente (BR) is de optelsom van de naakte rente (NR) plus de inflatievergoeding (IV). Naargelang keuze van deze variabelen (NR/IV) ontstaan verschillende scenario’s, elke partij (bank/klant) interpreteert dit in functie van een – welke het ook zij – doelstelling.

    http://i.imgur.com/vBShJHC.png

    In het laatste voorbeeld zien we ‘co-creatieve rente’, beide partijen winnen en toch is de bruto rente negatief. Ergo, negatieve rente hoeft niet – mits toepassing van biflatie – negatief te zijn. Moeilijk?

  2. Wat is dit voor onzin zeg?? Hoe Kun je in godsnaam nog geloven in deze onzin. Geen enkele econoom zag de crisis aankomen. Geen enkele econoom heeft kunnen verklaren dat in 1 week tijd bij mensen hun koophuis ineens 100.000 minder waard werd, geen enkele econoom. Schijt ziek van die mensen die nu zelfs nog niet doorhebben dat wij gemanipuleerd worden van A tm Z. dat is de realiteit. Weet u nog economen, in het verleden 10 of 15 jaar terug, als er een scheet werd gelaten in het M-O ging de benzineprijs skyhigh. allerlei interessante (kut) theorieën en grafiekjes erbij en maar interessant doen om te verklaren waarom de benzineprijs steeg. Nu staat M-O in brand en de benzine is goedkoper geworden. Shit mijn grafiekjes kloppen niet. Zo zijn er tientallen voorbeelden te geven over die Tibetaanse prietpraat van economen, als er bezuinigd kan worden dan is het wel op die kermiswetenschap. eigenlijk zou je het af kunnen schaffen want er is werkelijk nog nooit iets voorspeld wat uitkwam.

 2. al eerder aangestipt: mensen worden niet ouder, maar de gemiddelde leeftijd stijgt omdat de uitval op jongere leeftijd afneemt. wat begint op te vallen is dat echt oude mensen van voor het vastfood tijdperk zijn en van voor de anti rook en alcohol campagnes, terwijl de meeste mensen van de huidige generaties meestal tussen de 70 – 80 het loodje leggen, het schijnt dat stress de grootste veroorzaker van kanker en hartfalen is. probleem voor noord europa: de burger die de overheid ten onrechte vertrouwt ten aanzien van opbouw pensioen op pensioenfondsen /verzekeraars terwijl in de ‘knoflooklanden’ de burger al lang weet dat de overheid per definitie onbetrouwbaar is, vandaar dat in die landen huizen en grond in familiebezit blijft in plaats van op een pensioenfonds te vertrouwen, familie en vastgoed zijn een betere pensioenvoorziening dan een verzekeraar.

  1. Overigens JT, mensen op pensioen werken nog steeds, al was het de dagelijkse vaat, het gras afrijden of de kleinkinderen opvangen en entertainen. Al deze werkzaamheden worden niet opgenomen in het BNP. Waardeer dit alles – zij het fictief – aan 10€/hr en de statistieken kunnen groeien, hiermee zeggend dat er fundamenteel vanalles schort aan het hedendaagse systeem.

  1. al die wetten die zogenaamd de flex werker moeten beschermen zorgen er voor dat op dit ogenblik de maximale duur van een arbeidscontract maar 1 jaar en 11 maanden is, ik snap het wel, voor kleine bedrijven, kleine zelfstandigen is het veel te gevaarlijk om het risico te nemen voor een werknemer die ziek wordt of iets dergelijks, de huidige wetgeving zorgt ervoor dat kleine bedrijven geen mensen meer durven aan te nemen en grote bedrijven hier geen last van hebben omdat zij de risico’s voor de topmensen wel kunnen dragen en voor de niet topmensen, die worden er toch na 1 jaarcontract eruit gebonjourd

   1. M.i. een duidelijk signaal dat het grootkapitaal in de vorm van multinationals en
    het bankenagglomeraat de kleine ondernemers(MKB) en de burgers geheel in de tang hebben. Het MKB moet ploeteren en de consumenten zijn de ploeteraars die het MKB overeind moeten houden. Kortom, een tweedeling in de samenleving die je op velerlei gebied kunt waarnemen. Momenteel blijkt heel duidelijk dat het MKB het moet afleggen tegen de macht en de kracht van de multinationale ondernemingen die nu heel eenvoudig kapitaal weten aan te trekken door de lage rente. Beleggers brengen hun geld massaal naar beurs-genoteerde ondernemingen vanwege de hogere dividenden. Staatsleningen en bankdeposito’s renderen niet meer. Uitlenen aan MKB is te riskant, althans zo denkt de gemiddelde belegger. Het grootkapitaal werkt als een magneet. Het geld wat wordt rondgepompt door de centrale banken over de financiële markten wordt als een magneet aangetrokken. De flinke winsten van de beurzen over de laatste paar dagen geeft dat overduidelijk aan.

    1. Het is de klemmende vraag of er nog wel voldoende tijd is om onze economie op een ander spoor te zetten. Nog erger is dat ondanks een toenemend besef van urgentie we het er op blijven wagen met het huidige economische model. Ook tijdens de laatste verkiezingen draaide het weer om groeicijfers en het percentage van het begrotingstekort.

     Dezelfde wetenschap die ons een ongekende welvaart heeft gebracht, heeft ons ook in deze fuik gevoerd. We moeten afstappen van het 18e-eeuwse vooruitgangsgeloof en niet langer in drogredenen geloven. Overbevolking is niet het probleem, en dus is geboortebeperking niet de oplossing. Onze hebzucht is het probleem. Zelfbeheersing en matiging zijn de sleutel tot een oplossing. Dit is een interessant en verontrustend boek.

     https://reversedebtsystem.wordpress.com/2015/11/05/economie-van-goed-en-kwaad/

     1. “Onze hebzucht is het probleem”

      Zelfs apen hebben daar last van. Het is een volkomen natuurlijk verschijnsel, daarom noem ik ons ook; “de hogere aap”

      En verwacht ik hierin ook geen verbetering dan slechts na een mega crash.

      Doomporn? Of realistisch?

      Ehhh, de G20 ‘waarschuwt’ voor een Brexit, heheh… blijkbaar houdt het elitaire gezelschap iedereen aan boord van de Titanic, om 100 meter voor de ijsberg van een gecontroleerd vertrek naar het helicopterplatform te genieten.

     2. Hebzucht heeft ook een voordeel, je kan er iets over schrijven en een Nobelprijs mee in de wacht slepen. Zoals Amartya Sen deed:

      De homo economicus als de beperkte mens, de mens met oogkleppen, is het onderwerp van een vermaard geworden artikel van Sen uit 1977: ‘Rational fools’. Dit is het artikel over ‘de traditionele economische theorie’
      waarin de ‘rationele egoïst’ meent dat mensen altijd alleen maar aan hun
      eigen belang denken, als een wetmatigheid. De rationele gek denkt dat het een algemene neiging is, terwijl het alleen zijn eigen blinde drang is om zijn belang veilig te stellen. Het valt buiten het voorstellingsvermogen van de rationele egoïst dat er zoiets als altruïsme zou kunnen bestaan, dat mensen zich betrokken kunnen voelen bij het lot van grote groepen andere mensen, dichtbij of veraf.

      https://www.vn.nl/amartya-sen-pluralist-tussen-rationele-idioten/

     3. Welkom op de aarde foute mutant.

      U schijnt niets zelfstandig te kunnen beredeneren zoals de mens.
      We wachten wel op de nieuwe verbeterde vorm, om deze ook weer te ontmaskeren.

     4. “Onze hebzucht is het probleem”

      “De mens”is niet………….. vul maar iets in, noch is de mens de tegenhanger van dat slechte. Lolletje, Houdt toch eens op als mens, “de mens” te generaliseren.

      Een kleine groep mensen/god zegt “dat mens” slecht is, en dat de mens hun slechtheid kan overwinnen als ze maar gehoorzamen aan wat die kleine groep mensen/ god als niet………..zijn verklaard.

      Dit wordt met geweld afgedwongen. En mensen die niet gehoorzamen aan de geboden van deze kleine groep mensen/god wordt vermoord met instemming de grote groep die zegt dat je moet gehoorzamen aan de geboden van hun kleine groep mensen/ god. En zo landen de …………ste mensen aan de top (de staat alsof het goden zijn)

      Een kleine groep mensen(god) zegt dat “de mens” zondig is en dat de mens zijn geboden moet gehoorzamen om hen te ontdoen van
      hun ……… heid.

      De kleine groep mensen(God) kondigt een ideale bestemming/doel (hemel) af en dwingen gehoorzaamheid af door de …………ge mensen te straffen met goedkeuring van de mensen, deze mensen voeren de
      straffen voor god uit. Hierdoor zien de mensen dat er op een gegeven
      moment wel heel veel gestraft worden voor hun …….zijn en dat
      hierdoor velen worden vervolg en vermoord. Om op te merken dat dat
      komt door de ……………heid van ‘de mens” en daar moet wat aan
      gedaan worden door een nieuwe kleine groep mensen(god) die betere
      geboden met geweld afdwingt en dus gaan ze kiezen(bidden) om een
      nieuwe god die hen van dezelfde, of een combinatie van
      misdaden(zonden) verlost door de mensen nog meer geboden op te leggen waardoor dus nog veel meer “misdadiger”(zondaars) ontstaan die
      met nog meer geweld beheerst/of gedood moeten worden voor hun
      ………….heid.

      De kleine groep mensen(god) zijn de mogelijk makers van …………. heid maar de mensen denken dat zij het ………..ge zijn.

      En dus gaan dus nog even door met het maken van hun eigen Goden, geboden,zondaars, (wraak)engelen, hemel en hel. Maar de mensen zien niet dat zowel de goden en engelen bestaan uit mensen, het zijn geen goden of engelen het zijn gewoon stervelingen met een godcomplex.

      En zo dag na dag, jaar na jaar, eeuw na eeuw door met goden en het hele rattenplan verzinnen, de gehoorzaamheid afdwingen met geweld of de dreiging hiervan, of het goedkeuren van die dwang/gewelds praktijken, of het uitvoeren hiervan/ het handhaven van de geboden, of het goedkeuren ervan, en dit doen ze door de zogenaamde ………….mens te bestelen (of eigenlijk beroven)bedreigen, te onvoeren, gijzellen, tot en met geweld en moord(wat echte misdaad/zonde is, die met een slachtoffer)

      en de narigheid gaat maar door en door

      TOTDAT

      de mensen zien dat “de mens”niet …………. IS maar WORD, door het betekenis van het WOORD …………… te verwarren met wat ze zijn, wat ze word verteld dat ze zogenaamd zijn door die kleine groep…………….ge mensen of hun …………….god.

