Risico’s beperken in cryptobeleggen (deel 2)

0

In Deel 1 hadden we het o.m. over het belang van spreiding bij investeren in cryptomunten. Om zo het minste risico te lopen op verlies bij cryptobeleggen. Vermits we maar in één categorie beleggen, moeten we die spreiding intern bekomen. In de soort(en) digitale munten die we in onze wallet, portefeuille, opnemen. Op moment van schrijven, januari 2019, bestaan er 2116 verschillende. Hoe daaruit de ‘juiste’ te kiezen?

Bitcoin dominantie

Er wordt wel eens gesteld: wanneer bitcoin niest, vat de hele cryptowereld kou. Bedoeld wordt dat vanwege de overheersende plaats die BTC aan de top der cryptomunten inneemt, deze munt ook de richting van alle koersen bepaalt. Die dominantie is inderdaad een feit. Met een marktkapitalisatie die sinds het ontstaan in 2009 minstens de helft van het totale crypto universum bedraagt. Van die totale marktkapitalisatie met een tegenwaarde van $120 miljard, neemt bitcoin op moment van schrijven 52 procent voor zijn rekening. Heeft spreiding dan wel nut denkt u misschien? Volgen dan alle munten de richting die BTC uitgaat?

Hoge mate van correlatie

Het staat vast dat er een hoge mate van correlatie bestaat in de cryptomarkt. Dat is de mate van samenhang, de manier waarop entiteiten onderling samenhangen, elkaar beïnvloeden. Die hoge correlatie heeft verschillende oorzaken. Het is een relatief kleine markt met een lage liquiditeit. Grote aantallen munten zijn in weinig handen. Het merendeel van de handel vindt plaats op basis van algoritmes. En dan is er nog het sentiment onder de niet-professionele cryptobezitters. Bij positieve verwachtingen of negatieve, gaan alle neuzen meestal dezelfde kant op.

Het nut van spreiding

Hier treft u een intensieve studie aan waarmee het bewijs geleverd wordt dat spreiding over verschillende munten zeker nut heeft. Een aantal portefeuilles van verschillende samenstelling werd vergeleken van 2009 tot en met 2017. 2018 is niet inbegrepen, dit zijn de vroegst beschikbare data. Toch is de conclusie overduidelijk: spreiden moet, spreiden is goed.

Drie portefeuilles

Met alle voorbehoud dat wij nooit verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor eventuele verliezen die u lijdt. Dat dit geen beleggingsadvies is en dat u uw eigen onderzoek dient te verrichten natuurlijk. Onder die voorwaarden zouden we drie verschillende portefeuilles kunnen aanhouden. Eén uitsluitend samengesteld uit bitcoin, BTC. Het is de oudste, grootste en belangrijkste digitale munt. De eerste ook waaraan iedereen denkt, die op de lippen ligt wanneer het over cryptomunten gaat. Als en wanneer institutionelen ooit voluit voor crypto’s gaan, is het ook de munt die in geen enkele portefeuille zal ontbreken.

Correlatie beperken

Een tweede portefeuille samengesteld uit de top tien munten naar marktkapitalisatie maar zonder bitcoin. En een derde en laatste gekozen uit de top 50 van cryptomunten. Bijvoorbeeld degene die vaak het nieuws halen op een positieve manier. Wel weer eveneens met uitsluiting van bitcoin om de correlatie te beperken. De (veel) kleinere en zeker de allernieuwste, laatkomers a.h.w., zouden we links laten liggen. Tenminste hebben alle munten van nummer 1 tot en met nummer 50 al bewezen van overlevers te zijn. Good luck aan ons allen!