Browsing: overheid

Maatschappij
Door 35
NL overheid: Dorst naar meer geld onlesbaar

In deze tijd van crises komt de zogenaamde sociale- en welvaartstaat, ons Nederlanders, duur te staan. Omdat het wel gemakkelijk was, hebben we het goed gevonden dat een heel groot deel van onze individuele verantwoordelijkheid en risico’s door staatsbemoeienis werd afgedekt. Honderdduizenden drempels, miljoenen verkeersborden, de gezondheids- gehandicapten- en ouderenzorg,…

Economisch
Door 35
Hoe lang pikken we het nog ?

Hoe lang pikken we het nog? Het is een vraag die meer dan eens in mijn gedachten langskomt, na het lezen van de krant of een aantal artikelen op Biflatie. Als je het nieuws een beetje volgt met een gezonde dosis kritiek, dan vraag ik me af hoe lang het…

Overig
Door 14
Plan Dijkhuizen is weer halfslachtig werk

Ingezonden artikel | Deze week is een tussentijdse rapportage van het plan van commissie Dijkhuizen gepresenteerd om de belastingtarieven in ons land te verlagen. Bij dit plan wordt net als bij de herziening van het belastingstelsel in 1990, 1998 en 2001 halfslachtig werk geleverd. Het is tijd dat we hiermee…

Schuldencrisis
Door 12
Het zijn de private schulden !

De enorme schulden van de overheid zijn een symptoom en niet de oorzaak van de huidige financiële crisis. Dit is te lezen in het artikel The Great Leverage (PDF alert) van Alan M. Taylor. Volgens de auteur zijn juist de private schulden de grote oorzaak van financiële crises. Schulden overheid…

Crisis
Door 23
Amerikaanse steden vragen faillissement aan

In Nederland kunnen we het ons moeilijk voorstellen: een stad die faillissement aanvraagt omdat het niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Verschillende Amerikaanse steden kunnen de rekeningen niet meer betalen. In de afgelopen twee weken is duidelijk geworden dat er drie steden in de Verenigde Staten faillissement hebben aangevraagd.…

Overig
Door 7
18% van de Nederlanders is gepensioneerd

De vergrijzing van de Nederlandse beroepsbevolking zet door. In 2011 is het aantal gepensioneerde Nederlanders de 3 miljoen gepasseerd. Sinds het jaar 2000 zijn er ongeveer 600.000 gepensioneerden bijgekomen. Doordat er steeds meer babyboomers met pensioen gaan, stijgen de kosten voor de Algemene Ouderdomswet als een raket. Terwijl er in…

Verkiezingen
Door 67
Nederland is politiek failliet

In ons land is er sinds 1917 sprake van een zogenaamde constitutionele monarchie met een representatief parlementair stelsel. Door dit stelsel kunnen Nederlandse burgers niet rechtstreeks meeslissen. Ze mogen wel kiezen, wie zij als volksvertegenwoordiger deel willen laten uitmaken van de zogenaamde Tweede Kamer. Om een en ander vorm te…

Economisch
Door 44
Over consumptie en economische groei

Onze hele westerse maatschappij is vormgegeven rond de begrippen consumptie en economische groei. Het kopen van iets met geld dat je net verdiend hebt, dat je had gespaard of hebt geleend. Het maakt in principe niet uit of het bij de aankoop om een Big Mac of een televisie gaat.…

Crisis
Door 13
Niet EU, maar China gaat het nieuws domineren

Inmiddels heeft de biflatie-bezoeker kennis met mij kennis kunnen maken. Met mijn voorspelling dat de Eurobonds zullen worden ingevoerd bevond ik mij in het hol van de leeuw, maar ik heb nog een voorspelling die op het eerste gezicht ongeloofwaardig lijkt. Ik denk dat het slechte nieuws uit China het…

Economisch
Door 22
Vermogen neemt sinds kredietcrisis af

Het besteedbare inkomen van huishoudens bedroeg in 2010 gemiddeld €33.000. Wanneer rekening wordt gehouden met de inflatie en het steeds kleiner worden van huishoudens heeft een doorsnee-huishouden hiermee een kwart meer te besteden dan in 1977. Afgezien van conjuncturele schommelingen, is het inkomen van huishoudens in deze drie decennia gaandeweg…