      Maar de tegen hanger van het woord …………(zonde) dus………..(deugd moraal) is net zo goed op “de mens”van toepassing maar deugd of moraal hoeft niet afgedwongen te worden.

      Je hoeft een mens niet te dwingen om te doen wat hij moreel goed/deugdelijk vindt.
      Je hoeft een mens ook niet te dwingen om te LATEN wat hij moreel slecht/kwaad vind.

      Je moet de mens alleen dwingen om te gehoorzamen en te doen wat moreel slecht is.

      (En daardoor gebeuren in de wereld echte slechte daden waardoor de mens dus weer vind dat hij gestraft moet worden. De zelfkastijding van de mensheid door de mensheid)

      In onze huidige wereld wordt moraliteit/goed zijn, omschreven als gehoorzaam aan de wetten/geboden/regels van de school/staat/cultuur/ouders. Iedereen.

      Maar moraliteit is; het goede doen, zonder te luisteren naar wat je opgedragen wordt.

      Het is niet; “Doen wat je opgedragen wordt, zonder acht te slaan op wat goed is.”

      Dat is gehoorzaamheid.

      Maar daarvoor is nadenken en besluiten over wat je zelf goed en kwaad vind wel heel belangrijk.

      Het is je verteld dat niet je geweten het hoogste is. er is je altijd verteld dat je ………….. en slecht bent en dat daarom gehoorzaamheid aan gezag moet zijn.

      Ik vraag of je naar je geweten wilt luisteren, om uit te vinden wat kwaad en goed, zonde en deugd een immorele van een morele daad onderscheid.

      Ik zeg niet: Ik zeg dat je naar je geweten mag/moet luisteren of je moet naar je geweten luisteren want dan zou ik tot de kleine groep tirannen, dictatoren of goden, ook wel het gezag of autoriteit genoemd.

      En ik wil juist graag dat je vrij bent (om te ervaren en leren ) want daardoor wordt ik ook vrij, wil jij dat ook?

      Het Non agressie principe is een goed gereedschap heb ik ervaren.

      Doe ermee wat je wilt.

     5. De banken wall street en de politiek is één.
      De banken beschermen de politici de politici beschermen de banken.

      om een voorbeeld te noemen de politici doen alsof ze de bevolking beschermen door garanties te geven aan de bevolking dat hun spaargeld tot 100000 veilig is. Als dan een bank failliet dreigt gaan zegt de regering we moeten de banken redden met belastinggeld omdat als we de bank om zouden laten vallen we de garanties niet mee staande kunnen houden.
      Dus in plaats van dat een bank failliet gaat en de spaarders hun geld misschien verliezen. word de bank geredd en de spaarde door het geld van belasting betalers waarvan er velen spaarders zijn.

      De politiek houd die lui in stand als je je geld op een bank zou zetten, en er zouden geen garanties zijn, dan keek je wel eerst even rond wie of wat die bank doen. bijv. door ratings van klanten maar zelfs dat is nog geen gegarandeerde beveiling tegen de realiteit dat je soms verkeerd kunt gokken en de bank waar jij je geld hebt staan failliet gaat. Maar zulke garanties bestaan niet in het leven, niemand kan je beschermen tegen het verlies van je spaargeld door een “slechte”gok. je buurman, niet je finacieel adviseur niet die heeft het soms ook fout, jijzelf niet en al helemaal een regering niet. Ze zijn geen god die je kunnen beschermen tegen alle kwaad in de wereld. Je kunt alleen doen wat jij kunt doen naar je beste weten.

      Maar nog even over banken, stel er zijn geen garanties en mensen verliezen hun geld denk je dan niet dat mensen vanzelf naar een betere bank zullen gaan en dus hoe beter je bekent staat als bank hoe meer klanten.

      Vaak als je als bank dan te groot word word de service ook slechter en zullen mensen kiezen voor een betere bank.
      Zo ook voor de multinational, mensen denken dat als ze de regering vragen om de multinationals te reguleren heeft dat geen enkele uitwerking op de multinationals die kunnen die nieuwe vergunningen regulaties belastingen tarieven makkelijk betalen. De kleine bedrijven, die de multinationals zouden kunnen beconcureren, kunnen dat niet en die
      gaan kapot. en whalla je houd alleen multinationals over. Precies hetgene wat de bevolking niet wil. En dus gaan ze om nog strengere regels vragen. enz. ad ifinitum. totdat de boel klapt.

      Een markt kunt je niet reguleren en daardoor goed laten werken.
      Door regeulering trek je hem alleen maar scheef.

      Ik heb dit opgeschreven met de kennis die ik heb ik ben geen expert. En dat wil ik ook niet zijn. want de meeste experts zijn in dienst van of krijgen geld van de overheid.

      Maar ik stop nu met reageren

     6. Weer proberen angst en twijfel te zaaien.
      Wie troep zaait, zal zelf oogsten wat niet deugd.

     7. Oh ja,
      Op de stippellijntje kun je hebzucht, kwaadaardig, zondig, egoistisch, moorddadig, noem maar op invullen.
      als je de tegenhanger invult (goedaardig enz) zie je de absurditeit.

      Je kunt mensen niet met dwang en geweld veranderen dat gebeurd pas als ze het zelf willen, wat je zegt ;
      quote;// Zelfbeheersing en matiging zijn de sleutel tot een oplossing.//

      Dat klopt zelf-beheersing, zelf-heersen over jezelf en je wereld en proberen een goede koning te zijn voor jezelf en je mede koningen.

      zelf-eigenaarschap is dus wat mij betreft het enige antwoord.

    2. Beursgenoteerde bedrijven zijn over het algemeen ordinaire geldmachines. Niet dienstbaar aan klant noch personeel, enkel belust op aandeelhouderswaarde, een flinke aantrekkingskracht op sociopaten, met name in de hogere gelederen. Punt.

     Afschaffen en de economie terug in handen van het mkb.

     Beursgenoteerd sluist geld van de middenklasse naar de ivoren torens; het is de facilitaire dienst van het financieel fascisme. Ik werk voor zo’n club en zie het van binnenuit. Het is een sterke club, dus ik blijf nog even hangen, blind voor haar principes, omdat ik niet in de eerste wagons wil zitten als de trein het ravijn in gaat.

     Op het eerste gezicht is alles koek en ei, het zijn echter wolven in schaapskleren.

    3. de overgebleven grote maken maximaal gebruik van fiscale constructies om geen of heel weinig belasting af te dragen, de kleinere bedrijven doen of kunnen dit niet, de belastingrondslag is door de groten uitgehold. wel een grappig bericht uit het VK waar een groep winkeliers gaat samenwerken om ook de fiscale ‘zo min mogelijk belasting’ constructies te gaan gebruiken, het resultaat wordt dat enkel de werknemers en consumenten nog belast kunnen worden met inkomstenbelasting en btw, als de EU en het TIPP verdrag 1 ding zou moeten doen dan is het een minimaal te betalen belasting in te stellen voor de grote bedrijven. gaat helaas niet gebeuren omdat de hele politiek wordt aangestuurd door middel van lobbyisten van de grote bedrijven.

    4. Zijn beleggers vaak VVD-stemmers? Het grootkapitaal (banken en multinationals) zit vaak in lobby-groepen als de Bilderberg en de vrijmetselarij. In de Bijbel staat in Openbaringen 17 en 18 Babylon, het Wereldhandelscentrum van de Nieuwe Wereld Orde, beschreven. Daarin staat ook over de kooplieden die de machthebbers van de wereld zijn, het grootkapitaal dus.

 3. ik zat net een filmpje te kijken op youtube met jim rickards: TV News: FINANCIAL CRISIS 2016 Will Dollar $ Collapse CIA Insider Interview , hij laat hierin een grafiek zien met de ‘velocity’ van geld, de snelheid waarmee het geld deelneemt aan de economische kringloop, hoe meer mensen uitgeven hoe meer mensen verdienen die het weer op hun beurt uitgeven, deze daalt de afgelopen jaren enorm met als gevolg een afname in economische activiteit. wat hier eigenlijk uit volgt is dat de overheid heel erg blij zou moeten zijn met een enorme deflatie, want dan kunnen mensen meer verschillende producten / diensten kopen voor hun koopkracht, waardoor de groep mensen die een graantje meepikt ook weer groter wordt, zodat de hele economische activiteit toeneemt, lagere prijzen zorgen ervoor dat de koopkracht toeneemt en de burger meer dingen kan doen met zijn geld, meer mensen kunnen dan iets verdienen.
  wat wel uit het interview met jim rickards blijkt is dat de afname in ‘velocity’van het ogenblik erger is dan bij de ergste crises uit de afgelopen eeuw, laten we maar hopen dat de overheid gaat investeren in koopkracht en goedkopere producten en goedkopere diensten zodat over het geheel de economische kringloop uitbreidt en het geld zich beter kan verspreiden, een soort van inktvlek strategie, de staatsschuld loopt toch op, beter lastenverlaging en meer koopkracht dan lastenverzwaringen en een steeds kleiner wordende economie

 4. Piet, leuk stuk maar je vervalt wat mij betreft in herhaling. Daarom herhaal ik ook het e.e.a.

  Je hebt het over welverdiend pensioen. Bedoel je daarmee dat de oude van dagen met eindloon op hun 65e (en meestal nog eerder) met pensioen kunnen gaan,en vervolgens een bedrag krijgen die bij lange na niet de inzet van de werkjaren dekt? Reken het voor de gein is na.

  Die lage rekenrente hebben we het al over gehad. Die heeft inderdaad invloed, maar nog steeds mogen pensioenfondsen rekenen met een rente van ongeveer 4%. Dit betekent dus dat de uitgave naar voren mag worden gehaald tegen 4% per jaar, rente over rente. Dat rendement halen wij, ondanks de lage rente, niet eens op de beurs.

  Hou alsjeblieft op over edelmetaal. Hoezo run? Goud is iets gestegen na een dieptepunt in 2015. Is dat zo gek? Zilver daalt alsmaar. Hoezo run. Onzin!

  Wellicht overbodig, maar wat heeft V&D te maken met de oude gierige generatie? In ieder geval niet dat zij failliet is gegaan. Het faillissement kan evengoed worden toebedeeld aan de opkomst van het internet – winkelen, de totaal kansloze winkelformule, te dure (oude) werknemers of Sun Capital die het concern tot op het bot heeft uitgekleed.

  Nee, laten we met ons allen nou eens inzien dat vooral de oudere generatie de boel flink verpest heeft voor de huidige doordat de groei vanaf de jaren 90 louter gefinancierd is met schulden.
  En daar moeten we nu met z’n allen voor op de blaren zitten.

  Dus, pensioen? Regel het lekker zelf en laat mij zelf uitmaken waar ik mijn premie aan betaal. Ik baal er iedere maand weer van dat ik die arrogante oudere generatie moet voorzien van een riant pensioen. Want ze hebben er zo hard voor gewerkt en daarom recht op, laat me niet lachen…

  Groet.

  1. Nog even ter aanvulling. Je hebt geen recht op pensioen (geen AOW) omdat je geen juridisch eigenaar bent van het beloofde kapitaal. Dus het fonds mag er mee doen wat ze wil. Dus recht? Nee dat heb je niet, jij ook niet Piet.

   1. We hoeven geen jurist te zijn om te snappen dat degenen die jarenlang verplicht pensioenpremies hebben afgedragen een recht hebben opgebouwd op uitbetaling van hun pensioen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De hoogte van je pensioen is afhankelijk van de hoogte van je verdiende loon over de arbeidzame periode, het zogenaamde middelloon. Je
    betaalt een percentage over de hoogte van je loon en daarom is uiteraard voor
    iedereen een pensioen weggelegd wat past bij het inkomen waarover jouw pensioenrechten zijn opgebouwd. (De begrippen pensioenopbouw en pensioenaangroei laat ik hier verder buiten beschouwing).

    Uiteraard geeft dat een flinke pot vol met pensioenrechten die t.z.t. door iedere rechthebbende wordt opgeëist. Om alles in goede banen te leiden hebben we daarvoor fondsen opgericht die volgens een goed koopmansgebruik de boekhouding voering om te zorgen dat iedereen t.z.t. zijn deel ontvangt waar hij/zij recht op heeft. In ons polderlandje zijn we tot nu toe gewend dat alles wat we geserveerd hebben voor onze toekomst ook daadwerkelijk wordt uitbetaald.

    Echter lijkt er nu een kantelpunt te ontstaan doordat beleidsmakers van centrale banken foute monetaire keuzes maken. Schulden worden nu bevoordeeld t.o.v. bezittingen. Schuldenaren worden beloond voor het aangaan van leningen met lage rentepercentages. Eigenaren van pensioenrechten en spaargelden worden gestraft voor het reserveren (en afgeven/in bewaring geven) van hun tegoeden door hun lage rentevergoedingen te geven. De
    wereld op z’n kop.

    Dat pensioengerechtigden nu ietwat ongerust raken doordat
    pensioenrechten niet meer gegarandeerd zijn is een normale reactie vanuit een
    samenleving waarin iedereen z’n deel opeist waar hij recht op kan doen gelden.
    Dat pensioenfondsen nu gewantrouwd worden door hun deelnemers om reden dat ze niet meer kunnen voldoen aan hun verplichtingen is dus te verwachten. Nu ontstaat er een dilemma. Vanuit de pensioendiscussie wordt nu geroepen om het hele pensioenstelsel te herzien. Gezien de maatschappelijke veranderingen met negatieve rentes in vooruitzicht geraken we in een discussie waarvan bij voorbaat al vast staat welke kant die opgaat.

    Een pure verslechtering van de gehele oudedagsvoorziening. De pensionado’s tegenover de jongere generatie in een discussie met straks alleen verliezers. Afgunst speelt daarbij ook een rol. Er wordt gekeken naar een volle pot met miljarden waarvan m.i. onvoldoende wordt beseft dat de inhoud alleen maar opgebouwde rechten zijn van werknemers die daarvoor tijdens een soms lange arbeidzame periode hun inzet hebben gegeven aan de opbouw van een (ooit) welvarend land. Daarvoor kregen we een stukje loon, en droegen wijzelf en de werkgever een deel van het loon af aan het pensioenfonds. Dat was
    verplicht. Indien dat niet wettelijk zo geregeld was dan weet ik nu al dat ik
    een lager bedrag had te besteden vanaf mijn pensioenleeftijd.

    In de huidige discussie lijkt het die kant op te gaan dat werknemers meer zelf kunnen bepalen op welke manier ze willen investeren in hun oudedagsvoorzieningen. Om daarbij toch een bepaalde discipline te ontwikkelen zal een wettelijk afgedwongen regeling het beste middel zijn om collectief bij te dragen. De grote vraag nu lijkt of een herziening leidt tot een verbetering. Er wordt m.i. met wat al teveel afgunst gekeken naar die zogenaamde volle pensioenpotten. Gezien de huidige monetaire omstandigheden met lage tot negatieve rendementen met deflatoire effecten kunnen (eerder) toegezegde pensioenen niet meer worden gegarandeerd. Dit leidt tot een neergang van een opgewekt vertrouwen met de gevolgen zoals door mij omschreven in de column.

    1. Je laat je gewoon misleiden Piet, tal van alternatieven liggen op de tafel om dat probleem op te lossen. Blijkbaar is het voor sommigen veel leuker om het daar vooral niet over te hebben, zo kan het mainstream spektakel rustig verder alsof het allemaal niet bestaat.

     1. Je lijkt ook ergens een bel gehoord te hebben, maar weet niet waar de klepel hangt.

     2. Dat staat bij agnosie (afgeleid van het Grieks ἀγνωσία agnōsia = onwetendheid of zonder kennis)

      Iemand kan bijvoorbeeld een rinkelende telefoon horen, maar het signaal niet als verzoek tot communicatie herkennen. Anderzijds kan hij wel reageren op een telefoonsignaal, maar de telefoon niet herkennen als het toestel dat hij daarvoor moet gebruiken.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Agnosie

     3. Beste Werner,

      Gebruik niet te pas en te onpas Griekse betekenissen of uitdrukkingen.

      Deze volkeren hebben zoveel meer aardse wetendheid en kennis, dan u ooit zult kunnen vergaren.

      Altijd goed, dat u er voor ijvert, op een hoger aards niveau te komen en te willen blijven.

     4. U twijfelt sterk aan uw waarheden, dit zal ik niet kunnen weerspreken.

      U heeft zelfs twijfels over het gehalte van de echte waarheid.
      U heeft geen twijfels over het gehalte van uw eigen misleiding en programmering.

      Wanneer u een telefoon niet kan onderscheiden van het geluid die hij geeft, dan zit ik met uw herkomst wel vrij goed in de richting.
      Komt dit door onwetendheid, of door gebrek aan aardse kennis?

      U dient trouwens uw eerste tegenzet nog te doen in ons spelletje schaak.
      Wel het spel eerlijk en zelfstandig spelen.
      Er wordt op u gelet.

     5. Ik begrijp het Werner, u heeft geen kennis van het aardse complexe schaakspel.

      Probeer op korte termijn een aardse update te krijgen, als men u dit nog wilt gunnen.

      Het lijkt er zeer sterk op, dat u op termijn gerecycled gaat worden.

      Hoop zeer op een uitdagend antwoord van u, voor zover het nog in uw vermogen ligt.

    2. De spaarders op Cyprus dachten ook recht te hebben op hun spaartegoed, maar dit terzijde.

     Iedereen dient ongeveer evenveel in te leggen, inflatie (deflatie) gecorrigeerd. Als blijkt dat er door de huidige pensionado’s te weinig is ingelegd dient er een naheffing te komen, in de vorm van korting op de uitkering.

     Vergeet niet dat deze snoeppot is opgebouwd uit een goedkoop energie surplus en de daarmee gepaard gaande produktiviteitsstijging en schuldaccumulatie, aka interen op de toekomst.

     Iets dat de huidige generatie onder 60 simpelweg kan vergeten.

     Het claimen van rechten is m.i. dan ook niet op z’n plaats. Zuur? Ja, dat wel.

    3. Helder verhaal.
     Echter is er geen oplossing voor het probleem aangezien men bij de pensioenfondsen immer uitgaat van rendementen en hoge rekenrentes.

     Iedere ziel begrijpt dat rendement, jaar op jaar niet kan. Zeker niet in deze tijd. Dit in combinatie met een lage rekenrente zorgt voor dekkingsgraden van rond de 90%.
     Dus je kunt aangeven recht te hebben op e.e.a. maar daarmee is niet gezegd dat je het ook krijgt. Mijn inziens krijg je het dus niet. Dit geldt voor een groot deel van de beroepsbevolking tot 55 jaar ongeveer.

     In het kader van goud en de speculatieve wereld doe ik ook een gok in de toekomst. Ik denk namelijk dat het ABP eind van het jaar op 80% dekkingsgraad staat.
     Mocht dit het geval zijn dan verdampt er grofweg 80 miljard euro. Maak dat maar eens contant naar een toekomstige verplichting. Dan heb je het al gauw over het dubbele.
     Dus vette pensioenpotten? Het is maar hoe de boekhouder er naar kijkt. Volgens mij zitten die potten helemaal niet zo vol.
     Groet.

     1. Ik denk dat het nog iets anders ligt. De AOW is een volksverzekering, ooit in het leven geroepen vanwege toch wel edele motieven. Pensioen is iets wat je persoonlijk opbouwt. En volksverzekeringen volgen de geldontwaarding redelijk goed. Het pensioen wat je hebt opgebouwd doet dat in veel mindere mate. Ook was het zo – want het huidige pensioen systeem bestaat nog niet zo lang – dat AOW en pensioen aan elkaar verbonden waren. En wees eerlijk de looptijd van 40 jaar voor pensioen en nu 50 jaar voor de AOW, is een periode waarin heel veel kan veranderen. En dat is ook zo gegaan.
      De verkeerde inschatting die jij maakt Matthijs, is volgens mij dat jij alleen maar kijkt naar nominale waarden en wat je daarin hebt opgebouwd. En daarbij, je beoordeelt alles blijkbaar naar de laatste maatstaven.
      Als voorbeeld geef ik dan een truckchauffeur die 40 jaar bij een baas heeft gewerkt en AOW premie en pensioenpremie heeft betaald. Hij en zijn vrouw hebben ieder recht op AOW plus zijn opgebouwde pensioen van die 40 jaar. Zijn vrouw heeft nooit zelf een pensioen opgebouwd en vanaf haar 24e niet meer gewerkt. Dat pensioen dus – 40 jaar premie – brengt hem nu dus ca. € 430 per maand bruto, ca. € 350 netto. De man in ondertussen de 70 gepasseerd en tegen hem zeg je nu dat hij er geen recht op heeft? Dat is wel de grote meerderheid van dat deel qua leeftijd van de bevolking en de meesten daarvan hebben ook nog eens met de zgn. pensioenbreuk te maken gehad.