Crisis
Door 26
De bankencrisis laait weer op: vicieuze cirkel

Moody’s heeft aangekondigd deze maand te beginnen met het afwaarderen van meer dan 100 banken. Het gaat onder andere om banken in Spanje, Oostenrijk, Noorwegen, Amerika, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het ziet er naar uit dat onder meer BNP Paribas, Deutsche Bank en Morgan Stanley slachtoffers zullen worden…

Schuldencrisis
Door 6
Charts of the Day #2: Schulden

Omdat het vandaag lekker weer is, houden we het kort. Chart of the Day #2 kwamen we tegen op Zero Hedge. Na grafiek één krijgt u nu een overzicht van het tweede grote problemen waar de wereld momenteel mee te maken heeft: schulden. De economieën wereldwijd hebben afgelopen decennia voornamelijk…

Overig
Door 0
Aantal bijstandsuitkeringen blijft stijgen

Het aantal bijstandsuitkeringen is in het tweede kwartaal van 2011 wederom toegenomen. Het aantal mensen dat in de bijstand terecht kwam steeg met 1,1%. Er kwamen in de eerste helft van 2011 zo’n 11.000 mensen bij die financiële hulp krijgen van de overheid. In totaal krijgen in heel Nederland nu…

Crisis
Door 3
Het Spaanse graan heeft niets doorstaan

Geheel volgens verwachting krimpt de Spaanse economie momenteel veel sneller dan officieel voorspeld. De overheidsinkomsten dalen met 16.2 %. Dat is veel meer dan de 12.8% die eerder werd aangenomen. De opbrengsten uit de inkomstenbelasting namen tot op heden met 19.4% af, de vennootschapsbelasting met 40%, de BTW met bijna…

Edelmetalen
Door 1
Willem Middelkoop: The War on Gold

Wie aan wil vallen kiest het moment waarop de tegenstander het minst alert is. Daarom valt een arrestatieteam meestal binnen tussen vier en vijf in de vroege ochtend. In de oorlog tegen goud en zilver is het niet anders, ik was erbij. De FED en haar banksters op Wall Street…

Overig
Door 1
Fors verlies voor beleggers in Nederlandse staatsobligaties

Beleggers in Nederlandse staatsobligaties hadden in het eerste kwartaal van 2011 met forse koersdalingen te maken. De oplopende kapitaalmarktrente veroorzaakte eind eerste kwartaal een koersverlies van ruim 7,6 miljard euro ofwel bijna 3% ten opzichte van eind 2010. De rente op de staatsobligaties was niet voldoende om het koersverlies goed…

Overig
Door 1
Gaat de Amerikaanse overheid op slot?

Door Jacqueline Eckmann: Hoe kunnen we voorkomen dat de Amerikaanse overheid tijdelijk op slot gaat? Dat is op dit moment de vraag waar de meeste Amerikaanse politici op Capitol Hill mee bezig zijn. En ze hebben nog maar een paar dagen. Na 8 april loopt de deadline af van een…

Werkloosheid
Door 2
Britse overheid gaat zo’n half miljoen mensen ontslaan

83 miljard pond of 94 miljard euro. Dat enorme bedrag wil de Britse regering de komende vier jaar wegsnijden om de etterende staatsfinanciën weer gezond te maken. Het gaat om de grootste besparing van de Britse overheid sinds de Tweede Wereldoorlog. In het overheidsapparaat verdwijnen de komende vier jaar 490.000…

Economisch
Door 0
Japan gaat nóg meer stimuleren, rente naar 0%

De centrale bank van Japan, de BoJ (Bank of Japan) overweegt om de Japanse economie opnieuw met liquiditeiten te stimuleren. De centrale bank wil 4,8 biljoen yen (ruim 40 miljard euro) in de Japanse economie pompen. In het 2e kwartaal nam de economische groei fors af en kwam uit op…

Werkloosheid
Door 0
Cijfers over Amerikaanse arbeidsmarkt vallen tegen

De Amerikaanse arbeidsmarkt hapert. Dat blijkt uit het laatste rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt van het ministerie van Arbeid. In juli gingen er 131.000 banen verloren, dubbel zo veel als het de 65.000 banen die de economen van tevoren hadden verwacht. Dat is mede als gevolg van de overheid, die…