     2. Ik heb t niet over AOW, alleen over pensioen die je privé opbouwt.
      We zullen zien of mijn inschatting fout is. Eind van het jaar 80%
      We gaan t zien. 😉

    1. Het is een bizar fenomeen, het is als je eigen graf graven en achteraf zeggen dat anderen dat voor jou gedaan hebben.

     Mensen ontvluchten hun persoonlijke verantwoordelijkheid en daarmee
     eigenlijk ook hun vrijheid en keuzemogelijkheden. Het is alsof ze bang zijn voor die vrijheid. Dit idee werd ontwikkeld door Jean Paul Sartre die in ‘L’existentialisme est un humanisme’ wees op het feit dat de mens tot de vrijheid veroordeeld is en derhalve van die vrijheid verlost wil worden door te geloven. Daarbij geeft de mens zich over aan religieuze en etnische denkbeelden die het hem aldus ‘houvast’ bieden. Deze psychologische ingesteldheid werd uitstekend aangetoond door Erich Fromm in zijn boek ‘De angst voor vrijheid’.

     https://biflatie.nl/artikelen/verdieping/het-gevangeniswezen-en-de-angst-voor-de-vrijheid/

     1. Er zijn steeds meer mensen die deze verantwoordelijkheid met het daarbij behorende risico graag aan gaan, het aantal groeit exponentieel. Deze mensen begrijpen het non agressie principe (principe dus geen wet zoek zelf het verschil maar uit)

      Deze mensen heten voluntaristen en nee het zijn geen vrijwilligers.

      En ze houden ook niet van chaos en rellen deze mensen doen om precies te zijn niets, ze laten.

      Maar voor de meesten is buiten de kooi denken heel beangstigend en ze gaan nog liever dood dan dat ze hun kooi verlaten.

      [email protected]

     2. Lijkt op de ‘agoristen’, aan verschillende termen geen gebrek:

      Agorisme is een libertarische sociale filosofie die een samenleving propageert waarin alle relaties tussen mensen zijn gebaseerd op vrijwillige
      transacties, volgens de theorie van de “counter-establishment-economics”
      van Samuel Edward Konkin III, een soort van zwart economisch circuit die parallel aan een overheidsgebonden markt functioneert. Dit schept de mogelijkheid om een vrije samenleving te kunnen realiseren zonder dat de noodzaak bestaat door gewelddadige revolutie de staat omver te moeten werpen.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Agorisme

     3. Ja dat klopt, alleen dan is iedereen in de wereld agorist.

      Zwart economisch systeem, is de benaming vanuit het het collectivitische staatsgeloof, want het is niet zwart als iedereen het doet

      Dus men noemt het nu zwart omdat iedereen, in de maatschappijleer klassen geleerd is, dat het illegaal is, als twee mensen, in vrede en vrijheid handel drijven en zelf bepalen wat het beste is voor hen samen.
      Het is noodzakelijk, wordt er gezegd, dat er een derde “partij” zich ermee bemoeit. Deze derde partij kondigt, wetten, regels en tarieven en vergunningen, belasting af, en dwingt deze met wapens af.

      Omdat anders de handel tussen die twee mensen wel eens niet goed zou kunnen gaan??? Ik weet het niet.

      Ik weet niet waarom er een struikroversbende uit de bosjes moet springen om die twee vrijwilig handelende mensen te vertellen wat ze moeten doen en hun geld afhandig te maken om de struikroversbende te betalen voor hun “werk”.

      Het zal ook geen economisch systeem meer genoemd worden omdat twee of meer mensen die handel drijven geen systeem nodig hebben.

      Dan heet het gewoon handel of markt of realiteit.

      Nu wordt het vrije markt genoemd, maar dat gaat ook nog wel veranderen.

      de zwarte of vrije markt bestaat alleen omdat er een tegenhanger is die witte markt of gereguleerde markt genoemd wordt.
      Maar de tegenhanger van vrije markt zou eigenlijk gewapende gewelds markt, overvallers- of stuikroversmarkt o.i.d. genoemd moeten worden maar dat vertellen de struikrovers je niet in hun struikroversklassen ahum maatschappijleerklassen.

     4. Nick, voor mijn gevoel snap jij meer van de economie dan Werner in dit geval. Het is in principe een deal tussen twee personen, maar kan net zo goed opgaan voor een groter verband. En naar mate het verband groter wordt, is er ook een grotere, zoals jij noemt roversbende nodig. En dat gaat dan inderdaad onder het mom van het collectief. Alleen dat collectief is die roversbende en niet de betrokken personen bij die deal. En dat is zo ongeveer het grote verschil tussen de reële en de financiële economie. En iedereen maar denken dat die twee iets met elkaar te maken hebben. De eerste heeft nauwelijks wetten en regels nodig, de laatste kan niet zonder en het liefst vele wetten en regels.

     5. Tja, wel mee eens. Als voorbeeld, ik weet nog steeds niet wat ik worden wil. Helaas komt er ook een tijd dat het niet meer nodig om me daar nog zorgen om te maken. 🙂 Maar ondertussen heb ik wel veel aspecten gezien en ervan genoten of gegruweld.

     6. Waarom denk je dat. Ik leef in een fantastische wereld. Je hebt geen idee.
      “To see the cage is to leaf it.”

     7. Ik was te snel en niet goed verwerkt met mijn conclusies in mijn vorige reacties op uw, mijn excuus hiervoor.

     8. Inderdaad Nick, ook daar hebben een aantal over nagedacht waardoor ze tot het ‘panarchisme’ komen. Het is een bijzonder gedachtengoed dat getuigt van inzicht in het leven en economie. Op deze manier zouden we ons kunnen ontdoen van het dogmatische denken dat als een molensteen elke ware progressie blijft ondermijnen.

      Panarchisme is een politieke filosofie die ervan uitgaat dat ieder individu mag bepalen tot welke overheid hij of zij thuishoort. Hierbij hoeft men niet van locatie te wisselen. Het concept was bedacht door Paul Émile de Puydt, een Belgische politieke econoom. Het idee is dat mensen zelf overheden maken, waarop andere mensen zich kunnen ‘abonneren’. De verschillende overheden zouden enkel macht hebben over hun eigen volgelingen. Wanneer men niet tevreden is kan men overstappen op een andere overheid. Zo ontstaat er concurrentie tussen deze ‘politieke kerken’, en voelen deze zich genoodzaakt zo efficiënt mogelijk te werken.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Panarchisme

     9. Wat je nou beschrijf is de vrije markt. dan worden het bedrijven met dit verschil dat die “overheden” hun klanten niet kunnen dwingen tot het betalen van iets, of andere overheden kunnen dwingen tot iets.

      En zelf’s niet een individu kunnen dwingen tot iets als dat individu er voor zou kiezen zijn eigen overheid te zijn, en whalla we zijn weer bij het voluntarisme.

      Binnen het volluntarisme is een collectivischme mogelijk anders om niet.
      panarchisme beschrijft voluntarisme.

     10. Panarchisme laat alle opties open, mensen die liever goud- en valutaoorlogje spelen kunnen dan hun vrije gang gaan maar zonder de rest daarin mee te sleuren. De rest kan dan evengoed overheden en banken hebben maar die hebben dan wel oog voor het totaal en algemeen welzijn. Panarchisme is een verwijzing naar het gebruik van gezond economisch verstand, rekeninghoudend met de evolutie. Net zoals bij het voluntarisme kan elk idee gekaapt worden door ego- en etnocentrisme, ook dat kan dan afgezonderd worden.

     11. Helemaal goed, zolang ik, maar niet de heerser (leiders heet dat in de volksmond) hoef aan te nemen van een ander en een ander niet die ik verkies.
      Daar zijn we het over eens, nu nog verder vertellen.

      veel succes

     12. Dat is wat het panarchisme stelt inderdaad, je kan dan kiezen voor leiders die het algemeen belang dienen of ook niet. De bevolking helpt dan mee om het geheel te onderhouden, een kwestie van normen, waarden en ethiek. De norm kan dan zijn (1) anderen trachten uit te roeien of (2) overeenkomen binnen een co-creatief stelsel. Allemaal menselijk.

     13. Welke leiders dienen het algemeen belang van de bevolking volgens u?

     14. Ach ja, uw lerende arrogante nek uit steken vind ik prima.
      U durft uw eigen volledige verhaal nog niet te ventileren, omdat u bang bent door de mand te vallen.

      “Omdat anders de handel tussen die twee mensen wel eens niet goed zou kunnen gaan??? Ik weet het niet.”

      Wat is hierin bij u niet duidelijk, of wilt u bij anderen op het bord leggen?

     15. “volluntarisme of collectivischme praat”

      Hoe onafhankelijk ben je zelf in je zogenaamde “zelf zijn” wijsneus?
      Anderen zo genaamd naar de bek lullen is 1, maar wat heb je nog meer voor algemene zinnige aardse opbouwende bijdragen?

      Je zal je waarschijnlijk snel in je hol gaan terugtrekken als een prairie hond
      die gezien is door een arend.

     16. Nou in mijn omgeving probeer ik met mensen om me heen parrallelle systemen op te zetten. Het is niet makkelijk maar er zitten vorderingen in.
      Ik doe aan permacultuur delen zo onafhnkelijk mogelijk zijn van energie maatschappijen.

      Het was inderdaad niet makkelijk om te ontsnappen aan het collectieve denken. En zelfstandig te worden in denken en doen, maar het lukt me nu aardig en dus kan ik met mijn buren een vrijwillig collectiefje opzetten.
      Ik merk nu pas hoeveel er altijd voor je gedacht word en hoe snel ik vroeger naar de staat keek naar oplossingen voor zaken. Net als toen ik nog op school zat. Eigenlijk ben ik de laaste paar jaar echt bewust volwassen en zelfstandiger geworden, uiteraard samen met de mensen om me heen.

      Ik lul anderen niet naar de bek. Deze gedachten heb ik al langer dan vandaag ze komen gewoon veel overeen met het panarchisme
      In anarchisme is plek voor panarchisme. Ik kan er niet iets anders van maken.

      Ik weet nog niet wat verstandiger is als de arend over komt vliegen. Wat zou jij doen?

      Oh ja als je na gaat denken wordt je door enkele mensen gezien als wijsneus nou prima ik ben een hele eigenwijsneus. En jij, hoe doe jij dat, doe je altijd wat een ander zegt wat je moet doen? Of zit er nog wat eigenwijsneus in jou?

     17. Ik ben ‘natuurlijk’ een ‘eigenwijs’ mens en persoon.
      Wanneer ik niet bewust ‘eigenwijs’ zou zijn, zou ik een instrument van een ander zijn.
      Probeer m’n leven zo bewust mogelijk, betrokken en eerlijk te leven.
      En tot nu toe, heeft het me dat gebracht en zichtbaar gemaakt, wat een eerlijke aardse mens mag wensen.

     18. Kan mij vergissen maar volgens mij verschillen we niet zoveel, als ik je reactie zo lees.
      We zijn mensen die proberen het zo goed mogelijk te doen, of soms nog belangrijker te laten.

     19. Laten we maar je zeggen Nick.

      Als je je niet vergist, dan zie en herken jij ook het goede in de aardse mens en zijn onbegrensde mogelijkheden.
      Niet door quasi interessant te doen en boven te willen drijven naar andere medemensen toe.

      In essentie, zijn we allen gelijk en absoluut niet gebonden, volledig vrij, maar wel verbonden met elkaar.

      Maar dit laatste is voor de meeste hedendaagse mensen nog ondenkbaar, onzin, niet te accepteren, omdat voorgaande generaties al een paar duizend jaar is geketend, geïntimideerd, geïndoctrineerd, onderdrukt, gemanipuleerd en ver van hun innerlijke waarheid weg gejaagd en verbannen is.

      We zitten niet voor niets in het nieuwe tijdperk ‘Aquarius’, dit werd door de barbaarse Christelijken ( Kapitalistische dictatuur ), media aangegrepen, om het einde van de aarde aan te kondigen aan de angstige, onwetende aardse mens.

      We zullen de komende decennia voortdurend bestookt gaan worden door onzuivere machthebbers en hun handlangers, om hun spelletjes, plannen, verderfelijke ideeën en opoffering voor hen te volgen.

      Alleen de echte, eerlijke mens volgt zijn eigen route.
      Het is in beginsel een heel moeilijk traject.

  2. tav van goud en zilver, de vraag is recent toegenomen, als ik kijk bij verkopers zit op de meest verkochte munten een wachttijd, ondanks dat de vraag de afgelopen periode sterk is aangetrokken blijft de prijs laag of zakt zelfs iets, dit beeld is in strijd met wat ik in mijn economielessen heb geleerd, misschien heeft het te maken dat de verhouding tussen papieren goud en zilver steeds meer uiteen loopt met de werkelijke hoeveelheid fysiek goud en zilver, de verhouding tussen papier en fysiek is in de geschiedenis van de papieren beloftes nog niet zo scheef geweest als vandaag de dag, dit is geen normale marktwerking, dit riekt naar prijscontrolemechanismes, wel geef ik je gelijk met dat er geen sprake is van een ‘run’ want je kan in tegenstelling tot de crises 2008 op korte termijn beschikken over fysiek edelmetaal, verder kan ik mij redelijk bij jouw schrijven aansluiten, we waren meer gebaat geweest met een behoudender bestuur die niet sinterklaas loopt te spelen met geleend geld en geld van burgers, wel moet ik aangeven dat de bubbel economie flink is aangezet door de bestuurders geboren na de oorlog, de bestuurders geboren voor de oorlog stimuleerden juist sparen en hadden meer controle mechanismes ingebouwd om te voorkomen dat bedrijven zich financieel uit hun dak zouden gaan, deze controle mechanismes zijn met behulp van paars opgeheven net zoals in de vs door de clintons

   1. Die bestuurders zijn dan toch maar verkozen door de bevolking, niet? Komt een beetje over als de pot die nu de ketel gaat verwijten, beetje als schuldig verzuim om er al die tijd niets aan gedaan te hebben?

    1. Maar is t hem juist; je doet er niks aan..
     Meer burgerinitiatieven wellicht, die ik bijna allemaal steun als wat het maar om de democratie in ere te herstellen.

     1. Je zou kunnen denken dat het zo eenvoudig is, in werkelijkheid is het dat ook maar dat is zonder de weerbarstigheid van het ‘mainstream’ denken gerekend. Op deze manier kom je er snel achter dat veel economen een groot deel van hun cursus niet goed begrepen hebben, of misschien zelfs vroegtijdig gestopt zijn waardoor men dat niet eens beseft. Laat ons oprecht hopen dat die burgerinitiatieven soelaas kunnen brengen, het is hoogdringend. Hebben dat – nog voor 2008 – al eens aangebracht op Europees niveau, het ligt daar nog ergens.

     2. wat werner doet met zijn commentaar op mijn schrijven (gebeurt ook bij anderen) is de aandacht wegtrekken van het grote onderwerp, in mijn stukje is goud en zilver het zwaartepunt en dit wordt door werner verplaatst naar het kleinere onderwerp; een kleine zinloze discussie over overheid, trap er niet in, beperk ons tot leesbare voor een grotere doelgroep, reacties die een heldere boodschap overbrengen in plaats van ondefinieerbare ruis. leesbaar en begrijpelijk, zo breng je een boodschap over.

     3. Correct JT, de mensheid gaat het vandaag moeten hebben van klompjes metaal, het is een leuke boodschap voor mensen met gezond verstand. Een zwaartepunt weliswaar, zoveel mag duidelijk zijn. Het grote onderwerp? Deze site noemt biflatie, probeer er vooral niets over te zeggen want het moet over goud gaan? Kwestie van fatsoen wellicht?

     4. Werner, leuk dat je je Schoppenhauer weer toepast, als je met argumenten niet kan winnen dan poog je de stelling van de tegenstander te overdrijven, in het absurde te trekken zodat zijn hele schrijven naar beneden zou worden gehaald, ‘Arthur Schopenhauers De kunst van het gelijk krijgen’

     5. Doe maar JT, laat ons even aannemen dat het terug goud wordt en dat de herinvoering van een goudstandaard al een feit is. Principieel kunnen we dit vrij snel regelen door gebruik te maken van de systemen die er al zijn, hoe gaan we dan verder? Kunnen we het daar dan over hebben, anders blijft het maar lullen over goud en ook niet meer dan dat. Akkoord?

     6. j.t, was toch duidelijk genoeg over je omzeiling van onderwerp en reactie?

      En hij is niet de enige de afgelopen 2 jaar.
      Als je je hiertegen wilt blijven muteren, is dat jouw keuze.

     7. Herval is een oud zeer, velen hebben het over de herinvoering van een goudstandaard maar je mag er geen bijkomende vragen over stellen. Het vermoeden ontstaat dan ook dat er niet verder over nagedacht werd/wordt, hoe kunnen we dan verder? Het mag goud zijn natuurlijk, handig om weten hoe het systeem dan wel gaat werken.

     8. Ik heb er begrip voor, dat u momenteel ook in een twijfelfase verkeerd.

      Als u met algemeen begrijpelijke taal en eerlijk, vanuit uw menselijke hart zou spreken naar de medemens, dan zou ik u beter kunnen beoordelen en waarderen.

      Uw intenties, vaardigheden of bedoelingen geven meer duidelijkheid geven in uw herkomst.
      Er wordt aan uw persoonlijke puzzel gewerkt.

      Bewijs het ongelijk.

    2. Hallo Werner,

     Bestuurders gekozen door het volk dat meen je toch niet , heb je al eens gehoord van deep state, echt het maakt niet uit op wie je stemt , neem aan dat jij dat onderhand ook wel beseft. Democratie is niet anders dan een sinistere vermomming van communisme.

     1. Dat is het punt zo niet Pieterutopia, iedereen zegt dit te weten maar wat is er uiteindelijk met die wetenschap gebeurt? Wie heeft er dan uiteindelijk boter op z’n hoofd, dat is de vraag. Kunnen niet zeggen dat het ontbreekt aan informatie, veel mensen hebben daar aandacht voor gevraagd:

      In hetzelfde boek zette Schumpeter een theorie van de democratie uiteen, die tot doel had, dat wat hij de “klassieke leer” noemde, uit te dagen. Hij betwistte het idee dat democratie een proces was, waarbij de kiezers zich identificeren met het algemeen belang, en dat politici dit algemeen belang vervolgens uit naam van de kiezers uitvoerden.

      Hij betoogde dat dit onrealistisch was, en dat de onwetendheid en de
      oppervlakkigheid van de mensen betekende dat zij in feite tot op grote
      hoogte door de politici zouden worden gemanipuleerd. De politici bepaalden de agenda. Dit maakte een ‘regering door het volk’ concept naar zijn mening zowel onwaarschijnlijk als ongewenst.

      In plaats daarvan bepleitte Schumpeter, sterk beïnvloed door Max Weber, een minimalistisch model, waarbij democratie een mechanisme is voor de concurrentie tussen leiders, vergelijkbaar met een marktstructuur. Hoewel periodieke verkiezingen, waar iedereen zijn stem uitbrengt, regeringen legitimeren en verantwoordelijk houden, is het beleidsprogramma een zaak van de regering en niet van het volk. De participerende rol van individuen is meestal ernstig ingeperkt.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter

     2. Waarschijnlijk heb je t al door maar wernerke is weer aan t zuigen aan jou adres.
      Wernerke is een troll, al dan niet betaald.

      Zeg niet dat je niet gewaarschuwd was. De reden van mijn schrijven is dat ik je wernerke niet gun.

     3. Exact. Roll the guillotines en neem regionaal bestuur zelf in handen dmv burgercommissies van telkens wisselende samenstelling. Met een eigen goudgedekte munt.

     4. Als u daarmee de EU democratie bedoeld, dan denk ik, dat u de plank niet mis slaat.

    3. Waarom bent u zo voorzichtig, onthoudend en terughoudend in uw reactie?

     Heeft u angst voor het waarheidsgehalte van uw reactie, of angst om uit de kast te komen?

     Laat u niet leiden door angst of misleiding, het zal u op termijn geen winst op gaan leveren.

     Ik respecteer altijd uw eigen keuze, zei het met enige reactie.

   2. Mee eens, bestuurders met boeren verstand hadden en hebben we nodig. Overigens denk ik dater nu niet veel meer valt te redden. Terug naar boerenverstand betekent dat de wereld failliet gaat.
    Desondanks blijf ik m’n biertje wel drinken. Goed weekend allen.

 5. Het enige wat je moet doen is het weg zien te komen van geld.
  Inzien dat alles binnen het geldsysteem een illusie is, een valse belofte.

  Geen schuld en zoveel mogelijk financieel onafhankelijk zijn.

  Financieel onafhankelijk zijn kan op 2 manieren.
  OF je hebt zoveel geld dat je kunt doen/kopen wat je wilt.
  OF je hebt er maar zo weinig van nodig dat je kunt doen wat je wilt.

  Manier 2 , betekent wel dat je zo veel mogelijk moet kunnen zorgen voor je eigen basisbehoeften. (Die je op manier 1 koopt, plus alle luxe erbij)
  Alles heeft een prijs, en mogelijkheden zijn er. maar dat betekent wel in actie komen. Kan niet ligt op t kerkhof en wil niet ligt ernaast.
  Als de nood aan de man komt zal iedereen bereid zijn alles te doen tot overleven, tot die tijd lijkt voor velen alleen de noodzaak aanwezig om er over te praten. Ieder zijn keuze.

  https://www.youtube.com/watch?v=w8SM1T9mUsM

  1. Je staat op het strand, het is druk.

   Je ziet ineens in de verte een enorme golf, een tsunami, aankomen.
   Ga je dan eerst eens discussieren over wat of wie die tsunami veroorzaakt heeft ? Of ga je alle mensen in de buurt “wakker” maken en ze wijzen op de golf die komt?
   Of gebruik je al je energie om in veiligheid te komen , met zo mogelijk je geliefden?
   Konijnen schijnen ook te vertarren wanneer ze een fel licht in de ogen krijgen. Het is een soort natuurverschijnsel, aangehaald in het kokende kikker verhaal.
   Beware, Be Aware, and get your ass out of there.

   https://www.youtube.com/watch?v=e7qQ6_RV4VQ

   1. Kan lullen wak wil hier, helpt toch allemaal geen zak.
    Ik zou jullie stuk voor stuk wel eens een maandje hier willen hebben, om te laten zien dat t veel eenvoudiger kan allemaal, maar helaas …ik heb geen geld hahaha

    Anders zou ik jullie allemaal in laten vliegen 🙂

    Heb t goed lieve vrienden!

    https://www.youtube.com/watch?v=9S_rlCH4Nrg

 6. De verzorgingsstaat is gestoeld op de produktiviteitsstijging uit goedkope olie. Dat gaf een surplus waaruit de verzorgingsstaat kon worden bekostigd. Dit tijdperk is voorbij, vandaar allerlei wanhoopsmaatregelen om het tij te keren cq tijd te rekken. En raad eens; dit gaat niet werken. Sturen heeft geen zin als de auto stilstaat.

  Wellicht werkt het als de auto in haar achteruit wordt gezet.

  Anders koop ik mezelf wel in bij de lokale krijgsheer. Heheh..

     1. Vergeeth alles wat u bent geleerd
      die rug sleghts toegekeerd.

      verder zoek t zelf maar uit
      en kies een schaufensterpuppe als uw bruit!
      Zodat u vreedsaam al te saam,

      Door dit leven heen kan gaan!

     2. ( M ), ga terug naar je basis en hou je daar aan vast, als je dit voorbij wilt streven door dat valse stemmetje, zul je beren op je pad tegen komen.

    1. t komt pas goed wanner de debiliteit van aangeleerde gedachten aan de kant kunnen worden gezet.

     En jij bent ook een verttrouwende op het aangeleerde geheel, wanneer ik je uitspraken uit het verleden mag aanzien.

     Ik heb hier een huis extra, waar ik niet weet wat ik er mee moet doen. Probeer me te bereiken wanner de shitzooi instort, Ook al vertrouw je nu op de voedselbank, en de soepkeukens, ik heb plaats. Kom meewerken hier , en zie t eens echt.

     ZONDER DE GELD ILLUSIE! Want dat is hier.

     1. Ik begrijp jou meer dan jij zelf. En ik zei toch dat ik me zou inkopen bij de lokale krijgsheer?

 7. Grappig dat iedereen ondanks beter weten zijn of haar hoop legt in valse beloften.
  Hoevaak moet je nog bedrogen worden, voordat je het bedrog inziet?
  weer maar een liedje hieromtrent
  De hoopvollen , vertrouwend op de lijers zullen t weer wel nix vinden.
  Ik kan er ook niks aan doen hoor.
  Vertrouwen in psychopaten lijkt besmettelijk en dus normaal

  https://www.youtube.com/watch?v=qPnel7P8jek

 8. “”Elk weldenkend mens kan bedenken dat het wegvallen van vertrouwen, en dat gebeurt nu wereldwijd, meestal een economische depressie tot gevolg heeft. Niet voor niets is er een run op fysiek edelmetaal.”

  Een economische depressie met daarbij ook nog hyperinflatie, want dat krijg je wanneer het vertrouwen in het financiële en monetaire systeem wegvalt.

 9. Wat wij willen maakt niet zoveel uit, het spel der titanen gaat verder.

  Rusland is de afgelopen jaren opnieuw op het voortoneel getreden als supermacht. Militair wel te verstaan want economisch balanceert het land op de rand van de totale instorting. Met een nieuwe strategische zet probeert Vladimir Poetin nu om de sancties te omzeilen, evenwel met het risico op een totaal verlies. Het is een gok, een alles of niets. Dat is de samenvatting van het plan van Poetin om de Westerse sancties te omzeilen. Bij een falen dreigt Poetin zwaar gezichtsverlies te hebben en kan dit mogelijks het begin van het einde van zijn carrière zijn door het verlies aan steun van het Russische volk. Bij een slagen zal Poetin echter een strategische meesterzet voltooid hebben. Poetin wordt algemeen erkend als een meesterstrateeg waardoor dit plan wel degelijk een kans op slagen heeft.

  http://beurs.com/2016/02/27/rusland-brengt-obligaties-om-westerse-sanctie-omzeilen-eu-en-vs-machteloos/101481

   1. Schaken komt met een doel, bijvoorbeeld al het goud van de wereld in je eigen kluis trachten te krijgen. Er zijn veel doelen te bedenken, ze hebben allemaal iets gemeen.

    1. Schaken heeft net zo min iets te maken met goud vergaren, als dat dammen iets te maken heeft met voedsel vergaren.

     Alles is er in overvloed, alleen het spel wordt tot het eind gespeeld.

 10. Ik voel me net een melkkoe de laatste jaren. Voor ‘minderheden’, asielzoekers, Europa, grote bedrijven.

  “Werken en je bek houden” is het motto. Minder moslims maakt je een racist, minder Europa maakt je een populist, sound money een egoist.

  Hopelijk wordt Trump president, en valt Europa uit elkaar na Brexit en een verdere toevloed van derde wereld tuig.

  En komt er weer eens wat aandacht voor de werkende natives. De dag dat die natives niet langer als melkkoetje willen opdraaien voor alle meeeters nadert.

  Steek die verzorgingsstaat anders maar in je reet, dan gaan veel mensen overwegen om de betalingen stop te zetten.

  Zo sta ik er in.

  1. Vandaag moeten we veinzen alsof er nog nooit een boek geschreven werd Houtskool, het zou anders te pijnlijk worden om te moeten (h)erkennen dat het niet ontbreekt aan economisch verantwoorde alternatieven. Het is uiteindelijk een verbluffend eenvoudig verhaal.

   1. De puinhoop wordt met de dag groter. Wowww, wat een bende overal. Schengen, Brexit, Japan, olieprijs, Baltic Dry, noem het maar. De wereld nadert een big fat fucking depressie. Nog even en de centrale banken gaan weer gecoordineerd printen, of we krijgen een bank holiday.

  1. Echt benieuwd waar dit gekkenspel gaat eindigen, alsof we naar een film kijken die onmogelijk echt kan zijn. En geld komt uit het niets, zeggen ze.

   Kluizen, matrassen, zilverpapier, … Het is misschien gek om het te zeggen, maar het is allemaal veiliger dan het op je bank laten staan. Al zou ik nog een stapje verder gaan dan Willy Naessens. Hij wikkelt zijn geld in zilverpapier, maar nog beter is het gewoon te ruilen voor zilver. Echt zilver. Laat die biljetten voor wat ze zijn.

 11. “De afbraak van een sociaal systeem waar we collectief tientallen jaren
  over hebben gedaan om deze vorm van een sociale welvaartstaat op te
  bouwen.”

  Ik ben al 25 jaar tegenstander geweest van de PvdA/CDA afbraak proces van het opgebouwde sociaal stelsel en al 30 jaar van het geldverslindende, werkverschaffers, (on)doordachte, achterlijke pensioen systeem, dat alleen de uitvoerders een riant salaris uitbetaalden.

  Wat blijft er voor u nog over per saldo.

  De laatste jaren doen VVD en PvdA nog een stevige duit in het zakje.

  De zak zal leeg blijken, maar uiteindelijk zal alles goed komen.

 12. Het is eigenlijk wel genant om te zien hoe Armstrong aan het goochelen is met woorden. Onderstaand een antwoord dat hij gaf op een vraag over TIPP:

  ANSWER: The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) will be a failure. There is nothing governments can do to stimulate the world economy. To encourage trade, you do not support the reporting among nations that will begin in 2017. You do not impose a global tax on companies, as proposed by the IMF. You do not keep increasing enforcement on taxes while claiming that you are expanding the world economy. So do not expect some surge in global trade.

  There is nothing we can do to alter the business cycle. The West will crash and burn, and the global economy will rise from the ashes in Asia — not Europe or the U.S. Gold and tangible assets will make the transition from one monetary system to the next. It has nothing to do with the quantity of money. It has to do with a collapse in confidence in the state. That is what we are witnessing with Trump right now. The pundits are fools. They think they can attack Trump to hold on to their elite status and power. Sorry, that is just not the way this works. They will never reform because they will not admit that they have ever done anything wrong.
  Ik denk dan maar dat de Orakel van Delphi nog wel eens een voorbeeld aan hem zou kunnen nemen. Heeft de dollar ineens afgedaan?

  Hier is de link: https://www.armstrongeconomics.com/world-news/ttip-will-it-fail/
  voor wie het volledige artikel wil lezen.

  1. There is nothing we can do to alter the business cycle? ‘Genant’ is misschien niet het juiste woord, onwetendheid en totaal onbegrip lijkt gepaster. Je kan er vandaag de relevante studiewerken gewoon naastleggen en dan – zij het angstvallig – hopen dat gezond verstand mag zegevieren. Het biedt duidelijk geen garantie waardoor we terug uitkomen bij ‘genant’, in cirkeltjes draaien heeft wel wat natuurlijk.

   Vaak ontstaat bij zo’n ontwikkeling een grote tegenstelling tussen de voor- en tegenstanders. Deze ontwikkeling wordt doorgaans afgedwongen doordat zich in de werkelijkheid verschijnselen zich steeds meer voordoen. Die verschijnselen kunnen niet langer vanuit het oude paradigma worden verklaard en daarmee niet zelden zelfs in volledige tegenspraak lijken te zijn. Meestal blijkt pas achteraf, wanneer de aanhangers van het oude, al te beperkt gebleken wereldbeeld hun invloed en macht hebben verloren, dat er sprake was van een echte revolutie. De Nederlandse natuurkundige Hendrik Kramers was eerder dan Kuhn al met soortgelijke ideeën gekomen.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Paradigmaverschuiving

 13. tja …tis jammer dat dit mooie Nederland, sinds de invoering van de euro, compleet vergald is. Als je nadenkt hoeveel wij hier in Nederland hebben ingeleverd op ziektekostengebied, op sociaal verzekeringsgebied etc etc. Het is helemaal geen Nederland meer..de Nederlander is onderhand een minderheid in zn eigen land. Tis meer multi-culti-land geworden (We zijn een deelstaat van Lapland geworden.) Ben geen racist ofzo…maar als rasechte kaaskop wil ik graag mijn eigen slag volk zien ipv hoofddoeken en boerka’s. Dit is ook de hele opzet vd EU…alles wordt gemixt..de landen raken zo zijn/haar soevereiniteit kwijt. En naar de burger wordt niet meer geluisterd.

 14. G20 boekt nauwelijks resulltaat, wanhoop en angst heerst.

  De ministers van financiën en centrale bankiers van de G20 hebben zaterdag hun handtekening gezet onder een slotakkoord van vijf en een halve pagina, dat lijkt erg lang voor een weinig zeggend voorstel. Eensgezindheid is er over de aard van de problemen maar meningen over de
  oplossingen zijn behoorlijk verdeeld. Vage en losse beloftes zijn het resultaat. Na jaren van steeds meer wanhopige pogingen om de economische groei aan te jagen lijkt angst door te sijpelen onder de topbankiers en ministers van financiën dat het monetaire beleid geen effectieve munitie meer heeft. Toekomstige stimuleringsmaatregelen zouden zelfs schadelijk kunnen zijn.

  http://beurs.com/2016/02/29/g20-boekt-nauwelijks-resultaat/101820

 15. De ENIGE manier om nog van die megaschuldenbergen af te raken ( hypotheken, overheid, bedrijven, persoonlijke ) is hyperinflatie. En die (moet er) komt(en). Von Mises stelde dat al midden vorige eeuw : elke “boom” die gedreven wordt door overmatige schuldopbouw eindigt in een inflatoire crash. ALLE overheden hebben decennialang geld uitgegeven dat ze niet hadden en schuldenputten gegraven, ze hebben overbetaalde ambtenarij aangeworven die niets produceren, ze hebben pensioensbeloftes gemaakt waar ze geen spaarpotten voor aanlegden, ze hebben belastingen verhoogd tot een niveau waarbij de consumptie inzakt, in 1 woord : WANBELEID gevoert met de huidige crisis als gevolg. Wie NU nog geld heeft zet het beter om in fysiek goud – al de rest wordt waardeloos.

 16. Zilver kopen is vanaf nu gezien nooit TÉ vroeg, maar wie de grafiek bekijkt van silver world spot usd 1 year, ziet dat de stijging vanaf eind jan tot half feb een hele normale beweging was. Inmiddels kakt die stijging dan ook weer in, en de top van 12 feb was lager dan die van 14 okt, die op zijn beurt weer lager was dan die van 15 mei en dat gaat zo terug tot de piek van $ 48 in april 2011.

  In 2008 crashte zilver tegelijkertijd met alle andere assets (aandelen, olie, grondstoffen enz.) tot onder de $ 10, vanwaar de bull market tot de 2011-top ($ 48) werd ingezet en vervolgens weer de bear market. De normale boom-bust-cycle dus, of makkelijke gezegd; de zwaartekracht. (“wat omhoog gaat, komt ooit omlaag, wat omlaag gaat, komt op ooit omhoog)

  Koop dus niet te snel teveel zilver in één keer, want er zou nog wel eens een veel leukere koopkans kunnen komen. Koop sowieso niet boven de $ 15, want dat is gewoon niet nodig. Na de volgende crash kunnen we weer een tijdelijke prijsonderdrukking verwachten like 2008, dan zal er wel een run ontstaan want ja, $10-$13 wordt de laatste echte buitenkans. Langere wachttijden voor de levering omdat ze de gigantische vraag niet aankunnen? Boeien, dan wacht je toch even wat langer.

 17. Over het geschenk ‘negatieve rente’, iets met denken en neus te maken. 🙂

  Omgerekend naar de lokale munt is dit het enorme getal van 1.000.000.000.000.000 Yen of omgerekend 8,5 biljoen euro. Dit alles toont aan hoe absurd de huidige situatie op de obligatiemarkten is en toont eveneens aan welk gevaar hierin schuilt. Voor Japan is het tijdperk van de negatieve rente een geschenk welke het nooit had verwacht. Het land kan hierdoor niet enkel de rente op de enorme staatsschuld minimaliseren maar hier zelfs geld aan verdienen.

  http://beurs.com/2016/03/01/land-hoogste-schuldgraad-slaagt-erin-om-negatieve-rente-verkrijgen/102447

 18. Debiliteit blijkt erfelijk te zijn, je hoeft slechts de reacties van werner te bekijken en je snapt het.

  Niemand lijkt nog boerenverstand te bezitten met de aangeleerdheid van de dagelijkse pisstraal die je over je kop krijgt, the golden shower.
  Fijn he, verrekte pisvlek van de elite.

  https://www.youtube.com/watch?v=DsEd3CGmIao

  en dat geeft ook niet. Maar dan moet je ook niet klagen.
  Wanneer je wilt klagen en zagen , dan moet je dat vooral doen. En vooral apatisch blijven.
  Wererke zal u daar graag bij helpen. Daar krijgt ie voor betaald. de fucking griezel.

  1. Dat ik fucking moe word van jullie albert heijn mensen, gepamperd en gewassen.
   Wie kan er nog overleven wanneer deze illusie shitzooi neergaat?

   Denk daar eens over na en voor de rest, de groeten met Y’all

   Saluukes en succes met het verzinnen van uitvluchten.

   1. iedereen weet t zo goed te vertellen maar is net zo goed slaaf van het verzonnen geldsysteem als ieder ander.

    En zo houden we het systeem in stand.

    Als domme koeien.
    Schrijf nog eens een artikeltje op biflatie.
    Of waar dan maar ook.

    Domme Koe.

     1. en gjeen mens die t snapt, maa da geef nie, da maak t nie minder waa.

 19. Verschillende denksporen leiden tot een andere uitkomst, sommigen denken er nooit over na en dan kom je tot absurde scheeftrekkingen. Het is een eenvoudig proces, eenvoudig staat echter niet synoniem met makkelijk, de getuigenissen legio.

  Rationaliteit in algemene zin is consistent handelen op basis van de rede. Hierbij vindt ideevorming en handelen plaats op basis van feiten met kennis van oorzaak en gevolg en zijn de te verwachten baten groter dan de verwachte kosten. In ruime zin zijn er echter verscheidene soorten rationaliteit. Rationaliteit is van groot belang in het werk van Max Weber. Het was volgens hem de rationalisering die de moderne maatschappij mogelijk had gemaakt. Hij maakte onder meer onderscheid tussen doelrationaliteit en waarderationaliteit. Wat rationaliteit nu echter precies inhoudt, blijkt niet eenduidig te beantwoorden en Weber zelf onderscheidt al zestien
  verschillende betekenissen bij het begrip.

  https://rationaliteit.wordpress.com/

 20. Men begint het stilaan te begrijpen, een QEFP met helikopter.

  Maar de dolle plannen houden daar niet bij op, helaas! Luidop wordt er nagedacht het idee van helikoptergeld in de praktijk te brengen. Helikoptergeld is het uitdelen van geld aan burgers door de centrale bank. Al dan niet met behulp van een helikopter. Nobelprijswinnaar Milton Friedman opperde het idee in 1969. Elke burger gratis geld geven zou de consumptie aanwakkeren en zo de economie doen groeien.

  http://beurs.com/2016/03/02/land-wordt-al-helikoptergeld-uitgedeeld/102724

 21. Werner met de W van Witruimte. Ik scrol altijd over hem heen. Tip: Ik heb deze site niet gebookmarked, maar de reactiepagina. Dan kun je sneller zien of er nog zinnige reacties geplaatst zijn van mensen die wel de moeite waard zijn om te lezen.

 22. Misschien dat op de ‘Biflatie’ nog iemand de elementaire beleefdheid kan opbrengen om het over biflatie te hebben, het is natuurlijk maar een vraag zoals een andere. Pro memorie, zoals het op wikipedia staat, voor wie het niet begrijpt staat er dus ‘geld aan het volk’. Het volk bepaalt vervolgens of we van economie een catastrofe maken of niet, niet de centrale banken die er slechts zijn als een soort ‘universele printer’ van geld. Geld komt immers uit het niets en is aan de bron neutraal, hoeveel eenvoudiger kan het zijn? Het onderstaande staat ter dialoog, een aantal zaken kunnen naar onze mening nog wat finetuning gebruiken.

  Aan de ene kant wordt de economie bij biflatie overspoeld door de massa geld die door de centrale banken in de economie is geïnjecteerd. Doordat er voor de meeste essentiële op commodity gebaseerde activa (voedsel, energie, kleding, waardevolle metalen) nog steeds een grote vraag blijft, zal hun prijs stijgen ten gevolge van grotere hoeveelheid geld dat hen achterna zit. Deze stijging van de prijzen van deze essentiële activa is the inflatoire kant van biflatie. Anderzijds resulteert biflatie in het fenomeen dat de economie afzwakt door stijgende werkloosheid en dalende koopkracht. Daardoor wordt een groter deel van het geld gespendeerd aan de eerder genoemde essentiële producten en minder uitgegeven aan niet essentiële producten. Op schuld gebaseerde activa (megahuizen, dure auto’s, aandelen en obligaties) worden minder essentieel en dalen dus ook in vraag. Hierdoor dalen hun prijzen sterk door de lagere hoeveelheid geld dat hen achterna zit. Deze dalende prijzen van deze niet-essentiële activa is het deflatoire kant van biflatie.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Biflatie

  1. Werner, anders rot je gewoon op van biflatie en blijf weg.

   Iedereen kotst je uit , ook al lijk je dat niet te (willen) begrijpen.
   Dan kunnen we weer eens normaal praten, zonder je irritante nutteloze gezwets er elke keer tussendoor.

   De groeten en tot nooit, namens alle biflaten.

   Now piss off, en:

   https://www.youtube.com/watch?v=jbrzZWLu6Qw

   1. Misschien dat op de ‘Biflatie’ nog iemand de elementaire beleefdheid kan
    opbrengen om het over biflatie te hebben, het is natuurlijk maar een
    vraag zoals een andere.

    1. Je wordt elementair beleefd gevraagd om op te zouten van biflatie.

     Snapt je academische brein dat??

     Daaaag, saluuu, het beste, tot nooit en de groeten .

    2. Wil er verder geen oordeel meer over vellen, maar het is toch geen toeval, dat zoveel mensen u niet als zuiver beschouwen.

 23. Aaah ik zie t al,
  Recht voor zijn raap menigen zijn hier niet gewenst door de olie koning en zijn gevolg.
  Schijt dan lekker je broek vol, en succes met wernerke op je blog.

  De groeten aan Mark en zijn politieke correctheid.

 24. Even weer serieus, beste biflaten. Vandaag deze berichten in de MSM:

  http://www.nu.nl/pensioen/4224709/nederlands-grootste-pensioenfonds-abp-staat-er-nog-slechter.html

  Zou nu zo zachtjes aan niet het besef groeien dat ons pensioendebacle zo dadelijk de hele economie in NL naar beneden trekt? Een geschaad vertrouwen bij de ouderen is desastreus voor het consumentenvertrouwen omdat behalve de ouderen ook de aanstaande gepensioneerden de hand op de knip gaan houden. Volgens mij wordt nog onvoldoende beseft hoezeer een hele grote groep ouderen de schrale economische groei negatief kunnen beïnvloeden.

   1. 2e reactie: Al het papier gaat naar haar intrinsieke waarde en dat is nul.

    zo is t. maar iedereen wil in t sprookje blijven geloven.

  1. Het probleem bij het element van beperkte rationaliteit is dat niet alle opties overwogen worden, door gebruik te maken van het monetaire systeem kan het pensioenprobleem immers eenvoudig opgelost worden. Onze toekomst ligt dus volledig in handen van een politiek die sociale innovatie wel/niet honoreert. Mits kleine aanpassingen zou het debat inhoudelijk van een heel andere kwaliteit worden, en met biflatie kan heel dit proces aanzienlijk versneld worden.

   http://i.imgur.com/5OVWrQ3.png

  2. De ouderen, gaan zich steeds meer beseffen, dat het vizier van het vraatzuchtige monster steeds duidelijker op het wordt gericht.

   Zij worden de belangrijkste prooi, om geplunderd te worden.
   De geldwolven weten dat zij een weerloze prooi zijn.

   Deze ouderen, die ook gezinnen hebben gesticht, hun geld vaak met hard werken en oppassend leven hebben verkregen, zullen op zeker moment hulp in gaan roepen bij organisaties, op bepaalde partijen gaan stemmen, om zich niet helemaal te laten kaal plukken en als melk koe van de overheid te onderwerpen.

   De rest van de samenleving wordt op de zelfde manier behandeld en gemanipuleerd door de overheden, alleen hebben ze dat niet in de gaten.
   De samenleving wordt bewust heel sluw tegen elkaar opgezet.

   Na de 32% verhoging van de energiebelasting op aardgas per 1 januari 2016 op gas, verhoging van accijnzen, Gemeentelijke belastingen, minimaliseren van de thuiszorg, decimeren van de PGB, boodschappen, roerende goederen, hoor je daar weinig of geen protest over van de zogenaamde actieve bevolking.

   Ze hebben 2x modaal belastingverlaging gegeven, maar halen het geld bij de hele massa weg.
   De jongeren zijn vaak druk met zich zelf en hebben vaak te weinig inzichten, kennis, ervaring en bekommering om deze verlakkerij te kunnen en willen inzien.

   Verbondenheid, wordt in de huidige maatschappij gepoogd steeds uit elkaar te slaan door de machthebbers.
   Het vlees is zwak en de geest van velen is totaal in de war gebracht.

 25. Het is als een tragische grap, goudmijnbedrijven die hun geld nodig hebben om fractionele schulden af te betalen. En maar graven naar geld natuurlijk, dit komt dicht in de buurt van het grottenverhaal van Plato.

  De drie grootste producenten van goud zijn – nu het edelmetaal in 2016 een flinke spurt omhoog heeft gemaakt – nog niet direct bezig met acquisities. De CEO’s van Newmont Mining Corp, Goldcorp Inc. en de president van Barrick Gold Corp. lijken alles behalve bezig met het idee van op handen zijnde aankoop van activa. Terwijl de hogere goudprijs zorgt voor een verbetering van de kasstroom blijven de mijnwerkers geconcentreerd op het afbetalen van schulden en het ontwikkelen van interne projecten.

  http://goudhub.com/canadese-goudmijnbouwbedrijven-op-zoek-naar-financiering/

 26. Misschien kunnen we BPR eens proberen en zien tot welke uitkomst het leidt. Veel hangt af van de doelstelling die we ons voor ogen stellen, en dat kan vanalles zijn.

  Business Process Reengineering of kortweg BPR (vrij vertaald naar het Nederlands: “bedrijfsprocesverbetertechniek”) is een managementtechniek en methodologie waarin een organisatie haar bedrijfsprocessen fundamenteel en radicaal herstructureert, om op deze manier grote verbeteringen binnen de organisatie teweeg te brengen.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Business_process_reengineering

  1. Alweer interessant Piet, uiteindelijk zullen we moeten toegeven dat men dat spelletje goed speelt. Telkens opnieuw worden we meegesleurd in hun spel waardoor de aandacht wordt afgeleid van de sociale alternatieven. Het is een bijzondere dynamiek die – wanneer we dat aandacht geven – steeds transparanter wordt, de verklaringen en analyses stapelen zich dan wel op maar het probleem blijft rustig bestaan. Tot de bom dan écht barst?

 27. “Schijtziek”worden is altijd nog beter als massale armoede in de toekomst,… In Duitsland is al jaren lang sprake van “Altersarmut”.

 28. Alle wezenlijke signalen en feiten gewogen te hebben, slaat de weegschaal aan de negatieve kant duidelijk door.

  Wat voor de 1 negatief wordt beleeft, word door de ander positief ontvangen.

  Dit systeem is een etterend gezwel.
  Tevens krijgen we met steeds meer seismologische spanningen te maken.

 29. “Onze verzorgingsstaat verkeert in de afbraakfase”.

  Dit is ook logisch, de meeste mensen denken hoofdzakelijk in hun eigen straatje, alhoewel ze zich vaak sociaal proberen uit te spreken.

  Als het er op aan komt, zullen ze toch weer voor hun eigen belang kiezen.
  Een slang is nog meer te vertrouwen.

  Een troost, er zal geen plaatst zijn voor de slechte slang.

 30. Ja hoor, Rutte heeft eergisteren z’n keiharde opgehouden keutel er uitgepoept.

  Hij sluit geen enkele partij uit om mee te regeren in de volgende periode, ook de PVV niet, al is dat niet wat hij wil.
  Wat wil die sluwe gewetenloze vos dan eigenlijk wel, principieel.

  Dat kan nog het nodige stof doen opwaaien in de komende debatten.

  Het lijkt er op, dat het voor de meeste mannetjes gaat om de partij zetels en wat ze er zelf financieel beter van worden de komende jaren en hun pensioenen.

  Het gaat ze er allen niet om hoe de Nederlandse samenleving structureel sociaal verbeterd kan worden met elkaar, maar meer om het persoonlijk/partij dogmatisch ideaal dat nagestreefd dient te worden.

  Het maakt niet uit, welke achterlijke rakker aan het roer komt te staan, zolang de meute niet wakker wordt, dan gaan we voorlopig op de oude voet verder.

  Verkiezing uitslag, zetel verdeling, ginnegappen, janken en feest vieren, mooie beloften, maar nooit nakomen, uitspraken doen, maar weer snel herroepen, zich terug trekken naar de achterkamertjes, onderlinge afspraken maken over een regeer akkoord, worden we weer in de kou gezet, regeer akkoord gemaakt, met stijve kuiten en nek naar de koning, majesteit, we zijn het eens geworden, ok, als jullie dit willen, krabbel en zo heb je weer een zooitje onbenullige, zakkenvullende domoren aan het bewind voor 4 jaar.

  En zo wordt de nodige maatschappelijke reorganisatie steeds maar uitgesteld.

 31. Lekkere vette bankrekeningen,pensioenen kweken voor zichzelf en hun nazaten.
  Zonder schuld gevoel t.a.v. de samenleving, waar ze het van stelen, zonder er een gelijkwaardige prestatie/opbrengst tegen over te kunnen zetten.

  Achterlijk denkvermogen, zonder het bewustzijn te raadplegen.

  Zalm en Nout Wellink zijn ongeveer uit het zelfde hout gesneden, maar zij, of hun gelijke nazaten zullen er geen rijpe vruchten van plukken.

  Dan heb ik nog respect voor Drees sr, deze man stond een ideaal voor, de invoering van de AOW en leefde zelf sober en stierf vredig op de 1e verdieping in zijn huis als eenvoudige, maar gewetensvolle persoon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: